Woda (motywy akwatyczne)

Książki:

1. Akwatyczna teologia poezji Gerarda Manleya Hopkinsa / Aleksandra Kędzierska // W : Śmierć w wodzie i inne motywy akwatyczne w horyzoncie wyobraźni / red. Brygida Pawłowska-Jądrzyk. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2018. – S. 167-178

2. Akwatyczne motywy: jezioro, rzeka, morze / Józef Bachórz // W : Słownik literatury polskiej XIX wieku / pod red. Józefa Bachórza i Aliny Kowalczykowej. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991. – S. 7-11
C 045459 (Brzeg), C 53522 (Kędzierzyn-Koźle), C 046686 (Kluczbork), C 061105 (Nysa), C 164484 I 164487 C (Opole)

3. Aparat w konfrontacji z niszczycielskim żywiołem : o katastroficznym aspekcie motywów wodnych w fotografii polskiej / Weronika Kobylińska-Bunsch // W : Śmierć w wodzie i inne motywy akwatyczne w horyzoncie wyobraźni / red. Brygida Pawłowska-Jądrzyk. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2018. – S. 327-354

4. Artystyczne formy zapisu obrazu wody w przestrzeni / Jeremi T. Królikowski // W : Woda w przestrzeni przyrodniczej i kulturowej = Water in natural and cultural space / pod red. Urszuli Mygi-Piątek ; Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Oddział Katowicki PTG. – Sosnowiec : Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG. Oddział Katowicki PTG, 2003. – S. 400-402

5. Biopoetyka akwatyczna w kołysankowych wierszach dla dzieci / Katarzyna Wądolny-Tatar // W : Żywioły w literaturze dziecięcej : woda / pod redakcją Anny Czabanowskiej-Wróbel, Krystyny Zabawy. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017. – S. 109-121

6. Coniunctio i (dis)solutio : miłość i śmierć w alchemicznej wykładni obrazów z motywem wody na początku XX wieku / Magdalena Anna Długosz // W : Śmierć w wodzie i inne motywy akwatyczne w horyzoncie wyobraźni / red. Brygida Pawłowska-Jądrzyk. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2018. – S. 273-288

7. Działalność pisarska polskich marynarzy w dwudziestym wieku / Krystyna Turo ; Uniwersytet Gdański. – Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1992. – 210 s. ; 24 cm. ISBN 83-7017-409-4
M 167874 (Opole)

8. Dzieciństwo i przestrzeń morza w literaturze : paralele szczecińskie / Urszula Chęcińska. – Szczecin : Wydaw. Naukowe US, 1998. – 133 s. ; 24 cm. – (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 0860-2751 ; t. 282)

9. Dziwo morza : niemiecka i austriacka nowela morska od romantyzmu do drugiej wojny światowej / wybór, wstęp i aneks biograficzny Stefan H. Kaszyński ; [tł. z niem.]. – Gdańsk : Wydawnictwo Morskie, 1977. – 297, [3] s. ; 21 cm. – (Światowa Proza Morska)
M 030060 (Kluczbork)

10. Głosy morza : antologia polskiej noweli morskiej / wybrał i słowem wstępnym poprzedził Jerzy Mazurczyk. – Gdańsk : Wydawnictwo Morskie, 1973. – 653, [3] s. ; 20 cm. – (Światowa Proza Morska)
M 086988 (Opole), M 021190 (Nysa)

11. Gorzki smak morza : antologia rosyjskiej noweli morskiej 1917-1977 / wybór, przedm. i noty biograficzno-bibliograficzne Janina Sałajczyk ; [tł. z ros.]. – Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1982. – 610, [2] s. ; 20 cm. – (Światowa Proza Morska)
M 035519 (Kluczbork), M 040953 (Nysa), M 129077 (Opole)

12. Hydrosfera : woda w aspekcie przyrodniczym, filozoficznym i teologicznym / pod red. Wiesława Dyka, Roberta Więckowskiego, Rafała Misiaka. – Szczecin : Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, cop. 2005. – 190 s. : il. (gł. kolor.) ; 23 cm.

13. „Jestem córką Morza Śródziemnego”, czyli o literackich obrazach wody w powieści „Écoutez la mer” Marie Cardinal / Adam Jarosz // W : Żywioły : motyw wody w literaturze, kulturze i sztuce / pod redakcją Ireny Hubickiej, Svetlany Pavlenko, Katarzyny Arciszewskiej-Tomczak. – Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2020. – S. 173-185

14. „Jestem pianą pszenicy, rozbłyskiem mórz…” : o śmierci i wodzie w poezji Sylvii Plath / Judyta Bednarczyk // W : Śmierć w wodzie i inne motywy akwatyczne w horyzoncie wyobraźni / red. Brygida Pawłowska-Jądrzyk. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2018. – S. 193-208

15. Kropla, ulewa, powódź : niszczycielska siła wody w twórczości Dino Buzzatiego / Dorota Karwacka-Pastor // W : Żywioły : motyw wody w literaturze, kulturze i sztuce / pod redakcją Ireny Hubickiej, Svetlany Pavlenko, Katarzyny Arciszewskiej-Tomczak. – Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2020. – S. 151-171

16. Literatura gdańska i ziemi gdańskiej po roku 1945 : praca zbiorowa. T. 2 / pod red. Andrzeja Bukowskiego. – Gdańsk : Wydawnictwo Morskie, 1986. – 291, [1] s. ; 20 cm. ISBN 83-215-7846-2
M 149308 (Opole)

17. Marynistyka polska : studia i szkice / Jan Tuczyński. – Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1975. – 203, [4] s. ; 20 cm.
M 28487 (Kędzierzyn-Koźle)

18. Mickiewicz i Poe wobec żywiołu akwatycznego : figury czasu i przestrzeni w „Świtezi” oraz „Zagładzie domu Usherów” / Tadeusz Rubik // W : Poe-Land : studia i szkice / pod redakcją Kazimierza Maciąga, Oksany Weretiuk, Elżbiety Rokosz-Piejko i Grety Jagiełły. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017. – S. 167-173

19. Miłość u wybrzeży Bretanii : motyw wody w dziecięcych adaptacjach Opowieści Ziemianina Geoffreya Chaucera / Dominika Ruszkiewicz // W : Żywioły w literaturze dziecięcej : woda / pod redakcją Anny Czabanowskiej-Wróbel, Krystyny Zabawy. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017. – S. 123-134

20. Mitopeje Pobrzeża Bałtyku / Jerzy Samp. – Gdańsk : Wydawnictwo „Marpress”, 2009. – 237 s. : il. ; 21 cm.

21. Mity i legendy morskie / Zofia Drapella. – [Wyd. 2]. – Gdańsk : Wydawnictwo Morskie, 1978. – 371,[1] s. : il., faks., fot., mapy, rys. ; 20×21 cm. – (Biblioteka Morza)
M 36242 (Kędzierzyn-Koźle), M 114885 M 079846 (Opole)

22. Mity morskie antyku / Witold Dobrowolski. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987. – 347, [1] s., [56] s. tabl. : fot., il. ; 20 cm. – (Biblioteka Problemów, ISSN 0137-5032 ; t. 288). ISBN 83-01-06880-9
M 51200 (Kędzierzyn-Koźle), M 150773 (Opole)

23. Moc żywiołów : funkcja i symbolika ognia i wody w obrzędach ochronnych słowiańskiej kultury ludowej – zarys problematyki / Karolina Janeczko [Katedra Krajobrazu i Dziedzictwa Kulturowego, Instytut Historii, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego // W : Wybrane aspekty z zakresu edukacji i literatury / redakcja: Ewelina Chodźko, Aleksandra Surma. – Lublin : Wydawnictwo Naukowe Tygiel sp. z o.o., 2019. – S. 194-211

24. Morskie drogi Polaków : relacje podróżopisarskie z lat 1920-1939 / Krystyna Turo. – Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1996. – 155 s. ; 21 cm. – (Rozprawy i Monografie / Uniwersytet Gdański)
M 185456 (Opole)

25. Morze i myśl / Tadeusz Skutnik. – Gdańsk : Wydawnictwo Morskie, 1982. – 168, [3] s. ; 20 cm. ISBN 83-215-6822-X
M 031527 (Brzeg), M 128803 (Opole)

26. Morze w filmie polskim / Bogumił Drozdowski. – Gdynia : Kongres Kultury Morskiej, 1976. – 12, [1] s. ; 21 cm.

27. Morze w kulturach świata : praca zbiorowa / red. Andrzej Piskozub. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976. – 514,[6] s., 6 k.tabl. : il. ; 24 cm.
M 020043 (Brzeg), M 30601 (Kędzierzyn-Koźle), M 027515 (Kluczbork), M 026823 (Nysa), M 100703 (Opole)

28. Morze w literaturze / Piotr Kuncewicz. – Gdynia : Kongres Kultury Morskiej, 1976. – 16 s. ; 21 cm.

29. Morze w literaturze polskiej / Bronisław Miazgowski ; [przedsłowie Roman Pollak]. – Gdynia : Wydawnictwo Morskie, 1964. – 285, [3] s., [1] k. tabl. : il. ; 21 cm.
M 041259 (Opole), M 009579 (Kluczbork)

30. Motyw akwatyczny w wybranych wczesnych wierszach Karola Wojtyły : (na wybranych przykładach) / Karolina Sulej // W : Święci autorzy / redakcja naukowa Elżbieta M. Kur, Ewa Borkowska. – Siedlce : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2018. – S. 105-114

31. Motyw wody w eseju Josifa Brodskiego „Watermark” / Piotr Fast // W : Rosja w zbliżeniach : szkice o literaturze rosyjskiej : księga jubileuszowa dedykowana profesor Barbarze Stempczyńskiej / pod redakcją Justyny Tymienieckiej-Suchanek, Andrzeja Polaka, Moniki Karwackiej ; przy współpracy Anny Tyki. – Katowice : „Śląsk” Wydawnictwo Naukowe : Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, 2016. – S. 215-226

32. Motyw wody w Koranie i tradycji islamskiej : oczyszczenie i zbliżenie z Bogiem / Joanna Baum // W : Żywioły : motyw wody w literaturze, kulturze i sztuce / pod redakcją Ireny Hubickiej, Svetlany Pavlenko, Katarzyny Arciszewskiej-Tomczak. – Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2020. – S. 113-121

33. Motywy akwatyczne w magicznym świecie Harry’ego Pottera / Adrianna Fiłonowicz // W : Śmierć w wodzie i inne motywy akwatyczne w horyzoncie wyobraźni / red. Brygida Pawłowska-Jądrzyk. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2018. – S. 381-399

34. Motywy roślinne i wodne w wybranych utworach Tarasa Szewczenki / Anna Gębalska-Berekets // W : O lesie i wodzie słów kilka z okazji Międzynarodowego Dnia Lasu i Światowego Dnia Wody / pod red. Aleksandry Kleśty i Magdaleny Klaudii Terleckiej ; [aut. Beata Belica, Patryk Bukowski, Monika Gąsowska, Anna Gębalska-Berekets, Aleksandra Kleśta, Małgorzata Mostowska, Maciej Sierakowski, Agata Staszak, Magdalena Klaudia Terlecka, Paulina Tomczykowska, Łukasz Tyburski, Janusz Urbański]. – Krosno : Wydawnictwo Armagraf, 2014. – S. 57-70

35. Muminki : między wodą a ziemią / Iwona Gralewicz-Wolny // W : Żywioły w literaturze dziecięcej : woda / pod redakcją Anny Czabanowskiej-Wróbel, Krystyny Zabawy. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017. – S. 93-102

36. Na najdalszym skraju morza : antologia szwedzkiej poezji morskiej XX wieku / [tł. ze szw.] ; wybór, wstęp, noty o autorach Zygmunt Łanowski. – Gdańsk : Wydawnictwo Morskie, 1984. – 206, [2] s. ; 20 cm. – (Światowa Poezja Morska). ISBN 83-215-6427-5
M 036190 (Brzeg), M 038941 (Kluczbork), M 139661 (Opole)

37. O znaczeniu motywów akwatycznych w rozważaniach nad pojęciem sztuki i rolą artysty w noweli „Contessina” Henryka Manna / Krzysztof Kłosowicz // W : Śmierć w wodzie i inne motywy akwatyczne w horyzoncie wyobraźni / red. Brygida Pawłowska-Jądrzyk. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2018. – S. 95-103

38. Obrazy kaszubskiego morza : w 110 rocznicę urodzin Augustyna Necla / [red. Janina Borchmann i Maciej Tamkun]. – Bolszewo : Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo : Urząd Gminy Wejherowo, 2012. – 300, [4] s., 36 s. tabl. : il. (gł. kolor.) ; 21 cm. – (Biblioteczka Gminy Wejherowo ; t. 19)

39. Obrazy wody w Biblii : interpretacje realioznawcze / Stefan Jerzy Rittel. – Kielce : Oficyna Wydawnicza „Marka”, 2013. – 269 s. ; 24 cm.

40. Od morskiego brzegu : materiały repertuarowe / Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury. – Warszawa : Wydawnictwa Centralnego Ośrodka Metodyki Upowszechniania Kultury, 1982. – 167, [1] s. ; 21 cm. ISBN 83-00-00382
M 128271 (Opole)

41. Od oceanu do… kropli wody : symbolika akwatyczna w baśniach Hansa Christiana Andersena / Alicja Mazan-Mazurkiewicz // W : Żywioły w literaturze dziecięcej : woda / pod redakcją Anny Czabanowskiej-Wróbel, Krystyny Zabawy. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017. – S. 47-60

42. Od potopu do „powodzi tysiąclecia” : wieloznaczność obrazów powodzi w utworach dla młodego odbiorcy / Małgorzata Chrobak // W : Żywioły w literaturze dziecięcej : woda / pod redakcją Anny Czabanowskiej-Wróbel, Krystyny Zabawy. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017. – S. 249-268

43. Odkrycie Bałtyku w literaturze / Stanisław Telega. – Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1970. – 199, [3] s. ; 20 cm.
M 070110 (Opole), M 19215 (Kędzierzyn-Koźle)

44. Odkrycie morza : antologia rosyjskiej prozy morskiej od XVIII wieku do rewolucji / [tł. z ros.] ; wybór, przedm. i noty biograficzno-bibliogr. Jerzy Godwod. – Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1983. – 472, [3] s. ; 20 cm. – (Światowa Proza Morska)
M 036812 (Kluczbork), M 133008 (Opole)

45. Pieśni żeglarza / Aleksander Podgórski ; oprac. i wstępem opatrzył Józef Bachórz. – Gdańsk : Wydawnictwo Morskie, 1983. – 121, [3] s. ; 17 cm.
M 136233 M 136295 (Opole)

46. Płynna postpamięć – motywy akwatyczne w literaturze osobnej podejmującej problematykę Holokaustu / Małgorzata Wójcik-Dudek // W : Żywioły w literaturze dziecięcej : woda / pod redakcją Anny Czabanowskiej-Wróbel, Krystyny Zabawy. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017. – S. 201-218

47. Poeci i morze : antologia poezji o morzu / wybór, opracowanie i wstęp Leszek Prorok. – Gdańsk : Wydawnictwo Morskie, 1969. – 212, [3] s. : il. ; 20 cm.
M 010401 (Brzeg), M 017604 (Kluczbork), M 064415 M 073203 (Opole)

48. Polskie paremie z komponentem woda / Magdalena Jaszczewska // W : Żywioły : motyw wody w literaturze, kulturze i sztuce / pod redakcją Ireny Hubickiej, Svetlany Pavlenko, Katarzyny Arciszewskiej-Tomczak. – Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2020. – S. 219-228

49. Poławiacze gąbek : antologia greckich opowiadań morskich / wybór, przekł. [z grec.], wstęp i aneks biograficzny Nikos Chadzinikolau. – Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1981. – 250, [2] s. ; 20 cm. – (Światowa Proza Morska)

50. Problematyka morska w piśmiennictwie polskim do końca XVIII wieku : zarys bibliograficzny / Zbigniew Nowak. – Gdańsk ; SBP, 1972 (Powiel. „Nowator”). – 46, [1] s. ; 25 cm.

51. Problemy polskiej literatury marynistycznej : praca zbiorowa / pod red. Edmunda Kotarskiego. – Gdańsk : Wydawnictwo Morskie, 1982. – 187, [4] s. ; 20 cm.
M 035449 (Kluczbork), M 128490 (Opole)

52. Przewodnik po współczesnej polskiej literaturze marynistycznej / red. Andrzej Babiński . – Szczecin : „Glob”, 1989. – 373,[1] s. ; 21 cm.
M 128490 (Opole), M 035449 (Kluczbork)

53. Refleksje o morzu i statkach, życiu i ludziach / [pseud.] Joseph Conrad ; [nazwa] Teodor Józef Konrad Korzeniowski ; wyboru dok. Tadeusz Kaczmarek. – Poznań : „Bonami”, 2004. – 174,[2] s. ; 22 cm.
M 188847 (Opole)

54. Rosyjska proza marynistyczna lat 1917-1977 : próba zarysu dziejów / Janina Sałajczyk. – Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1982. – 201, [2] s. ; 20 cm.
M 031502 (Brzeg), M 041420 (Nysa), M 128804 (Opole)

55. Rozśpiewane morze : śpiewki, ballady, szanty i piosenki morskie / [zebr. i oprac.] Halina Stefanowska ; [oprac. muz. Jerzy Tyszkowski]. – Gdańsk : Wydawnictwo Morskie, 1975. -401, [3] s. : nuty ; 20 x 21 cm.
M 30648 (Kędzierzyn-Koźle), M 100026 M 173793 (Opole)

56. Rzecz o potworach morskich, ludziach z Morza i duchach wód / Zofia Drapella ; il. Tadeusz Ciesiulewicz. – Gdańsk : Wydawnictwo Morskie, 1976. – 207,[1] s. : il., faks., fot., rys. ; 20×21 cm. – (Biblioteka Morza)
M 104281 (Opole)

57. Sarmaci i morze : marynistyczne początki w literaturze polskiej XVI-XVII wieku / Edmund Kotarski. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1995. – 347, [5] s. ; 17 cm.

58. Słownik stereotypów i symboli ludowych. T. 1, Kosmos. [Cz. 2], Ziemia, woda, podziemie / koncepcja całości i red. Jerzy Bartmiński ; zastępca red. Stanisława Niebrzegowska ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Instytut Filologii Polskiej. – Lublin : Wydaw. UMCS, 1999. – 481 s. ; 25 cm.
C 176450/I (Opole)

59. Słów kilka o językowym obrazie wody / Ewa Baruk-Dzięcioł // W : Żywioły : motyw wody w literaturze, kulturze i sztuce / pod redakcją Ireny Hubickiej, Svetlany Pavlenko, Katarzyny Arciszewskiej-Tomczak. – Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2020. – S. 199-206

60. Starcie w wodzie jako element schematu fabuły epiki heroicznej / Karol Zieliński // W : Śmierć w wodzie i inne motywy akwatyczne w horyzoncie wyobraźni / red. Brygida Pawłowska-Jądrzyk. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2018. – S. 57-67

61. Stary człowiek i morze Ernesta Hemingwaya / oprac. Urszula Lementowicz. – Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 2004. – 49, [3] s. ; 17 cm. – (Biblioteczka Opracowań ; z. nr 84 )
M 052423 (Kluczbork)

62. Stereotypy Ziemiomorza w wybranych powieściach pisarzy Wybrzeża Gdańskiego / Michał Błażejewski ; Uniwersytet Gdański. – Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1993. – 204, [2] s. ; 24 cm. – (Rozprawy i Monografie / Uniwersytet Gdański ; nr 189).
M 174728 (Opole)

63. Symbolika wody w pradziejach Polski / Jacek Woźny ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy. – Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane WSP, 1996. – 224 s. : mapy, rys., wykr. ; 24 cm.

64. Symboliczno-magiczne znaczenie wody w tradycyjnej kulturze wsi polskiej / Agnieszka Pieńczak-Labeda // W : Woda w przestrzeni przyrodniczej i kulturowej = Water in natural and cultural space / pod red. Urszuli Mygi-Piątek ; Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Oddział Katowicki PTG. – Sosnowiec : Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG. Oddział Katowicki PTG, 2003. – S. 382-389

65. Szkice bałtyckie i inne / Leszek Prorok. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo, 1972. – 233, [2] s. ; 20 cm.
M 076135 (Opole), M 21451 (Kędzierzyn-Koźle)

66. Szkice do oceanu / Zbigniew Jankowski. – Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1981. – 137, [2] s. ; 17 cm.

67. Śmierć w wodzie i inne motywy akwatyczne w horyzoncie wyobraźni / red. Brygida Pawłowska-Jądrzyk. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2018. – 418, [1] strona : ilustracje, fotografie ; 25 cm.

68. Świadectwa czasu : wybrane wątki dwudziestowiecznej literatury polskiej / Jerzy Speina. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010. – 261, [1] s. ; 20 cm.

69. Tadeusza Micińskiego symboliczna inżynieria wodna : wokół „Życia nowego” (propozycja lektury kontekstualnej) / Mateusz Antoniuk // W : Proza Tadeusza Micińskiego : studia / redakcja naukowa Marcin Bajko, Wojciech Gutowski, Jarosław Ławski ; wstęp Jarosław Ławski ; [Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku. Katedra Badań Filologicznych „Wschód-Zachód” Uniwersytetu w Białymstoku]. – Białystok : Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”. Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku : Wydawnictwo Alter Studio, 2017. – S. 407-426

70. Teatr na wodzie : wodny żywioł we współczesnym teatrze polskim / Monika Kostaszuk-Romanowska // W : Śmierć w wodzie i inne motywy akwatyczne w horyzoncie wyobraźni / red. Brygida Pawłowska-Jądrzyk. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2018. – S. 401-418

71. Temat morski : o prozie fabularnej dwudziestolecia międzywojennego / Ryszard Karwacki. – Gdańsk : Wydawnictwo Morskie, 1975. – 166, [2] s. ; 20 cm.
M 026281 M 026282 (Kluczbork)

72. Timor maris : lęk człowieka przed żywiołem wodnym w gotyckim malarstwie polskim / Monika Jankiewicz-Brzostowska. – Gdańsk : Centralne Muzeum Morskie, 2005. – 222 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm. – (Prace Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku = Proceedings of the Polish Maritime Museum in Gdańsk ; t. 12)

73. Topika wód i żeglugi / [red. nauk. Anna Martuszewska] ; Uniwersytet Gdański. – Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1991. – 230 s. ; 24 cm.

74. Tradycyjne pojmowanie przestrzeni ze szczególnym uwzględnieniem sfery akwatycznej i jej miejsca w demonologii ludowej / Bożena Józefów-Czerwińska // W : Zjawiska magiczno-demoniczne na terenie dawnych ziem pruskich na tle porównawczym / pod red. Kazimierza Grążawskiego i Jana Gancewskiego. – Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2014. – S. 209-219

75. U progu marynistyki polskiej : XVI-XVII wiek / Edmund Kotarski. – Gdańsk : Wydawnictwo Morskie, 1978 dr. ukończ. 1979. – 287 s. : il. ; 25 cm.

76. Uroda morza w polskim słowie / Roman Pollak. – Poznań : Wydawnictwo Zachodnie, 1947. – 32 s. : il., fot. ; 24 cm.
M 001212 (Kluczbork), MP 005471 MP 005472 (Opole)

77. Wezwanie morza : Sindbad Żeglarz i Tatuś Muminka wobec tajemnicy wodnego żywiołu / Marta Rusek // W : Żywioły w literaturze dziecięcej : woda / pod redakcją Anny Czabanowskiej-Wróbel, Krystyny Zabawy. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017. – S. 61-81

78. Woda jako część orbis exterior w polskiej kulturze tradycyjnej / Sylwia Żwak // W : Woda w przestrzeni przyrodniczej i kulturowej = Water in natural and cultural space / pod red. Urszuli Mygi-Piątek ; Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Oddział Katowicki PTG. – Sosnowiec : Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG. Oddział Katowicki PTG, 2003. – S. 390-399

79. Woda jako żywioł poetycki w utworach dla dzieci / Alicja Baluch // W : Żywioły w literaturze dziecięcej : woda / pod redakcją Anny Czabanowskiej-Wróbel, Krystyny Zabawy. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017. – S. 99-108

80. Woda, para, lód : w kręgu literatury popularnonaukowej dla niedorosłych / Ryszard Waksmund // W : Żywioły w literaturze dziecięcej : woda / pod redakcją Anny Czabanowskiej-Wróbel, Krystyny Zabawy. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017. – S. 233-248

81. Woda – paradygmat cywilizacji, kultury i krajobrazu / Jacek Łapiński // W : Woda w przestrzeni przyrodniczej i kulturowej = Water in natural and cultural space / pod red. Urszuli Mygi-Piątek ; Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Oddział Katowicki PTG. – Sosnowiec : Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG. Oddział Katowicki PTG, 2003. – S. 345-352

82. „Woda” w językach słowiańskich i tureckich : na przykładzie przysłów języków słowackiego i polskiego oraz tureckiego i karaimskiego / Kamila Barbara Stanek // W : Żywioły w poznaniu. T. 2, Konceptualizacja żywiołów : wieloaspektowość badań, różnorodność rozwiązań / pod redakcją Hanny Kaczmarek ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. – Częstochowa : Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 2017. – S. 49-92

83. Woda w źródłach językoznawczych / Barbara Falińska // W : Woda w przestrzeni przyrodniczej i kulturowej = Water in natural and cultural space / pod red. Urszuli Mygi-Piątek ; Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Oddział Katowicki PTG. – Sosnowiec : Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG. Oddział Katowicki PTG, 2003. – S. 337-344

84. Woda żywa : opowieść o wodzie, zdrowiu, higienie i dietetyce / Piotr Kowalski. – Wrocław : Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum, 2002. – 269,[3] s. : il., fot., rys. ; 25 cm. ISBN 83-7095-059-0
M 185565 (Opole)

85. „…wstępuję w nieprzejrzystą toń niezgłębionych przeznaczeń” : obraz pogrążania się w głębinie w wierszach Urszuli Kozioł z tomu „Przelotem” / Teresa Dobrzyń‫ska // W : Śmierć w wodzie i inne motywy akwatyczne w horyzoncie wyobraźni / red. Brygida Pawłowska-Jądrzyk. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2018. – S. 235-248‬‬‬

86. Wyobraźnia akwatyczna Mickiewicza / Leszek Zwierzyński. – Katowice : Wydaw. UŚ, 1998. – 174, [2] s. : 3 il. ; 21 cm. – (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 0208-6336 nr 1744)

87. „Z głową zanurzam się w falach życia” : motywy akwatyczne w poezji Kazimiery Zawistowskiej / Grażyna Różańska // W : Śmierć w wodzie i inne motywy akwatyczne w horyzoncie wyobraźni / red. Brygida Pawłowska-Jądrzyk. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2018. – S. 209-220

88. “Złączyć się z burzą…” : tuzin studiów i szkiców o romantycznych wyobrażeniach morza i egzotyki / Józef Bachórz. – Gdańsk : „Słowo/Obraz Terytoria”, cop. 2005. – 335,[3] s. ; 24 cm. – (Studia Literackie i Artystyczne). ISBN 83-7453-695-0
M 195630 (Opole)

89. Żywioły w literaturze dziecięcej : woda / pod redakcją Anny Czabanowskiej-Wróbel, Krystyny Zabawy. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017. – 306 stron, [3] strony tablic : ilustracje kolorowe ; 23 cm.

90. Żywioły wody i powietrza w wybranych fragmentach genewskich Zygmunta Krasińskiego / Maria Janoszka // W : Krasiński : żywioły kultury, żywioły natury : studia / redakcja naukowa: Małgorzata Burzka-Janik i Jarosław Ławski. – Białystok ; Opole : Temida 2 Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, 2019. – S. 197-214

91. Żywioły wyobraźni : woda – materia prima / Anna Czabanowska-Wróbel // W : Żywioły w literaturze dziecięcej : woda / pod redakcją Anny Czabanowskiej-Wróbel, Krystyny Zabawy. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017. – S. 7-12

Artykuły w czasopismach:

92. Bałtyk Mickiewicza – literatura i geografia / Danuta Zawadzka // Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska. – Nr 8 (2010), s. 221-229

93. Bezinteresowność / Małgorzata Kitowska-Łysiak // Konteksty. – 2017, nr 4, s. 166-169
* Sztuka Koji Kamoji

94. Bohaterowie morza w polskiej beletrystyce biograficznej dla dzieci i młodzieży po 1945 roku : (portret zbiorowy) / Jadwiga Ruszała // Guliwer. – 2009, nr 4, s. 24-33

95. „Całe wodne wre i ryczy piekło” : o językowej kreacji żywiołu wody w poezji Adama Asnyka / Barbara Różańska // Słowo. – Nr 7 (2016), s. 220-240

96. Ciemne akwatyki Krystyny Lars / Katarzyna Laskowska // Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu. – Z. 21 (2015), s. 19-38

97. Czemu poeta wypływa w morze? : kilka myśli o poezji Zbigniewa Jankowskiego / Dorota Rybak // Topos. – 2010, nr 2/3, s. 85-92

98. Gdynia, jachty i kolonie / Kazimierz Wyka // Bliza. – 2010, nr 4, s. 69-71

99. Głęboka studzienka / Maria Lipok-Bierwiaczonek // Śląsk. – 2007, nr 8, s. 22-25

100. Huculska mitologia pamięci i zapomnienia w ujęciu Stanisława Vincenza / Michał Kaczmarek // Ruch Literacki. – 2009, z. 3, s. 219-233

101. Impresjonistyczne pejzaże akwatyczne w poezji młodopolskiej / Anna Rossa // Przegląd Humanistyczny. – 2001, nr 1, s. 33-47

102. Jak maryniści widzą morze (na podstawie twórczości Karola Olgierda Borchardta oraz Josepha Conrada) / Marianna Kajut // Nautologia. – 2007, nr 144, s. 180-183

103. „Jakie jest morze…” : poetycki obraz morza w wierszach dla dzieci Józefa Ratajczaka / Zofia Ożóg-Winiarska // Poezja i Dziecko. – 2005, nr 3, s. 49-53

104. Język opisów natury w „Balladach i romansach” Adama Mickiewicza : (obrazy wody, nieba, księżyca, nocy i dnia) / Urszula Sokólska // Białostockie Archiwum Językowe. – Nr 6 (2006), s. 111-124

105. Językowa kreacja obrazu wody w „Sonetach krymskich” na tle wybranych utworów Adama Mickiewicza / Mirosława Białoskórska, Wojciech Ryszard Rzepka // Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings. – T. 5, cz. 2 (1999), s. 91-103

106. Językowy obraz wody we frazeologii oraz paremiologii polskiej i czeskiej / Joanna Treska // Poradnik Językowy. – 2015, z. 6, s. 53-69

107. Juliusz Słowacki i morze / Agnieszka Pietrzyk // Ruch Literacki. – 2005, nr 2, s. 141-155

108. Kosmos żywiołów manichejskich we wczesnej poezji Czesława Miłosza / Zbigniew Kaźmierczyk // Ruch Literacki. – 2007, z. 4-5, s. 489-498

109. Krew i woda z przebitego boku Jezusa (J 19,34) : symbolika i teologia / Joanna Jaromin // Scriptura Sacra. – R. 16 (2012), s. 7-18

110. Kulturowa oczywistość a środowisko naturalne: przykład wody / Grażyna Woroniecka // Kultura i Społeczeństwo. – 2014, nr 2, s. 23-36

111. Labirynt Pienin : przełom Dunajca w polskiej literaturze XIX wieku / Jakub Żmidziński // Wierchy. – R. 72 (2006), s. 21-52

112. „Lać wodę na czyjś młyn” – „woda na młyn” : komentarz leksykograficzny / Stanisław Bąba // Studia Językoznawcze. – T. 1 (2002), s. 11-23

113. Lamartine’a i Słowackiego rozważania o żeglowaniu / Magdalena Jonca // Litteraria. – [T.] 37 (2009), s. 57-67

114. Ląd i morze w historii kultury greckiej / Tilman Krischner // Meander. – 1995, nr 11/12, s. 515-527

115. Leksyka akwatyczna w międzywojennej poezji Jarosława Iwaszkiewicza / Ewa Urbańska-Mazuruk // Słupskie Prace Humanistyczne. – Nr 19a (2000), s. 227-240

116. Magiczne właściwości wody żywej w funkcji napoju / Elwira Wilczyńska // Literatura Ludowa. – 2014, nr 1, s. 3-10

117. Miejsce, które leczy w baśniach, podaniach i legendach / Bożena Olszewska // Literatura Ludowa. – 2015, nr 4-5, s. 3-13

118. Minęło, ale było – Marii Pilch opisanie wiślańskiej swojszczyzny / Łucja Dawid // Śląskie Miscellanea. – T. 20 (2007), s. 73-87

119. Morze / Marian Jurkowski // Człowiek i Światopogląd. – 1989, nr 4, s. 89-91
* M in. postrzeganie przez pryzmat literatury

120. Morze i kultura : motywy marynistyczne Norwida / Marian Śliwiński // Nautologia. – 1991, nr 3/4, s. 12-15

121. Morze i woda w filmowych topografiach Gdańska / Ilona Copik // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura. – [T.] 12, [nr] 1 (2020), s. 42-58

122. Morze, niebo, wyobraźnia : Jan Potocki o przestrzeni morskiej / Marius Warholm Haugen // Autoportret. – 2009, nr 3, s. 30-35

123. Morze, ocean / Dorota Nosowska. – (Motyw w kulturze) // Cogito. – 2012, nr 12, s. 58-59

124. Morze w literaturze polskiej przełomu XIX i XX wieku : (zarys encyklopedyczny) / Jerzy Speina // Ruch Literacki. – 1993, z. 1/2, s. 95-107

125. Morze w Piśmie Świętym / Bernard Wodecki // Ruch Biblijny i Liturgiczny. – 2005, nr 2, s. 97-118
* Materiały z sesji naukowej „Morze w kulturze i stosunkach międzynarodowych”, Gdynia

126. Morze w twórczości Cypriana Norwida / Edward Jakiel // Nautologia. – 1995, nr 1, s. 30-34

127. Morze w życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza / Jadwiga Ruszała // Nautologia. – 1997, nr 2, s. 1-6
128. Motyw morza i oceanu w poezji Fiodora Tiutczewa / Agnieszka Lis // Studia Rusycystyczne Akademii Świętokrzyskiej. – T. 16 (2006), s. 105-114
* Materiały z V Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Język, literatura i kultura Rosji w XXI wieku. Teoria i praktyka”, Kielce

129. Motyw studni w kulturze niemieckiej / Monika Dziuba-Wolting // Języki Obce w Szkole. – 2001, nr 3, s. 38-48

130. Motywy akwatyczne w muzyce europejskiej / Zofia Dobrzańska-Fabiańska // Rzeki. – T. 10 (2002), s. 15-33

131. Motywy akwatyczne w poezji polskiej po roku 2000 / Patryk Nadolny // Elewator. – 2017, nr 3, s. 38-41

132. Motywy akwatyczne w powieści Zachara Prilepina „Patologie” / Monika Zielińska-Dziubińska // Heteroglossia. – 2020, nr 10, s. 37-44

133. Motywy morza w poezji drogą do kultury morskiej / Jadwiga Szymaniak // Roczniki Socjologii Morskiej. – T. 16 (2005), s. 149-154

134. Muminki w Conradowskim „zwierciadle morza” / Urszula Chęcińska // Guliwer. – 1995, nr 1, s. 58-59
* Metafory morza w cyklu powieściowym o Muminkach i powieściach Josepha Conrada

135. Na wodach wielkich i niespokojnych : wokół metaforyki akwatycznej i nautycznej / Łukasz Wróbel // Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo. – Nr 5 (2015), s. 185-199

136. Nad Wisłą czyli w Polsce / Gertruda Skotnicka // Guliwer. – 2001, nr 2, s. 8-17

137. „Nieznanej rzeki srebrne pluski” : modernistyczne konceptualizacje strumienia prymarnej materialności / Łukasz Wróbel // Białostockie Studia Literaturoznawcze. – [T.] 4 (2013), s. 127-140

138. Nurt w sztuce / Piotr Sarzyński // Polityka. – 2011, nr 33, s. 76-79
* Sztuka na wodzie

139. O morzu w literaturze staropolskiej / Władysław Błachut // Życie Literackie. – 1984, nr 25, s. 9

140. O twórczości literackiej Mariusza Zaruskiego / Ewa Otremba // Zapiski Puckie. – Nr 3 (2004), s. 64-77

141. O znaczeniu wody w kulturze Japonii / Anna Możdżeń // Elewator. – 2017, nr 3, s. 42-44

142. Obraz rzeki w powieści „Pierwsza Polka” Horsta Bienka / Barbara Firla // Śląskie Miscellanea. – T. 21 (2008), s. 100-110

143. Obraz wody w prozie Anny Mitgutsch / Magdalena Mistewicz // Studia Niemcoznawcze. – T. 40 (2009), s. 381-392

144. Obraz żywiołu wody w muzyce i sztukach plastycznych : przyczynek do edukacji interdyscyplinarnej / Renata Gozdecka // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L, Artes. – Vol. 10, [z.] 1 (2012), s. 145-167

145. Od Petersburga do Wenecji / Jerzy Illg // Zeszyty Literackie. – Z. 118 (2012), s. 179-191

146. Od płowej do pawiookiej czyli kolorystyka Wisły w poezji polskiej / Edward Mazurkiewicz // Rocznik Gdański. – 1996, z. 1, s. 175-186

147. Od podmiotu żeglującego do podmiotowości płynącej w lirykach Mickiewicza / Magdalena Siwiec // Teksty Drugie. – 2006, nr 5, s. 69-90

148. Odtwarzanie i przetwarzanie w wymiarze myślenia – język symboli / Barbara Matusiak // Polonistyka. – 2019, nr 6, s. 10-16
* Interpretacja symboli na lekcji jezyka polskiego w szkole średniej. Ćwiczenie dla uczniów klasy maturalnej

149. Ogień i woda w językowym obrazie świata Walentina Rasputina / Karina Zając // Przegląd Rusycystyczny. – 2002, nr 2, s. 54-67

150. Ogniem, mieczem i wodą : motyw wody w „Ogniem i mieczem” Henryka Sienkiewicza / Barbara Szargot // Irydion. – T. 2 (2016), s. 185-193

151. Okruchy morskiego zwierciadła / Kazimierz Wyka // Bliza. – 2010, nr 4, s. 63-65

152. „Opisać skórę oceanu” : wyobraźnia akwatyczna Adama Zagajewskiego / Bogusława Bodzioch-Bryła // Teksty Drugie. – 2020, nr 5, s. 342-360

153. Orzeźwiająca aura fontann / Ewa Kowaliszyn-Konar // Przyroda Polska. – 2018, nr 7, dod. „Natura i Zdrowie”, s. 8-9

154. Pejzaż morski w rosyjskiej prozie nowelistycznej pierwszej połowy XIX wieku / Jerzy Wróblewski, Piotr Gancarz // Słupskie Prace Humanistyczne. – Nr 20a (2000), s. 53-61

155. „Płynąć, płynąć i płynąć…” : woda jako temat wyobraźni Mickiewicza / Wojciech Owczarski // Twórczość. – 2000, nr 7, s. 67-82

156. Podwodne zaślubiny : akwatyczne fantazmaty w polskiej poezji romantycznej / Beata Walęciuk-Dejneka // Inskrypcje. – R. 2, z. 2 (2014), s. 9-16

157. Poeta w kajaku : (bez)ruch i (a)symetria jako kategorie przestrzeni w poetyckich obrazach jezior i rzek Leszka A. Moczulskiego i Zbigniewa Chojnowskiego / Katarzyna Wądolny-Tatar // Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo. – Nr 5 (2015), s. 201-216

158. Poezja i zmysły : antyczny topos wody i wina jako teoria „iudicium litterarium” w twórczosci Jana Kochanowskiego / Jarosław Bedyniak // Przestrzenie Teorii. – Nr 27 (2017), s. 317-342

159. Proza marynistyczna Mariusza Zaruskiego : mity, idee, obrazy / Jadwiga Ruszała // Nautologia. – 2001, nr 3/4, s. 21-29

160. Przestrzeń akwatyczna w wierszach poetów polskich w Kanadzie / Janusz Pasterski // Postscriptum Polonistyczne. – 2020, nr 2, s. 143-156

161. Relacja pomiędzy symboliką wody a życiem w Ewangelii Janowej / Marzena Lewandowska // Perspectiva. – R. 15, nr 1 (2016), s. 139-154

162. Rola książek o tematyce morskiej w kształtowaniu świadomości morskiej polskiego społeczeństwa w latach 1920-2010 / Jerzy Drzemczewski // Nadwiślański Rocznik Historyczno-Społeczny. – T. 2 (2008/2009), s. 203-206

163. Sakralna symbolika wody w kulturze chrześcijańskiej : aspekty pedagogiczne / Maria Kopsztejn // Pedagogika Katolicka. – 2010, nr 2, s. 219-227

164. Słona, wielka, modra : obraz wody w polskich szantach = Salty, enormous, cerulean : the image of water in Polish shanties / Anna Pięcińska // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae. – Vol. 33 (2015), s. 49-69

165. Słownictwo odnoszące się do żywiołu wody w cyklu poetyckim „Pocałunki” Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej / Urszula Sokólska // Białostockie Archiwum Językowe. – Nr 6 (2006), s. 125-139

166. Słownictwo wodne we „Flisie” Sebastiana Fabiana Klonowica / Agnieszka Żynis-Aleksander // Rocznik Gdański. – 2002, z. 1/2, s. 153-165

167. Symbol wody w znaczeniu źródła życia i śmierci / Monika Wolting // Studia Niemcoznawcze. – T. 20 (2000), s. 161-174

168. Symboliczne znaczenie Wisły / Ewa Czernik // Guliwer. – 2001, nr 2, s. 5-8

169. Symboliczny wymiar „wody” w utworze Petera Härtlinga „Das wandernde Wasser” / Małgorzata Grabowska // Studia Niemcoznawcze. – T. 28 (2004), s. 753-758

170. Symbolika akwatyczna w eseju „Znak wodny” Josifa Brodskiego / Joanna Tarkowska // Slavia Orientalis. – 2000, nr 1, s. 55-64

171. Symbolika wanitatywna w poezji Zinaidy Gippius : funkcje motywów akwatycznych / Monika Mańkowska // Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia. – Nr 128 (2004), s. 99-110

172. Symbolika wody w dramatach A. Czechowa : problemy przekładu teatralnego / Barbara Olaszek // Collectanea Philologica. – [Vol.] 9 (2006), s. 235-243

173. Śmiertelna rozkosz : motywy ognia i wody oraz ich rola w opisie choroby miłosnej w „Roksolankach” Szymona Zimorowica oraz cyklu erotyków przypisywanych Mikołajowi Sępowi Szarzyńskiemu / Maciej Skowera // Konteksty Kultury. – [Nr] 9 (2012), s. 5-18

174. Święta rzeka Ślązaków / Krystyna Heska-Kwaśniewicz // Śląsk. – 1997, nr 12, s. 38-40
* Obraz Odry w literaturze

175. Tematyka morska w przedwojennym „Płomyku” : kilka impresji / Stanisław Grabowski // Poezja i Dziecko. – 2005, nr 3, s. 54-62

176. Topika morska w poezji Adama Mickiewicza / Leszek Zwierzyński // Pamiętnik Literacki. – 2000, z. 2, s. 157-173

177. „V nekotoryh stižiâh opoznaeš’ sebâ” – metafizičeskaâ interpretaciâ metarial’nogo obraza vody v èsse Iosifa Brodskogo Naberežnaâ neiscelimyh = „Rozpoznajemy samych siebie w pewnych żywiołach” – metafizyczna interpretacja materialnego obrazu wody w eseju Josifa Brodskiego Znak wodny = „One recognizes oneself in certain elements” – a metaphysical interpretation of the material image of water in Joseph Brodsky’s Watermark / Adrianna Nigiel // Kultury Wschodniosłowiańskie Oblicza i Dialog : Polska, Rosja, Ukraina. – T. 6 (2016), s. 151-162

178. W jakimś innym rozłożystym świecie Tadeusza Gajcego / Anna Kowalska // Twórczość. – 2011, nr 6, s. 74-81

179. W kręgu motywów akwatycznych młodopolskiej poezji Leopolda Staffa / Mirosława Baczkowska-Milian // Kwartalnik Opolski. – 2003, nr 2-3, s. 21-42

180. W ogrodzie popiołów : symbolika wody życia i jałowej ziemi w „Drodze” Cormaca McCarthy’ego = In the garden of shes : the symbolic representation of the water of life and the waste land in Cormac McCarthy’s „The road” / Szymon Wnuk // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae. – Vol. 34, z. 2 (2016), s. 113-122

181. W zwierciadłach jezior : symbolika odbicia w wodzie w poezji Młodej Polski / Anna Czabanowska // Ruch Literacki. – 1987, z. 4-5, s. 263-279

182. Wisła w literaturze niemieckiej w XIX i XX wieku / Leszek Muszczyński // Teki Kociewskie. – Z. 7 (2013), s. 41-52

183. Wiślane krajobrazy / Wojciech Kuczkowski // Ziemia. – 1998, s. 125-138
* Wisła w literaturze

184. Woda cudowna i woda zwyczajna / Karolina Siemion // Konteksty. – 2002, nr 1/2, s. 172-187

185. Woda i kobiecość / Zdenka Kalnicka // Kafka. Kwartalnik Środkowoeuropejski. – 2003, nr 9, s. 36-39

186. Woda jako lek w polskiej kulturze ludowej / Urszula Majer-Baranowska // Studia Litteraria Polono-Slavica. – T. 6 (2001), s. 127-135

187. Woda w czasie Mszy Świętej : znak wody i jej symbolika / Jarosław A. Superson // Liturgia Sacra. – R. 20, nr 1 (2014), s. 71-81

188. Woda żywa : rzecz o studniach i źródłach / Maria Lipok-Bierwiaczonek // Śląsk. – 2001, nr 12, s. 34-37

189. Wodą urzeczona / Joanna Papuzińska // Guliwer. – 2001, nr 2, s. 18-20

190. Wodne przemiany materii : motywy akwatyczne w poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego / Przemysław Koniuszy // Maska. – Nr 31 (2016), s. 145-158

191. Wodne światy w kinie / Damian Romaniak // Elewator. – 2017, nr 3, s. 90-100

192. “Wstali tedy, w lustrzaną taflę oboje spojrzeli. Jeszcze raz owładnięci słodką tęsknotą” : kulturotwórcze znaczenie wody / Monika Wolting // Zbliżenia Polska-Niemcy. – 2003, [nr] 2, s. 92-96

193. Wyobraźnia akwatyczna w poezji Młodej Polski / Anna Czabanowska // Pamiętnik Literacki. – 1987, z. 3, s. 99-135

194. Wyobraźnia skierowana ku Morzu / Agnieszka Rydz // Tematy z Szewskiej. – 2008, nr 1, s. 45-50

195. Zaczynając od Heraklita : o motywie rzeki w poezji Miłosza / Przemysław Dakowicz // Fraza. – 2004, nr 3/4, s. 206-227

196. Zwyczaje i obyczaje morskie w rosyjskiej literaturze marynistycznej / Walter Pater // Nautologia. – 1996, nr 3/4, s. 12-15

197. Żeglarz romantyczny / Marian Śliwiński // Przegląd Humanistyczny. – 1990, nr 3, s. 115-127
* Topos żeglowania w literaturze polskiej i obcej

Zob. też hasła: jezioro; morze, marynistyka; Morze Śródziemne; rzeka; Wisła

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu