Terapia Specjalna Dzieci i Młodzieży

Terapia Specjalna Dzieci i Młodzieży to czasopismo tworzone z myślą o specjalistach pracujących z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi o specjalnych potrzebach edukacyjnych i terapeutycznych. Wydawcą periodyku jest Forum Media Polska we Wrocławiu. Redaktorem naczelnym Aleksandra Pawlińska-Maćkowiak. Każdy numer zawiera temat numeru, przedstawia konkretną metodę pracy, rodzaj zaburzenia lub trudność w terapii osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Punktem centralnym są zawsze profesjonalne aspekty pracy terapeutycznej. Czasopismo posiada stałe działy : Diagnostyka, Metody Terapii, Studium Przypadku, Zajęcia z Pomysłem, Współpraca z …, Porady Prawne. W każdym numerze prezentowane są zalecenia terapeutyczne oraz porady specjalistyczne, które cieszą się uznaniem ze względu na swoją efektywność w praktycznej pracy. W każdym wydaniu czytelnik znajdzie  bank pomysłów z oryginalnymi, autorskimi scenariuszami dostosowanymi do osób z różnymi zaburzeniami rozwojowymi i zachowania wraz z gotowymi kartami pracy.