Dziecko dziewięcioletnie

Zestawienie bibliograficzne „Dziecko dziewięcioletnie” zawiera wybór piśmiennictwa z lat 2000-2021 i składa się z 81 opisów bibliograficznych.
Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu i baz Biblioteki Narodowej. Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w PBW w Opolu i/lub filiach oznaczone są sygnaturami.

Książki:

1. Ale jadka! : drugie śniadania i obiady 7-12-latka / Michał Wrzosek, Małgorzata Jackowska, Wojciech Mąkosa. – Warszawa : Respo Wydawnictwo, 2021. – 269 stron : fotografie, ilustracje ; 27 cm.

2. Analiza porównawcza komunikacji językowej dwóch dziewięcioletnich chłopców: z prawidłowym rozwojem i autyzmem / Marta Jamioł // W : Zaburzenia komunikacyjne osób ze spektrum autyzmu : od teorii do praktyki / pod redakcją Ewy Boksy i Andrzeja Kominka. – Kraków : Wydawnictwo Libron – Filip Lohner, 2021. – S. 45-53

3. Balans i symetria obciążeń kończyn dolnych w populacji chłopców i dziewcząt w poszczególnych kategoriach wiekowych w młodszym wieku szkolnym 7-9 lat / Anna Mazur-Rylska // W : Fizjoterapia w pediatrii i zagadnienia pokrewne / redakcja Beata A. Nowak, Monika Maciąg. – Lublin : Wydawnictwo Naukowe Tygiel, 2017. – S. 130-149

4. Co dzieci wiedzą o twórczości i tworzeniu? : rozwój reprezentacji poznawczej twórczości u dzieci w wieku od 4 do 10 lat / Witold Ligęza. – Kraków : Wydawnictwo Petrus, copyright 2017. – 279, [1] strona : ilustracje ; 20 cm.

5. Częstość występowania asymetrii żuchwy u dzieci w wieku 8-12 lat, wymagających leczenia ortodontycznego / Barbara Szkarłat ; Gdański Uniwersytet Medyczny. – Gdańsk : Gdański Uniwersytet Medyczny, 2016. – 89 s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.

6. Częstość występowania wad postawy u dzieci szkolnych w wieku 8-13 lat z uwzględnieniem stanu odżywiania mierzonego wskaźnikiem BMI = The frequency of faulty posture in school children aged 8-13 with regard to the state of nutrition measured with BMI index / Ludwika Sadowska, Alina Demiy, Maria Dziedziela, Anna Maria Choińska // W : Wady postawy : problemy medyczne, rehabilitacyjne i społeczne : monografia / redakcja Józef Patkiewicz ; Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem. Oddział Wojewódzki we Wrocławiu. – Wrocław : Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem. Oddział Wojewódzki, 2018. – S. 122-141

7. Czy warto wspierać naturalną, ideoplastyczną drogę rozwoju aktywności plastycznej dziecka w wieku od 7 do 10 lat? / Bernadeta Didkowska // W : Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 12, Kierunki zmian w edukacji i stymulacji aktywności twórczej / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Beaty Oelszlaeger-Kosturek. – Wyd. 2. – Kraków : „Impuls”, 2018. – S. 117-129
M 65102 KK (Kędzierzyn-Koźle), C 055556 (Kluczbork), C 066173/XII (Nysa),C 205652/XII M 205662/XII M 208806/XII (Opole)

8. Dieta dla dziecka : gotowe jadłospisy dla dziecka: 4-6 lat, 7-9 lat, 10-12 lat / [redakcja: Anna Zarębska-Tutak, Karolina Zawadzka, Dorota Gepert, Agnieszka Święcicka]. – Warszawa : Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o., [copyright 2019]. – 95, [1] strona : fotografie, ilustracje ; 21 cm.

9. Dobro i zło w przekonaniach dzieci siedmio-, dziewięcioletnich / Bożena Muchacka, Katarzyna Żądło // W : Dobro i zło w wychowaniu dziecka. T. 2, Przeciw złu / pod redakcją Michała Głażewskiego i Bożeny Muchackiej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2017. – S. 39-51

10. Grafomotoryka u dzieci w wieku 7-13 lat / Aneta Domagała, Urszula Mirecka ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. – 182 s. : il. ; 24 cm. – (Komunikacja Językowa i Jej Zaburzenia ; 23)
M 213176 M 213222 (Opole)

11. Jakość dzieciństwa twórczych dzieci 7-9-letnich w perspektywie rodzinnej i lokalnej / Marzenna Magda-Adamowicz. – Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018. – 323 strony : ilustracje, wykresy ; 24 cm.

12. Miejsce gier komputerowych w życiu dziewięcioletnich dzieci / Kinga Kopacz // W : Media i technologia informacyjna w wychowaniu i edukacji dzieci = Media and information technology in upbringing and educating children / redakcja naukowa Mateusz Muchacki. – Kraków : wydawca nieznany, 2015. – S. 107-113

13. Międzypokoleniowe zmiany w budowie ciała i akceleracja pokwitania u dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat z populacji wielkomiejskiej w świetle uwarunkowań psychosocjalnych / Małgorzata Kowal [et al.] ; pod red. Małgorzaty Kowal i Barbary Anny Cichockiej. – Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 2011. – 182 s. : il. ; 24 cm.

14. Modulacja, wpływ i związki wybranych parametrów postawy ciała dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 18 lat w świetle mory projekcyjnej. T. 1 / Mirosław Mrozkowiak. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2015. – 685 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.

15. Modulacja, wpływ i związki wybranych parametrów postawy ciała dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 18 lat w świetle mory projekcyjnej. T. 2 / Mirosław Mrozkowiak. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2015. – 323 s. : il. ; 24 cm.

16. Modyfikatory poziomu i tempa rozwoju somatycznego dzieci w wieku 7 – 11 lat z Podkarpacia i Podbeskidzia / Maria Zadarko-Domaradzka ; Uniwersytet Rzeszowski. Wydział Wychowania. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017. – 120 stron : mapy, wykresy ; 21 cm.

17. Mój uczeń przekracza próg szkolny : profilaktyka niepowodzeń szkolnych sześcio- siedmio- i dziewięcio- dziesięciolatków / red. nauk. Jadwiga Kędzierska. – Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2005. – 179, [3] s. ; 24 cm.

18. Nawyki żywieniowe oraz wrażliwość sensoryczna dzieci w wieku 7-9 lat w zachowaniu prawidłowej masy ciała / Marek Kardas. – Katowice : Wydawnictwo Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, 2019. – 145 stron : wykresy ; 25 cm.

19. Nieprawidłowe przetwarzanie wzrokowe a zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci w wieku 7-11 lat z problemami szkolnymi / Agnieszka Paczkowska, Jacek Szmalec // W : Sensoryka i motoryka w rozwoju dziecka i uczeniu się w aspekcie terapii integracji sensorycznej / redakcja naukowa Elżbieta Wieczór, Jacek Szmalec, Grzegorz Brzuzy. – Warszawa : Difin, 2019. – S. 186-194
M 055344 (Brzeg), M 65278 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 069464 (Nysa), M 220378 M 220379 (Opole)

20. Ocena efektów podstawowej nauki pływania dzieci w wieku 9 lat / Dariusz Skalski, Damian Kowalski, Paulina Kreft, Piotr Makar, Alicja Pęczak-Graczyk // W : Bezpieczeństwo, zarządzanie, medycyna i kultura fizyczna : wybrane zagadnienia. T. 3 / redakcja naukowa Jerzy Telak, Dariusz Skalski, Ewa Zieliński, Dawid Czarnecki. – Gdańsk : Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego, 2020. – S. 138-156

21. „Omów problem z kolegą” : percepcja form męskoosobowych przez dzieci w wieku 8-13 lat / Jolanta Szpyra-Kozłowska // W : Oblicza płci : język, kultura, edukacja / pod red. Małgorzaty Karwatowskiej, Jolanty Szpyry-Kozłowskiej. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2020. – S. 139-150

22. Postawy konsumenckie dzieci w wieku 7-10 lat w opinii ich rodziców / Elena Karpuszenko // W : Funkcjonowanie rodziny w globalnych zmianach społecznych / red. Eulalia Adasiewicz, Sławomir Cudak. – Warszawa ; Łódź : Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, 2015. – S. 276-283

23. Poznawanie i rysowanie brył przez dzieci w wieku 3-9 lat : ujęcie procesualne i edukacyjne / Ewa Piwowarska ; Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie. -Częstochowa : Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza, 2019. – 289 stron : ilustracje, wykresy ; 24 cm.

24. Program psychoedukacyjny dla dzieci 7-10-letnich doskonalący sprawność językową / Alicja Iwanowska, Cecylia Januszak, Mariola Kwiatkowska-Łozińska. – Kraków : „Impuls”, 2005. – 82,[1] s. ; 24 cm.
C 192628 M 192439 M 192788 (Opole)

25. Psychologia akademicka : podręcznik. T. 2 / red. nauk. Jan Strelau, Dariusz Doliński. – Wyd. 2 popr. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010. – 870 s. : il. ; 29 cm.
M 209098/II M 036407/II (Opole)

26. Psychologia rozwojowa w zarysie : od niemowlęctwa do dorosłości / Ann Bich ; przeł. Jan Łuczyński, Marian Olejnik. – Wydanie 1 nowe – 5 dodruk. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. – 305, [1] s. : il. ; 21 cm. – (Krótkie Wykłady z Psychologii)
C 220806 M 220891 (Opole)

27. Psychologia rozwoju człowieka / Anna I. Brzezińska, Karolina Appelt, Beata Ziółkowska. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2016. – S. 161-244 : Rozwój w okresie dzieciństwa
M 054041 (Kluczbork), C 068177 (Nysa), M 214080 M 214081 M 214082 M 214083 (Opole)

28. Psychologia rozwoju człowieka : podręcznik akademicki / red. nauk. Janusz Trempała. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. – XVI,542, [1] s. : il., fot., portr., rys. ; 29 cm.
M 61994 KK (Kędzierzyn-Koźle), C 066280 (Nysa), C 205800 M 205831 M 205832 M 205833 M 205834 M 208978 M 209667 (Opole)

29. Psychologia rozwoju człowieka. [T. 2], Charakterystyka okresów życia człowieka / red. nauk. Barbara Harwas-Napierała, Janusz Trempała. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. – 303, [1] s. : il. ; 24 cm.
M 208091/II M 217595/II (Opole)

30. Psychologia rozwoju człowieka. T. 3, Rozwój funkcji psychicznych / red. nauk. Barbara Harwas-Napierała, Janusz Trempała. – Wyd. 2, 3 dodr. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. – 209, [2] s. : il. ; 24 cm.
M 208091/III (Opole)

31. Psychologia rozwoju : od dziecka do dorosłości / David R. Schaffer, Karen Kipp ; przekł. Patricia Sorensen, Martyna Wojtaś. – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2015. – 720 s. : il. ; 29 cm.
C 054581 M 054580 M 64827 (Brzeg), KK C 055579 (Kędzierzyn-Koźle), C 217925 M 214084 M 214085 M 217950 M 217951 (Opole)

32. Rozpoznanie zasobów dziecka i środowiska rozwoju : wczesny wiek szkolny : wiek 5/6-8/9 lat / Małgorzata Rękosiewicz, Aleksandra Kram. – Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, cop. 2014. – Plik tekstowy EPUB 2,64 MB
* Dostępne w Internecie: http://produkty.ibe.edu.pl/docs/ndn/NDN_Monitoring_3_Edukacja_wczesnoszkolna.pdf [dostęp: 11.04.2022]

33. Rozumienie przez dzieci dziewięcioletnie wybranych związków frazeologicznych z nazwami części ciała / Krystyna Gąsiorek // W : Językowe, literackie i kulturowe ścieżki edukacji polonistycznej (tradycja i współczesność) : księga jubileuszowa dedykowana profesor Helenie Synowiec w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej / red. nauk. Danuta Krzyżyk, Bernadeta Niesporek-Szamburska. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014. – S. 335-347

34. Rozwój dziecka : wczesny wiek szkolny : wiek: 5/6-8/9 lat / Anna Kamza. – Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, cop. 2014. – 52 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.

35. Rozwój myślenia, a ewolucja rysunku dziecięcego w wieku szkolnym : analiza i interpretacja rysunków dziecka w wieku 6-10 lat / Natalia Bochno // W : Uwarunkowania kształtowania charakteru i osobowości / pod red. Wojciecha Truszkowskiego ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. – Olsztyn : Katedra Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2019. – S. 11-18

36. Rozwój psychiczny dziecka : od 0 do 10 lat : poradnik dla rodziców, psychologów i lekarzy / Frances L. Ilg, Luise Bates Ames, Sidney M. Baker ; przekł. Mirosław Przylipiak. – Wyd. 8 w języku polskim. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014. – 336 s. ; 24 cm.
M 63262 KK (Kędzierzyn-Koźle)

37. Rysunek dziecka w wieku od 7 do 12 lat a język wizualny nowych mediów : raport z badań / Bernadeta Didkowska // W : Recepcja mediów przez dzieci w wieku szkolnym / pod redakcją Barbary Bonieckiej, Anny Granat. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017. – S. 53-71
M 64438/III KK (Kędzierzyn-Koźle), M 216919 (Opole)

38. Stronność funkcjonalna i jej modele u dzieci w wieku 8-10 lat / Józef Tatarczuk, Marta Choptiany // W : Medyczne wymiary dobrostanu / [redaktorzy naukowi Józef Tatarczuk, Henryk Duda, Halina Król]. – Lublin : Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum, 2018. – S. 284-290

39. Stymulowanie twórczej aktywności językowej dzieci dziewięcioletnich w zakresie metaforyzacji tekstu / Krystyna Gąsiorek-Polak // W : W krajobraz literacko-kulturowy i językowy wpisane… : księga jubileuszowa dedykowana profesor Bernadecie Niesporek-Szamburskiej w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej / redakcja naukowa Anna Guzy, Danuta Krzyżyk, Magdalena Ochwat, Małgorzata Wójcik-Dudek. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018. – S. 337-350

40. Szybkość uczenia się pływania a wybrane uwarunkowania osobnicze dzieci w wieku 9-10 lat / Andrzej Ostrowski. – Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 2011. – 284 s. : il. ; 24 cm.

41. Środowiskowe i rodzinne uwarunkowania poziomu wybranych koordynacyjnych zdolności motorycznych : longitudinalne badania dzieci wiejskich w wieku od 7 do 11 lat / Janusz Jaworski. -Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 2012. – 208 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.

42. Urodziny : o sposobie mentalizacji pojęcia w umysłach dzieci z autyzmem między 7 i 9 rokiem życia / Klaudia Cempa-Włodarczyk // W : Obrazy młodości i starości w języku, literaturze i kulturze / pod redakcją naukową Marii Krauz. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019. – S. 162-173

43. Wpływ kontroli wzrokowej i jej braku na zmienność średniego wychylenia i średniej prędkości wychwiań środka nacisku stóp pomiędzy prawą i lewą kończyną dolną u dzieci w wieku 7-12 lat / Anna Mazur-Rylska // W : Problemy nauk medycznych i nauk o zdrowiu : praca zbiorowa. T. 4 / pod redakcją Klaudii Pujer. – Wrocław : Exante Wydawnictwo Naukowe Klaudia Pujer, 2018. – Plik tekstowy PDF 3,99 MB. – S. 75-95

44. Wpływ rocznego programu profilaktyczno-korekcyjnego na zmienność wybranych cech posturograficznych u dzieci wielkopolskich w wieku 9-12 lat / Marzena Wiernicka. – Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, 2019. – 150 stron : ilustracje, fotografie ; 24 cm.

45. Wpływ wybranych technik manualnych na dystrybucję obciążenia kończyn dolnych ciężarem ciała i współczynnik symetrii u dzieci w wieku 9-13 lat – badanie pilotażowe / Mirosław Kapica, Agnieszka Jankowicz-Szymańska, Teresa Gniewek, Radosław Raźniewski, Jacek Sołtys, Andrzej Żytkowski // W : Człowiek w zdrowiu i chorobie / pod redakcją Edyty Barnaś ; [Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie]. – Tarnów : Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, copyright 2016. – S. 211-221

46. Wszystko gra! : jak edukacja muzyczna wspiera rozwój dziecka / Anita Collins ; przełożyła Rozalia Słodczyk ; redakcja naukowa polskiego wydania Maria Chełkowska-Zacharewicz. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021. – S. 175-217 : Zmniejszenie różnic między dzieciństwem a okresem nastoletności, od 9 do 12-14 lat
M 221870 M 221871 (Opole)

47. Wybrane przejawy sprawności motorycznej dziewcząt i chłopców w wieku 7-18 lat na tle ich rozwoju morfologicznego / Juliusz Migasiewicz ; Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. – Wrocław : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2006. – 150 s. : il. ; 24 cm.

48. Zmienność rozwojowa struktury morfologicznej jako wyznacznik możliwości funkcjonalnych dzieci i młodzieży w wieku 7-14 lat : wyniki wrocławskich badań longitudinalnych wiejskich populacji / Jadwiga Pietraszewska. – Wrocław : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2011. – 188 s. : il. ; 24 cm.

49. Znaczenia nadawane obrazom Fridy Kahlo przez dziewięcioletnie dzieci / Małgorzata Karczmarzyk, Aneta Rivera-Gil // W : Co dzieci myślą o życiu, religii i sztuce / redakcja naukowa Małgorzata Karczmarzyk, Aleksandra Lewandowska-Walter, Anna Wasilewska. – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2016. – S. 173-195

50. Zrozum mnie : rozwój dziecka w wieku od 5 do 10 lat : przewodnik dla rodziców i nauczycieli / Małgorzata Taraszkiewicz, Zuzanna Taraszkiewicz ; [ilustracje: Zofia Nalepa, Maria Nalepa]. – Warszawa ; Słupsk : Dobra Literatura, 2019. – 351, [1] strona : ilustracje ; 21 cm.

Artykuły w czasopismach:

51. Analiza porównawcza dużej motoryki dziewcząt i chłopców w wieku od 5 do 10 lat ocenianej testem TGMD-2 / Kalina Maria Kaźmierska-Kowalewska, Waldemar Skowroński, Izabela Rutkowska // Wychowanie Fizyczne i Sport. – T. 58, z. 1 (2014), s. 25-32

52. Częstość występowania nadwagi i otyłości u dzieci w wieku 7-9 lat województwa mazowieckiego / Beata Pyrżak, Anna Majcher, Barbara Rymkiewicz-Kluczyńska // Endokrynologia Pediatryczna. – T. 6, nr 4 (2007), s. 43-49

53. Czynniki zewnętrzne warunkujące doświadczanie szczęścia przez dziecko : hierarchia wartości na podstawie badań na grupie dzieci 9 i 10 letnich / Grzegorz Brach // Tarnowski Przegląd Nauk Społeczno-Humanistycznyck. – T. 1 (2017), s. 58-71
* Dostępne w Internecie: http://www.propublicobono.info/news/Tarnowski%20Przegl%C4%85d%20Naukowy.pdf [dostęp: 8.04.2022]

54. Dziecięce zmagania z czasem : wyzwalanie rozumienia pojęcia czas przez dzieci 9-10-letnie w kulturze szkoły polskiej / Monika Wiśniewska-Kin. – Bibliogr. // Problemy Wczesnej Edukacji. – 2017, nr 2, s. 28-40
* Dostępne w Internecie: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/646/446 [dostęp: 13.04.2022]

55. Eating behaviors and physical activity in children aged 7-10 years = Zachowania żywieniowe i aktywność fizyczna dzieci w wieku 7-10 lat / Katarzyna Żyłka, Tomasz Owczarek, Anna Platta, Witold Kozirok // Zeszyty Naukowe – Akademia Morska w Gdyni. – Nr 101 (2017), s. 81-91
* Dostępne w Internecie: http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-e0412996-9c90-4219-bdbc-b530dbfed338 [dostęp: 14.04.2022]

56. Funkcje „rodziny” w wypowiedziach mówionych dziewięciolatków / Krystyna Gąsiorek // Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. – [Nr] 2 (2004), s. 71-77

57. Gibkość kręgosłupa i ruchomość wybranych stawów kończyn u dzieci w wieku 8-13 lat / Małgorzata Grabara, Izabela Zając // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2003, nr 8/9, s. 19-21

58. Jak uzasadniają normy moralnego postępowania dzieci 7-10-letnie / Marzenna Magda-Adamowicz // Małżeństwo i Rodzina. – R. 3, nr 3 (2004), s. 45-49

59. Kształtowanie się wskaźników wagowo-wzrostowych i parametrów postawy ciała w poszczególnych typach postawy u dzieci w wieku 7-9 lat / Justyna Drzał-Grabiec, Beata Szczepanowska-Wołowiec // Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja. – Vol. 13, nr 6 (2011), s. 591-600

60. Kwestionariusz umiejętności wykonawczych – dziecko w wieku 9-11 lat. – (Narzędziownia) / oprac. Aleksandra Kubala-Kulpińska // Głos Pedagogiczny. – 2020, nr 1, s. 59-61

61. Metody wykrywania i diagnozowania uzdolnień plastycznych dzieci 9-15-letnich / Czesława Gierak, Henryk Sikora // Kieleckie Studia Edukacji Wczesnoszkolnej. – T. 2 (2000), s. 93-118

62. Myślenie metaforyczne i jego uwarunkowania u dzieci w wieku od 4 do 10 lat / Dorota Kubicka // Studia Psychologiczne. – T. 43, z. 2 (2005), s. 59-73

63. Ocena kłamstwa jako wyraz postaw moralnych dzieci 6 i 9-letnich / Monika Świątek // Nauczyciel i Szkoła. – 2002, nr 3/4, s. 304-315

64. Ocena zmian zlateralizowania ciała dzieci w młodszym wieku szkolnym (7-10 lat) / Marta Wieczorek, Rafał Świerczek // Problemy Higieny i Epidemiologii. – T. 93, nr 2 (2012), s. 304-308

65. Od zabawy słowem do czytania poezji : holistyczne podejście do nauki języka polskiego jako dziedziczonego/drugiego wśród dzieci w wieku 5-9 lat / Małgorzata Małyska // Postscriptum Polonistyczne. – 2018, [nr] 2, s. 85-100
* Dostępne w Internecie: https://www.postscriptum.us.edu.pl/wp-content/uploads/2019/01/Ma%C5%82yska-Ma%C5%82gorzata.pdf [dostęp: 31.03.2022]

66. Otyłość, nadwaga i niedobór masy ciała u dzieci śląskich w wieku 7-9 lat / Magdalena Olszanecka-Glinianowicz, Ewa Małecka-Tendera, Paweł Matusik, Agnieszka Żak-Gołąb // Endokrynologia Pediatryczna. – T. 3, nr 1 (2004), s. 37-43

67. Pomiar rozwoju mowy pisanej jako nowa propozycja oceny poziomu umiejętności posługiwania się pismem u dzieci w wieku 3-11 lat / Sławomir Jabłoński, Paweł Kleka // Polskie Forum Psychologiczne. – T. 20, nr 3 (2015), s. 380-408
* Dostępne w Internecie: https://repozytorium.ukw.edu.pl/bitstream/handle/item/1928/Pomiar%20rozwoju%20mowy%20pisanej%20jako%20nowa%20propozycja%20oceny%20poziomu%20umiejetnosci%20poslugiwania%20sie%20pismem%20u%20dzieci.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 5.04.2022]

68. Portale społecznościowe a potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci w wieku 9-13 lat / Damian Muszyński // Meritum. – 2013, nr 2, s. 64-67

69. Postawa ciała chłopców i dziewcząt 7-9-letnich / Justyna Drzał-Grabiec, Sławomir Snela, Karol Bibrowicz, Beata Szczepanowska-Wołowiec // Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. – T. 9, z. 4 (2011), s. 461-474

70. Pozaszkolna aktywność fizyczna młodzieży szkolnej w wieku 7-15 lat / Dariusz Czaprowski, Łukasz Stoliński Andrzej Szczygiełł, Agnieszka Kędra // Szkice Humanistyczne. – T. 10, nr 4 (2010), s. 115-125

71. Poziom logicznego myślenia dzieci w wieku 9-10 lat : komunikat z badań / Grażyna Rygał, Agnieszka Borowiecka // Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. – 2017, nr 2, [cz.] 1, s. 209-216

72. Psychologiczna sylwetka dziecka 8-9-letniego / Bożenna Perkowska // Życie Szkoły. – 2001, nr 1, s. 24-26

73. Rozwój mowy pisanej u dzieci w wieku 3 do 11 lat / Sławomir Jabłoński // Czasopismo Psychologiczne. – 2003, nr 2, s. 219-230

74. Rozwój somatyczny chłopców w wieku 7-16 lat / Paweł Lenik // Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego. – T. 7, z. 1/2 (2004), s. 72-79

75. Rozwój umiejętności tworzenia wytworów wielowymiarowych u dzieci w wieku 7-9 lat / Maria Aleksandrovich, Michalina Drewniak // Psychologia Rozwojowa. – T. 26, nr 1 (2021), s. 63-80
* Dostępne w Internecie: https://www.ejournals.eu/Psychologia-Rozwojowa/2021/Numer-1-2021/art/19600/ [dostęp: 7.04.2022]

76. Sezonowa ocena funkcjonowania układu sercowo-naczyniowego u dzieci w wieku 9-10 lat / Halyna Tkachenko, Magdalena Szornak, Natalia Kurhaluk // Słupskie Prace Biologiczne. – Nr 9 (2012), s. 155-180

77. Skład ciała dzieci w wieku 8-13 lat w zależności od ich urodzeniowej masy ciała / Mariusz Rzeszotek, Mateusz Rynkiewicz, Klaudia Rzeszotek, Tadeusz Rynkiewicz // Rocznik Lubuski. – T. 44, cz. 2a (2018), s. 71-84
* Dostępne w Internecie: http://www.roczniklubuski.uz.zgora.pl/wydania/tom_44/RL_T44_2a_Rzeszotek_Rynkiewicz_Rzeszotek_Rynkiewicz.pdf [dostęp: 12.04.2022]

78. Wpływ czynników genetycznych i środowiskowych na rozwój koordynacyjnych zdolności motorycznych u dzieci w wieku 7-10 lat / Vladimir I. Ljach // Wychowanie Fizyczne i Sport. – 2002, nr 2, s. 257-276

79. Wpływ korzystania z technologii cyfrowych na aktywność fizyczną dzieci w wieku 7–17 lat w opinii rodziców / Katarzyna Garwol, Jarosław Herbert // Edukacja, Technika, Informatyka. – 2018, nr 4, s. 182-187
* Dostępne w Internecie: https://repozytorium.ur.edu.pl/bitstream/handle/item/4374/25%20garwol-wp%c5%82yw%20korzystania%20z%20technologii.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 7.04.2022]

80. Wpływ nadmiernej masy ciała na ustawienie kończyn dolnych u dzieci 9-11-letnich / Agnieszka Jankowicz-Szymańska, Małgorzata Kołpa, Edyta Mikołajczyk // Tarnowskie Colloquia Naukowe. – 2016, nr 1, s. 37-46

81. Zdolności poznawcze dzieci w wieku 7-10 lat / Monika Wiśniewska-Kin // Problemy Wczesnej Edukacji. – 2008, nr 1, s. 127-138
* Dostępne w Internecie: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/issue/view/115/Ca%C5%82y%20numer%20PWE%207 [dostęp: 7.04.2022]

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu