Czesław Miłosz

MIŁOSZ Czesław (1911-2004) – materiały metodyczne

 

W roku 2024 mija 20. rocznica śmierci Czesława Miłosza − wybitnego poety, prozaika, eseisty i tłumacza, laureata nagrody Nobla w roku 1980 i wielu innych prestiżowych nagród literackich, tłumaczonego na kilkanaście języków.
Senat Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił rok 2024 Rokiem Czesława Miłosza, aby (jak napisano w uchwale) „…oddać hołd jednemu …

WYBRANE WIERSZE / Czesław Miłosz

Książki:

1. Ale książki / Jarosław Klejnocki // W : Miłosz w szkole : szkice interpretacyjne / pod red. Jarosława Klejnockiego. – Warszawa : Wydawnictwo Piotra Marciszuka Stentor, 2013. – S. 165-168
M 212389 (Opole)

2. Ars poetica? / Michał Friedrich // W : Miłosz w szkole : szkice interpretacyjne …

TRAKTAT MORALNY / Czesław Miłosz

Książki:

1. Dantejskie tło Traktatu moralnego : rekonesans / Ewa Kołodziejczyk // W : Religijność Czesława Miłosza / pod red. Zbigniewa Kaźmierczyka ; przy współpracy Katarzyny Wojan. – Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2020. – S. 324-335

2. Epifanie Norwida i Miłosza : próba zbliżenia / Karol Samsel …

OCALENIE / Czesław Miłosz

Książki:

1. Apokalipsa przychodzi po cichu : sploty relacji pomiędzy muzyką, zagładą i obecnością Boga w „Trzech zimach” Czesława Miłosza / Katarzyna Ciemiera // W : Obrazy Boga w literaturze polskiej XX i XXI wieku : od pierwszej do drugiej wojny światowej / pod red. Józefa Marii Ruszara i Doroty …