MOTYWY LITERACKIE, MOTYWY W KULTURZE

Bibliografia MOTYWY LITERACKIE, MOTYWY W KULTURZE, zawierająca ponad 500 haseł, publikowana od 2012 roku na stronie internetowej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu, jest unikatową w skali kraju, na bieżąco aktualizowaną bazą bibliograficzną dotyczącą różnych motywów w kulturze, zarówno motywów literackich, jak również filmowych, teatralnych, czy motywów w sztuce. Hasła w bibliografii, która tworzona jest na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu, baz Biblioteki Narodowej oraz innych katalogów i bibliografii, ułożone są w porządku alfabetycznym. Materiał bibliograficzny w poszczególnych zestawieniach uporządkowano alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Opolu i/lub filiach oznaczone są sygnaturą.

Tytuł Odsłony
Zdrobnienia 58
Zegar 521
Ziemia 242
Ziemiaństwo 874
Zioła, rośliny lecznicze 21
Zło 2327
Złoto 28
Zmysły 585
Zombie 773
Zwierzęta 1677
Razem7106