LILLA WENEDA / Juliusz Słowacki

Książki:

1. Apokalipsa rozpoczęta : “Lilla Weneda” Juliusza Słowackiego / Aneta Cierechowicz. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2023. – 278 stron ; 23 cm.

2. Arkadia Północy : mity eddaiczne w „Lilli Wenedzie” i „Królu-Duchu” Juliusza Słowackiego / Renata Majewska. – Białystok : Alter Studio, 2013. – 411 s. : il. ; 21 cm.

3. Bogurodzica w pogańskim świecie „Lilli Wenedy” / Anna Danilewicz // W : Problemy tragedii i tragizmu : studia i szkice / pod red. Haliny Krukowskiej i Jarosława Ławskiego. – Białystok : Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku, 2005. – S. [461]-470

4. Dramat o pradziejach i współczesności – Lilla Weneda Juliusza Słowackiego / Julian Maślanka // W : Arcydzieła literatury polskiej : interpretacje. T. 3 / red. Stanisław Grzeszczuk, Anna Niewolak-Krzywda. – Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990. – S. 131-153
C 045257 M 045256 M 051509(Brzeg), M 49045/III M 49046/III (Kędzierzyn-Koźle), M 046453/III M 046454/III (Kluczbork), C 054761/III M 054760/III (Nysa), C 149818/III M 149837/III M 149838/III M 149839/III M 224278/III F (Opole)

5. Juliusz Słowacki – „Lilla Weneda” / Julian Maślanka // W : Lektury polonistyczne : oświecenie, romantyzm. T. 1 / red. Andrzej Borowski, Janusz S. Gruchała. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas”, cop.1997. – S. 267-296
C 178037/I M 178043/I (Opole)

6. „Lilla Weneda” – Juliusz Słowacki / oprac. Kazimierz Wielgopolanin. – Kościan : “Omnibus” : nakł. Przedsiębiorstwa “Aga”, 1991. – 23, [1] s. ; 15 cm.

7. „Lilla Weneda” wizerunkiem duszy narodowej / Kazimierz Wiakowski. – Tarnopol : nakł. Funduszu Naukowego, 1909. – 32 s. ; 21 cm.
M 20560 (Kędzierzyn-Koźle)

8. Mizoginia i ginofobia Boga a tragedia istnienia w „Lilli Wenedzie” Juliusza Słowackiego / Jędrzej Krystek // W : Kobiecość na przestrzeni wieków. T. 1. / pod red. Olgi Letki-Spychały i Kingi Perużyńskiej. – Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztyn. Wydział Humanistyczny. Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej, 2017. – S. 93-106

9. O motywie odrodzenia w „Lilli Wenedzie” oraz „Rapsodzie I Króla-Ducha” Juliusza Słowackiego / Iwona E. Rusek // W : Studia o Królu-Duchu Juliusza Słowackiego / wstęp Jarosław Ławski ; redakcja naukowa Michał Kuziak, Jarosław Ławski. – Kraków : Collegium Columbinum SJ ; Białystok : Katedra Badań Filologicznych “Wschód-Zachód”. Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, 2020. – S. 477-493

10. Polska „poezja Północy” : Maria, Irydion, Lilla Weneda / Hieronim Chojnacki. – Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 1998. – 202 s. ; 21 cm.

11. Przestrzeń w „Lilli Wenedzie” Juliusza Słowackiego // W : Przestrzeń i literatura : tom poświęcony VIII kongresowi slawistów : studia / pod redakcją Michała Głowińskiego i Aleksandry Okopień-Sławińskiej ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo, 1978. – S. 173-196
M 35376 (Kędzierzyn-Koźle), M 031063 (Kluczbork), M 032620 (Nysa), M 111930 M 111931 M 111932 M 113963 M 224384 F (Opole)

12. Szekspiryzm – saga – estetyka Północy : o literackich oraz kulturowych inspiracjach w „Irydionie” i „Lilli Wenedzie” / Katarzyna Michalik // W : Ślady Szekspira : jego dzieło w literaturze i teatrze / red. nauk. Monika Stankiewicz-Kopeć, Krystyna Zabawa. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, 2018. – S. 103-128

13. Tragik czy ironista? : kreacja autorska mitu w listach dedykacyjnych do „Balladyny” i „Lilli Wenedy” / Anna Ziętek-Ptak // W : Romantyczne przemowy i przedmowy. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2010, s. 84-95. – (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach , nr 2760)

Artykuły w czasopismach:

14. Czy w „Lilli Wenedzie” widoczny jest wpływ tragedii greckiej? / Michalina Chełmońska-Szczepankowska // Niedziela. – 2009, nr 39, s. 36

15. Dialogi pisarzy młodopolskich z „Lillą Wenedą” Juliusza Słowackiego / Iwona Rusek // Tematy i Konteksty. – 2012, nr 2, s. 254-263
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/451156 [dostęp: 2023.08.22]

16. Dusza anielska i czerep rubaszny (Panu Juliuszowi W. Gomulickiemu) / Ludwik B. Grzeniewski // Twórczość. – 1995, nr 12, s. 139-140

17. Fantastyka w przestrzeni kultury (dawnej i współczesnej, druku i multimediów) : motywy celtyckie jako cecha polskiej literatury fantasy : „Wiedźmin” Andrzeja Sapkowskiego w oparciu o „Lillę Wenedę” Juliusza Słowackiego / Anna Wawrzonkowska // Rojsty. – Nr 1 (2016), s. 141-159

18. Fantazmat “niewinnej ofiary” w „Lilli Wenedzie” Juliusza Słowackiego w świetle koncepcji Deleuze’a / Yasuko Shibata // Pamiętnik Literacki. – 2012, z. 3, s. 7-22

19. Genezyjski kontekst wizji pradziejów Polski w „Lilli Wenedzie” Juliusza Słowackiego / Eligiusz Szymanis // Przegląd Humanistyczny. – 2000, nr 1-2, s. 37-45

20. Krwawa awantura na praskim podwórku / Marek Troszyński // Teatr. – 2015, nr 10, s. 52-54
* Zawiera rec. spektaklu: Lilla Weneda / Juliusz Słowacki ; reż. Michał Zadara ; Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera w Warszawie, 2015

21. „Lilla Weneda” Juliusza Słowackiego a romantyczna teoria podboju : problem z lekturą historiozoficzną dzieła / Renata Majewska // Świat Tekstów Rocznik Słupski. – Nr 9 (2011), s. 35-57
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media//files/Swiat_Tekstow_Rocznik_Slupski/Swiat_Tekstow_Rocznik_Slupski-r2011-t9/Swiat_Tekstow_Rocznik_Slupski-r2011-t9-s35-57/Swiat_Tekstow_Rocznik_Slupski-r2011-t9-s35-57.pdf [dostęp: 2023.08.22]

22. „Lilla Weneda” Juliusza Słowackiego : pradzieje-współczesność-symbolika / Julian Maślanka // Język Polski w Szkole Średniej. – 1987/1988, nr 1, s. 5-11

23. „Lilla Weneda” z „ariostycznym uśmiechem” / Janusz Skuczyński // Pamiętnik Literacki. – 1986, z. 3, s. 41-78
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1986-t77-n3/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1986-t77-n3-s41-78/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1986-t77-n3-s41-78.pdf [dostęp: 2023.08.22]

24. „Mordujmy się!”. Dekonstrukcja polskiej tożsamości narodowej w „Lilli Wenedzie” Juliusza Słowackiego i teatralnej recepcji dramatu / Karol Zimnoch // Białostockie Studia Literaturoznawcze. -Nr 19 (2021), s. 207-228
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/1997110 [dostęp: 2023.08.22]

25. Płomień w porcelanie / Jacek Sieradzki // Odra. – 2015, nr 10, s. 106-107
* Zawiera rec. spektaklu: Lilla Weneda / Juliusz Słowacki ; reż. Michał Zadara ; Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera w Warszawie, 2015

26. Roza Weneda : nie mówcie nic jutrzejszym trupom / Dorota Siwicka // Konteksty : Polska Sztuka Ludowa. – 2021, nr 3, s. 109-112

27. Spod znaku Kordiana, Anhellego, Lilli Wenedy : człowiek Herberta, antropologie Słowackiego / Karol Samsel. – Bibliogr. // Przegląd Humanistyczny. – 2020, nr 1, s. 7-18

28. Struktura bohaterów „Lilli Wenedy” Juliusza Słowackiego / Marta Chachulska // Colloquia Litteraria. – 2019, [nr] 2, s. 31-75
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/1195564 [dostęp: 2023.08.22]

29. Ślaz – nieoznaczone axis mundi w imaginarium Lilli Wenedy / Mirosław Grzegórzek // Ruch Literacki. – 2021, nr 1, s. 15-32
*Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/2172226 [dostęp: 2023.08.22]

 

Zob. także: Motywy literackie, motywy w kulturze: Słowacki Juliusz

 

Oprac. Iwona Kowalska
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu