alkohol

Dziecko z FAS (Alkoholowym Zespołem Płodowym)

Alkoholowy zespół płodowy ( ang. fetal alcohol syndrome, FAS, AZP) – zespół chorobowy, który jest skutkiem działania alkoholu na płód w okresie prenatalnym. Alkoholowy zespół płodowy jest chorobą nieuleczalną, której można uniknąć, zachowując abstynencję w czasie trwania ciąży.
W 2000 r. dla określenia wszystkich zaburzeń, które mogą powstać po narażeniu …

Piwo

Książki:

1. Gawędy o piwie / Robert Primke, Maciej Szczerepa, Wojciech Szczerepa. – Warszawa : Agencja Wydawnicza “Egros”, [2007]. – 55, [1] s., [8] s. tabl. kolor. : il. ; 24 cm.

2. Napój chłopów, mieszczan, duchownych i władców : produkcja i rola piwa w okresie piastowskim / Małgorzata Romankiewicz-Częścik …