wychowanie w rodzinie

Jedynacy

Jedynak to dziecko pierwsze, jedyne i ostatnie w rodzinie. Problem jedynactwa w Polsce posiada szczególne znaczenie, ponieważ nadal często spotykany jest model rodziny 2 + 1, skutkujący zachwianiem równowagi demograficznej oraz innymi problemami natury społecznej, psychologicznej i pedagogicznej.
Zestawienie bibliograficzne „Jedynacy”, poświęcone wychowaniu i funkcjonowaniu jedynaków w rodzinie, szkole, …

Pedagogika serca. Miłość w wychowaniu

„Kochać dziecko, to znaczy służyć mu jak daleko to możliwe…”. Maria Montessori
„Miłość jest dużą emocjonalną siłą i potrafi zmienić na lepsze nawet największych „grzeszników”. Nie potrafi tylko zmienić tych, którzy są pozbawieni zdolności kochania – siebie i innych”.  Maria Łopatkowa

Miłość jest podstawą pedagogiki i ma na celu wspieranie …

Rodzina wielodzietna

Zestawienie bibliograficzne „Rodzina wielodzietna” zostało sporządzone na podstawie baz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz bibliotek zgromadzonych w KARO – Katalogu Rozproszonych Bibliotek Polskich. Bibliografia po aktualizacji gromadzi 92 opisy bibliograficzne książek i artykułów z czasopism. Materiał bibliograficzny został uporządkowany alfabetycznie według tytułów publikacji, z podziałem na wydawnictwa zwarte …

Nadopiekuńczość

Bibliografia „Nadopiekuńczość” opracowana została na podstawie baz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu, Biblioteki Narodowej oraz innych bibliotek występujących w Katalogu Rozproszonych Bibliotek Polskich (KaRo). Zawiera 59 opisów bibliograficznych książek i artykułów z czasopism. Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły z czasopism. Książki dostępne …

Ojcostwo

Zestawienie bibliograficzne „Ojcostwo” zostało sporządzone na podstawie baz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz bibliotek zgromadzonych w KARO – Katalogu Rozproszonych Bibliotek Polskich. Bibliografia po aktualizacji gromadzi 150 opisów bibliograficznych publikacji uporządkowanych alfabetycznie według tytułów publikacji z podziałem na wydawnictwa zwarte oraz artykuły z czasopism. Obejmuje swym zakresem …