Wisła

Książki:

1. Językowo-kulturowy obraz rzeki Wisły / Jerzy Bartmiński // W : Językowe i kulturowe modelowanie świata : księga dedykowana profesorowi Karolowi Danielowi Kadłubcowi / pod redakcją Katarzyny Marcol i Jana Kajfosza. – Czeski Cieszyn : Kongres Polaków w Republice Czeskiej ; Ostrava: Katedra Socjologii. Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Ostrawskiego ; Katowice : Uniwersytet Śląski, 2017. – S. 39-55

2. „Płynie Wisła, płynie…” : motyw rzeki w literaturze międzywojennego „Płomyka” (1917-1939) / Bożena Olszewska // W : Żywioły w literaturze dziecięcej : woda / pod redakcją Anny Czabanowskiej-Wróbel, Krystyny Zabawy. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017. – S. 219-232

3. Rzeka jasna, rzeka ciemna “Nad Wisłą” : (improwizacja) Romana Zmorskiego / Jarosław Ławski // W : Wiersz-rzeka / pod red. Miłosza Piotrowiaka i Mariusza Jochemczyka. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016. – S. 11-31

4. Wisła – opowieść o rzece / Jan Styczyński ; wstęp Wiesław Górnicki ; oprac. graf. Hubert Hilscher. – Warszawa : „Interpress”, 1973. – XXXII, [4], 305, [5] s., [7] k. : il. ; 35 cm + Spis ilustracji : 4 s.
M 015182 (Brzeg), M 31290 M 42100 (Kędzierzyn-Koźle)

5. „Wisło moja, Wisło stara …” : antologia poezji / wybór, oprac. i posł. Edward Mazurkiewicz. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1986. – 188, [3] s. : 5 faks. ; 21 cm.

Artykuły w czasopismach:

6. Legenda Wisły / Piotr Kuncewicz // Fakty. – 1980, nr 2, s. 1, 6-7

7. Metaforyka stanu wojennego w poezji wysokiej / Agnieszka Dębska // Topos. – 2006, nr 5, s. 58-71

8. Nad Wisłą czyli w Polsce / Gertruda Skotnicka // Guliwer. – 2001, nr 2, s. 8-17

9. Najstarszy wyraz polski – Wisła / Bohdan Strumiński // Onomastica. – R. 40 (1995), s. 5-14

10. O pochodzeniu nazwy królowej polskich rzek oraz o nazwach jej kujawskich i dobrzyńskich dopływów = The origin of the name of the „queen” of the Polish rivers and the names of its Kujawy and Dobrzyń tributaries / Adam Wróbel // Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie. – T. 32 (2017), s. 9-34

11. Od płowej do pawiookiej czyli kolorystyka Wisły w poezji polskiej / Edward Mazurkiewicz // Rocznik Gdański. – T. 56, z. 1 (1996), s. 175-186

12. Płynie… płynie po polskiej krainie : motyw Wisły w poezji polskiej / Krystyna Wilkoszyńska // Aura. – 1984, nr 3, s. 12-14

13. Pomiędzy realnością a symbolem : (obraz Wisły w poezji staropolskiej) / Jan Okoń // Rocznik Komisji Historycznoliterackiej. – T. 28 (1992), s. 27-41

14. Symbol wszystkiego co polskie // Kamena. – 1978, nr 17, s. 9

15. Symboliczne znaczenie Wisły / Ewa Czernik // Guliwer. – 2001, nr 2, s. 5-8

16. Vistula fluvius : Wisła w krajobrazie naturalnym i kulturowym Mazowsza / Henryk Dąbrowski // Prace Naukowe / Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej. – T. 1 (1999/2000), s. 19-32

17. Wisła w dziejach Polski / Jadwiga Klim // Spotkania z Zabytkami. – [R.] 41, nr 7/8 (2017), s. 8-15

18. Wisła w legendach i podaniach / Gabriela Fesnak // Mówią Wieki. – 2017, nr 7, s. 12-15

19. Wisła w literaturze / Beata Bartczak // Nautologia. – 1992, nr 3/4, s. 7-19

20. Wisła w literaturze niemieckiej w XIX i XX wieku / Leszek Muszczyński // Teki Kociewskie. – Z. 7 (2013), s. 41-52

21. Wisła w poezji polskiego Oświecenia / Jadwiga Kotarska // Prace Historyczno-Literackie. – Nr 16 (1993), s. 141-153

22. Wisła w poezji staropolskiej / Jadwiga Kotlarska // Rocznik Gdański. – T. 49, z. 1 (1989), s. 73-94

23. Wiślane krajobrazy / Wojciech Kuczkowski // Ziemia. – 1998, s. 125-138
* Wisła w literaturze

24. Z badań nad hydronimami dorzecza górnej Wisły / Zbigniew Babik. – Bibliogr. // Onomastica. – R. 50 (2005), s. 181-198

 

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu