Dziecko ośmioletnie

Zestawienie bibliograficzne „Dziecko ośmioletnie” zawiera wybór piśmiennictwa z lat 2000-2021 i składa się z 90 opisów bibliograficznych.
Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu i baz Biblioteki Narodowej. Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w PBW w Opolu i/lub filiach oznaczone są sygnaturami.

Książki:

1. Ale jadka! : drugie śniadania i obiady 7-12-latka / Michał Wrzosek, Małgorzata Jackowska, Wojciech Mąkosa. – Warszawa : Respo Wydawnictwo, 2021. – 269 stron : fotografie, ilustracje ; 27 cm.

2. Balans i symetria obciążeń kończyn dolnych w populacji chłopców i dziewcząt w poszczególnych kategoriach wiekowych w młodszym wieku szkolnym 7-9 lat / Anna Mazur-Rylska // W : Fizjoterapia w pediatrii i zagadnienia pokrewne / redakcja Beata A. Nowak, Monika Maciąg. – Lublin : Wydawnictwo Naukowe Tygiel, 2017. – S. 130-149

3. Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u dzieci ośmioletnich – wersja skrócona : bateria – 8S / Marta Bogdanowicz, Dorota Kalka, Urszula Sajewicz-Radtke, Bartosz M. Radtke. – Gdańsk : Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych, 2020. – 69 stron ; 21 cm.

4. Co dzieci wiedzą o twórczości i tworzeniu? : rozwój reprezentacji poznawczej twórczości u dzieci w wieku od 4 do 10 lat / Witold Ligęza. – Kraków : Wydawnictwo Petrus, copyright 2017. – 279, [1] strona : ilustracje ; 20 cm.

5. Częstość występowania asymetrii żuchwy u dzieci w wieku 8-12 lat, wymagających leczenia ortodontycznego / Barbara Szkarłat ; Gdański Uniwersytet Medyczny. – Gdańsk : Gdański Uniwersytet Medyczny, 2016. – 89 s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.

6. Częstość występowania wad postawy u dzieci szkolnych w wieku 8-13 lat z uwzględnieniem stanu odżywiania mierzonego wskaźnikiem BMI / Ludwika Sadowska, Alina Demiy, Maria Dziedziela, Anna Maria Choińska // W : Wady postawy : problemy medyczne, rehabilitacyjne i społeczne : monografia / redakcja Józef Patkiewicz ; Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem. Oddział Wojewódzki we Wrocławiu. – Wrocław : Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem. Oddział Wojewódzki, 2018. – S. 122-141

7. Czy warto wspierać naturalną, ideoplastyczną drogę rozwoju aktywności plastycznej dziecka w wieku od 7 do 10 lat? / Bernadeta Didkowska // W : Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 12, Kierunki zmian w edukacji i stymulacji aktywności twórczej / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Beaty Oelszlaeger-Kosturek. – Wyd. 2. – Kraków : „Impuls”, 2018. – S. 117-129
M 65102 KK (Kędzierzyn-Koźle), C 055556 (Kluczbork), C 066173/XII (Nysa),C 205652/XII M 205662/XII M 208806/XII (Opole)

8. Dieta dla dziecka : gotowe jadłospisy dla dziecka: 4-6 lat, 7-9 lat, 10-12 lat / [redakcja: Anna Zarębska-Tutak, Karolina Zawadzka, Dorota Gepert, Agnieszka Święcicka]. – Warszawa : Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o., [copyright 2019]. – 95, [1] strona : fotografie, ilustracje ; 21 cm.

9. Dysleksja : ćwiczenia funkcji poznawczych dla dzieci zagrożonych dysleksją w wieku 7-8 lat / Agnieszka Bala. – Kraków : Wydawnictwo WIR Aleksander Jaglarz, 2016. – 42 karty : ilustracje ; 31 cm.

10. Dysortografia : symultaniczna nauka poprawnej pisowni dla dzieci w wieku 7-8 lat / Agnieszka Bala. Kraków : Wydawnictwo WIR Aleksander Jaglarz, 2018. – Skoroszyt (72 karty) : ilustracje ; 31 cm.
M 218456 (Opole)

11. Grafomotoryka u dzieci w wieku 7-13 lat / Aneta Domagała, Urszula Mirecka ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. – 182 s. : il. ; 24 cm. – (Komunikacja Językowa i Jej Zaburzenia ; 23)
M 213176 M 213222 (Opole)

12. Jak wspierać rozwój dziecka w wieku 6-13 lat? / Natalia Minge, Krzysztof Minge. – Warszawa : Edgard, 2013. – 224 s. ; 23 cm. – (Samo Sedno)
M 63117 KK M 63118 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 212327 M 212328 (Opole)

13. Jakość dzieciństwa twórczych dzieci 7-9-letnich w perspektywie rodzinnej i lokalnej / Marzenna Magda-Adamowicz. – Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018. – 323 strony : ilustracje, wykresy ; 24 cm.

14. Międzypokoleniowe zmiany w budowie ciała i akceleracja pokwitania u dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat z populacji wielkomiejskiej w świetle uwarunkowań psychosocjalnych / Małgorzata Kowal [et al.] ; pod red. Małgorzaty Kowal i Barbary Anny Cichockiej. – Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 2011. – 182 s. : il. ; 24 cm.

15. Modulacja, wpływ i związki wybranych parametrów postawy ciała dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 18 lat w świetle mory projekcyjnej. T. 1 / Mirosław Mrozkowiak. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2015. – 685 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.

16. Modulacja, wpływ i związki wybranych parametrów postawy ciała dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 18 lat w świetle mory projekcyjnej. T. 2 / Mirosław Mrozkowiak. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2015. – 323 s. : il. ; 24 cm.

17. Modyfikatory poziomu i tempa rozwoju somatycznego dzieci w wieku 7 – 11 lat z Podkarpacia i Podbeskidzia / Maria Zadarko-Domaradzka ; Uniwersytet Rzeszowski. Wydział Wychowania. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017. – 120 stron : mapy, wykresy ; 21 cm.

18. Nawyki żywieniowe oraz wrażliwość sensoryczna dzieci w wieku 7-9 lat w zachowaniu prawidłowej masy ciała / Marek Kardas. – Katowice : Wydawnictwo Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, 2019. – 145 stron : wykresy ; 25 cm.

19. Nieprawidłowe przetwarzanie wzrokowe a zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci w wieku 7-11 lat z problemami szkolnymi / Agnieszka Paczkowska, Jacek Szmalec // W : Sensoryka i motoryka w rozwoju dziecka i uczeniu się w aspekcie terapii integracji sensorycznej / redakcja naukowa Elżbieta Wieczór, Jacek Szmalec, Grzegorz Brzuzy. – Warszawa : Difin, 2019. – S. 186-194
M 055344 (Brzeg), M 65278 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 069464 (Nysa), M 220378 M 220379 (Opole)

20. Ocena tempa i prawidłowości rozwoju dzieci 7-8-letnich : ocena umiejętności matematycznych, ocena umiejętności czytania i pisania, ocena umiejętności językowych / Regina Osika, Marlena Wrzeszcz. – Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, Sp. z o. o., cop. 2012. – 36 s. : il. ; 30 cm.

21. Od sześciolatka do ośmiolatka / Deborah Steiner, Else Osborne, Lisa Miller ; z ang. przeł. Marta Lewandowska. – Warszawa : „Świat Książki”, 1997. – 189, [1] s. ; 21 cm. – (Zrozumieć Dziecko)
M 067743 (Nysa), M 219654 (Opole)

22. „Omów problem z kolegą” : percepcja form męskoosobowych przez dzieci w wieku 8-13 lat / Jolanta Szpyra-Kozłowska // W : Oblicza płci : język, kultura, edukacja / pod red. Małgorzaty Karwatowskiej, Jolanty Szpyry-Kozłowskiej. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2020. – S. 139-150

23. Postawy konsumenckie dzieci w wieku 7-10 lat w opinii ich rodziców / Elena Karpuszenko // W : Funkcjonowanie rodziny w globalnych zmianach społecznych / red. Eulalia Adasiewicz, Sławomir Cudak. – Warszawa ; Łódź : Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, 2015. – S. 276-283

24. Poznawanie i rysowanie brył przez dzieci w wieku 3-9 lat : ujęcie procesualne i edukacyjne / Ewa Piwowarska ; Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie. -Częstochowa : Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza, 2019. – 289 stron : ilustracje, wykresy ; 24 cm.

25. Program psychoedukacyjny dla dzieci 7-10-letnich doskonalący sprawność językową / Alicja Iwanowska, Cecylia Januszak, Mariola Kwiatkowska-Łozińska. – Kraków : „Impuls”, 2005. – 82,[1] s. ; 24 cm.
C 192628 M 192439 M 192788 (Opole)

26. Psychologia akademicka : podręcznik. T. 2 / red. nauk. Jan Strelau, Dariusz Doliński. – Wyd. 2 popr. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010. – 870 s. : il. ; 29 cm.
M 209098/II M 036407/II (Opole)

27. Psychologia rozwojowa w zarysie : od niemowlęctwa do dorosłości / Ann Bich ; przeł. Jan Łuczyński, Marian Olejnik. – Wydanie 1 nowe – 5 dodruk. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. – 305, [1] s. : il. ; 21 cm. – (Krótkie Wykłady z Psychologii)
C 220806 M 220891 (Opole)

28. Psychologia rozwoju człowieka / Anna I. Brzezińska, Karolina Appelt, Beata Ziółkowska. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2016. – S. 161-244 : Rozwój w okresie dzieciństwa
M 054041 (Kluczbork), C 068177 (Nysa), M 214080 M 214081 M 214082 M 214083 (Opole)

29. Psychologia rozwoju człowieka : podręcznik akademicki / red. nauk. Janusz Trempała. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. – XVI,542, [1] s. : il., fot., portr., rys. ; 29 cm.
M 61994 KK (Kędzierzyn-Koźle), C 066280 (Nysa), C 205800 M 205831 M 205832 M 205833 M 205834 M 208978 M 209667 (Opole)

30. Psychologia rozwoju człowieka. [T. 2], Charakterystyka okresów życia człowieka / red. nauk. Barbara Harwas-Napierała, Janusz Trempała. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. – 303, [1] s. : il. ; 24 cm.
M 208091/II M 217595/II (Opole)

31. Psychologia rozwoju człowieka. T. 3, Rozwój funkcji psychicznych / red. nauk. Barbara Harwas-Napierała, Janusz Trempała. – Wyd. 2, 3 dodr. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. – 209, [2] s. : il. ; 24 cm.
M 208091/III (Opole)

32. Psychologia rozwoju : od dziecka do dorosłości / David R. Schaffer, Karen Kipp ; przekł. Patricia Sorensen, Martyna Wojtaś. – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2015. – 720 s. : il. ; 29 cm.
C 054581 M 054580 M 64827 (Brzeg), KK C 055579 (Kędzierzyn-Koźle), C 217925 M 214084 M 214085 M 217950 M 217951 (Opole)

33. Rozpoznanie zasobów dziecka i środowiska rozwoju : środkowy wiek szkolny : wiek: 8/9-11/12 lat / Małgorzata Rękosiewicz, Marta Molińska. – Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, cop. 2014. –
64 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
* Dostępne w Internecie: http://produkty.ibe.edu.pl/docs/ndn/NDN_Monitoring_4_Srodkowy_wiek_szkolny.pdf
[dostęp: 11.04.2022]

34. Rozpoznanie zasobów dziecka i środowiska rozwoju : wczesny wiek szkolny : wiek 5/6-8/9 lat / Małgorzata Rękosiewicz, Aleksandra Kram. – Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, cop. 2014. – Plik tekstowy EPUB 2,64 MB
* Dostępne w Internecie: http://produkty.ibe.edu.pl/docs/ndn/NDN_Monitoring_3_Edukacja_wczesnoszkolna.pdf [dostęp: 11.04.2022]

35. Rozwój dziecka : środkowy wiek szkolny : wiek: 8/9-11/12 lat / Małgorzata Rękosiewicz, Paweł Jankowski. – Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, cop. 2014. – 48 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.

36. Rozwój dziecka : wczesny wiek szkolny : wiek: 5/6-8/9 lat / Anna Kamza. – Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, cop. 2014. – 52 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.

37. Rozwój myślenia, a ewolucja rysunku dziecięcego w wieku szkolnym : analiza i interpretacja rysunków dziecka w wieku 6-10 lat / Natalia Bochno // W : Uwarunkowania kształtowania charakteru i osobowości / pod red. Wojciecha Truszkowskiego ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. – Olsztyn : Katedra Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2019. – S. 11-18

38. Rozwój psychiczny dziecka : od 0 do 10 lat : poradnik dla rodziców, psychologów i lekarzy / Frances L. Ilg, Luise Bates Ames, Sidney M. Baker ; przekł. Mirosław Przylipiak. – Wyd. 8 w języku polskim. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014. – 336 s. ; 24 cm.
M 63262 KK (Kędzierzyn-Koźle)

39. Rysunek dziecka w wieku od 7 do 12 lat a język wizualny nowych mediów : raport z badań / Bernadeta Didkowska // W : Recepcja mediów przez dzieci w wieku szkolnym / pod redakcją Barbary Bonieckiej, Anny Granat. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017. – S. 53-71
M 64438/III KK (Kędzierzyn-Koźle), M 216919 (Opole)

40. Społeczno-kulturowe uwarunkowania rozwoju leksyki dzieci w wieku 7 i 8 lat : studium wybranych przypadków / Patrycja Ligmanowska // W : Język jako świadectwo kultury : język, kultura, społeczeństwo. 4 / redakcja Stanisław Cygan. – Kielce : KTN Kieleckie Towarzystwo Naukowe : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2020. – S. 135-147

41. Stronność funkcjonalna i jej modele u dzieci w wieku 8-10 lat / Józef Tatarczuk, Marta Choptiany // W : Medyczne wymiary dobrostanu / [redaktorzy naukowi Józef Tatarczuk, Henryk Duda, Halina Król]. – Lublin : Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum, 2018. – S. 284-290

42. Środowiskowe i rodzinne uwarunkowania poziomu wybranych koordynacyjnych zdolności motorycznych : longitudinalne badania dzieci wiejskich w wieku od 7 do 11 lat / Janusz Jaworski. -Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 2012. – 208 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.

43. Terapia zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego dzieci i młodzieży : 8-17 lat : poradnik pacjenta / John Piacentini, Audra Langley, Tami Roblek ; przekład Sylwia Pikiel. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2018. – 90, [1] strona : ilustracje ; 24 cm.

44. Tutoring dziecięcy w procesie nauczania-uczenia się dzieci siedmioletnich i ośmioletnich / Agnieszka Pawlak. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. – 99, [2] s. : il. ; 24 cm.
M 052497 (Kluczbork), C 066075 (Nysa), M 202799 (Opole)

45. Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej o pieniądzach / Renata Raszka. – Bibliogr. // W : Edukacja małego dziecka. T. 13, Konteksty oświatowe / praca zbiorowa pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Aleksandry Minczanowskiej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2019. – S. 123-140
M 65103 KK (Kędzierzyn-Koźle), C 057204/XIII (Kluczbork), M 066173/XIII (Nysa), C 205652/XIII M 205662/XIII M 208806/XIII (Opole)

46. Urodziny : o sposobie mentalizacji pojęcia w umysłach dzieci z autyzmem między 7 i 9 rokiem życia / Klaudia Cempa-Włodarczyk // W : Obrazy młodości i starości w języku, literaturze i kulturze / pod redakcją naukową Marii Krauz. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019. – S. 162-173

47. Wpływ kontroli wzrokowej i jej braku na zmienność średniego wychylenia i średniej prędkości wychwiań środka nacisku stóp pomiędzy prawą i lewą kończyną dolną u dzieci w wieku 7-12 lat / Anna Mazur-Rylska // W : Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu : praca zbiorowa. T. 4 / pod redakcją Klaudii Pujer. – Wrocław : Exante Wydawnictwo Naukowe Klaudia Pujer, 2018. – Plik tekstowy PDF 3,99 MB. – S. 75-95

48. Wybrane przejawy sprawności motorycznej dziewcząt i chłopców w wieku 7-18 lat na tle ich rozwoju morfologicznego / Juliusz Migasiewicz ; Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. – Wrocław : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2006. – 150 s. : il. ; 24 cm.

49. Zmienność rozwojowa struktury morfologicznej jako wyznacznik możliwości funkcjonalnych dzieci i młodzieży w wieku 7-14 lat : wyniki wrocławskich badań longitudinalnych wiejskich populacji / Jadwiga Pietraszewska. – Wrocław : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2011. – 188 s. : il. ; 24 cm.

50. Zrozum mnie : rozwój dziecka w wieku od 5 do 10 lat : przewodnik dla rodziców i nauczycieli / Małgorzata Taraszkiewicz, Zuzanna Taraszkiewicz ; [ilustracje: Zofia Nalepa, Maria Nalepa]. – Warszawa ; Słupsk : Dobra Literatura, 2019. – 351, [1] strona : ilustracje ; 21 cm.

Artykuły w czasopismach:

51. Aktywność fizyczna i skład ciała dzieci w wieku 8-12 lat z nadwagą i otyłością / Kamila Wierzbicka, Zbigniew Czubek, Tomasz Dudziak, Mirosław Grabowski // Rocznik Naukowy – Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku. – T. 26 (2016), s. 14-21

52. Aktywność zabawowa dziecka 8-letniego z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym / Halina Wyrzykowska // Szkoła Specjalna. – 2007, nr 5, s. 380-387

53. Analiza porównawcza dużej motoryki dziewcząt i chłopców w wieku od 5 do 10 lat ocenianej testem TGMD-2 / Kalina Maria Kaźmierska-Kowalewska, Waldemar Skowroński, Izabela Rutkowska // Wychowanie Fizyczne i Sport. – T. 58, z. 1 (2014), s. 25-32

54. Częstość występowania nadwagi i otyłości u dzieci w wieku 7-9 lat województwa mazowieckiego / Beata Pyrżak, Anna Majcher, Barbara Rymkiewicz-Kluczyńska // Endokrynologia Pediatryczna. – T. 6, nr 4 (2007), s. 43-49

55. Dziecko w środowisku pieniądza : przekonania podzielane przez dzieci w wieku 8-9 lat / Renata Raszka. – Bibliogr. // Problemy Wczesnej Edukacji. – 2020, nr 3, s. 125-136
* Dostępne w Internecie: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/5056/4956
[dostęp: 8.04.2022]

56. Eating behaviors and physical activity in children aged 7-10 years = Zachowania żywieniowe i aktywność fizyczna dzieci w wieku 7-10 lat / Katarzyna Żyłka, Tomasz Owczarek, Anna Platta, Witold Kozirok // Zeszyty Naukowe – Akademia Morska w Gdyni. – Nr 101 (2017), s. 81-91
* Dostępne w Internecie: http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-e0412996-9c90-4219-bdbc-b530dbfed338 [dostęp: 7.04.2022]

57. Funkcjonowanie dzieci ośmioletnich w roli uczniów szkoły podstawowej / Justyna Mucha // Roczniki Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego. – Nr 7 (2006), s. 172-177

58. Gibkość kręgosłupa i ruchomość wybranych stawów kończyn u dzieci w wieku 8-13 lat / Małgorzata Grabara, Izabela Zając // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2003, nr 8/9, s. 19-21

59. Jak uzasadniają normy moralnego postępowania dzieci 7-10-letnie / Marzenna Magda-Adamowicz // Małżeństwo i Rodzina. – R. 3, nr 3 (2004), s. 45-49

60. Kształtowanie się wskaźników wagowo-wzrostowych i parametrów postawy ciała w poszczególnych typach postawy u dzieci w wieku 7-9 lat / Justyna Drzał-Grabiec, Beata Szczepanowska-Wołowiec // Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja. – Vol. 13, nr 6 (2011), s. 591-600

61. Kwestionariusz umiejętności wykonawczych – dziecko w wieku 6-8 lat. – (Narzędziownia) / oprac. Aleksandra Kubala-Kulpińska // Głos Pedagogiczny. – 2020, nr 1, s. 56-58

62. Myślenie metaforyczne i jego uwarunkowania u dzieci w wieku od 4 do 10 lat / Dorota Kubicka // Studia Psychologiczne. – T. 43, z. 2 (2005), s. 59-73

63. Myślenie twórczo-syntetyczne, krytyczno-analityczne i praktyczno-kontekstualne a sukcesy w szkole dzieci ośmioletnich / Janina Uszyńska-Jarmoc // Psychologia Rozwojowa. – T. 10, nr 1 (2005), s. 99-107

64. Nadmierna masa ciała i jej uwarunkowania u dzieci w wieku 4-8 lat / Iwona Chmiel-Perzyńska, Marek Derkacz, Adam Perzyński // Family Medicine & Primary Care Review. – Vol. 15, nr 3 (2013), s. 301-302
* Dostępne w Internecie: https://www.termedia.pl/f/journals/FMPCR%202013%20vol.%2015%20no.%203.pdf [dostęp: 31.03.2022]

65. Ocena szybkości myślenia dzieci i młodzieży w wieku 8-18 lat w zależności od poziomu jodu w organizmie / Halyna Tkachenko, Katarzyna Żółcińska, Natalia Kurhaluk // Słupskie Prace Biologiczne. -Nr 10 (2013), s. 207-226
* Dostępne w Internecie: https://spb.apsl.edu.pl/pliki/nr10/15.pdf [dostęp: 11.04.2022]

66. Ocena wpływu tańca na sprawność motoryczną dzieci w wieku od 8 do 10 lat / Bernadetta Wojtuń-Sikora, Dorota Kopeć, Agnieszka Przyszlak, Sławomir Drozd // Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego. – T. 13, z. 1/4 (2010), s. 120-131

67. Ocena zmian zlateralizowania ciała dzieci w młodszym wieku szkolnym (7-10 lat) / Marta Wieczorek, Rafał Świerczek // Problemy Higieny i Epidemiologii. – T. 93, nr 2 (2012), s. 304-308

68. Od zabawy słowem do czytania poezji : holistyczne podejście do nauki języka polskiego jako dziedziczonego/drugiego wśród dzieci w wieku 5-9 lat / Małgorzata Małyska // Postscriptum Polonistyczne. – 2018, [nr] 2, s. 85-100
* Dostępne w Internecie: https://www.postscriptum.us.edu.pl/wp-content/uploads/2019/01/Ma%C5%82yska-Ma%C5%82gorzata.pdf [dostęp: 31.03.2022]

69. Otyłość, nadwaga i niedobór masy ciała u dzieci śląskich w wieku 7-9 lat / Magdalena Olszanecka-Glinianowicz, Ewa Małecka-Tendera, Paweł Matusik, Agnieszka Żak-Gołąb // Endokrynologia Pediatryczna. – T. 3, nr 1 (2004), s. 37-43

70. Pomiar rozwoju mowy pisanej jako nowa propozycja oceny poziomu umiejętności posługiwania się pismem u dzieci w wieku 3-11 lat / Sławomir Jabłoński, Paweł Kleka // Polskie Forum Psychologiczne. – T. 20, nr 3 (2015), s. 380-408
* Dostępne w Internecie: https://repozytorium.ukw.edu.pl/bitstream/handle/item/1928/Pomiar%20rozwoju%20mowy%20pisanej%20jako%20nowa%20propozycja%20oceny%20poziomu%20umiejetnosci%20poslugiwania%20sie%20pismem%20u%20dzieci.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 5.04.2022]

71. Porównanie fluencji słownej w zakresie własnych i wyrazów pospolitych u dzieci przedszkolnych i uczniów szkoły podstawowej / Ewelina Zając. – Bibliogr. // Poradnik Językowy. – 2019, z. 8, s. 83-92
* Porównanie poziomu realizacji zadań płynności słownej w zakresie nazw własnych i wyrazów pospolitych przez dzieci siedmioletnie, przygotowujące się do rozpoczęcia I klasy oraz uczniów klas I i III
Dostępne w Internecie: http://www.poradnikjezykowy.uw.edu.pl/wydania/poradnik_jezykowy.767.2019.08.pdf [dostęp: 7.04.2022]

72. Porównanie składu ciała i poziomu wybranych koordynacyjnych zdolności motorycznych u dzieci w wieku 8-13 lat w zależności od ich masy urodzeniowej / Mariusz Rzeszotek, Klaudia Rzeszotek, Tadeusz Rynkiewicz // Rocznik Lubuski. – T. 40, cz. 2 (2014), s. 121-137

73. Portale społecznościowe w doświadczeniach ośmiolatków / Małgorzata Dankowska-Kosman, Iwona Staszkiewicz-Grabarczyk. – Bibliogr. // Problemy Wczesnej Edukacji. – 2018, nr 2, s. 100-107
* Dostępne w Internecie: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/1355/1123 [dostęp: 8.04.2022]

74. Postawa ciała chłopców i dziewcząt 7-9-letnich / Justyna Drzał-Grabiec, Sławomir Snela, Karol Bibrowicz, Beata Szczepanowska-Wołowiec // Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. – T. 9, z. 4 (2011), s. 461-474

75. Postawy wychowawcze matek i ojców a przystosowanie społeczne ich 8-9-letnich dzieci / Anna Siudem // Małżeństwo i Rodzina. – 2003, nr 3, s. 31-34

76. Pozaszkolna aktywność fizyczna młodzieży szkolnej w wieku 7-15 lat / Dariusz Czaprowski, Łukasz Stoliński Andrzej Szczygiełł, Agnieszka Kędra // Szkice Humanistyczne. – T. 10, nr 4 (2010), s. 115-125

77. Psychologiczna sylwetka dziecka 8-9-letniego / Bożenna Perkowska // Życie Szkoły. – 2001, nr 1, s. 24-26

78. Rola wrażeń wzrokowych w procesie utrzymywania równowagi u dzieci 4-8 lat / Bogusława Graczykowska, Katarzyna Sojka-Krawiec // Zeszyty Naukowe. Wychowanie Fizyczne i Fizjoterapia / Politechnika Opolska. – Z. 5 (2003), s. 65-74

79. Rozwój mowy pisanej u dzieci w wieku 3 do 11 lat / Sławomir Jabłoński // Czasopismo Psychologiczne. – 2003, nr 2, s. 219-230

80. Rozwój somatyczny chłopców w wieku 7-16 lat / Paweł Lenik // Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego. – T. 7, z. 1/2 (2004), s. 72-79

81. Rozwój umiejętności składniowych u dzieci w wieku od 4 do 10 lat / Katarzyna Kaczorowska-Bray, Stanisław Milewski, Mirosław Michalik // Logopedia. – T. 48, [cz.] 2 (2019), s. 133–149
* Dostępne w Internecie: https://www.polskietowarzystwologopedyczne.pl/wp-content/uploads/2021/01/133-149-LOGOPEDIA-48-2-2019-Kaczorowska-i-inni.pdf [dostęp: 31.03.2022]

82. Rozwój umiejętności tworzenia wytworów wielowymiarowych u dzieci w wieku 7-9 lat / Maria Aleksandrovich, Michalina Drewniak // Psychologia Rozwojowa. – T. 26, nr 1 (2021), s. 63-80
* Dostępne w Internecie: https://www.ejournals.eu/Psychologia-Rozwojowa/2021/Numer-1-2021/art/19600/ [dostęp: 7.04.2022]

83. Skład ciała dzieci w wieku 8-13 lat w zależności od ich urodzeniowej masy ciała / Mariusz Rzeszotek, Mateusz Rynkiewicz, Klaudia Rzeszotek, Tadeusz Rynkiewicz // Rocznik Lubuski. – T. 44, cz. 2a (2018), s. 71-84
* Dostępne w Internecie: http://www.roczniklubuski.uz.zgora.pl/wydania/tom_44/RL_T44_2a_Rzeszotek_Rynkiewicz_Rzeszotek_Rynkiewicz.pdf [dostęp: 8.04.2022]

84. Sprawność językowa dzieci ośmioletnich : porównanie zdolności językowych dziewcząt i chłopców w normie intelektualnej / Marta Adamczyk-Borucka // Szkoła Specjalna. – 2013, nr 4, s. 270-279

85. Trudności dzieci w wieku 5-8 lat z określaniem strony lewej i prawej w orientacji przestrzennej / Zbigniew Semadeni // Journal of Modern Science. – 2013, t. 2, s. 13-34

86. Tworzenie różnych reprezentacji przez dzieci podczas rozwiązywania problemu matematycznego / Ewa Swoboda. – Bibliogr. // Edukacja. – 2017, nr 1, s. 27-38
* Dostępne w Internecie: http://www.edukacja.ibe.edu.pl/images/numery/2017/1-2-swoboda-rozwiazywanie-problemu-matematycznego.pdf [dostęp: 7.04.2022]

87. Wpływ czynników genetycznych i środowiskowych na rozwój koordynacyjnych zdolności motorycznych u dzieci w wieku 7-10 lat / Vladimir I. Ljach // Wychowanie Fizyczne i Sport. – 2002, nr 2, s. 257-276

88. Wpływ korzystania z technologii cyfrowych na aktywność fizyczną dzieci w wieku 7–17 lat w opinii rodziców / Katarzyna Garwol, Jarosław Herbert // Edukacja, Technika, Informatyka. – 2018, nr 4, s. 182-187
* Dostępne w Internecie: https://repozytorium.ur.edu.pl/bitstream/handle/item/4374/25%20garwol-wp%c5%82yw%20korzystania%20z%20technologii.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 7.04.2022]

89. Zdolności poznawcze dzieci w wieku 7-10 lat / Monika Wiśniewska-Kin // Problemy Wczesnej Edukacji. – 2008, nr 1, s. 127-138
* Dostępne w Internecie: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/issue/view/115/Ca%C5%82y%20numer%20PWE%207 [dostęp: 7.04.2022]

90. Zmiany w obrazie klatki piersiowej u 8-letnich dziewcząt / Renata Śleboda // Roczniki Naukowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. Z. 54 (2005), s. 149-158

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu