Rozwój dziecka w młodszym wieku szkolnym

 

Zestawienie bibliograficzne „Rozwój dziecka w młodszym wieku szkolnym ” zawiera wybór literatury lat 2010-2022, składa się ze 102 opisów bibliograficznych.
Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu i baz Biblioteki Narodowej. Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w PBW w Opolu i/lub filiach oznaczone są sygnaturami.

 

 

Książki:

 

1. Cyfrowy świat dzieci we wczesnym wieku szkolnym : uwarunkowania korzystania z nowych technologii przez dzieci / Agnieszka Iwanicka. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2020. – S. 17-51 : Funkcjonowanie dzieci w środowisku cyfrowym

2. Doświadczanie poznawania świata przez dzieci w młodszym wieku szkolnym / pod red. Ireny Adamek i Bożeny Pawlak. – Kraków : Wydawnictwo Libron – Filip Lohner, 2012. – 288, [1] s. : il. ; 24 cm.

3. Doznania emocjonalne młodszych uczniów w procesie ich intelektualnego i społecznego funkcjonowania / Gabriela Kapica // W : Wczesna edukacja dziecka : teoria i praktyka : księga jubileuszowa dedykowana doktor Stanisławie Włoch / redakcja naukowa Ewa Smak, Ewa Jędrzejowska, Iwona Konopnicka. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2018. – S. 195-208

4. Dzieci sześcio- i siedmioletnie trzy lata później : diagnoza kompetencji trzecioklasistów / Aleksandra Kruszewska // W : Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 13, Konteksty oświatowe / pod redakcją Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Aleksandry Minczanowskiej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls” ; Cieszyn : we współpracy z Wydziałem Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, 2019. – S. 77-93

5. Dziecko w szkolnej rzeczywistości : założony a rzeczywisty obraz edukacji elementarnej / pod red. Haliny Sowińskiej. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2013. – 593, [1] s. : il. ; 24 cm.

6. Dziecko w wieku wczesnoszkolnym i jego rozwój / Urszula Oszwa // W : Efektywność edukacji wczesnoszkolnej : wybrane aspekty / redakcja Teresa Parczewska. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016. – S. 23-39

7. Edukacja i pokój / Maria Montessori ; przekład Olga Siara ; przedmowa i redakcja naukowa polskiego wydania Sylwia Camarda. – Warszawa : PWN, 2021. – XXV, [1], 133, [1] strona ; 21 cm.

8.Edukacja i potencjał człowieka / Maria Montessori ; przekład Olga Siara ; przedmowa i redakcja naukowa wydania polskiego Sylwia Camarda. – Warszawa : PWN, 2021. – XX, [2], 101, [1] strona ; 21 cm.

9. Edukacja i potencjał człowieka / Maria Montessori ; przekład Olga Siara ; przedmowa i redakcja naukowa wydania polskiego Sylwia Camarda. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 2021. – XX, [2], 101, [1] strona ; 21 cm.

10. Edukacyjne konteksty wspierania rozwoju dziecka / pod red. nauk. Ewa [!] Kochanowskiej i Justyny Wojciechowskiej. – Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2012. – 413 stron : ilustracje ; 24 cm.

11. Elementy pedagogiki cyrku w procesie stymulacji rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym / Anna Śliwińska // W : Pedagogika wczesnoszkolna w Polsce i na świecie : teoria i implikacje praktyczne / redakcja naukowa Barbara Borowska, Marta Buk-Cegiełka. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2019. – S. 81-93

12. Emocje w filmie jako narzędzie wspierające rozwój kompetencji emocjonalnych dzieci w młodszym wieku szkolnym / Aleksandra Gralczyk // W : Film jako przekaz emocjonalny / red. nauk. Magdalena Butkiewicz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. – Warszawa, 2021. – S. 171-188

13. Emocjonalne funkcjonowanie “cyfrowych” uczniów we wczesnym wieku szkolnym / Magdalena Wasylewicz // W : Edukacja jutra : zróżnicowane obszary rozwoju edukacji instytucjonalnej / redakcja naukowa Aleksandra Kamińska-Małek, Piotr Oleśniewicz. – Warszawa : Wydawnictwo Akademi Sztuki Wojenne, 2020. – S. 210-224

14. Formatowanie dziecka i dzieciństwa : kontrowersje wokół rozumienia rozwoju w diagnostycznym paradygmacie pedagogiki / Dorota Klus-Stańska // W : Horyzonty dziecięcych znaczeń : granice, rozpoznania, perspektywy / pod redakcją Moniki Wiśniewskiej-Kin, Jolanty Bonar, Anny Buły. – S. 13-31

15. Jak wspierać rozwój dziecka w wieku 6-13 lat? / Natalia Minge, Krzysztof Minge. – Warszawa : Edgard, 2013. – 224 s. ;21 cm. ( Samo Sedno )

16. Kompetencje emocjonalne i społeczne dzieci w wieku wczesnoszkolnym / Anna Izabela Brzezińska, Katarzyna Półtoraczyk, Joanna Reksnis, Anna Starczewska-Kaczmarek, Sandra Wilczyńska. – Poznań : Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych UAM : Wydawnictwo Fundacji Humaniora, 2020. – 396, [2] strony : ilustracje, wykresy ; 25 cm.

17. Kształtowanie i diagnostyka koordynacyjnych zdolności motorycznych dzieci w młodszym wieku szkolnym / Wladimir Ljach, Jarosław Omorczyk. – Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 2018. – 176 stron : ilustracje ; 24 cm.

18. Metoda Montessori od 6 do 12 lat : pomóż swojemu dziecku osiągnąć samodzielność / Charlotte Poussin, Hadrien Roche, Nadia Hamidi ; tł. Katarzyna Skawran. – Warszawa : Wydawnictwo RM, cop. 2019. – XIII, 209 s. : il. kolor. ; 24

19. Nietypowy lub zakłócony rozwój lateralizacji u dziecka na etapie wczesnej edukacji / Ewa Jędrzejowska // W : Wczesna edukacja dziecka : teoria i praktyka : księga jubileuszowa dedykowana doktor Stanisławie Włoch / redakcja naukowa Ewa Smak, Ewa Jędrzejowska, Iwona Konopnicka. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2018. – S. 295-308

20. O społecznym spostrzeganiu dzieci oraz niektórych uwarunkowaniach ich rozwoju / Tadeusz Lewowicki // W : Dziecko w kształceniu instytucjonalnym : idee – refleksje – badania / redakcja naukowa Iwona Kopaczyńska, Marzenna Magda-Adamowicz. – Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2019. – S. 119-128

21. Ocena fizycznej dojrzałości szkolnej dzieci w wieku wczesnoszkolnym w różnych miejscach zamieszkania na terenie Polski / Krzysztof Ziemba // W : Wychowanie fizyczne i sport szkolny w świetle badań / pod redakcją Cezarego Kuśnierza. – Opole : Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2020. – S. 255-269

22. Ocenianie jako mechanizm wspierania rozwoju dziecka : mit czy rzeczywistość / Elżbieta Misiorna, Renata Michalak // W : Dziecko w szkolnej rzeczywistości : założony a rzeczywisty obraz edukacji elementarnej / pod red. Haliny Sowińskiej. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2013. – S. 423-448
* Dostępne w Internecie: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/12848/3/Dziecko%20w%20szkolnej%20rzeczywistosci.pdf [dostęp: 2022.04.25]

23. Oddziaływanie mediów na rozwój poznawczy dziecka / Jan Amos Jelinek // W : Dziecko – media – rozwój : o konsekwencjach obecności mediów w życiu dziecka / pod redakcją Natalii Bednarskiej. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2020. – S. 63-95

24. Podstawy działań naprawczych ze strony nauczycielek i nauczycieli we wczesnej edukacji dziecka / Stanisław Palka // W : Wczesna edukacja dziecka : teoria i praktyka : księga jubileuszowa dedykowana doktor Stanisławie Włoch / redakcja naukowa Ewa Smak, Ewa Jędrzejowska, Iwona Konopnicka. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2018. – S. 291-294

25. Potrzeba autonomii, kompetencji i relacji społecznych dziecka w kontekście teorii oraz praktyki wczesnej edukacji / pod redakcją Janiny Uszyńskiej-Jarmoc. – Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2020. – 170 stron : faksymilia, ilustracje ; 24 cm.

26. Prawidłowości rozwoju w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym / Katarzyna Wiejak // W : Psychopedagogiczne aspekty rozwoju i edukacji małego dziecka / pod red. Teresy Parczewskiej. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. – S. 11-25
M 205758 (Opole)

27. Programy ruchowe wspomagające rozwój poznawczy dzieci w młodszym wieku szkolnym / Agata Jopkiewicz, Andrzej Jopkiewicz // W : Psychologiczno-pedagogiczne technologie rozwoju i kształceniu pracownika / pod red. Sławomira Kozieja. – Kielce : Uniwersytet Jana Kochanowskiego, 2016. – S. 170-178

28. Rola dwujęzyczności w rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym / Anna Biskup // W : Globalne i regionalne konteksty w edukacji wczesnoszkolnej / redakcja naukowa Mariya Leshchenko, Olga Zamecka-Zalas, Izabela Kiełtyk-Zaborowska, Jolanta Jarocka-Piesik. – Piotrków Trybunalski : Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim, 2019. – S. 253-260

29. Rozwijamy kreatywność dziecka w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Cz. 1 / Jadwiga Stasica ; [rysunki: Katarzyna Ścieńska]. – Wydanie I. – Kraków : “Impuls”, 2021. – 46 stron : ilustracje ; 30 cm.
M 055417 M 055418 (Brzeg), M 65277 (Kędzierzyn-Koźle), M C 221385 M 221519 M 221520 M 221521 (Opole)

30. Rozwijanie empatii u dzieci w młodszym wieku / Maciej Ciechomski // W : Dzieci z trudnościami poznawczymi i emocjonalnymi w młodszym wieku : terapia i wspieranie / pod redakcją Emilii Śmiechowskiej-Petrovskij, Elżbiety Kwiatkowskiej. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2018. – S. 67-92

31. Rozwijanie sprawności językowych dziecka / Małgorzata Cywińska // W : Rozwijanie umiejętności językowych i komunikacyjnych dziecka : wybrane aspekty / redakcja naukowa Małgorzata Cywińska. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2017. – S. 95-117

32. Rozwijanie zdolności do decentracji interpersonalnej u dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym / Jolanta Maciąg // W : Inny : edukacja równościowa : tworzenie przestrzeni i warunków dla innego / redakcja naukowa: Małgorzata Obrycka, Grzegorz Piekarski i Marta Anna Sałapata. – Kraków : Impuls, 2020. – S. 203-217

33. Rozwój dziecka a metody nauczania czytania i pisania /Anna Jurek. – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2012. – 238, [1] s. : il. ; 24 cm.

34. Rozwój dziecka : środkowy wiek szkolny : wiek: 8/9-11/12 lat / Małgorzata Rękosiewicz, Paweł Jankowski. – Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, cop. 2014. – 51 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. – Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Seria 1, Rozwój w Okresie Dzieciństwa i Dorastania ; t. 4
* Dostępne w Internecie: http://produkty.ibe.edu.pl/docs/ndn/NDN_Rozwoj_dziecka_4_Srodkowy_wiek_szkolny.pdf [dostęp: 2022.04.25]

35. Rozwój fizyczny i stan zdrowia dzieci urodzonych przedwcześnie w wieku 7-10 lat / Monika Zaręba, Anita Zaręba // W : Ontogeneza i promocja zdrowia w aspektach medycyny, antropologii i wychowania fizycznego / red. nauk. Ryszard Asienkiewicz, Ewa Skorupka, Józef Tatarczuk. – Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015. – S. 631-637

36. Rozwój i wychowanie dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym : perspektywy i problemy / red. nauk. Jolanta Karbowniczek, Anna Błasiak, Ewa Dybowska. – Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2015. – 367 s. : il. ; 23 cm.

37. Rozwój językowy a ryzyko dysleksji = Language development and risk of dyslexia / Aleksandra Kasprzyk, Anna Mycek // W : Nauki humanistyczne i społeczne. Cz. 1 / [redakcja naukowa dr Jędrzej Nyćkowiak, dr hab. Jacek Leśny prof. UPWR]. – Poznań : Młodzi Naukowcy, 2021. – S. 51-55

38. Rozwój myślenia, a ewolucja rysunku dziecięcego w wieku szkolnym : analiza i interpretacja rysunków dziecka w wieku 6-10 lat / Natalia Bochno // W : Uwarunkowania kształtowania charakteru i osobowości / pod red. Wojciecha Truszkowskiego. – Olsztyn : Katedra Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2019. – S. 11-18

39. Ruch i przestrzeń w twórczości rysunkowej dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym / Ewa Jędrzejowska. – Opole : Uniwersytet Opolski, 2021. – 155, [1] strona : faksymilia ; 24 cm.

40. Specyficzne problemy rozwoju dziecka w młodszym wieku szkolnym – kierunki i formy działań profilaktycznych / Małgorzata E. Babiuch-Hall // W : Rola i zadania psychologa we współczesnej szkole / pod red. Grażyny Katry i Ewy Sokołowskiej. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. – S. 59-73

41. Specyfika rozwoju moralnego dziecka w okresie wczesnoszkolnym / Marian Zdzisław Stepulak // W : Edukacja wczesnoszkolna w zmieniającej się rzeczywistości / red. P. Mazur, E. Miterka ; [Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie]. – Chełm : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2011. – S. 19-27
*Dostępne w Internecie: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/11178/11.%20Edukacja%20wczesnoszkolna%20w%20zmieniaj%C4%85cej%20si%C4%99%20rzeczywisto%C5%9Bci.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 2022.04.26]

42. Strategie badań rozwoju i uczenia się dzieci : podejście kulturowo-historyczne / Ewa Filipiak // W : Horyzonty dziecięcych znaczeń : granice, rozpoznania, perspektywy / pod redakcją Moniki Wiśniewskiej-Kin, Jolanty Bonar, Anny Buły. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019. – S. 33-45

43. Środowisko wychowawcze i jego znaczenie w edukacji dziecka / Alicja Ostrowska // W : Dziecko w kształceniu instytucjonalnym : idee – refleksje – badania / redakcja naukowa Iwona Kopaczyńska, Marzenna Magda-Adamowicz. – Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2019. – S. 129-139

44. Trajektorie rozwoju wyobraźni twórczej w dzieciństwie / Dorota Maria Jankowska. – Warszawa : Liberi Libri, 2019. – 220 stron : ilustracje ; 25 cm.

45. Umiejętności społeczne dzieci : kształtowanie rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci w normie rozwojowej i dzieci ze specjalnymi potrzebami / [red.] Aneta Jeger, Beata Szurowska. – Warszawa : Difin, 2017. – 284 s. : il. ; 23 cm. – (Engram)

46. Wieloaspektowość edukacji wczesnoszkolnej XXI wieku / redakcja naukowa Sabina Wieruszewska-Duraj. – Siedlce : IKRiBL, 2021. – 301 stron : fotografie, wykresy ; 24 cm

47. Wpływ edukacji plastycznej na rozwój motoryki małej dziecka w wieku wczesnoszkolnym / Magdalena Wyduba // W : Zagrożenia społeczne w ujęciu interdyscyplinarnym : profilaktyka, edukacja, wsparcie / redakcja naukowa Jolanta Zawal, Danuta Krzysztofiak, Jakub Andrzejczak. – Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2021. – S. 229-240

48. Wszystko gra! : jak edukacja muzyczna wspiera rozwój dziecka / dr Anita Collins ; przełożyła Rozalia Słodczyk ; redakcja naukowa polskiego wydania Maria Chełkowska-Zacharewicz. – Warszawa : PWN, 2021. ‒ 269, [2] strony ; 21 cm.
M 221870 M 221871 (Opole)

49. Zdalne nauczanie a rozwój dziecka w młodszym wieku szkolnym / Krzysztof Przybycień // W : Współczesne idee w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej : monografia wieloautorska / redakcja naukowa Anna Klim-Klimaszewska, Iveta Scholtzová. – Siedlce : iWN IKRiBL, 2020. – S. 405-417

50. Znaczenie percepcji słuchowej w edukacji dziecka / Irena Burczyk // W : Nauczyciel i uczeń w przestrzeni społecznej / pod redakcją naukową Anny Borzęckiej, Agnieszki Twaróg-Kanus, Romana Walusia. – Kraków : Impuls, 2019. – S. 139-149

51. Zróżnicowanie społeczne sprawności psychomotorycznej dzieci klas początkowych / Andrzej Jopkiewicz, Agata Jopkiewicz // W : Ontogeneza i promocja zdrowia w aspektach medycyny, antropologii i wychowania fizycznego / red. nauk. Ryszard Asienkiewicz, Ewa Skorupka, Józef Tatarczuk. – Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015. – S. 199-210

 

Artykuły w czasopismach:

 

52. Aktywności muzyczne w procesie stymulowania rozwoju fizycznego dziecka / Natalia Kłysz-Sokalska // Życie Szkoły. – 2020, nr 5, s. 44-48

53. Aktywność muzyczna a rozwój poznawczy dziecka / Natalia Kłysz-Sokalska // Życie Szkoły. – 2020, nr 3/4, s. 44-48

54. Błędy wychowawcze popełniane przez rodziców i ich rola w kształtowaniu rozwoju dziecka / Aleksandra Aszkiełowicz // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Seria Pedagogika. – [Z.] 16 (2018), s. 157-167

55. By zmysły nas nie okłamywały, potrzebują integracji : o zajęciach ruchowych, które wspomagają rozwój sfery poznawczej, emocjonalnej, społecznej i fizycznej dziecka / Anna Komar // Życie Szkoły. – 2020, nr 8, s. 4-10

56. Drama w rozwijaniu kompetencji społecznych i emocjonalnych dzieci w wieku wczesnoszkolnym Alicja Gałązka // Chowanna. –  2019 (Tom jubileuszowy), s. [145]-158.

57. Diagnoza indywidualnej drogi rozwoju dziecka / Monika Zatorska, Aldona Kopik // Nauczanie Początkowe. – 2013, nr 3, s. 56-61

58. Edukacja pozaformalna wsparciem dla rozwoju dziecka w młodszym wieku szkolnym / Tomasz Warchoł // Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. – 2018, nr 2, [cz.] 1, s. 215-222
* Dostępne w Internecie: https://czasopismoippis.up.krakow.pl/wp-content/uploads/2015/01/Tomasz-WARCHO%C5%811.pdf [dostęp: 2022.04.22]

59. Edukacja seksualna jako forma wychowania wspierająca rozwój psychoseksualny dzieci w wieku wczesnoszkolnym / Urszula Walczak // Zeszyty Naukowe PUNO (Londyn). – 2017, nr 5, s. 121-132

60. Formy kształcenia a teoria umysłu : czy środowisko edukacyjne może być jednym z czynników wpływających na rozwój teorii umysłu? / Joanna Smogorzewska // Ruch Pedagogiczny. – 2016, nr 1, s. 17-35
* Dostępne w Internecie: https://wsp.edu.pl/wp-content/uploads/2020/06/RP-2016-1.pdf [dostęp: 2022.04.27]

61. Funkcja szkoły w rozwoju ucznia zdolnego we wczesnej edukacji / Joanna Skoczylas // Nowa Szkoła. – 2016, nr 2, s. 34-45

62. Funkcje wykonawcze a osiągnięcia dzieci w wieku wczesnoszkolnym / Paweł Jankowski // Edukacja. – 2012, nr 1, s. 75-86
* Dostępne w Internecie: http://psychologia.amu.edu.pl/wp-uploads/2012-EDUKACJA-funkcje-wykonawcze-a-osiagniecia.pdf [dostęp: 2022.04.22]

63. Gra planszowa narzędziem wspomagającym wszechstronny rozwój dziecka / Katarzyna Szewczuk // Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. – 2018, nr 4, s. 141-153
* Dostępne w Internecie: https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/1100/pdf [dostęp: 2022.04.22]

64. Indywidualność ucznia i szanse jej rozwoju w procesie kształcenia zintegrowanego / Józefa Małachowicz // Nauczanie Początkowe. – 2012/2013, nr 3, s. 7-19

65. Jak rozwijać potencjał dziecka w klasie pierwszej? / Kaja Chojnacka // Remedium. – 2019, nr 10, s. 5-7

66. Kształtowanie nawyków prozdrowotnych u dzieci w młodszym wieku szkolnym w kontekście edukacji sustensywne / Joanna Waszczuk, Helena Konowaluk-Nikitin, Ewa Pawłowicz-Sosnowska // Studia Ecologiae et Bioethicae. – [T.] 19, [nr] 2 (2021), s. 55-61
* Dostępne w Internecie: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/seb/article/view/8783/7823 [dostęp: 2022.04.22]

67. Miejsce myślenia krytycznego we wczesnej edukacji dziecka / Dorota Szumna // Edukacja Wczesnoszkolna. – 2021/2022, nr 1, s. 9-32.

68. Międzypokoleniowa zmienność i zróżnicowanie rozwoju fizycznego dzieci w młodszym wieku szkolnym / Agnieszka Przychodni // Edukacja Wczesnoszkolna. – 2017/2018, nr 2, s. 15-26

69. Możliwości budowania spersonalizowanej przestrzeni edukacyjnej dla wspierania rozwoju dzieci w wieku wczesnoszkolnym / Irena Pulak, Katarzyna Szewczuk // Studia Paedagogica Ignatiana. – Vol. 20, [z.] 3 (2017), s. 85-99
* Dostępne w Internecie:https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Studia_Paedagogica_Ignatiana_Rocznik_Wydzialu_Pedagogicznego_Akademii_Ignatianum_w_Krakowie/Studia_Paedagogica_Ignatiana_Rocznik_Wydzialu_Pedagogicznego_Akademii_Ignatianum_w_Krakowie-r2017-t20-n3/Studia_Paedagogica_Ignatiana_Rocznik_Wydzialu_Pedagogicznego_Akademii_Ignatianum_w_Krakowie-r2017-t20-n3-s85-99/Studia_Paedagogica_Ignatiana_Rocznik_Wydzialu_Pedagogicznego_Akademii_Ignatianum_w_Krakowie-r2017-t20-n3-s85-99.pdf  [dostęp: 2022.04.22]

70. [Nie]wymierna rola rodziców w stymulowaniu aktywności poznawczej dziecka / Anna Zellma // Teologia Praktyczna. – T. 17 (2016), s. 133-145

71. Obszary gotowości funkcjonalnej a indywidualne możliwości poznawcze dziecka w młodszym wieku szkolnym / Joanna Skibińska // Kultura i Wychowanie. – 2014, nr 7, s. 102-108

72. Okres wczesnoszkolny : wiek pracowitości / Karolina Morawska // Życie Szkoły. – 2013, nr 5, s. 40-42

73. Profil intelektualny i jego zależności z bazowymi umiejętnościami numerycznymi u dzieci prawidłowo rozwijających się / Jakub Słupczewski [et al.] // Ogrody Nauk i Sztuk : debiuty. – T. 11 (2021), s. 106-118

74. Rodzina a rozwój języka dziecka w młodszym wieku szkolnym / Ewa Kiełb-Starczewska // Wychowanie w Rodzinie. – 2016, nr . 1, s. 359-369
* Dostępny w Internecie: https://repozytorium.uni.wroc.pl/Content/78671/PDF/Rodzina_a_rozwoj_jezyka_dziecka_w_mlodszym_wieku_szkolnym.pdf [dostęp: 2022.04.22]

75. Rola bajki XXI wieku w stymulowaniu rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym 7-10 lat / Magdalena Rybczyńska // Kultura i Historia. – 2017, nr 32, s. 263-272
* Dostępne w Internecie: http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/wp-content/uploads/2018/05/Kultura-i-Historia-nr-32-2017-266-274.pdf [dostęp: 2022.04.22]

76. Rola ćwiczeń gimnastycznych we wszechstronnym rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym w opinii rodziców i trenera w świetle badań własnych / Stanisław Korotyński // Pedagogika Rodziny. – 2020, nr 2, s. 59-69

77. Rola i funkcje aktywności fizycznej w rozwoju dzieci w młodszym wieku szkolnym / Małgorzata Markowska, Kamil Markowski // Edukacja Wczesnoszkolna. – 2017/2018, nr 2, s. 7-14

78. Rozwój emocjonalno-społeczny : o równowadze w procesie kształcenia / Joanna Obuchowska // Życie Szkoły. – 2019, nr 9/10, s. 39-43

79. Rozwój społeczny uczniów a zadania nauczyciela po obniżeniu wieku obowiązku szkolnego / Anna Łojek // Nauczanie Początkowe. – 2013/2014, nr 4, s. 100-105

80. Rozwój umiejętności tworzenia wytworów wielowymiarowych u dzieci w wieku 7-9 lat / Maria Aleksandrovich, Michalina Drewniak // Psychologia Rozwojowa. – T. 26, nr 1 (2021), s. 63-80

81. Różnice między 6- a 7-latkiem : potencjał czy ograniczenie? / Aleksandra Kram, Marta Molińska // Remedium. – 2015, nr 2, s. 5-7

82. Słownictwo specjalistyczne uczniów w młodszym wieku szkolnym : zainteresowania i doświadczenia utrwalone w języku / Kinga Kuszak // Studia Edukacyjne. – Nr 36 (2015), s. 219-233
* Dostępne w Internecie: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/14222/1/SE_36_2015__Kuszak.pdf [dostęp: 2022.04.22]

83. Szanse integralnego rozwoju i wychowania dziecka w wieku wczesnoszkolnym w świetle nowej Podstawy Programowej / Marta Buk-Cegiełka // Roczniki Pedagogiczne. – T. 9, nr 2 (2017), s. 79-96
* Dostępne w Internecie: https://docplayer.pl/134646141-Marta-buk-cegielka-szanse-wychowania-ku-wartosciom-w-aktualnej-podstawie-programowej-w-swietle-integralnego-rozwoju-dziecka-w-mlodszym-wieku-szkolnym.html [dostęp: 2022.04.22]

84. Szanse wychowania ku wartościom w aktualnej podstawie programowej w świetle integralnego rozwoju dziecka w młodszym wieku szkolnym / Marta Buk-Cegiełka // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. Vol. 37, nr 1 (2018), s. 129-141

85. Uświadamianie seksualne jako aspekty holistycznego rozwoju dziecka / Piotr Kowolik // Nauczyciel i Szkoła. – 2016, nr 1, s. 75-101

86. W poszukiwaniu ciekawych programów rozwijania aktywności twórczej dzieci / Elżbieta Marek // Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. – Vol. 13, nr 2 (2018), s. 27-44
* Dostępne w Internecie: https://rebus.us.edu.pl/bitstream/20.500.12128/12747/4/Marek_W_poszukiwaniu_ciekawych_programow.pdf [dostęp: 2022.04.27]

87. Warunki rodzinne i szkolne wyznaczające rozwój uczniów edukacji wczesnoszkolnej z rodzin [dysfunkcyjnych] / Urszula Tyluś . – Bibliogr. // Ruch Pedagogiczny. – 2017, nr 4, s. 35-43

88. Wpływ rozwoju pamięci dzieci w młodszym wieku szkolnym na organizację nauki języka obcego / dr hab. Ewa Dźwierzyńska // Linguodidactica. – T. 23 (2019), s. 35-49
* Dostępny w Internecie: https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/9089/1/Linguodidactica_23_E_Dzwierzynska_Wplyw_rozwoju_pamieci_dzieci_w_mlodszym_wieku_szkolnym.pdf [dostęp: 2022.04.22]

89. Wpływ zajęć ruchowych na wszechstronny rozwój dziecka w okresie wczesnoszkolnym / Sylwia Nowacka-Dobosz // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2013, nr 5, s. 4-9

90. Wspieranie rozwoju emocjonalnego dzieci w wieku wczesnoszkolnym / Kinga Sochocka, Karolina Van Laere – (Na uzależnienia behawioralne ) // Remedium. – 2015, nr 4, s. 1-2

91. Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku od 5 do 7 lat a ich gotowość do radzenia sobie z wyzwaniami szkoły / Anna I. Brzezińska, Joanna Matejczuk, Anna Nowotnik // Edukacja. – 2012, nr 1, s. 7-22
* Dostępne w Internecie: http://psychologia.amu.edu.pl/wp-uploads/2012-EDUKACJA-Wspomaganie-rozwoju-dzieci-5-7-letnich1.pdf [dostęp: 2022.04.26]

92. Współpraca pedagogów z rodzicami w stymulowaniu rozwoju dziecka / Joanna Majchrzyk-Mikuła, Agnieszka Kozdroń // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika. – T. 24 (2015), s. 331-354
* Dostępne w Internecie: http://bu.ujd.edu.pl/wydawnictwo/pedagogika_24.pdf [dostęp: 2022.04.27]

93. Wykorzystanie nowych mediów przez dzieci w wieku wczesnoszkolnym Anna Grabowska, Mariola Wojciechowska // Scientific Bulletin of Chełm. Section of Pedagogy / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie. – 2019, nr 1, s. [39]-54

94. Wyzwania rozwojowe u ucznia wczesnoszkolnego / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Życie Szkoły. – 2022, nr 2-3, s. 4-9

95. Zabawa w poznawczym rozwoju dziecka / Bożena Muchacka // Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. – 2014, nr 1, s. 7-18
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Pedagogika_Przedszkolna_i_Wczesnoszkolna/Pedagogika_Przedszkolna_i_Wczesnoszkolna-r2014-t-n1_(3)/Pedagogika_Przedszkolna_i_Wczesnoszkolna-r2014-t-n1_(3)-s7-18/Pedagogika_Przedszkolna_i_Wczesnoszkolna-r2014-t-n1_(3)-s7-18.pdf [dostęp: 2022.04.22]

96. Znaczenie bajki międzykulturowej w rozwoju dzieci w młodszym wieku szkolnym / Anna Józefowicz // Ars inter Culturas. – 2018, nr 7 s. 273-286

97. Znaczenie kształcenia muzycznego w rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym / Anna Jaśko // Pedagogika Rodziny. – 2020, nr 1, s. 17-32

98. Znaczenie rozwoju percepcji wzrokowej w uczeniu się dziecka w wieku wczesnoszkolnym / Mateusz Warchał // Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych. – T. 64 (2011), s. 71-76
* Dostępne w Internecie: https://journals.pan.pl/Content/82058/mainfile.pdf [dostęp: 2022.04.22]

99. Znaczenie różnorodnych form aktywności ruchowej dla rozwoju dziecka w młodszym wieku szkolnym. Raport specjalny / Magdalena Krzelowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2016, nr 1, s. 19-30

100. Zrównoważony rozwój psychomotoryczny dzieci w wieku wczesnoszkolnym / Zuzanna Hanas // Etyka Biznesu. – 2018, nr 4, s. 31-40
* Dostępne w Internecie: https://www-arch.polsl.pl/organizacje/SCEBIZR/Documents/Etyka%20biznesu%204%202018.pdf#page=32 [dostęp: 2022.04.22]

101. Zróżnicowanie umiejętności początkowych w klasie pierwszej a efekt względnego wieku w klasie trzeciej / Krzysztof Konarzewski // Edukacja. – 2015, nr 2, s. 85-98

102. Zróżnicowany rozwój uczniów po obniżeniu wieku obowiązku szkolnego / Mirosław Z. Babiarz // Nauczanie Początkowe. – 2013/2014, nr 4, s. 7-12

 

 

Netografia:

 

https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/projekty/Cechy%20rozwoju%20dziecka%20w%20wieku%20wczesnoszkolnym.pdf [dostęp: 2022.04.26]
https://pracezpedagogiki.pl/tag/rozwoj-fizyczny-ze-szczegolnym-uwzglednieniem-dzieci-w-wieku-wczesnoszkolnym/ [dostęp: 2022.04.27]

https://szkolnictwo.pl/index.php?id=PU5850   [dostęp: 2022.04.25]

 

 

Zob. także: Dziecko siedmioletnie; Dziecko ośmioletnie; Dziecko dziewięcioletnie

 

 

 

Oprac. Iwona Kowalska
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW Opole