MOTYWY LITERACKIE, MOTYWY W KULTURZE

Bibliografia MOTYWY LITERACKIE, MOTYWY W KULTURZE, zawierająca ponad 500 haseł, publikowana od 2012 roku na stronie internetowej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu, jest unikatową w skali kraju, na bieżąco aktualizowaną bazą bibliograficzną dotyczącą różnych motywów w kulturze, zarówno motywów literackich, jak również filmowych, teatralnych, czy motywów w sztuce. Hasła w bibliografii, która tworzona jest na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu, baz Biblioteki Narodowej oraz innych katalogów i bibliografii, ułożone są w porządku alfabetycznym. Materiał bibliograficzny w poszczególnych zestawieniach uporządkowano alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Opolu i/lub filiach oznaczone są sygnaturą.

Tytuł Odsłony
Warszawa 1219
Wąż 1226
Wdowieństwo 73
Wegetarianizm 522
Wenecja 1092
Wernyhora 925
Wesele 2018
Węgry 413
Wiatr 267
Wielkanoc, zmartwychwstanie 846
Razem8601