Wolność

Książki:

1. Cypriana Norwida “rzecz o wolności słowa” : ku epopei chrześcijańskiej / Piotr Chlebowski ; Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Zakład Badań nad Twórczością Cypriana Norwida KUL. – Lublin : TNKUL, cop. 2000. – 429, [2] s. ; 21 cm. – (Studia Norwidiana : biblioteka )

2. Enklawy wolności : literatura rosyjska w Polsce 1956-1989 / Monika Wójciak. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2010. – 364, [4] s. ; 24 cm.
M 203050 (Opole) M 61332 (Kędzierzyn-Koźle)

3. Idea wolności u myślicieli rosyjskich : studia z lat 1955-1959 / Andrzej Walicki. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2000. – 324 s., [1] k. tabl. : il. ; 23 cm. – (Jagiellońskie Studia z Filozofii Rosyjskiej : historia, religia, polityka ; 3)

4. Kategoria wolności w kulturach słowiańskich / [red. Teresa Dąbek-Wirgowa, Andrzej Zdzisław Makowiecki]. – Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Wydział Polonistyki : Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, 1994. – 157 s. ; 24 cm.

5. Macie stać się wolni : przesłanie Księgi Wyjścia / Albin Krämer ; [przeł. Marta Majorczyk]. – Poznań : Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha. Wydawnictwo Święty Wojciech, cop. 2010. – 166 s. ; 19 cm. – (Żyć Biblią)
* Wolność w Biblii

6. Odmiany wolności : publicystyka, krytyka i literatura polskiego Października / Jan Galant. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2010. – 313, [1] s. ; 21 cm. – (Filologia Polska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0554-8179 ; nr 118)

7. Wolność i niewola w pismach Cypriana Norwida / Tomasz Korpysz, Jadwiga Puzynina ; Uniwersytet Warszawski. Prace Wydziału Polonistyki. Pracownia Słownika Języka Cypriana Norwida. – Warszawa : UW. WP. PSJCN, 1998. – [8], XV, [1], 199 s. ; 24 cm. – (Seria Słownikowych Zeszytów Tematycznych ; z. 4)

8. Wolność i posłuszeństwo : studium egzegetyczno-teologiczne Rz 6, 16-18 / Jerzy Szorc. – Olecko : Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, 2000. – 262 s. ; 21 cm. – (Episteme ; 10 (2000))
*Wolność w Biblii

9. Wolność ukrzyżowana : rzecz o białoruskim dramacie i teatrze / Beata Siwek ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Humanistycznych KUL. Instytut Filologii Słowiańskiej. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2011. – 412 s. ; 24 cm.
*Wolność w literaturze białoruskiej
M 206559 (Opole)

10. Wolność w prawdzie w twórczości literackiej Sławomira Mrożka / Agnieszka Kurnik. – Kraków : Wydawnictwo Arcana, 2013. – 297, [1] s. ; 22 cm. – (Arkana Literatury)

Artykuły z czasopism:

11. Biblijna nauka o wolności i wyzwoleniu / Tomasz Jelonek // Polonia Sacra. – Nr 8 (2001), s. 199-221

12. Człowiek i jego wolność według Fiodora Dostojewskiego / Katarzyna Jedynak // Colloquia Communia. – 2004, [nr] 1, s. 111-114

13. Człowiek wolny i zniewolony / Katarzyna Bielawska // Kresy Literackie. – 1992, nr 3, s. 45-46

14. Czy ludzkość “poprawiona naukowo” może być wolna? : dystopie Aldousa Huxleya, Stanisława Lema i Anthony’ego Burgessa w świetle myśli Ericha Fromma / Dominika Oramus // Civitas. – Nr 13 (2011), s. 107-129

15. Czytając Hessego / Michał Januszkiewicz // Polonistyka. – 2002, nr 1, s. 28-31

16. Czyżyk albo orzeł / Edmund Wojnarowski // Śląsk. – 1996, nr 1, s. 62-63
*Temat wolności w bajce o czyżyku Ignacego Krasickiego

17. Dialektyka miłości i wolności w “Zbrodni i karze” F. Dostojewskiego / Łukasz Cieślik // Slavia Orientalis. – R. 57, nr 3 (2008), s. 341-362

18. Dostojewski w liceum: zakaz, nakaz czy możliwość lektury? / Zofia Agnieszka Kłakówna // Polonistyka. – 2007, nr 8, s. 24-30
* “Bracia Karamazow” rozdz. “Wielki inkwizytor”

19. “Dzieci” Bolesława Prusa, czyli “robota nad wolnością” / Urszula Kowalczuk // Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo. – Nr 4 (2014), s. 69-83

20. Gombrowicz i wolność / Edward Fiała // Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza. – R. 35 (2000), s. 37-52

21. Granice wolności w pismach Alexisa de Tocqueville’a i Fiodora Dostojewskiego / Wojciech Engelking // Przegląd Rusycystyczny. – 2013, nr 3, s. 25-44

22. Grzechy Gombrowicza przeciwko wolności : o projekcie etycznym wpisanym w “Ferdydurke” / Stefan Chwin // Przestrzenie Teorii. – R. 20 (2013), s. 11-27

23. Idea wolności Dostojewskiego na tle poglądów wybranych przedstawicieli filozofii rosyjskiej XIX wieku / Jarosław Grzech // Slavia Orientalis. – 1997, nr 3, s. 387-398

24. Idea wolności i ekspresja artystycznego buntu w nowoczesnej poezji hindi / Renata Czekalska // Polileja. – 2014, nr 5, [cz.] 1, s. 111-131

25. Idea wolności w Rosji / Czesław Andruszko // Prace Komisji Filologicznej / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. – T. 40 (1999), s. 45-50

26. Ideał wolności chrześcijańskiej w ujęciu Fiodora Dostojewskiego / Jarosław Grzech // Nomos. – Nr 17 (1997), s. 45-66

27. Irlandzki dramat Casmira Markiewicza : anty-imperializm i awangarda w Dublinie // Lauren Arrington ; tł. Michał Lachman / Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. – 2014, [nr] 2, s. 62-72   * Wolność w literaturze

28. Jaka korzyść z wolności? O sytuacji młodego bohatera w prozie lat dziewięćdziesiątych / Aleksandra Bault // Kresy. – 2001, nr 47, s. 105-112

29. Jana Kochanowskiego myśli o wolności / Alina Nowicka-Jeżowa // Przegląd Humanistyczny. – 2007, nr 1, s. 93-104

30. Każdy ma swoją Itakę : Bobkowski i Gombrowicz : dwa dzienniki, dwie wolności / Dorota Walczak // Roczniki Humanistyczne. – T. 60, z. 1 (2012), s. 211-232

31. Kilka refleksji o pojęciu wolności – na marginesie tekstów poetyckich Karola Wojtyły / Krystyna Godlewska // Poezja Dzisiaj. – Nr 15/16 (2001), s. 274-278

32. Konwicki w poszukiwaniu wolności / Joanna Cieplińska // PAL Przegląd Artystyczno-Literacki. – 2000, nr 11, s. 56-66

33. “Libertas” w działaniach bohaterów “Farsalii” Marka Anneusza Lukana / Zofia Olejniczak // Meander. – 2004, nr 5/6, s. 405-433

34. Literatura piękna źródłem wolności / Andrzej Dębkowski // Nawias. – Nr 8 (2009), s. 54-67

35. Między formą a nicością, czyli z Gombrowiczem ku wolności / Maria Wardęga // Polonistyka. – 2001, nr 10, s. 613-618

36. Między wolnością a wolnością / Marek Kochan ; rozm. przepr. Dorota Jovanka Ćirlić // Dialog. – 2006, nr 4, s. 50-51

37. Migawki o wolności / Piotr Kosiewski // Znak. – 2014, nr 1, s. 118-123   *Wystawa: Potrzeba wolności. Sztuka europejska po 1945 roku, MOCAK – Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie , 2013

38. O pojęciu wolności w romantyzmie / Maria Cieśla-Korytowska // Język Polski w Szkole Średniej. – 1987/1988, z. 1, s. 22-29

39. O potrzebie wolności : propozycja metodyczna na podstawie fragmentu książki “Syzyfowe prace” Stefana Żeromskiego, dotyczącego lekcji języka polskiego (90 minut) / Maria Gudro // Polski w Praktyce. – 2012, nr 1, s. 26-27

40. Poezja tyrtejska Tarasa Szewczenki a chrześcijańska idea wolności / Katarzyna Jakubowska-Krawczyk. – Fragm. // Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze. – Z. 17/18 (2004), s. 283-293
*Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej “Stan i perspektywy studiów ukrainoznawczych”, Warszawa

41. Pojęcie przeznaczenia i problem wolności w poematach Homera i wierzeniach orfickich / Joanna Szulińska // Etyka. – Nr 29 (1996), s. 109-127

42. Pojęcie wolności w polskiej poezji romantycznej / Alina Merdas // W Drodze. – 1980, nr 11, s. 73-79

43. Problem wolności i zniewolenia w powieściach Mešy Selimovicia “Derwisz i śmierć” oraz “Twierdza” / Anna Modelska. – Bibliogr. // Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia. – Nr 129 (2004), s. 101-108

44. Problem wolności w dorobku pisarskim Edwarda Abramowskiego / Kazimierz Biliński // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Prawo. – Z. 35 (1996), s. 31-39

45.Problem wolności w “Orestei” Ajschylosa / Justyna Biernat // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie. – Nr 6 (2014), s. 47-51

46. Problem wolności w powieściopisarstwie historycznym Grzegorza Danilewskiego / Leszek Mikrut // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Studia Slavica. – Z. 12 (2008), s. 29-41

47. Przedstawienia cudownych uwolnień w malarstwie ikonowym / Justyna Sprutta // Rocznik Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego. – Nr 3/4 (2008/2009), s. 107-114

48. “Przestroga młodemu”, czyli o pułapkach źle pojętej wolności / Zofia Dończyk-Hnat // Język Polski w Liceum. – 2007/2008, nr 4, s. 27-36

49. Puszkin i Mickiewicz wobec wolnościowych zrywów swoich rówieśników / Marta Zielińska // Teksty Drugie. – 1998, nr 5, s. 41-51

50. Słodki i gorzki smak wolności / Julian Radziewicz // Edukacja i Dialog. – 1990, nr 9, s. 37-42

51. Sytuacja uwięzienia i zdobywania wolności : o jednym z młodopolskich symboli-kluczy / Maria Podraza-Kwiatkowska // Pamiętnik Literacki. – 1988, z. 3, s. 43-75

52. Uwaga…”Ptaszki w klatce!” : (program Czytam świat) / Krystyna Glencowa, Piotr Skowronek // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. – 2000/2001, nr 1, s. 17-22
* Konspekt lekcji nt braku wolności, czyli “Ptaszkach w klatce” I. Krasickiego

53. W gimnazjum – rozmowy o wolności / Zofia Budrewicz, Maria Sienko // Polonistyka. – 1999, nr 5, s. 280-285

54. Wolność i duch w poezji filozoficznej Fryderyka Schillera / Iwona Alechnowicz // Estetyka i Krytyka. – 2006, nr 2, s. 73-92

55. Wolność i naród w literaturze niemieckiej / Bożena Kowalowa // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF Philologiae. – Vol. 12/13 (1994/1995), s. 193-204

56. Wolność jak zły sen : Heinego przemyślenia o Ameryce / Anna Jaroch-Obremska // Studia Niemcoznawcze. – T. 54 (2014), s. 303-310    * Wolność w literaturze niemieckiej

57. Wolność odpowiedzialna i wolność absolutna : przyczynek do koncepcji dobra i zła w filozofii Fiodora Dostojewskiego / Jacek Uglik // Edukacja Filozoficzna. – Vol. 35 (2003), s. 303-311

58. Wolność w bajkowym świecie alternatywnym – czy jest możliwa? / Karolina Blandzi-Maszycka // Słupskie Studia Filozoficzne. – Nr 9 (2010), s. 167-174

59. Wolność w Nowym Testamencie / Piotr Kasiłowski // Studia Bobolanum. – 2003, [z.] 2, s. 53-74

60. Wolność w pieśniach i epigramach Macieja Kazimierza Sarbiewskiego / Justyna Zaborowska-Musiał // Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae. – Vol. 13 (2000), s. 89-101

61. Wolność w zdeterminowanym świecie? : wątki etyczne w twórczości literackiej George Eliot / Anna Głąb // Studia Philosophica Wratislaviensia. – Vol. 8, fasc. 4 (2013), s. 79-102  *Wolność w literaturze angielskiej

62. “Wolność wiodąca lud na barykady” / Dorota Nosowska // Cogito. – 2010, nr 18, s. 39

63 .”Zapomnij o swojej bieliźnie, jesteśmy wolni” : wolność jako fetysz pokolenia bitników : perspektywa filmowa / Magdalena Urbańska // Bliza. – 2015, nr 2, s. 33-45    * Wolność w filmie amerykańskim

64. “(Złota) wolność” w utworach barokowych / Halina Wiśniewska // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF Philologiae. – Vol. 12/13 (1994/1995), s. 117-130

Oprac. Anna Zacłona

Wydział Informacji i Bibliografii, PBW w Opolu