NEWSLETTER 5/2020/21

RODZINNY KONKURS LITERACKI

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzka w Opolu i Opolskie Koło Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego serdecznie zapraszają rodziców, opiekunów wraz z dziećmi do udziału w Rodzinnym Konkursie literackim „Bajka na zdrowie”. Konkurs polega na napisaniu bajki terapeutycznej dla dzieci o tematyce dotyczącej promocji zdrowia, profilaktyki uzależnień i problemów społecznych. WIĘCEJ

 

STUDIA PODYPLOMOWE BIBLIOTEKOZNAWSTWO I INFORMACJA NAUKOWA

Informujemy, że Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu ogłosiła nabór na dwusemestralne studia podyplomowe na kierunku Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa. Studia kierowane są do absolwentów studiów wyższych (także licencjackich) dowolnego kierunku pragnących uzyskać kwalifikacje do pracy w zawodzie bibliotekarza, nauczyciela bibliotekarza oraz pracownika informacji. WIĘCEJ

 

KAMISHIBAI – INNOWACYJNE NARZĘDZIE EDUKACYJNE WSPÓŁCZESNYCH NAUCZYCIELI – WYSTAWA

Zapraszamy do oglądania wystawy pt. „Kamishibai – innowacyjne narzędzie edukacyjne współczesnych nauczycieli” prezentującej materiały dostępne w zbiorach biblioteki: skrzynki butai, książki obrazkowe i metodyczne.
Wystawę można oglądać w holu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu, przy ul. Kościuszki 14 do końca stycznia 2021 roku

CZASOPISMA PEDAGOGICZNE

Zachęcamy do korzystania z bogatego zbioru czasopism udostępnianych przez naszą bibliotekę w czytelni bądź elektronicznie – SCANPRESS – przy każdym stanowisku komputerowym (lokalnie w bibliotece, informacji udziela dyżurujący bibliotekarz). W naszych zbiorach czasopiśmienniczych znajduje się również wiele tytułów wydawanych w okresie przedwojennym. Zapraszamy do zapoznania się z WYKAZEM CZASOPISM. W tym miesiącu prezentujemy kolejne czasopisma z bieżącej prenumeraty, która liczy 114 tytułów.

Wczesna Edukacja. Poradnik Dyrektora Przedszkola i Szkoły (dawniej Przed Szkołą) to kwartalnik, który ukazuje się na rynku wydawniczym od dziesięciu lat. Czasopismo wspiera dyrektorów oraz nauczycieli w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Na jego łamach eksperci w zakresie prawa oświatowego, edukacji elementarnej oraz praktycy – dyrektorzy szkół i przedszkoli, specjaliści, wykładowcy oraz nauczyciele dzielą się z czytelnikami swoją wiedzą i praktyką. WIĘCEJ

 

Terapia Specjalna Dzieci i Młodzieży to czasopismo tworzone z myślą o specjalistach pracujących z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi o specjalnych potrzebach edukacyjnych i terapeutycznych. W każdym numerze prezentowane są zalecenia terapeutyczne oraz porady specjalistyczne, które cieszą się uznaniem ze względu na swoją efektywność w praktycznej pracy. W każdym wydaniu czytelnik znajdzie bank pomysłów z oryginalnymi, autorskimi scenariuszami dostosowanymi do osób z różnymi zaburzeniami rozwojowymi i zachowania wraz z gotowymi kartami pracy. WIĘCEJ

 

 

Biblioteka w Szkole to miesięcznik nauczycieli bibliotekarzy, adresowany do wszystkich typów szkół, czytany również przez dyrektorów szkół i nauczycieli przedmiotów humanistycznych. Ukazuje się od 1991 roku. Założycielem pisma i jego redaktorem naczelnym jest Juliusz Wasilewski. Miesięcznik od lat aktywnie broni pozycji biblioteki szkolnej w strukturze szkoły. Promuje czytelnictwo dzieci i młodzieży, pomaga w cyfryzacji i edukacji medialnej, publikuje materiały repertuarowe, scenariusze zajęć, porady ekspertów, Wspiera akcje mające na celu rozwój polskiego szkolnictwa. WIĘCEJ

 

BIBLIOGRAFICZNE CENTRUM INFORMACJI PEDAGOGICZNEJ

Zachęcamy do korzystania z zestawień bibliograficznych gromadzonych na stronie internetowej biblioteki w zakładce BIBLIOGRAFICZNE CENTRUM INFORMACJI PEDAGOGICZNEJ. Jest to uporządkowany według określonych kryteriów wykaz dokumentów przypisanych do kategorii: ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE, PEDEUTOLOGIA, SCENARIUSZE ZAJĘĆ, MATERIAŁY REPERTUAROWE, ADAPTACJE FILMOWE A-Z. Wszystkie znajdujące się tam zestawienia tworzone są z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu, baz Biblioteki Narodowej oraz innych katalogów i bibliografii. Książki dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Opolu i/lub filiach oznaczone są sygnaturą.

ZAPRASZAMY