Wczesna Edukacja

Wczesna Edukacja. Poradnik Dyrektora Przedszkola i Szkoły  (dawniej Przed Szkołą) to kwartalnik, który ukazuje się na rynku wydawniczym od dziesięciu lat. Czasopismo  wspiera dyrektorów oraz nauczycieli w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Na jego łamach eksperci w zakresie prawa oświatowego, edukacji elementarnej oraz praktycy – dyrektorzy szkół i przedszkoli, specjaliści, wykładowcy oraz nauczyciele dzielą się z czytelnikami swoją wiedzą i praktyką. Redaktorem naczelnym jest Małgorzata Pomianowska. Treści zawarte w stałych działach – Inspiracje, innowacje, informacje ; Super Dyrektor ; Zarządzanie i rozwój ; Prawo ; Teoria i Praktyka ; Edukacja Elementarna ; Z praktyki pedagogicznej ;  Felieton ; Porady –  sprawiają, że kwartalnik stanowi czytelne i przejrzyste kompendium wiedzy na temat poszczególnych zagadnień związanych z funkcjonowaniem całej placówki. W każdym numerze przedstawiane są  informacje związane z: najnowszymi doniesieniami i innowacjami z zakresu edukacji i rozwoju, zarządzaniem szkołą i przedszkolem oraz rozwojem dyrektora, jego pracą oraz całą placówką, prawem oświatowym, kwestiami wynikającymi ze współpracy i wspólnego działania wszystkich podmiotów zaangażowanych w rozwój i funkcjonowanie edukacji w Polsce, codzienną pracą pedagogiczną nauczycieli i specjalistów, problemami i rodzącymi się wątpliwościami w pracy placówki, obowiązkami i zadaniami dyrektora wynikającymi z przepisów prawa. Kwartalnik stanowi cenną pomoc zarówno dla dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych, jak i nauczycieli przedszkoli oraz edukacji wczesnoszkolnej.