NIE-BOSKA KOMEDIA / Zygmunt Krasiński

Książki:

1. Dwa (małe) liryczne komentarze do Nie-Boskiej komedii / Maciej Szargo // W : Balaghan : mikroświaty i nanohistorie / pod red. Mariusza Jochemczyka, Magdaleny Kokoszki, Beaty Mytych-Forajter. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015. – S. 39-48

2. Dzieje bohatera : teatralne wizje „Dziadów”, „Kordiana” i „Nie-boskiej Komedii” do II wojny światowej / Michał Masłowski. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo PAN, 1978. — 221, [2] s., [22] s. tabl., [2] k. tabl. kolor : il., faks., fot., portr. ; 24 cm. – ( Biblioteka Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; t. 10 )
M 023624 (Brzeg), M 34235 (Kędzierzyn-Koźle), M 030228 (Kluczbork), M 109804 M 109805 (Opole)

3. Dzieje sceniczne „Nie-boskiej Komedii” [Film] / scen. ; realiz. Andrzej Niewiadomski ; zdj. Jacek Śliwa, Witold Ozimek. – Łódź, 1990
NE 000549 (Opole)

4. Jerzego Grzegorzewskiego dwie wizje „Nie-Boskiej komedii” / Maria Makaruk // W : Zygmunt Krasiński : dylematy egzystencji : problemy biografii / pod red. Magdaleny Bizior-Dombrowskiej. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014. – S. 237-250

5. Korespondencja hrabiego Henryka : o podobieństwie biografii Zygmunta Krasińskiego i męża z „Nie-Boskiej komedii” / Karolina Fijołek // W : Integralia IV : wymiary studenckiej humanistyki / red. nauk. Aneta Lica, Marlena Kardasz. – Elbląg : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2016. – S. 49-55

6. Krasiński przeciw Mickiewiczowi : najważniejszy spór romantyków / Jerzy Fiećko. – Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2011. – 393 s. ; 23 cm.
M 206218 (Opole)

7. Ludzka komedia czy boska tragedia : studium krytyczne w 150 rocznicę powstania „Nie-Boskiej komedii” Zygmunta Krasińskiego / Bernard Woodrow Januszewski ; Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział II Języka i Literatury. – Warszawa ;Wrocław : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989. – 64, [3] s. ; 24 cm.
M 159908 M 159968 (Opole)

8. Mąż : koncepcja płci w „Nie-Boskiej komedii” Zygmunta Krasińskiego / Anton Sergl // W : Ciało, płeć, literatura : prace ofiarowane profesorowi Germanowi Ritzowi w pięćdziesiątą rocznicę urodzin / red. Magdalena Hornung, Marcin Jędrzejczak, Tadeusz Korsak. – Warszawa : “Wiedza Powszechna”, 2001. – S. 69-103
M 183481 (Opole)

9. Misterium romantyczne : liturgiczno-rytualne wymiary świata przedstawionego w III części Dziadów Adama Mickiewicza, Nie-Boskiej komedii Zygmunta Krasińskiego i Księdzu Marku Juliusza Słowackiego / Joanna Jagodzińska. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006. – 316 s. ; 24 cm.

10. Moniki Strzępki i Pawła Demirskiego gry z „Nie-Boską komedią” : (Nie-Boska komedia : wszystko powiem Bogu) / Maria Makaruk // W : Krasiński : żywioły kultury, żywioły natury : studia / red. nauk. Małgorzata Burzka-Janik i Jarosław Ławski. – Białystok ; Opole : Temida 2 Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, 2019. – S. 417-430

11. „Nie-Boska komedia” w teatralnym tyglu / Monika Kostaszuk-Romanowska // W : Krasiński : żywioły kultury, żywioły natury : studia / red. nauk. Małgorzata Burzka-Janik i Jarosław Ławski. – Białystok ; Opole : Temida 2 Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, 2019. – S. 431-444

12. Nie-Boska komedia Zygmunta Krasińskiego / oprac. Irena Nowacka. – Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 1995. – 37, [1] s. 17 cm.

13. „Nie-boska komedia” Zygmunta Krasińskiego / Stanisław Makowski. — Wyd. 3. popr.i uzup. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991 – 111, [1] s. : il., portr. ; 20 cm. – ( Biblioteka Analiz Literackich, ISSN 0519-7929 ; 35. )
M 53595 M 55084 (Kędzierzyn-Koźle), M 046134 M 046135 M 046136 M 047685 (Kluczbork), M 166057 M 166076 (Opole)

14. Nie-Boska komedia Zygmunta Krasińskiego : prototyp dramatu słowiańskiego? : śladami Mickiewiczowskiej interpretacji / Jakub Pyda // W : Dramat słowiański : próba zbliżenia, przekroje, (re)konstrukcje i (re)lektury / red. nauk. Maria Jolanta Olszewska, Karol Samsel, Agnieszka Skórzewska-Skowron. – Warszawa : wydano nakładem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2021. – S. 100-128

15. Prawdziwe oblicze Zygmunta Krasińskiego, czyli „Nie-boska komedia” w kontekście antysemityzmu / Katarzyna Zielińska // W : Rozwój społeczności międzynarodowej : przeszłość oraz nowe wyzwania. T. 2 / red. Roman Kordonski, Oleksandra Struk, Janusz Ruciński. – Olsztyn ; Lwów : Wydział Stosunków Międzynarodowych. Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, 2016. – S. 625-633

16. Prolegomena do teologii politycznej Zygmunta Krasińskiego (na przykładzie Nie-Boskiej komedii) / Jakub Pyda // W : Między sercem a rozumem : romantyzm i realizm w polskiej myśli politycznej / redakcja Anna Citkowska-Kimla, Piotr Kimla, Emil Antipow, Katarzyna Konik. – Kraków : AT Wydawnictwo, 2017. – S. 125-143

17. Przechrzta/pasożyt : marańskie spojrzenie na „Nie-Boską Komedię” / Ewa Wojciechowska // W : Marani literatury polskiej / pod redakcją Piotra Bogaleckiego i Adama Lipszyca. – Kraków ; Budapeszt ; Syrakuzy : Wydawnictwo Austeria, 2020. – S. 161-178

18. [Romantyczna wizja rewolucji w „Nie-Boskiej Komedii”] / Maria Janion // W : O literaturze polskiej : materiały. [Cz. 1] / wybór i oprac. Andrzej Z. Makowiecki. – Wyd. 2 zm. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1974. – S. 190-195
M 016833/I (Brzeg), M 022727/I M 022728/I M 022729/I (Nysa), M 093814/I M 112271/I (Opole)

19. Tradycjonalistyczny wymiar „Nie-boskiej komedii” Zygmunta Krasińskiego / Michał Sokulski // W : Zygmunt Krasiński w Europie : rekonesans / pod redakcją Agnieszki Markuszewskiej i Mirosława Strzyżewskiego. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2022. – S. 239-260

20. Tryptyk rewolucyjny. Cz. 1, Polski archetyp rewolucji – „Nie-boska komedia” Zygmunta Krasińskiego / Dorota Halina Kutyła // W : Toposy (w) filozofii : filozofia i jej miejsce w doświadczeniu kulturowym / redakcja Maciej Woźniczka, Marek Perek. – Częstochowa : Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza, 2018. – S. 279-308

21. Układanie dramatu : rzecz o „Nie-Boskiej komedii” / Maciej Szargot. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017. – 331 stron ; 21 cm.

22. Zagubiona przestrzeń i co dalej… / Grażyna B. Tomaszewska. – Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013. – S. 241-255 : Kobiety-przedmioty-demony w Nie-Boskiej Komedii
M 214750 (Opole)

23. Zagubiona przestrzeń i co dalej… / Grażyna B. Tomaszewska. – Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013. – S. 227-240 : Światło, które niczego nie oświeca. Obraz Boga w Nie-Boskiej Komedii
M 214750 (Opole)

24. Zagubiona przestrzeń i co dalej… / Grażyna B. Tomaszewska. – Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013. – S. 256-269 : Wielkość i błąd
M 214750 (Opole)

 

Artykuły w czasopismach:

25. „Apokalipsa” według Krasińskiego / Michał Sokulski // Czterdzieści i Cztery : 44. – 2012, nr 5, s. 288-318

26. Człowiek wobec cierpienia i zła. O „Nie-Boskiej komedii” i „Przedświcie” Zygmunta Krasińskiego / Anna Kubale // Ethos. – 2001, nr 4, s. 145-155

27. Czytając „Nie-Boską komedię” / Mieczysław Inglot // Polonistyka. – 1987, nr 7, s. 494-503

28. Dantejski wymiar “Nie-Boskiej Komedii” Zygmunta Krasińskiego / Michał Sokulski // Czterdzieści i Cztery : 44. – 2020, nr 11, s. 203-216

29. Faustyczne pokusy Hrabiego Henryka / Grażyna Halkiewicz-Sojak // PAL Przegląd Artystyczno-Literacki. – 1997, nr 12, s. 87-93

30. Galilaee vicisti? : rzecz o ostatniej scenie „Nie-Boskiej komedii” / Maciej Szargot // Wiek XIX. – R. 6 (2013), s. 227-239
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media//files/Wiek_XIX_Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza/Wiek_XIX_Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza-r2013-t6_(48)/Wiek_XIX_Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza-r2013-t6_(48)-s227-239/Wiek_XIX_Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza-r2013-t6_(48)-s227-239.pdf [dostęp: 2023.08.23]

31. Hasło : zło i zbrodnie / Katarzyna Droga // Cogito. – 1999, nr 3, s. 64-68

32. Hrabia Henryk // Cogito. – 2004, nr 21, s. 94-95

33. Julian Apostata w „Nie-boskiej komedii” / Wacław Kubacki // Poezja. – 1986, nr 9, s. 36-54

34. Konspekty lekcji języka polskiego. Kształcenie literackie. Temat lekcji : Dwaj antagoniści w „Nieboskiej komedii” – hrabia Henryk i Pankracy / Elżbieta Świderska // Drama. – 1992, z. 3, s. 17-18

35. Krasiński wobec idei rewolucji („Nie-Boska komedia” – „Niedokończony poemat”) / Beata Kalęba // Ruch Literacki. – 1998, z. 1, s. 35-54

36. Kreacje bohaterek szalonych w „Makbecie” i „Nie-Boskiej komedii” / Dorota Nosowska. – (Tekst pod lupą) // Cogito. – 2011, nr 24, s. 42-43

37. Krwawa podszewka wzniosłych idei : „Nie-boska komedia” i współczesne konteksty / Aleksandra Sekuła // Świat Tekstów Rocznik Słupski. – Nr 18 (2020), s. 147-160

38. Łatwiejsza i bardziej przyjemna : „Nie-Boska komedia” w szkolnym wydaniu / Magdalena Bizior-Dombrowska // Sztuka Edycji : studia tekstologiczne i edytorskie. – 2020, nr 2, s. 65-70
* Dostępne w Internecie: https://apcz.umk.pl/sztukaedycji/article/view/SE.2020.00028/27989 [dostęp: 2023.08.23]

39. Między realizmem obserwacji a wizją. Proces twórczy i wartość jego rezultatu na przykładzie pierwszej części „Nie-Boskiej komedii” Zygmunta Krasińskiego / Bernadetta Kuczera-Chachulska // Colloquia Litteraria. – 2012, nr 2, s. 7-18
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Colloquia_Litteraria/Colloquia_Litteraria-r2012-t2-n13/Colloquia_Litteraria-r2012-t2-n13-s7-18/Colloquia_Litteraria-r2012-t2-n13-s7-18.pdf [dostęp: 2023.08.22]

40. Modernizacja interpunkcji w wersji pierwotnej „Nie-Boskiej komedii” Zygmunta Krasińskiego / Magdalena Bizior-Dombrowska // Sztuka Edycji : studia tekstologiczne i edytorskie. – 2014, nr 1/2, s. 39-44
* Dostępne w Internecie: https://apcz.umk.pl/sztukaedycji/article/view/SE.2014.006/4624 [dostęp: 2023.08,23]

41. Mrówki i źdźbła : glosa do Nie-Boskiej komedii / Wojciech Mazurek // Topos. – 2023, nr 3, s. 36-49

42. Nie-Boska i archetypy / Jacek Mączka // Albo albo. – 1993, nr 4 (1992), s. 91-100

43. „Nie-boska komedia” Krasińskiego jako dramat polski i słowiański / Marian Śliwiński // Studia Słowianoznawcze. – T. 5 (2005), s. 217-227

44. „Nie-Boska komedia” – romantyczny moralitet / Iwona Bartczak // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. – Z. 4 (2001), s. 45-71
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Acta_Universitatis_Lodziensis_Folia_Litteraria_Polonica/Acta_Universitatis_Lodziensis_Folia_Litteraria_Polonica-r2001-t4/Acta_Universitatis_Lodziensis_Folia_Litteraria_Polonica-r2001-t4-s45-71/Acta_Universitatis_Lodziensis_Folia_Litteraria_Polonica-r2001-t4-s45-71.pdf [dostęp: 2023.08.23]

45. „Nie-Boska komedia” Zygmunta Krasińskiego / Agnieszka Krasnodębska // Cogito. – 2010, nr 23, s. 40-41

46. „Nie-Boska Komedia” Z. Krasińskiego – rzecz o rewolucji i potrzebie etyki chrześcijańskiej / Zbigniew Sudolski // Ojczyzna Polszczyzna. – 1997, nr 4, s. 3-10

47. „Nie-Boska” komedia przed i po 1989 roku / Michał Machowski // Pomosty. – T. 17 (2012), s. 157-164

48. Nie-Boska komedia – romantyczny moralitet / Iwona Bartczak // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. – 2001 z. 4 s. 45-71
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Acta_Universitatis_Lodziensis_Folia_Litteraria_Polonica/Acta_Universitatis_Lodziensis_Folia_Litteraria_Polonica-r2001-t4/Acta_Universitatis_Lodziensis_Folia_Litteraria_Polonica-r2001-t4-s45-71/Acta_Universitatis_Lodziensis_Folia_Litteraria_Polonica-r2001-t4-s45-71.pdf [dostęp: 2023.08.22]

49. O czym należy pamiętać, walcząc w słusznej sprawie? Scenariusz lekcji dla klas ponadgimnazjalnych / Dorota Świst // Zeszyty Szkolne. – 2006, nr 2, s. 83-86

50. Postacie „Nie-Boskiej komedii” Z. Krasińskiego / Zofia Wójcicka // Polonistyka. – 1979, nr 5, s. 343-351

51. Prelekcje paryskie Adama Mickiewicza o „Nie-boskiej komedii” Zygmunta Krasińskiego / Michał Kuziak // Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. – [T.] 5 (1998), s. 281-300

52. Przekład, parafraza czy plagiat? Nie-Boska komedia Zygmunta Krasińskiego po angielsku / Aleksandra Budrewicz // Wiek XIX. – R. 7 (2014), s. 23-44
* Dostępne w Internecie: https://rcin.org.pl/dlibra/publication/83315/edition/69507/content [dostęp: 2023.08.23]

53. Zygmunt Krasiński „Nie-Boska Komedia” / Ewa Górny // Cogito. – 2005, nr 5, wkł. s. 56-57

 

Netografia:

Oblicza rewolucji. Zygmunt Krasiński, „Nie-Boska komedia” / Weronika Łucyk
https://teatrotekaszkolna.pl/konspekt/detal/oblicza-rewolucji-zygmunt-krasinski-nie-boska-komedia [dostęp: 2023.08.23]

 

Zob. także: Motywy literackie, motywy w kulturze: Krasiński Zygmunt

 

Oprac. Iwona Kowalska
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu