wolność

Wolność w wychowaniu. Wychowanie do wolności

Wolność jest trudna. Trzeba się jej uczyć. Trzeba się uczyć być prawdziwie wolnym.  Jan Paweł II
Nie ma wolności bez odpowiedzialności i bez umiłowania prawdy. Jan Paweł II

Formowanie dojrzałej i odpowiedzialnej wolności jest jednym z najważniejszych i najtrudniejszych zadań, jakie stoją przed wychowawcami i wychowankami w dobie ponowoczesności. Zestawienie …

Wolność

Książki:

1. Cypriana Norwida „rzecz o wolności słowa” : ku epopei chrześcijańskiej / Piotr Chlebowski ; Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Zakład Badań nad Twórczością Cypriana Norwida KUL. – Lublin : TNKUL, cop. 2000. – 429, [2] s. ; 21 cm. – (Studia Norwidiana : biblioteka)

2. Człowiek i jego …