Dziecko siedmioletnie

Zestawienie bibliograficzne „Dziecko siedmioletnie” zawiera wybór piśmiennictwa z lat 2000-2021 i składa się ze 113 opisów bibliograficznych.
Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu i baz Biblioteki Narodowej. Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w PBW w Opolu i/lub filiach oznaczone są sygnaturami.

Książki:

1. Adaptacja szkolna siedmiolatków / Dorota Klus-Stańska. – Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2004. – 75, [1] strona : errata ; 24 cm.

2. Ale jadka! : drugie śniadania i obiady 7-12-latka / Michał Wrzosek, Małgorzata Jackowska, Wojciech Mąkosa. – Warszawa : Respo Wydawnictwo, 2021. – 269 stron : fotografie, ilustracje ; 27 cm.

3. Balans i symetria obciążeń kończyn dolnych w populacji chłopców i dziewcząt w poszczególnych kategoriach wiekowych w młodszym wieku szkolnym 7-9 lat / Anna Mazur-Rylska // W : Fizjoterapia w pediatrii i zagadnienia pokrewne / redakcja Beata A. Nowak, Monika Maciąg. – Lublin : Wydawnictwo Naukowe Tygiel, 2017. – S. 130-149

4. Charakterystyka procesu utrzymywania równowagi ciała u dzieci w wieku 2 – 7 lat / Małgorzata Sobera. – Wrocław : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2010. – 119 s. : il. ; 24 cm.

5. Co dzieci wiedzą o twórczości i tworzeniu? : rozwój reprezentacji poznawczej twórczości u dzieci w wieku od 4 do 10 lat / Witold Ligęza. – Kraków : Wydawnictwo Petrus, copyright 2017. – 279, [1] strona : ilustracje ; 20 cm.

6. Co siedmiolatek wiedzieć powinien / Donata Elschenbroich ; tł. Barbara Tarnas. – Warszawa : „Cyklady”, 2003. – 219, [5] s. : il. ; 21 cm.
M 050882 (Brzeg)

7. Czy warto wspierać naturalną, ideoplastyczną drogę rozwoju aktywności plastycznej dziecka w wieku od 7 do 10 lat? / Bernadeta Didkowska // W : Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 12, Kierunki zmian w edukacji i stymulacji aktywności twórczej / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Beaty Oelszlaeger-Kosturek. – Wyd. 2. – Kraków : „Impuls”, 2018. – S. 117-129
M 65102 KK (Kędzierzyn-Koźle), C 055556 (Kluczbork), C 066173/XII (Nysa),C 205652/XII M 205662/XII M 208806/XII (Opole)

8. Diagnozowanie dojrzałości neuropsychologicznej do szkolnego uczenia się dzieci sześcio- i siedmioletnich / Celestyna Grzywniak. – Bibliogr. // W : Edukacja małego dziecka. T. 9, Szkoła – przemiany instytucji i jej funkcje / praca zbiorowa pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Anny Gajdzicy. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2014. – S. 75-87
M 64402 KK (Kędzierzyn-Koźle), C 054029/IX (Kluczbork), C 66173/IX (Nysa), C 205652/IX M 205662/IX M 208806/IX (Opole)

9. Dieta dla dziecka : gotowe jadłospisy dla dziecka: 4-6 lat, 7-9 lat, 10-12 lat / [redakcja: Anna Zarębska-Tutak, Karolina Zawadzka, Dorota Gepert, Agnieszka Święcicka]. – Warszawa : Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o., [copyright 2019]. – 95, [1] strona : fotografie, ilustracje ; 21 cm.

10. Dobro i zło w przekonaniach dzieci siedmio-, dziewięcioletnich / Bożena Muchacka, Katarzyna Żądło // W : Dobro i zło w wychowaniu dziecka. T. 2, Przeciw złu / pod redakcją Michała Głażewskiego i Bożeny Muchackiej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2017. – S. 39-51

11. Dojrzałość i możliwości oceny dzieci 6-7 letnich w okresie rozwoju fizycznego / Andrzej Jopkiewicz // W : Sześciolatek w roli ucznia : praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Kwaśniewskiej i Joanny Lendzion. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2016. – S. 35-48
M 054503 M 054504 (Brzeg), M 64311 KK M 64442 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 054359 M 054360 (Kluczbork), M 069662 (Nysa), C 216696 M 216547 M 216548 M 216729 (Opole)

12. Dojrzałość neuropsychologiczna do szkolnego uczenia się dzieci sześcio- i siedmioletnich / Celestyna Grzywniak. – Kraków : Wydawnictwo „Scriptum” Tomasz Sekunda, 2013. – 188 s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
M 64354 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 215770 M 215771 M 215772 (Opole)

13. Dysleksja : ćwiczenia funkcji poznawczych dla dzieci zagrożonych dysleksją w wieku 7-8 lat / Agnieszka Bala. – Kraków : Wydawnictwo WIR Aleksander Jaglarz, 2016. – 42 karty : ilustracje ; 31 cm.

14. Dysortografia : symultaniczna nauka poprawnej pisowni dla dzieci w wieku 7-8 lat / Agnieszka Bala. Kraków : Wydawnictwo WIR Aleksander Jaglarz, 2018. – Skoroszyt (72 karty) : ilustracje ; 31 cm.
M 218456 (Opole)

15. Dzieci sześcio- i siedmioletnie trzy lata później : diagnoza kompetencji trzecioklasistów / Aleksandra Kruszewska. – Bibliogr. // W : Edukacja małego dziecka. T. 13, Konteksty oświatowe / praca zbiorowa pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Aleksandry Minczanowskiej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2019. – S. 77-93
M 65103 KK (Kędzierzyn-Koźle), C 057204/XIII (Kluczbork), M 066173/XIII (Nysa), C 205652/XIII M 205662/XIII M 208806/XIII (Opole)

16. Grafomotoryka u dzieci w wieku 7-13 lat / Aneta Domagała, Urszula Mirecka ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. – 182 s. : il. ; 24 cm. – (Komunikacja Językowa i Jej Zaburzenia ; 23)
M 213176 M 213222 (Opole)

17. Jakość dzieciństwa twórczych dzieci 7-9-letnich w perspektywie rodzinnej i lokalnej / Marzenna Magda-Adamowicz. – Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018. – 323 strony : ilustracje, wykresy ; 24 cm.

18. Kompetencja komunikacyjna dzieci sześcio-siedmioletnich / Lucyna Smółka. – Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2004. – 143, [1] s., [3] k. tabl. kolor. : rys., wykr. ; 21 cm.

19. Międzypokoleniowe zmiany w budowie ciała i akceleracja pokwitania u dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat z populacji wielkomiejskiej w świetle uwarunkowań psychosocjalnych / Małgorzata Kowal [et al.] ; pod red. Małgorzaty Kowal i Barbary Anny Cichockiej. – Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 2011. – 182 s. : il. ; 24 cm.

20. Modulacja, wpływ i związki wybranych parametrów postawy ciała dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 18 lat w świetle mory projekcyjnej. T. 1 / Mirosław Mrozkowiak. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2015. – 685 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.

21. Modulacja, wpływ i związki wybranych parametrów postawy ciała dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 18 lat w świetle mory projekcyjnej. T. 2 / Mirosław Mrozkowiak. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2015. – 323 s. : il. ; 24 cm.

22. Modyfikatory poziomu i tempa rozwoju somatycznego dzieci w wieku 7 – 11 lat z Podkarpacia i Podbeskidzia / Maria Zadarko-Domaradzka ; Uniwersytet Rzeszowski. Wydział Wychowania. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017. – 120 stron : mapy, wykresy ; 21 cm.

23. Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2016-2020 : ocena stanu zdrowia jamy ustnej i jego uwarunkowań w populacji polskiej w wieku 7, 12 i 65-74 lata w 2019 roku / redakcja Dorota Olczak-Kowalczyk. – Warszawa : Dział Redakcji i Wydawnictw Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 2019. – 344 strony : ilustracje, wykresy ; 30 cm.

24. Mój uczeń przekracza próg szkolny : profilaktyka niepowodzeń szkolnych sześcio- siedmio- i dziewięcio- dziesięciolatków / red. nauk. Jadwiga Kędzierska. – Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2005. – 179, [3] s. ; 24 cm.

25. Nadawanie ładunku emocjonalnego słyszanym dźwiękom przez dzieci sześcio- i siedmioletnie uczęszczające do pierwszej klasy szkoły podstawowej / Katarzyna Chrustowska // W : Edukacja dziecka : badania i praktyka pedagogiczna / red. nauk. Waldemar Segiet, Bogumiła Walak, Anna Lis-Zaldivar ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. – Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża, 2015. – S. 115-134

26. Nawyki żywieniowe oraz wrażliwość sensoryczna dzieci w wieku 7-9 lat w zachowaniu prawidłowej masy ciała / Marek Kardas. – Katowice : Wydawnictwo Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, 2019. – 145 stron : wykresy ; 25 cm.

27. Nieprawidłowe przetwarzanie wzrokowe a zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci w wieku 7-11 lat z problemami szkolnymi / Agnieszka Paczkowska, Jacek Szmalec // W : Sensoryka i motoryka w rozwoju dziecka i uczeniu się w aspekcie terapii integracji sensorycznej / redakcja naukowa Elżbieta Wieczór, Jacek Szmalec, Grzegorz Brzuzy. – Warszawa : Difin, 2019. – S. 186-194
M 055344 (Brzeg), M 65278 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 069464 (Nysa), M 220378 M 220379 (Opole)

28. Ocena tempa i prawidłowości rozwoju dzieci 6-7-letnich : ocena umiejętności matematycznych, ocena umiejętności czytania i pisania, ocena umiejętności językowych / Regina Osika, Marlena Wrzeszcz. – Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, Sp. z o. o., cop. 2012. – 32 s. : il. ; 30 cm.

29. Ocena tempa i prawidłowości rozwoju dzieci 7-8-letnich : ocena umiejętności matematycznych, ocena umiejętności czytania i pisania, ocena umiejętności językowych / Regina Osika, Marlena Wrzeszcz. – Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, Sp. z o. o., cop. 2012. – 36 s. : il. ; 30 cm.

30. Od konkretu do abstrakcji, czyli o znaczeniu działania praktycznego w kształtowaniu pojęć matematycznych u dzieci 6- i 7-letnich / Joanna Żądło-Treder. – Bibliogr. // W : Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa T. 10, Wychowanie i kształtowanie – kierunki i perspektywy zmian / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Beaty Oelszlaeger-Kosturek. – Kraków, 2017. – S. 123-133
M 64393 KK (Kędzierzyn-Koźle), C 054776/X (Kluczbork), C 066173/X (Nysa), C 205652/X M 205662/X M 208806/X (Opole)

31. Od sześciolatka do ośmiolatka / Deborah Steiner, Else Osborne, Lisa Miller ; z ang. przeł. Marta Lewandowska. – Warszawa : „Świat Książki”, 1997. – 189, [1] s. ; 21 cm. – (Zrozumieć Dziecko)
M 067743 (Nysa), M 219654 (Opole)

32. Percepcja fonemowa słów dzieci w wieku sześciu i siedmiu lat – osiągnięcia rozwojowe / Daniela Galińska-Grzelewska. – Siedlce : Siedleckie Towarzystwo Naukowe, 2009. – 163 s. : il. kolor. ; 21 cm.

33. Postawy konsumenckie dzieci w wieku 7-10 lat w opinii ich rodziców / Elena Karpuszenko // W : Funkcjonowanie rodziny w globalnych zmianach społecznych / red. Eulalia Adasiewicz, Sławomir Cudak. – Warszawa ; Łódź : Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, 2015. – S. 276-283

34. Poznawanie i rysowanie brył przez dzieci w wieku 3-9 lat : ujęcie procesualne i edukacyjne / Ewa Piwowarska ; Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie. -Częstochowa : Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza, 2019. – 289 stron : ilustracje, wykresy ; 24 cm.

35. Program psychoedukacyjny dla dzieci 7-10-letnich doskonalący sprawność językową / Alicja Iwanowska, Cecylia Januszak, Mariola Kwiatkowska-Łozińska. – Kraków : „Impuls”, 2005. – 82,[1] s. ; 24 cm.
C 192628 M 192439 M 192788 (Opole)

36. Psychologia akademicka : podręcznik. T. 2 / red. nauk. Jan Strelau, Dariusz Doliński. – Wyd. 2 popr. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010. – 870 s. : il. ; 29 cm.
M 209098/II M 036407/II (Opole)

37. Psychologia rozwojowa w zarysie : od niemowlęctwa do dorosłości / Ann Bich ; przeł. Jan Łuczyński, Marian Olejnik. – Wydanie 1 nowe – 5 dodruk. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. – 305, [1] s. : il. ; 21 cm. – (Krótkie Wykłady z Psychologii)
C 220806 M 220891 (Opole)

38. Psychologia rozwoju człowieka / Anna I. Brzezińska, Karolina Appelt, Beata Ziółkowska. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2016. – S. 161-244 : Rozwój w okresie dzieciństwa
M 054041 (Kluczbork), C 068177 (Nysa), M 214080 M 214081 M 214082 M 214083 (Opole)

39. Psychologia rozwoju człowieka : podręcznik akademicki / red. nauk. Janusz Trempała. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. – XVI,542, [1] s. : il., fot., portr., rys. ; 29 cm.
M 61994 KK (Kędzierzyn-Koźle), C 066280 (Nysa), C 205800 M 205831 M 205832 M 205833 M 205834 M 208978 M 209667 (Opole)

40. Psychologia rozwoju człowieka. [T. 2], Charakterystyka okresów życia człowieka / red. nauk. Barbara Harwas-Napierała, Janusz Trempała. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. – 303, [1] s. : il. ; 24 cm.
M 208091/II M 217595/II

41. Psychologia rozwoju człowieka. T. 3, Rozwój funkcji psychicznych / red. nauk. Barbara Harwas-Napierała, Janusz Trempała. – Wyd. 2, 3 dodr. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. – 209, [2] s. : il. ; 24 cm.
M 208091/III (Opole)

42. Psychologia rozwoju : od dziecka do dorosłości / David R. Schaffer, Karen Kipp ; przekł. Patricia Sorensen, Martyna Wojtaś. – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2015. – 720 s. : il. ; 29 cm.
C 054581 M 054580 M 64827 (Brzeg), KK C 055579 (Kędzierzyn-Koźle), C 217925 M 214084 M 214085 M 217950 M 217951 (Opole)

43. Rozpoznanie zasobów dziecka i środowiska rozwoju : wczesny wiek szkolny : wiek 5/6-8/9 lat / Małgorzata Rękosiewicz, Aleksandra Kram. – Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, cop. 2014. – Plik tekstowy EPUB 2,64 MB
* Dostępne w Internecie: http://produkty.ibe.edu.pl/docs/ndn/NDN_Monitoring_3_Edukacja_wczesnoszkolna.pdf [dostęp: 11.04.2022]

44. Rozwój dziecka : wczesny wiek szkolny : wiek: 5/6-8/9 lat / Anna Kamza. – Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, cop. 2014. – 52 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.

45. Rozwój myślenia, a ewolucja rysunku dziecięcego w wieku szkolnym : analiza i interpretacja rysunków dziecka w wieku 6-10 lat / Natalia Bochno // W : Uwarunkowania kształtowania charakteru i osobowości / pod red. Wojciecha Truszkowskiego ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. – Olsztyn : Katedra Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2019. – S. 11-18

46. Rozwój psychiczny dziecka : od 0 do 10 lat : poradnik dla rodziców, psychologów i lekarzy / Frances L. Ilg, Luise Bates Ames, Sidney M. Baker ; przekł. Mirosław Przylipiak. – Wyd. 8 w języku polskim. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014. – 336 s. ; 24 cm.
M 63262 KK (Kędzierzyn-Koźle)

47. Rysunek dziecka w wieku od 7 do 12 lat a język wizualny nowych mediów : raport z badań / Bernadeta Didkowska // W : Recepcja mediów przez dzieci w wieku szkolnym / pod redakcją Barbary Bonieckiej, Anny Granat. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017. – S. 53-71
M 64438/III KK (Kędzierzyn-Koźle), M 216919 (Opole)

48. Społeczno-kulturowe uwarunkowania rozwoju leksyki dzieci w wieku 7 i 8 lat : studium wybranych przypadków / Patrycja Ligmanowska // W : Język jako świadectwo kultury : język, kultura, społeczeństwo. 4 / redakcja Stanisław Cygan. – Kielce : KTN Kieleckie Towarzystwo Naukowe : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2020. – S. 135-147

49. Środowiskowe i rodzinne uwarunkowania poziomu wybranych koordynacyjnych zdolności motorycznych : longitudinalne badania dzieci wiejskich w wieku od 7 do 11 lat / Janusz Jaworski. -Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 2012. – 208 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.

50. Trafność wybranych metod diagnostycznych w diagnostyce zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci w wieku 5-7 lat / Anna Maria Choińska, Marta Rosiak, Ewa Gieysztor, Ludwika Sadowska // W : Znaczenie integracji sensorycznej w zaburzeniach rozwoju człowieka : monografia / redakcja Józef Patkiewicz ; Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem. Oddział Wojewódzki we Wrocławiu. – Wrocław : Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem. Oddział Wojewódzki, 2016. – S. 61-84

51. Tutoring dziecięcy w procesie nauczania-uczenia się dzieci siedmioletnich i ośmioletnich / Agnieszka Pawlak. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. – 99, [2] s. : il. ; 24 cm.
M 052497 (Kluczbork), C 066075 (Nysa), M 202799 (Opole)

52. Umiejętności manualne dzieci w wieku 5-7 lat / Beata Grabowska. – Kraków : Wydawnictwo Petrus, 2009. – 153, [3] s., [8] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 20 cm.
M 199975 (Opole)

53. Urodziny : o sposobie mentalizacji pojęcia w umysłach dzieci z autyzmem między 7 i 9 rokiem życia / Klaudia Cempa-Włodarczyk // W : Obrazy młodości i starości w języku, literaturze i kulturze / pod redakcją naukową Marii Krauz. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019. – S. 162-173

54. Wpływ kontroli wzrokowej i jej braku na zmienność średniego wychylenia i średniej prędkości wychwiań środka nacisku stóp pomiędzy prawą i lewą kończyną dolną u dzieci w wieku 7-12 lat / Anna Mazur-Rylska // W : Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu : praca zbiorowa. T. 4 / pod redakcją Klaudii Pujer. – Wrocław : Exante Wydawnictwo Naukowe Klaudia Pujer, 2018. – Plik tekstowy PDF 3,99 MB. – S. 75-95

55. Wpływ zaburzeń mowy u dzieci sześcio- i siedmioletnich na naukę czytania i pisania / Ewelina Zając // W : Teoria i praktyka logopedyczna : wybrane zagadnienia / pod redakcją Ewy Gackiej i Moniki Kaźmierczak. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018. – S. 213-221
M 055073 (Brzeg)

56. Wszystko gra! : jak edukacja muzyczna wspiera rozwój dziecka / Anita Collins ; przełożyła Rozalia Słodczyk ; redakcja naukowa polskiego wydania Maria Chełkowska-Zacharewicz. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021. – S. 89-161 : Pierwsze lata w szkole, 5-7 lat
M 221870 M 221871 (Opole)

57. Wybrane przejawy sprawności motorycznej dziewcząt i chłopców w wieku 7-18 lat na tle ich rozwoju morfologicznego / Juliusz Migasiewicz ; Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. – Wrocław : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2006. – 150 s. : il. ; 24 cm.

58. Wyobrażenia i pojęcia dzieci 7-letnich o Ziemi i jej zjawiskach dawniej i dziś / Agata Jacewicz // W : Edukacja dziecka : badania i praktyka pedagogiczna / red. nauk. Waldemar Segiet, Bogumiła Walak, Anna Lis-Zaldivar ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. – Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża, 2015. – S. 39-47

59. Zdrowotne aspekt w ocenie gotowości do nauki szkolnej dzieci siedmioletnich / Gabriela Piechaczek-Ogierman // W : Edukacja małego dziecka. T. 2, Wychowanie i kształcenie w praktyce / praca zbiorowa pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Małgorzaty Zalewskiej-Bujak. – Cieszyn : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2010. – S. 97-109
C 052795/II (Kluczbork), M 066173/II (Nysa), C 205652/II M 205662/II M 208806/II (Opole)

60. Zmienność rozwojowa struktury morfologicznej jako wyznacznik możliwości funkcjonalnych dzieci i młodzieży w wieku 7-14 lat : wyniki wrocławskich badań longitudinalnych wiejskich populacji / Jadwiga Pietraszewska. – Wrocław : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2011. – 188 s. : il. ; 24 cm.

61. Zrozum mnie : rozwój dziecka w wieku od 5 do 10 lat : przewodnik dla rodziców i nauczycieli / Małgorzata Taraszkiewicz, Zuzanna Taraszkiewicz ; [ilustracje: Zofia Nalepa, Maria Nalepa]. – Warszawa ; Słupsk : Dobra Literatura, 2019. – 351, [1] strona : ilustracje ; 21 cm.

Artykuły w czasopismach:

62. Adaptacja szkolna dzieci 7-letnich = School adaptation of 7-year-old children / Dominika Maś // Scientific Bulletin of Chełm. Section of Pedagogy. – 2017, nr 2, s. 63-72
* Dostępne w Internecie: http://scientific.pwsz.chelm.pl/wp-content/uploads/S2017-2-5.-Ma%C5%9B.pdf [dostęp: 7.04.2022]

63. Analiza porównawcza dużej motoryki dziewcząt i chłopców w wieku od 5 do 10 lat ocenianej testem TGMD-2 / Kalina Maria Kaźmierska-Kowalewska, Waldemar Skowroński, Izabela Rutkowska // Wychowanie Fizyczne i Sport. – T. 58, z. 1 (2014), s. 25-32

64. Concerns of parents of six and seven-year-old children starting school : summary of research findings = Obawy rodziców dzieci sześcio- i siedmioletnich rozpoczynających edukację szkolną : komunikat z badań / Barbara Kurowska // Konteksty Pedagogiczne. – 2020, nr 2, s. 167-182
* Dostępne w Internecie: https://kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/276/223
[dostęp: 8.04.2022]

65. Częstość występowania nadwagi i otyłości u dzieci w wieku 7-9 lat województwa mazowieckiego / Beata Pyrżak, Anna Majcher, Barbara Rymkiewicz-Kluczyńska // Endokrynologia Pediatryczna. – T. 6, nr 4 (2007), s. 43-49

66. Czym się bawić? : funkcje marek dla dzieci – raport z badań siedmiolatków / Aneta Duda. – Bibliogr. // Kultura i Edukacja. – 2014, nr 3, s. 288-312

67. Dostrzeganie regularności geometrycznych przez 4-7-latków a późniejsze osiągnięcia dzieci w klasie 1 / Ewa Swoboda // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2008, nr 2, s. 119-142

68. Eating behaviors and physical activity in children aged 7-10 years = Zachowania żywieniowe i aktywność fizyczna dzieci w wieku 7-10 lat / Katarzyna Żyłka, Tomasz Owczarek, Anna Platta, Witold Kozirok // Zeszyty Naukowe – Akademia Morska w Gdyni. – Nr 101 (2017), s. 81-91
* Dostępne w Internecie: http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-e0412996-9c90-4219-bdbc-b530dbfed338 [dostęp: 7.04.2022]

69. Hamowanie reakcji i planowanie u dzieci w wieku 6-7 lat z wybranymi zaburzeniami rozwojowymi / Małgorzata Woźniak-Prus, Marta Szymańska // Szkoła Specjalna. – 2016, nr 5, s. 325-337

70. Historyjka obrazkowa jako środek aktywizujący rozwój leksalny i rozumienie treści u dzieci siedmioletnich / Anna Jakubowicz-Bryx // Studia Pedagogiczne. – T. 20 (2011), s. 199-208
* Dostępne w Internecie: https://studiapedagogiczne.ujk.edu.pl/numery/20.pdf [dostęp: 7.04.2022]

71. Jak uzasadniają normy moralnego postępowania dzieci 7-10-letnie / Marzenna Magda-Adamowicz // Małżeństwo i Rodzina. – R. 3, nr 3 (2004), s. 45-49

72. Kształtowanie się wskaźników wagowo-wzrostowych i parametrów postawy ciała w poszczególnych typach postawy u dzieci w wieku 7-9 lat / Justyna Drzał-Grabiec, Beata Szczepanowska-Wołowiec // Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja. – Vol. 13, nr 6 (2011), s. 591-600

73. Kwestionariusz umiejętności wykonawczych – dziecko w wieku 6-8 lat. – (Narzędziownia) / oprac. Aleksandra Kubala-Kulpińska // Głos Pedagogiczny. – 2020, nr 1, s. 56-58

74. Muzyka instrumentalna i jej wpływ na jakość wytworów plastycznych dzieci 7-letnich – raport z badań / Martyna Szczotka // Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. – 2015, nr 4, s. 119-140
* Dostępne w Internecie: https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/121/372 [dostęp: 7.04.2022]

75. Myślenie metaforyczne i jego uwarunkowania u dzieci w wieku od 4 do 10 lat / Dorota Kubicka // Studia Psychologiczne. – T. 43, z. 2 (2005), s. 59-73

76. Nadmierna masa ciała i jej uwarunkowania u dzieci w wieku 4-8 lat / Iwona Chmiel-Perzyńska, Marek Derkacz, Adam Perzyński // Family Medicine & Primary Care Review. – Vol. 15, nr 3 (2013), s. 301-302
* Dostępne w Internecie: https://www.termedia.pl/f/journals/FMPCR%202013%20vol.%2015%20no.%203.pdf [dostęp: 31.03.2022]

77. O jakości doświadczeń szkolnych siedmiolatków / Mirosława Nyczaj-Drąg // Psychologia Rozwojowa. – T. 9, nr 4 (2004), s. 25-30

78. Ocena porównawcza aktywności ruchowej w życiu codziennym u siedmiolatków i czternastolatków / Jurek Olszewski, Radosław Kuśmierczyk, Monika Olszewska // Kwartalnik Ortopedyczny. – 2007, nr 3, s. 323-330

79. Ocena ryzyka dysleksji u dzieci siedmioletnich / Dariusz Skawiński, Agata Horecka-Lewitowicz, Monika Szpringer, Agnieszka Zaworska-Winiarska, Piotr Lewitowicz, Sławomir Dutkiewicz // Studia Medyczne. – 2011, nr 3, s. 43-49

80. Ocena stanu zdrowia i rozwoju dzieci w wieku 6-7 lat jako podstawa zdrowotnej gotowości szkolnej / Krystyna Twarduś, Maria Kózka, Halina Struska-Depowska // Problemy Pielęgniarstwa. – T. 19, z. 2 (2011), s. 228-232

81. Ocena zmian zlateralizowania ciała dzieci w młodszym wieku szkolnym (7-10 lat) / Marta Wieczorek, Rafał Świerczek // Problemy Higieny i Epidemiologii. – T. 93, nr 2 (2012), s. 304-308

82. Od zabawy słowem do czytania poezji : holistyczne podejście do nauki języka polskiego jako dziedziczonego/drugiego wśród dzieci w wieku 5-9 lat / Małgorzata Małyska // Postscriptum Polonistyczne. – 2018, [nr] 2, s. 85-100
* Dostępne w Internecie: https://www.postscriptum.us.edu.pl/wp-content/uploads/2019/01/Ma%C5%82yska-Ma%C5%82gorzata.pdf [dostęp: 31.03.2022]

83. Otyłość, nadwaga i niedobór masy ciała u dzieci śląskich w wieku 7-9 lat / Magdalena Olszanecka-Glinianowicz, Ewa Małecka-Tendera, Paweł Matusik, Agnieszka Żak-Gołąb // Endokrynologia Pediatryczna. – T. 3, nr 1 (2004), s. 37-43

84. Percepcja słuchowa dzieci 6- i 7-letnich z Polski i Republiki Czeskiej : analiza porównawcza / Irena Burczyk. – Bibliogr. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2021, nr 7, s. 41-50

85. Pomiar rozwoju mowy pisanej jako nowa propozycja oceny poziomu umiejętności posługiwania się pismem u dzieci w wieku 3-11 lat / Sławomir Jabłoński, Paweł Kleka // Polskie Forum Psychologiczne. – T. 20, nr 3 (2015), s. 380-408
* Dostępne w Internecie: https://repozytorium.ukw.edu.pl/bitstream/handle/item/1928/Pomiar%20rozwoju%20mowy%20pisanej%20jako%20nowa%20propozycja%20oceny%20poziomu%20umiejetnosci%20poslugiwania%20sie%20pismem%20u%20dzieci.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 5.04.2022]

86. Porównanie fluencji słownej w zakresie własnych i wyrazów pospolitych u dzieci przedszkolnych i uczniów szkoły podstawowej / Ewelina Zając. – Bibliogr. // Poradnik Językowy. – 2019, z. 8, s. 83-92
* Porównanie poziomu realizacji zadań płynności słownej w zakresie nazw własnych i wyrazów pospolitych przez dzieci siedmioletnie, przygotowujące się do rozpoczęcia I klasy oraz uczniów klas I i III
Dostępne w Internecie: http://www.poradnikjezykowy.uw.edu.pl/wydania/poradnik_jezykowy.767.2019.08.pdf [dostęp: 7.04.2022]

87. Porównawcza ocena występowania wad postawy u siedmiolatków i czternastolatków / Jurek Olszewski, Radosław Kuśmierczyk, Monika Olszewska // Kwartalnik Ortopedyczny. – 2007, nr 3, s. 331-341

88. Postawa ciała chłopców i dziewcząt 7-9-letnich / Justyna Drzał-Grabiec, Sławomir Snela, Karol Bibrowicz, Beata Szczepanowska-Wołowiec // Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. – T. 9, z. 4 (2011), s. 461-474

89. Pozaszkolna aktywność fizyczna młodzieży szkolnej w wieku 7-15 lat / Dariusz Czaprowski, Łukasz Stoliński Andrzej Szczygiełł, Agnieszka Kędra // Szkice Humanistyczne. – T. 10, nr 4 (2010), s. 115-125

90. Przystosowanie szkolne dzieci twórczych i nietwórczych w wieku 6-7 lat / Grażyna Kwiatkowska // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia. – Vol. 33, [nr] 2 (2020), s. 35-50
* Dostępne w Internecie: https://journals.umcs.pl/j/article/view/9215 [dostęp: 1.04.2022]

91. Rola wrażeń wzrokowych w procesie utrzymywania równowagi u dzieci 4-8 lat / Bogusława Graczykowska, Katarzyna Sojka-Krawiec // Zeszyty Naukowe. Wychowanie Fizyczne i Fizjoterapia / Politechnika Opolska. – Z. 5 (2003), s. 65-74

92. Rozwój mowy pisanej u dzieci w wieku 3 do 11 lat / Sławomir Jabłoński // Czasopismo Psychologiczne. – 2003, nr 2, s. 219-230

93. Rozwój somatyczny chłopców w wieku 7-16 lat / Paweł Lenik // Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego. – T. 7, z. 1/2 (2004), s. 72-79

94. Rozwój umiejętności tworzenia wytworów wielowymiarowych u dzieci w wieku 7-9 lat / Maria Aleksandrovich, Michalina Drewniak // Psychologia Rozwojowa. – T. 26, nr 1 (2021), s. 63-80
* Dostępne w Internecie: https://www.ejournals.eu/Psychologia-Rozwojowa/2021/Numer-1-2021/art/19600/ [dostęp: 7.04.2022]

95. Różnice między 6- a 7-latkiem : potencjał czy ograniczenie? / Aleksandra Kram, Marta Molińska // Remedium. – 2015, nr 2, s. 5-7

96. Słownik umysłowy dzieci siedmioletnich ze środowiska miejskiego i wiejskiego na przykładzie pola tematycznego „Zwyczaje i Obyczaje” / Joanna Piłat // Poradnik Językowy. – 2006, z. 8, s. 27-42

97. Sposób „trzymania się” siedmiolatków a budowa ciała / Aleksandra Rudzińska, Janusz Nowotny, Jolanta Dąbrowska, Joanna Szymańska, Joanna Witkoś ; [tł. na ang. Agnieszka Liwosz] // Fizjoterapia. – T. 14, nr 1 (2006), s. 59-64

98. Sprawność fizyczna dzieci w wieku 6 i 7 lat jako element dojrzałości szkolnej / Agnieszka Surynt, Agnieszka Wójcik-Grzyb // Roczniki Naukowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. – Z. 54 (2005), s. 137-148

99. Sprawność fizyczna i postawa ciała 7-letnich dzieci o skrajnych parametrach somatycznych / Dorota Trzcińska, Elżbieta Olszewska, Piotr Tabor // Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism. – T. 15, nr 3 (2009), s. 188-195

100. Start szkolny dzieci sześcioletnich i siedmioletnich a ich kompetencje docelowe w zakresie edukacji polonistycznej i matematycznej / Małgorzata Mnich // Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania GWSH. – Nr 5 (2015), s. 83-98

101. Sześciolatki i siedmiolatki w klasie : jak z nimi pracować, aby odniosły sukces? / Sylwia Marona. – Bibliogr. // Nauczanie Początkowe. – 2016/2017, nr 1, s. 64-74

102. Trudności dzieci w wieku 5-8 lat z określaniem strony lewej i prawej w orientacji przestrzennej / Zbigniew Semadeni // Journal of Modern Science. – 2013, t. 2, s. 13-34

103. Tworzenie różnych reprezentacji przez dzieci podczas rozwiązywania problemu matematycznego / Ewa Swoboda. – Bibliogr. // Edukacja. – 2017, nr 1, s. 27-38
* Dostępne w Internecie: http://www.edukacja.ibe.edu.pl/images/numery/2017/1-2-swoboda-rozwiazywanie-problemu-matematycznego.pdf [dostęp: 7.04.2022]

104. Twórczość wyrazowa dzieci 7-letnich / Ewa Muzyka-Furtak // Logopedia. – T. 39/40 (2010/2011), s. 55-66
* Dostępne w Internecie: https://www.polskietowarzystwologopedyczne.pl/wp-content/uploads/2020/10/055-066-Muzyka-Furtak-Logop-39-40-2010-2011.pdf [dostęp: 7.04.2022]

105. W świecie poznanych i „niepoznanych” liter, czyli o kontynuacji bezsensów w instytucjonalnych praktykach nauki czytania i pisania dzieci / Marzenna Nowicka. – Bibliogr. // Problemy Wczesnej Edukacji. – 2021, nr 1, s. 18-37
* Dostępne w Internecie: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/6182/5462
[dostęp: 7.04.2022]

106. W trosce o rozwój mowy dziecka siedmioletniego / Barbara Loch // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 9, s. 6-7

107. Wady postawy u siedmiolatków a ich aktywność ruchowa w życiu codziennym / Magdalena Olszewska, Krystian Żołyński, Sławomir Olszewski // Kwartalnik Ortopedyczny. – 2006, nr 1, s. 35-43

108. Wpływ czynników genetycznych i środowiskowych na rozwój koordynacyjnych zdolności motorycznych u dzieci w wieku 7-10 lat / Vladimir I. Ljach // Wychowanie Fizyczne i Sport. – 2002, nr 2, s. 257-276

109. Wpływ korzystania z technologii cyfrowych na aktywność fizyczną dzieci w wieku 7–17 lat w opinii rodziców / Katarzyna Garwol, Jarosław Herbert // Edukacja, Technika, Informatyka. – 2018, nr 4, s. 182-187
* Dostępne w Internecie: https://repozytorium.ur.edu.pl/bitstream/handle/item/4374/25%20garwol-wp%c5%82yw%20korzystania%20z%20technologii.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 7.04.2022]

110. Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku od 5 do 7 lat a ich gotowość do radzenia sobie z wyzwaniami szkoły / Anna Izabela Brzezińska, Joanna Matejczuk, Anna Nowotnik // Edukacja. – 2012, nr 1, s. 7-22
* Dostępne w Internecie: http://psychologia.amu.edu.pl/wp-uploads/2012-EDUKACJA-Wspomaganie-rozwoju-dzieci-5-7-letnich1.pdf [dostęp: 31.03.2022]

111. Zasoby rodziny a umiejętności szkolne dzieci 6- i 7-letnich / Radosław Kaczan, Piotr Rycielski // Studia Edukacyjne. – Nr 27 (2013), s. 159-171

112. Zdolności poznawcze dzieci w wieku 7-10 lat / Monika Wiśniewska-Kin // Problemy Wczesnej Edukacji. – 2008, nr 1, s. 127-138
* Dostępne w Internecie: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/issue/view/115/Ca%C5%82y%20numer%20PWE%207 [dostęp: 7.04.2022]

113. Znaczenie koordynacji ruchów ręki w kształtowaniu umiejętności grafomotorycznych u dzieci w wieku 6-7 lat / Joanna Grzesiak, Małgorzata Naskręt, Michał Bronikowski // Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. – [T.] 47 (2014), s. 131-139
* Dostępne w Internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-96869155-1490-488e-b6d4-d100f002e2bc [dostęp: 1.04.2022]

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu