Wolność

Książki:

1. Cypriana Norwida „rzecz o wolności słowa” : ku epopei chrześcijańskiej / Piotr Chlebowski ; Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Zakład Badań nad Twórczością Cypriana Norwida KUL. – Lublin : TNKUL, cop. 2000. – 429, [2] s. ; 21 cm. – (Studia Norwidiana : biblioteka)

2. Człowiek i jego wolność w literaturze / Agnieszka Czajkowska // W : Kościół i człowiek / redakcja: Andrzej A. Napiórkowski OSPPE. – Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 2021. – S. 32-49

3. Czym/kim jest pluszowy tygrys? : wolność dziecięcej wyobraźni na przykładzie serii komiksów Billa Wattersona „Calvin i Hobbes” / Beata Mytych-Forajter // W : Wolność i wyobraźnia w literaturze dziecięcej / pod redakcją Anny Czabanowskiej-Wróbel, Marty Kotkowskiej. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017. – S. 277-285

4. Dolina Muminków : fantastyczna przestrzeń rzeczywistej wolności / Aleksandra Korczak // W : Wolność i wyobraźnia w literaturze dziecięcej / pod redakcją Anny Czabanowskiej-Wróbel, Marty Kotkowskiej. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017. – S. 251-259

5. Enklawy wolności : literatura rosyjska w Polsce 1956-1989 / Monika Wójciak. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2010. – 364, [4] s. ; 24 cm.
M 203050 (Opole) M 61332 (Kędzierzyn-Koźle)

6. Godność człowieka istotą wolności : aksjologia ludzkich wyborów w produkcji serialowej „Ozark” = Human dignity as a essence of freedom : axiology of human choices in the production „Ozark” serial / Kamila Rączy // W : Godność osoby w mediach : media godne osoby / redakcja Michał Drożdż, Katarzyna Drąg. – Tarnów : Biblos, 2020. – S. 259-278

7. Idea wolności u myślicieli rosyjskich : studia z lat 1955-1959 / Andrzej Walicki. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2000. – 324 s., [1] k. tabl. : il. ; 23 cm. – (Jagiellońskie Studia z Filozofii Rosyjskiej : historia, religia, polityka ; 3)

8.Idea wolności w liryce Adama Mickiewicza i w twórczości Cypriana Kamila Norwida / Kazimierz Świegocki // W : Idee wartości słowa w życiu publicznym i reklamie / redakcja naukowa Leszek Kuras, Grzegorz Majkowski, Anna Fadecka. – Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2016. – S. 125-133

9. Język wolności w prozie arabskiej / Ewa Machut-Mendecka // W : Krajobraz (nie)zależności : literatura wobec wolności i zniewolenia na styku Orientu i Okcydentu / pod redakcją Adama Bednarczyka, Magdaleny Kubarek, Magdaleny Lewickiej, Macieja Szatkowskiego. – Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2021. – S. 171-182

10. Kategoria wolności w kulturach słowiańskich / [red. Teresa Dąbek-Wirgowa, Andrzej Zdzisław Makowiecki]. – Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Wydział Polonistyki : Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, 1994. – 157 s. ; 24 cm.

11. Kultura Wschodu jako doświadczenie wolności w „Purezento” Joanny Bator / Ewa Górecka // W : Krajobraz (nie)zależności : literatura wobec wolności i zniewolenia na styku Orientu i Okcydentu / pod redakcją Adama Bednarczyka, Magdaleny Kubarek, Magdaleny Lewickiej, Macieja Szatkowskiego. – Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2021. – S. 87-97

12. Macie stać się wolni : przesłanie Księgi Wyjścia / Albin Krämer ; [przeł. Marta Majorczyk]. – Poznań : Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha. Wydawnictwo Święty Wojciech, cop. 2010. – 166 s. ; 19 cm. – (Żyć Biblią)
* Wolność w Biblii

13. Maski wolności w dramacie i teatrze XX i XXI wieku / pod redakcją Lidii Mięsowskiej, Pauliny Charko-Klekot, Anny Tyki. – Katowice : „Śląsk” Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe: Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, 2019. – S. 234-247

14. Oczami naiwności : losy mitów wolnościowych w polskiej popkulturze po 1989 roku / Agnieszka Skolasińska. – Pruszcz Gdański : Wydawnictwo Jasne ; Kielce ; Piotrków Trybunalski : Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Filia, 2014. – 182 s. ; 24 cm.

15. Od „wolno ci” do wolności (rozważania o wychowaniu i literaturze dla dziecka) / Alicja Ungeheuer-Gołąb // W : Wolność i wyobraźnia w literaturze dziecięcej / pod redakcją Anny Czabanowskiej-Wróbel, Marty Kotkowskiej. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017. – S. 19-29

16. Odmiany wolności : publicystyka, krytyka i literatura polskiego Października / Jan Galant. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2010. – 313, [1] s. ; 21 cm. – (Filologia Polska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0554-8179 ; nr 118)

17. Pilleus libertatis : symbolika wolności na przestrzeni wieków / Leonhard Schumacher ; [przekład Leszek Mrozewicz] ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Gniezno ; Poznań : Wydawnictwo Naukowe Contact/ABC, 2017. – 31, [1] strona : ilustracje, fotografie, portrety; 25 cm.

18. Poezja, która daje wolność : o wyobraźni (nie tylko) poetyckiej we „Franciszce” Anny Piwkowskiej / Anna Pekaniec // W : Wolność i wyobraźnia w literaturze dziecięcej / pod redakcją Anny Czabanowskiej-Wróbel, Marty Kotkowskiej. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017. – S. 83-94

19. Problematyka wolności w spektaklu „Łajza” Artura Żymełki / Agnieszka Wojcieszek // W : Globalne oblicza wolności : praca zbiorowa / pod redakcją Jana Zimnego ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie. Katedra Pedagogiki Katolickiej. – Stalowa Wola : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie. Katedra Pedagogiki Katolickiej, 2018. – S. 323-332

20. Różne oblicza wolności (tropem prozy Waldemara Łysiaka) / Agata Roszkiewicz // W : Ku wolności… : praca zbiorowa / pod redakcją Aleksandry Nalewaj. – Olsztyn : Aleksandra Nalewaj, 2018. – S. 81-100

21. Śmiech, wolność i wstręt w „Fototapecie” Michała Witkowskiego / Łukasz Wróblewski // W : Globalne oblicza wolności : praca zbiorowa / pod redakcją Jana Zimnego ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie. Katedra Pedagogiki Katolickiej. – Stalowa Wola : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie. Katedra Pedagogiki Katolickiej, 2018. – S. 333-342

22. Wolność baśni (?) / Oliwia Brzeźniak // W : Wolność i wyobraźnia w literaturze dziecięcej / pod redakcją Anny Czabanowskiej-Wróbel, Marty Kotkowskiej. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017. – S. 67-82

23. Wolność i niewola w pismach Cypriana Norwida / Tomasz Korpysz, Jadwiga Puzynina ; Uniwersytet Warszawski. Prace Wydziału Polonistyki. Pracownia Słownika Języka Cypriana Norwida. – Warszawa : UW. WP. PSJCN, 1998. – [8], XV, [1], 199 s. ; 24 cm. – (Seria Słownikowych Zeszytów Tematycznych ; z. 4)

24. Wolność i posłuszeństwo : studium egzegetyczno-teologiczne Rz 6, 16-18 / Jerzy Szorc. – Olecko : Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, 2000. – 262 s. ; 21 cm. – (Episteme ; 10 (2000))
* Wolność w Biblii

25. Wolność i wyobraźnia w literaturze dziecięcej / pod redakcją Anny Czabanowskiej-Wróbel, Marty Kotkowskiej. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017. – 373, [1] strona : ilustracje ; 23 cm.

26. Wolność kocham i rozumiem… : aspekty wolności w lekturze z zakresu szkoły średniej / Ewelina Żuchowska // W : Wolność gwarantem praw człowieka / pod redakcją Jana Zimnego ; Katedra Pedagogiki Katolickiej. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie. – Stalowa Wola : Katedra Pedagogiki Katolickiej. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2017. – S. 200-215

27. Wolność szlachcica – wolność obywatela – wolność człowieka : czym była, a czym nie była „królowa wolność”? / Anna Grześkowiak-Krwawicz // W : Sława z dowcipu sama wiecznie stoi… : prace ofiarowane Pani Profesor Alinie Nowickiej-Jeżowej z okazji pięćdziesięciolecia pracy naukowej / redakcja Mirosława Hanusiewicz-Lavallee, Wiesław Pawlak ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Humanistycznych. Katedra Historii Literatury Staropolskiej. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2018. – S. 385-394

28. Wolność ukrzyżowana : rzecz o białoruskim dramacie i teatrze / Beata Siwek ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Humanistycznych KUL. Instytut Filologii Słowiańskiej. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2011. – 412 s. ; 24 cm.
* Wolność w literaturze białoruskiej
M 206559 (Opole)

29. Wolność w prawdzie w twórczości literackiej Sławomira Mrożka / Agnieszka Kurnik. – Kraków : Wydawnictwo Arcana, 2013. – 297, [1] s. ; 22 cm. – (Arkana Literatury)

Artykuły w czasopismach:

30. Biblijna nauka o wolności i wyzwoleniu / Tomasz Jelonek // Polonia Sacra. – Nr 8 (2001), s. 199-221

31. Człowiek i jego wolność według Fiodora Dostojewskiego / Katarzyna Jedynak // Colloquia Communia. – 2004, [nr] 1, s. 111-114

32. Człowiek wolny i zniewolony / Katarzyna Bielawska // Kresy Literackie. – 1992, nr 3, s. 45-46

33. Czy ludzkość „poprawiona naukowo” może być wolna? : dystopie Aldousa Huxleya, Stanisława Lema i Anthony’ego Burgessa w świetle myśli Ericha Fromma / Dominika Oramus // Civitas. – Nr 13 (2011), s. 107-129
* Dostępne w Internecie: http://czasopisma.isppan.waw.pl/index.php/c/article/view/606/461 [dostęp: 16.12.2022 r.]

34. Czytając Hessego / Michał Januszkiewicz // Polonistyka. – 2002, nr 1, s. 28-31

35. Czyżyk albo orzeł / Edmund Wojnarowski // Śląsk. – 1996, nr 1, s. 62-63
* Temat wolności w bajce o czyżyku Ignacego Krasickiego

36. Dialektyka miłości i wolności w „Zbrodni i karze” F. Dostojewskiego / Łukasz Cieślik // Slavia Orientalis. – R. 57, nr 3 (2008), s. 341-362

37. Dostojewski w liceum: zakaz, nakaz czy możliwość lektury? / Zofia Agnieszka Kłakówna // Polonistyka. – 2007, nr 8, s. 24-30
* „Bracia Karamazow” rozdz. „Wielki inkwizytor”

38. „Dzieci” Bolesława Prusa, czyli „robota nad wolnością” / Urszula Kowalczuk // Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo. – Nr 4 (2014), s. 69-83
* Dostępne w Internecie: https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pfl/article/view/204/144 [dostęp: 16.12.2022 r.]

39. Gombrowicz i wolność / Edward Fiała // Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza. – R. 35 (2000), s. 37-52

40. Granice wolności w pismach Alexisa de Tocqueville’a i Fiodora Dostojewskiego / Wojciech Engelking // Przegląd Rusycystyczny. – 2013, nr 3, s. 25-44
* Dostępne w Internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-issn-0137-298X-year-2013-issue-3-article-3470 [dostęp: 16.12.2022 r.]

41. Grzechy Gombrowicza przeciwko wolności : o projekcie etycznym wpisanym w „Ferdydurke” / Stefan Chwin // Przestrzenie Teorii. – R. 20 (2013), s. 11-27
* Dostępne w Internecie: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/11324/1/01Chwin.pdf [dostęp: 16.12.2022 r.]

42. Idea wolności Dostojewskiego na tle poglądów wybranych przedstawicieli filozofii rosyjskiej XIX wieku / Jarosław Grzech // Slavia Orientalis. – 1997, nr 3, s. 387-398

43. Idea wolności i ekspresja artystycznego buntu w nowoczesnej poezji hindi / Renata Czekalska // Polileja. – 2014, nr 5, [cz.] 1, s. 111-131
* Dostępne w Internecie: https://journals.akademicka.pl/politeja/article/view/2485/2286 [dostęp: 16.12.2022 r.]

44. Idea wolności w Rosji / Czesław Andruszko // Prace Komisji Filologicznej / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. – T. 40 (1999), s. 45-50

45. Ideał wolności chrześcijańskiej w ujęciu Fiodora Dostojewskiego / Jarosław Grzech // Nomos. – Nr 17 (1997), s. 45-66

46. Irlandzki dramat Casmira Markiewicza : anty-imperializm i awangarda w Dublinie // Lauren Arrington ; tł. Michał Lachman / Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. – 2014, [nr] 2, s. 62-72
* Dostępne w Internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.hdl_11089_9139 [dostęp: 16.12.2022 r.]

47. Jaka korzyść z wolności? : o sytuacji młodego bohatera w prozie lat dziewięćdziesiątych / Aleksandra Bault // Kresy. – 2001, nr 47, s. 105-112

48. Jana Kochanowskiego myśli o wolności / Alina Nowicka-Jeżowa // Przegląd Humanistyczny. – 2007, nr 1, s. 93-104

49. Każdy ma swoją Itakę : Bobkowski i Gombrowicz : dwa dzienniki, dwie wolności / Dorota Walczak // Roczniki Humanistyczne. – T. 60, z. 1 (2012), s. 211-232
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/1902504 [dostęp: 16.12.2022 r.]

50. Kilka refleksji o pojęciu wolności – na marginesie tekstów poetyckich Karola Wojtyły / Krystyna Godlewska // Poezja Dzisiaj. – Nr 15/16 (2001), s. 274-278

51. Konwicki w poszukiwaniu wolności / Joanna Cieplińska // PAL Przegląd Artystyczno-Literacki. – 2000, nr 11, s. 56-66

52. „Libertas” w działaniach bohaterów „Farsalii” Marka Anneusza Lukana / Zofia Olejniczak // Meander. – 2004, nr 5/6, s. 405-433

53. Literatura piękna źródłem wolności / Andrzej Dębkowski // Nawias. – Nr 8 (2009), s. 54-67

54. Między formą a nicością, czyli z Gombrowiczem ku wolności / Maria Wardęga // Polonistyka. – 2001, nr 10, s. 613-618

55. Między wolnością a wolnością / Marek Kochan ; rozm. przepr. Dorota Jovanka Ćirlić // Dialog. – 2006, nr 4, s. 50-51

56. Migawki o wolności / Piotr Kosiewski // Znak. – 2014, nr 1, s. 118-123
* Wystawa: Potrzeba wolności. Sztuka europejska po 1945 roku, MOCAK – Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie, 2013

57. O pojęciu wolności w romantyzmie / Maria Cieśla-Korytowska // Język Polski w Szkole Średniej. – 1987/1988, z. 1, s. 22-29

58. O potrzebie wolności : propozycja metodyczna na podstawie fragmentu książki „Syzyfowe prace” Stefana Żeromskiego, dotyczącego lekcji języka polskiego (90 minut) / Maria Gudro // Polski w Praktyce. – 2012, nr 1, s. 26-27

59. Pieśń w walce o wolność : 1863-1918 / Kinga Fink. – Bibliogr. // Piosenka. – Nr specjalny (2018), s. 10-21

60. Poezja na skrzydłach Ikara : wolność w pieśniach i piosenkach Marka Tercza / Sylwia Gawłowska // Piosenka. – Nr specjalny (2018), s. 200-205

61. Poezja tyrtejska Tarasa Szewczenki a chrześcijańska idea wolności / Katarzyna Jakubowska-Krawczyk. – Fragm. // Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze. – Z. 17/18 (2004), s. 283-293
* Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej „Stan i perspektywy studiów ukrainoznawczych”, Warszawa

62. Pojęcie przeznaczenia i problem wolności w poematach Homera i wierzeniach orfickich / Joanna Szulińska // Etyka. – Nr 29 (1996), s. 109-127
* Dostępne w Internecie: https://etyka.uw.edu.pl/index.php/etyka/article/view/635/596 [dostęp: 16.12.2022 r.]

63. Pojęcie wolności w polskiej poezji romantycznej / Alina Merdas // W Drodze. – 1980, nr 11, s. 73-79

64. Polityczne aspekty wolnościowe w twórczości poetów Romantyzmu / Barbara Witucka // Akant. – 2002, nr 3, s. 22-23

65. Problem wolności i zniewolenia w powieściach Mešy Selimovicia „Derwisz i śmierć” oraz „Twierdza” / Anna Modelska. – Bibliogr. // Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia. – Nr 129 (2004), s. 101-108

66. Problem wolności w dorobku pisarskim Edwarda Abramowskiego / Kazimierz Biliński // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Prawo. – Z. 35 (1996), s. 31-39

67. Problem wolności w „Orestei” Ajschylosa / Justyna Biernat // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie. – Nr 6 (2014), s. 47-51

68. Problem wolności w powieściopisarstwie historycznym Grzegorza Danilewskiego / Leszek Mikrut // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Studia Slavica. – Z. 12 (2008), s. 29-41

69. Przedstawienia cudownych uwolnień w malarstwie ikonowym / Justyna Sprutta // Rocznik Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego. – Nr 3/4 (2008/2009), s. 107-114

70. „Przestroga młodemu”, czyli o pułapkach źle pojętej wolności / Zofia Dończyk-Hnat // Język Polski w Liceum. – 2007/2008, nr 4, s. 27-36

71. Puszkin i Mickiewicz wobec wolnościowych zrywów swoich rówieśników / Marta Zielińska // Teksty Drugie. – 1998, nr 5, s. 41-51

72. Słodki i gorzki smak wolności / Julian Radziewicz // Edukacja i Dialog. – 1990, nr 9, s. 37-42

73. Sytuacja uwięzienia i zdobywania wolności : o jednym z młodopolskich symboli-kluczy / Maria Podraza-Kwiatkowska // Pamiętnik Literacki. – 1988, z. 3, s. 43-75
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1988-t79-n3/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1988-t79-n3-s43-75/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1988-t79-n3-s43-75.pdf [dostęp: 19.12.2022 r.]

74. Uwaga…”Ptaszki w klatce!” : (program Czytam świat) / Krystyna Glencowa, Piotr Skowronek // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. – 2000/2001, nr 1, s. 17-22
* Konspekt lekcji nt braku wolności, czyli „Ptaszkach w klatce” I. Krasickiego

75. W gimnazjum – rozmowy o wolności / Zofia Budrewicz, Maria Sienko // Polonistyka. – 1999, nr 5, s. 280-285

76. Wolność i duch w poezji filozoficznej Fryderyka Schillera / Iwona Alechnowicz // Estetyka i Krytyka. – 2006, nr 2, s. 73-92
* Dostępne w Internecie: https://pjaesthetics.uj.edu.pl/documents/138618288/139072475/06_wolnosc_poezja.pdf/c8e96ead-675c-4c09-837e-7430874fbb37 [dostęp: 19.12.2022 r.]

77. Wolność i naród w literaturze niemieckiej / Bożena Kowalowa // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF Philologiae. – Vol. 12/13 (1994/1995), s. 193-204

78. Wolność i seriale / Małgorzata Brodowska // Podlaski Kwartalnik Kulturalny. – 2019, [nr] 3, s. 96-99

79. Wolność jak zły sen : Heinego przemyślenia o Ameryce / Anna Jaroch-Obremska // Studia Niemcoznawcze. – T. 54 (2014), s. 303-310
* Wolność w literaturze niemieckiej

80. Wolność odpowiedzialna i wolność absolutna : przyczynek do koncepcji dobra i zła w filozofii Fiodora Dostojewskiego / Jacek Uglik // Edukacja Filozoficzna. – Vol. 35 (2003), s. 303-311

81. Wolność w bajkowym świecie alternatywnym – czy jest możliwa? / Karolina Blandzi-Maszycka // Słupskie Studia Filozoficzne. – Nr 9 (2010), s. 167-174

82. Wolność w lirykach Haliny Poświatowskiej / Weronika Jacak // Metafora. – R. 28, nr 24 (2018), s. 88-95

83. Wolność w literaturze, czyli Kilkanaście uwag o literaturze / Barbara Zakrzewska // Przydroża. – Nr 5 (2018), s. 218-226

84. Wolność w Nowym Testamencie / Piotr Kasiłowski // Studia Bobolanum. – 2003, [z.] 2, s. 53-74

85. Wolność w pieśniach i epigramach Macieja Kazimierza Sarbiewskiego / Justyna Zaborowska-Musiał // Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae. – Vol. 13 (2000), s. 89-101

86. Wolność w post-radzieckiej dramaturgii rosyjskiej / Paweł Rudniew ; przekł. Krzysztof Tyczko // Teatr. – 2018, nr 12, s. 34-38

87. Wolność w zdeterminowanym świecie? : wątki etyczne w twórczości literackiej George Eliot / Anna Głąb // Studia Philosophica Wratislaviensia. – Vol. 8, fasc. 4 (2013), s. 79-102
* Wolność w literaturze angielskiej

88. „Wolność wiodąca lud na barykady” / Dorota Nosowska // Cogito. – 2010, nr 18, s. 39

89. „Wybrałem większą wolność”, czyli problem ludzkiej wolności w utworze „Brat naszego Boga” Karola Wojtyły / Magdalena Kaźmierczak // Tekstura. – [T.] 10 (2020/2021), s. 41-57
* Dostępne w Internecie: https://apcz.umk.pl/Tek/article/view/35914 [dostęp: 19.12.2022 r.]

90. „Zapomnij o swojej bieliźnie, jesteśmy wolni” : wolność jako fetysz pokolenia bitników : perspektywa filmowa / Magdalena Urbańska // Bliza. – 2015, nr 2, s. 33-45
* Wolność w filmie amerykańskim

91. „(Złota) wolność” w utworach barokowych / Halina Wiśniewska // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF Philologiae. – Vol. 12/13 (1994/1995), s. 117-130

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu