Rzeka

Książki:

1. …aby ją rzeka uniosła (Ap 12,15b) : znaczenie motywu rzeki w Ap 12,15-16 / Marek Karczewski // W : Pro animarum salute : księga pamiątkowa z okazji siedemdziesiątych urodzin księdza profesora Tadeusza Rogalewskiego / pod red. Edwarda Wiszowatego. – Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2007. – S. 19-27

2. Akwatyczne motywy: jezioro, rzeka, morze / Józef Bachórz // W : Słownik literatury polskiej XIX wieku / pod red. Józefa Bachórza i Aliny Kowalczykowej. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991. – S. 7-11
C 045459 (Brzeg), C 53522 (Kędzierzyn-Koźle), C 046686 (Kluczbork), C 061105 (Nysa), C 164484 I 164487 C (Opole)

3. Geopoetyckie doświadczenie rzeki w wierszu Mieczysława J. Warszawskiego „Spływ” / Mirosława Szott // W : Wiersz-rzeka / pod red. Miłosza Piotrowiaka i Mariusza Jochemczyka. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016. – S. 151-159

4. Gorzkie rzeki : wątki apokaliptyczne w poezji Czesława Miłosza / Marek Sikora // W : Apokalipsa : symbolika, tradycja, egzegeza. T. 1 / praca pod red. Krzysztofa Korotkicha i Jarosława Ławskiego ; [aut. Maciej Aronowicz et al.] ; Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Filologii Polskiej. Zakład Literatury i Romantyzmu. Międzywydziałowa Katedra Teologii Katolickiej. – Białystok : Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku, 2006. – S. [179]-190

5. Językowo-kulturowy obraz rzeki Wisły / Jerzy Bartmiński // W : Językowe i kulturowe modelowanie świata : księga dedykowana profesorowi Karolowi Danielowi Kadłubcowi / pod redakcją Katarzyny Marcol i Jana Kajfosza. – Czeski Cieszyn : Kongres Polaków w Republice Czeskiej ; Ostrava: Katedra Socjologii. Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Ostrawskiego ; Katowice : Uniwersytet Śląski, 2017. – S. 39-55

6. Kategorie semantyczne śląskich nazw rzecznych / Stanisława Sochacka // W : Nazwy własne w języku, literaturze i kulturze : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Zofii Abramowicz / redakcja naukowa Anna Rygorowicz-Kuźma, Krzysztof Rutkowski. – Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2019. – S. 535-552

7. Kiedy Ty mówisz Odra : wybór tekstów o rzece / zebrał, opracował i wstępem opatrzył Ryszard Sławczyński. – Wrocław : Akwedukt, 2020. – 375 stron : fotografie ; 24 cm.

8. Mitologizacja obrazu rzeki w eseju Olgi Tokarczuk Odra / Anna Chudzińska-Parkosadze // W : Żywioły : motyw wody w literaturze, kulturze i sztuce / pod redakcją Ireny Hubickiej, Svetlany Pavlenko, Katarzyny Arciszewskiej-Tomczak. – Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2020. – S. 187-196

9. Obraz Dniepru w „Strasznej zemście” Mikołaja Gogola / Joanna Nowakowska-Ozdoba // W : Żywioły : motyw wody w literaturze, kulturze i sztuce / pod redakcją Ireny Hubickiej, Svetlany Pavlenko, Katarzyny Arciszewskiej-Tomczak. – Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2020. – S. 45-53

10. „Płynie Wisła, płynie…” : motyw rzeki w literaturze międzywojennego „Płomyka” (1917-1939) / Bożena Olszewska // W : Żywioły w literaturze dziecięcej : woda / pod redakcją Anny Czabanowskiej-Wróbel, Krystyny Zabawy. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017. – S. 219-232

11. „Przez fale rozeznać myśl wód” : o romantycznych przedstawieniach rzeki w twórczości Adama Mickiewicza i Tarasa Szewczenki / Teresa Rączka. – Katowice : Uniwersytet Śląski : Wydawnictwo Para, 2011. – 115, [3] s. : il. ; 22 cm.

12. Rola rzeki w onimicznym obrazie miasta : (ujęcie diachroniczne) / Agnieszka Myszka // W : Miasto – przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie. 7 / pod red. Małgorzaty Święcickiej i Moniki Peplińskiej. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2019. – S. 201-214

13. Rzeka i miasto : wokół pewnej piosenki / Piotr Łuszczykiewicz // W : Wiersz-rzeka / pod red. Miłosza Piotrowiaka i Mariusza Jochemczyka. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016. – S. 137-150

14. Rzeka krwi, śmierci i chwały : obraz walk na linii Odry wiosną 1945 roku w utworach literatury pięknej / Piotr Maliński // W : V Nadodrzańskie Spotkania z Historią 2017 / materiały pod redakcją Andrzeja Chludzińskiego. – Pruszcz Gdański : Wydawnictwo Jasne ; Mieszkowice : Gmina Mieszkowice, 2017. – S. 189-215

15. „Rzeka” u Glogera i „Rzeka” u Miłosza : studium porównawcze / Jerzy Sikora // W : Zygmunt Gloger : pisarz, myśliciel, uczony : studia / redakcja naukowa Jan Leończuk, Jarosław Ławski, Łukasz Zabielski ; [Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku. Katedra Badań Filologicznych “Wschód-Zachód” Uniwersytetu w Białymstoku, Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku]. – Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, 2016. – S. 315-323

16. Rzeki ezoterycznych powieści inicjacyjnych Gustawa Meyrinka / Irena Fijałkowska-Janiak // W : Żywioły : motyw wody w literaturze, kulturze i sztuce / pod redakcją Ireny Hubickiej, Svetlany Pavlenko, Katarzyny Arciszewskiej-Tomczak. – Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2020. – S. 151-162

17. Rzeki w twórczości Wincentego Pola / Ewa Kolbuszewska // W : Obrazy natury i kultura : studia o Wincentym Polu / pod red. Małgorzaty Łoboz. – Wrocław : Agencja Wydawnicza a Linea, 2015. – S. 165-201

18. Słowo w stronę rzeki : szkic o Odrze w literaturze polskiej / Zbyszko Bednorz. – Opole : nakł. własny. – 55, [1] s., [12] s. tabl. : il. ; 21 cm.
M 009070 (Brzeg), M 15271 (Kędzierzyn-Koźle), M 020291 M 020290 (Kluczbork), C 059376 M 059313 (Opole)

19. Styks i okolice / Krystyna Jakowska // W : Wiersz-rzeka / pod red. Miłosza Piotrowiaka i Mariusza Jochemczyka. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016. – S. 79-87

20. Urzeczenie : locje literatury i wyobraźni / pod red. Mariusza Jochemczyka i Miłosza Piotrowiaka. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013. – 374, [2] s. ; 25 cm.

21. Wpływ rzeki na obraz miasta ukazany w sztuce = The impact of the river on the city’s image depicted in art / Bartosz Adamiczka, Hanna Adamiczka // W : Architektura i urbanistyka. Cz. 2 / [red. nauk. Jacek Leśny, Jędrzej Nyćkowiak]. – Poznań : Młodzi Naukowcy, 2016. – S. 7-14

22. Zawracanie rzeki słowem : „Ptaki Warty” Bogusławy Latawiec / Joanna Grądziel-Wójcik // W : Wiersz-rzeka / pod red. Miłosza Piotrowiaka i Mariusza Jochemczyka. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016. – S. 121-135

Artykuły w czasopismach:

23. Biała Głuchołaska / Krzysztof Spałek. – (Opolskie rzeki na dawnej pocztówce) // Indeks. – 2011, nr 3-4, s. 88-91

24. Budkowiczanka / Krzysztof Spałek. – (Opolskie rzeki na dawnej pocztówce) // Indeks. – 2013, nr 1-2, s. 59-61

25. „Drogi, które idą…” : o rzekach Kraszewskiego : (wstępne rozpoznanie) / Ewa Owczarz // Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo. – Nr 5 (2015), s. 231-251

26. „Europa zjednoczy się w rybie” : uwagi o rzekach w twórczości Jurija Andruchowycza / Jagoda Wierzejska // Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo. – Nr 5 (2015), s. 533-550

27. Kult rzek w świecie antycznym / Janusz A. Ostrowski // Portolana. – Vol. 2 ([2006]), s. 25-33

28. Kulturotwórcza rola pomorskich rzek / Wojciech Łysiak // Stargardia. – T. 2 (2002), s. 239-254

29. Metaforyka stanu wojennego w poezji wysokiej / Agnieszka Dębska // Topos. – 2006, nr 5, s. 58-71

30. Metamorfozy Niemna w twórczości Adama Mickiewicza / Maciej Szargot // Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo. – Nr 5 (2015), s. 521-532

31. Metamorfozy Niemna w twórczości Adama Mickiewicza / Maciej Szargot // Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo. – Nr 5 (2015), s. 521-532

32. Nad rzekami Galicji : szkic geopoetyki stosowanej / Krzysztof Fiołek // Ruch Literacki. – 2016, z. 1, s. 75-89

33. Nad rzekami Stanislava Kostki Neumana i Oty Pavla / Danuta Sosnowska // Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo. – Nr 5 (2015), s. 507-520

34. Nad Wisłą czyli w Polsce / Gertruda Skotnicka // Guliwer. – 2001, nr 2, s. 8-17

35. Najstarszy wyraz polski – Wisła / Bohdan Strumiński // Onomastica. – R. 40 (1995), s. 5-14

36. Nazwy rzek „Świna, Ina, Jana” : w poszukiwaniu źródłosłowu = Names of rivers „Świna, Ina, Jana” : origin and meaning / Jerzy Duma // Prace Językoznawcze. – Z. 19, [cz.] 2 (2017), s. 5-11

37. Nazwy rzek w funkcji psich imion / Wanda Budziszewska // Onomastica. – R. 33 (1988), s. 235-237

38. „Nie ma, nie ma wody na pustyni”? : symbolika rzeki w poezji Teresy Podemskiej-Abt / Magdalena Bąk // Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo. – Nr 5 (2015), s. 217-230

39. Nil Słowackiego / Olaf Krysowski // Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo. – Nr 5 (2015), s. 357-375

40. O cielesnej naturze rzek : „Ciała rzek” Izabeli Żółcińskiej / Lena Wicherkiewicz // Format. – Nr 70 (2014/2015), s. 80-81

41. Obraz kaukaskich rzek w poezji Tadeusza Łady-Zabłockiego = The image of Caucasian rivers in the poetry of Tadeusz Łada-Zabłocki / Beata Tarnowska // Acta Neophilologica.- [T.] 23, [nr] 2 (2021), s. 147-162

42. Obraz rzeki w filmie fabularnym / Joanna Wojnicka // Rzeki. – T. 11 (2002), s. 277-301

43. Obraz rzeki w powieści „Pierwsza Polka” Horsta Bienka / Barbara Firla // Śląskie Miscellanea. – T. 21 (2008), s. 100-110

44. Od płowej do pawiookiej czyli kolorystyka Wisły w poezji polskiej / Edward Mazurkiewicz // Rocznik Gdański. – 1996, z. 1, s. 175-186

45. Odra : rzeka ekoparadygmatyczna / Anna Barcz // Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. – [T.] 30 (2017), s. 221-235

46. Odra – rzeka życzeń / Daniel Kalinowski // Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo. – Nr 5 (2015), s. 335-356

47. Poeta w kajaku : (bez)ruch i (a)symetria jako kategorie przestrzeni w poetyckich obrazach jezior i rzek Leszka A. Moczulskiego i Zbigniewa Chojnowskiego / Katarzyna Wądolny-Tatar // Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo. – Nr 5 (2015), s. 201-216

48. Przestrzeń myśli : metafora błyskawicy i rzeki w prozie Władimira Makanina / Anna Skotnicka // Przegląd Rusycystyczny. – R. 31, nr 1 (2009), s. 52-72

49. Rzeka Odra i jej wpływ na toponimię / Monika Choroś // Studia Śląskie. – T. 77 (2015), s. 201-218

50. Rzeka Wołga w rosyjskim malarstwie pejzażowym XIX i początku XX wieku / Grażyna Bobilewicz // Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo. – Nr 5 (2015), s. 291-311

51. Rzeki Adda i Pad jako miejsca pamięci literackiej w idylii „Adda” Alessandra Manzoniego / Alicja Raczyńska // Konteksty Kultury. – [Nr] 12, z. 3 (2015), s. 309-317

52. Rzeki kultury / Włodzimierz Paźniewski // Twórczość. – 1997, nr 10, s. 140-141

53. „Rzeki polskie” Kajetana Jaksy Marcinkowskiego : poemat ku źródłom narodowości / Tomasz Jędrzejewski // Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo. – Nr 5 (2015), s. 441-454

54. Rzeki w „Królu-Duchu” / Karol Samsel // Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo. – Nr 5 (2015), s. 479-505

55. Symboliczne znaczenie Wisły / Ewa Czernik // Guliwer. – 2001, nr 2, s. 5-8

56. Święta rzeka Ślązaków / Krystyna Heska-Kwaśniewicz // Śląsk. – 1997, nr 12, s. 38-40
*Obraz Odry w literaturze

57. Vukovarskie impresje : „rzeka” w prozie autobiograficznej Pavao Pavličicia / Beata Filuciak // Pamiętnik Słowiański. – T. 56, z. 2 (2006), s. 47-69

58. W kręgu motywów akwatycznych młodopolskiej poezji Leopolda Staffa / Mirosława Baczkowska-Milian // Kwartalnik Opolski. – 2003, nr 2-3, s. 21-42

59. Warta spotworniała : o niestabilnym statusie poznańskiej rzeki / Bernadeta Paczkowska // Czas Kultury. – 2018, nr 4, s. 129-134
* Dot. także motywu Warty w literaturze polskiej

60. Warta w literaturze / Krystyna Kamińska // Ziemia Lubuska. – [T.] 6 (2020), s. 135-145

61. Widawa / Krzysztof Spałek. – (Opolskie rzeki na dawnej pocztówce) // Indeks. – 2011, nr 7-8, s. 46-48

62. Wielkie rzeki Chin : funkcjonowanie, zasoby, symbolika = The great rivers of China : their functioning, resources and symbolism / Joanna Fac-Beneda // Rocznik Świętokrzyski. Seria B, Nauki Przyrodnicze. – T. 36 (2015), s. 113-122

63. Wielkie rzeki w wielkiej literaturze / Jacek Kolbuszewski // Rzeki. – T. 10 (2002), s. 35-57

64. Wisła w literaturze niemieckiej w XIX i XX wieku / Leszek Muszczyński // Teki Kociewskie. – Z. 7 (2013), s. 41-52

65. Wiślane krajobrazy / Wojciech Kuczkowski // Ziemia. – 1998, s. 125-138
*Wisła w literaturze

66. „Wsłuchać się w szum wód głuchy” : rzeki Mickiewicza, rzeki Miłosza / Przemysław Dakowicz // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. – [Z.] 8 (2006), s. 367-377

67. Zaczynając od Heraklita : o motywie rzeki w poezji Miłosza / Przemysław Dakowicz // Fraza. – 2004, nr 3/4, s. 206-227

Zob. także hasło: Wisła

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu