Szczur

Książki:

1. Bunt zwierząt : od szczura ambiwalentnego do szczura-anarchisty / Renata Makarska // W : Historie i narracje : od historii lokalnej do opowieści postantropocentrycznej / pod red. Renaty Makarskiej. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, cop. 2019. – S. 189-203

2. „Człowiek – szczur” : o wątku zwierzęcym w tomie „Bakakaj” Witolda Gombrowicza / Dorota Mazurek // W : Gombrowicz z przodu i z tyłu : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Wsola-Radom, 20-22 października 2014 roku / pod red. Krzysztofa Ćwiklińskiego, Anny Spólnej, Dominiki Świtkowskiej. – Radom : Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny. Wydawnictwo, cop. 2015. – S. 239-248

3. Czystka gatunkowa : tępienie szczurów jako praktyka kulturowa w Polsce powojennej / Gabriela Jarzębowska. – Warszawa : IBL, 2021. – 360, [2] s., [29] s. tablic : faksym., il. ; 21 cm.

4. Leksykon symboli / oprac. Marianne Oesterreicher ; przeł. [z niem.] Jerzy Prokopiuk. – Warszawa : „ROK Corporation”, 1992. – S. 156 : Szczur
C 046827 (Kluczbork), I 165044 M 164920 (Opole)

5. Słownik symboli : ilustrowany przewodnik po tradycyjnych wyrażeniach obrazowych, znakach ikonicznych i emblematach / Jack Tresidder ; tł.[z ang.] Bożenna Stokłosa. – Wyd. 2. – Warszawa : Wydawnictwo RM, 2005. – S. 210-211 : Szczur
C 192321 I 194695 (Opole)

Artykuły w czasopismach:

6. Gołąb, małpka i szczury w „Blanche” Waleriana Borowczyka / Dorota Kulczycka // Litteraria Copernicana. – 2021, nr 1, s. 45-62
* Dostępne w Internecie: https://apcz.umk.pl/LC/article/view/LC.2021.003 [dostęp: 8.05.2024 r.]

7. Gombrowicz poprawia Nietzschego : kilka uwag o „Szczurze” / Łukasz Tischner // Teksty Drugie. – 2013, nr 1/2, s. 201-207
* Dostępne w Internecie: http://rcin.org.pl/Content/62021/PDF/WA248_79070_P-I-2524_tischner-gombro_o.pdf [dostęp: 8.05.2024 r.]

8. Kanał jako to, co wyparte : szczur wobec binarnej logiki nowoczesności / Gabriela Jarzębowska // Maska. – Nr 34 (2017), s. 103-111
* Dostępne w Internecie: https://szczury.al.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/11/2020/11/Gabriela_Jarzebowska_Kana%C5%82_jako_to_co_wyparte.pdf [dostęp: 8.05.2024 r.]

9. Krysa / Lola U. Zvonareva // Studia Litteraria Polono-Slavica. – T. 5 (2000), s. 429-442
* Obraz szczura w plastyce i literaturze

10. „Oto, jaki jest szczur”, czyli Jak podążać w stronę hipotetycznej wizji koegzystencji ludzi i szczurów… / Justyna Tymieniecka-Suchanek // Teksty Drugie. – 2022, nr 4, s. 168-183
* Zawiera rec. książki: Czystka gatunkowa : tępienie szczurów jako praktyka kulturowa w Polsce powojennej / Gabriela Jarzębowska. – Warszawa, 2021
Dostępne w Internecie: https://rcin.org.pl/dlibra/publication/273907/edition/237656/content [dostęp: 8.05.2024 r.]

11. Podążaj za szczurem : od nekropolityki do teorii międzygatunkowej kohabitacji / Gabriela Jarzębowska // Praktyka Teoretyczna. – 2017, nr 23 (1), s. 305–323
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/1012886 [dostęp: 8.05.2024 r.]

12. Poza antropocentryzm : funkcje drugoosobowej zoonarracji w powieści „Szczur” Andrzeja Zaniewskiego = Beyond anthropocentrism : functions of the second-person zoonarration in the novel „Rat” by Andrzej Zaniewski / Piotr F. Piekutowski // Zagadnienia Rodzajów Literackich. – T. 65, z. 4 (2022), s. 97-112
* Dostępne w Internecie: https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Zagadnienia-Rodzajow-Literackich/article/view/1949 [dostęp: 8.05.2024 r.]

13. Szczur Witolda Gombrowicza jako przypowieść o władzy politycznej / Dagmara Śniowska // Koło Historii. – Nr 25 (2020), s. 247-258
* Dostępne w Internecie: http://dlibra.umcs.lublin.pl/Content/39972/PDF/czas21770_25_2020_17.pdf [dostęp: 8.05.2024 r.]

14. Szczury w roli głównej = Rats as a main character / Dariusz Jarosz // Historyka. – T. 52 (2022), s. 531-539
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/20312189 [dostęp: 8.05.2024 r.]

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu