Wolność w wychowaniu. Wychowanie do wolności

Wolność jest trudna. Trzeba się jej uczyć. Trzeba się uczyć być prawdziwie wolnym.  Jan Paweł II
Nie ma wolności bez odpowiedzialności i bez umiłowania prawdy. Jan Paweł II

Formowanie dojrzałej i odpowiedzialnej wolności jest jednym z najważniejszych i najtrudniejszych zadań, jakie stoją przed wychowawcami i wychowankami w dobie ponowoczesności. Zestawienie bibliograficzne „Wolność w wychowaniu. Wychowanie do wolności”  zostało sporządzone na podstawie baz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz bibliotek zgromadzonych w KARO – Katalogu Rozproszonych Bibliotek Polskich – bibliotek ogólnych, humanistycznych i pedagogicznych. Bibliografia ujmuje 131 opisów bibliograficznych książek i artykułów z czasopism. Materiał bibliograficzny został uporządkowany alfabetycznie według tytułów publikacji, z podziałem na wydawnictwa zwarte oraz artykuły z czasopism. Książki dostępne w PBW w Opolu i/lub filiach oznaczone zostały sygnaturami. Materiał adresowany jest do szerokiego grona pedagogów, nauczycieli, wychowawców, rodziców rozumiejących wolność jako cel wychowania, wolność jako wartość, wychowujących i zainteresowanych wychowaniem do wolności i w wolności.

Wydawnictwa zwarte :

1. Aspekty aksjologiczne w edukacji /Urszula Ostrowska. – Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego,2000. – 267 s. : il. ; 24 cm.

2. Człowiek intencjonalny, czyli o tym, jak być sobą / Kazimierz Obuchowski. – Poznań : „Rebis”, 2000. – 257, [1] s. ; 19 cm.

M 049052 (Brzeg)

3. Dla siebie i dla innych /Maria Moneta-Malewska. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2003. – 97 s. ; 21 cm.

M 063288 (Nysa), M 185786 (Opole)

4. Doświadczenie i edukacja /John Dewey ; przeł. (z ang.) Ewelina Czujko-Moszyk. – Warszawa: Warszawska Firma Wydawnicza,2014. – 84, [2] s. ; 20 cm

M 213266 (Opole)

5. Dzieci w niebezpieczeństwie /James C. Dobson , Gary L. Bauer ; przekł.[z ang.] Piotr Sobczyński. – Warszawa :”Vocatio”,1997. – 267, [2] s. ;21 cm.

M 047620 (Brzeg), M 058430 (Nysa)

6. Dziecko i wychowanie w pedagogii Jana Pawła II :na podstawie jego encyklik, adhortacji, wybranych listów i przemówień / Tomasz Bilicki. – Wyd. 2 popr. – Kraków : „Impuls”, 2005. – 104, [1] s. ; 24 cm.

C 192577, M 192720 (Opole)

7. Edukacja i wyzwolenie / Krzysztof Blusz. – Wyd. 2. – Kraków : “Impuls”, 2000. – 143, [2] s. ; 24 cm.

M 057133 (Kędzierzyn Kożle), M 062048-M 062049 (Nysa), M 181859 (Opole)

8. Edukacja jako odpowiedź : odpowiedzialni nauczyciele w zmieniającym się świecie /pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. – Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,2014. – 441 s. : il. ; 24 cm.

M 212011-M 212012 (Opole)

9. Edukacja w systemie Marii Montessori – wychowaniem do wartości : praca zbiorowa /pod red. nauk. Małgorzaty Mikszy. – Łódź : „Palatum”, 2014. – 222, [1] s. : il. ; 24 cm.

M 212442-M 212443 (Opole)

10. Edukacja w wolności /Wiesława Śliwerska, Bogusław Śliwerski. – Wyd. 3 zm. i poszerz. – Kraków : „Impuls”, 2008. – 208 s., [1] k.tabl. : il., 1 portr., rys. ; 25 cm.

C 199144, M 199337 – M 199339 (Opole)

11. Filozofia edukacji u schyłku XX wieku : [kwestie wybrane] /Andrzej Murzyn. – Wyd. 2 (poszerz. i uzup.). – Kraków : „Impuls”, 2001. – 85 s. ; 24 cm.

M 183209 (Opole)

12. Filozofia i wychowanie /Barbara Jedynak, Stanisław Jedynak, Leszek Krusiński. – Lublin :Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. – 143 s. ; 25 cm.

M 205668 (Opole)

13. Granice wolności i przymusu w edukacji szkolnej /red. Joanna Danilewska. – Kraków :Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2001. – 236 s. ; 24 cm.

M 183408 (Opole)

14. Horyzonty wychowania w czasach przemian /praca pod red. Wita Pasierbka i Moniki Grodeckiej. – Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” : Wydawnictwo WAM, 2009. – 654 s. ; 24 cm.

M 215272 (Opole)

15. Ideał wychowania i proces kształcenia :wybrane koncepcje : opis, analiza, krytyka /Stanisław Nalaskowski. – Toruń :Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2003. – 155 s. ; 21 cm.

M 208133 (Opole)

16. Ja i inni :rozmowy o przyjaźni, wrażliwości, intuicji, przyjemności, wolności, kłamstwie, manipulacji i zaufaniu /rozmawiała Agnieszka Chrzanowska ; przy udziale Doroty Krzemionki i Pauliny Pająk. -Kielce :Wydawnictwo Charaktery, cop. 2018. – 292, [4] s. : portr. ; 24 cm.

EP 218273 (Opole)

17. Jak lepiej rozumieć i wychowywać dziecko /red. Ewa Klimas-Kuchtowa. – Kraków : “Fortis”,1993. – 230 s. : tabl. ; 24 cm.

M 046529 (Brzeg)

18. Jak nauczyć dzieci odpowiedzialności /Dale Scott Ridley , Bill Walther ; przekł.[z ang.] Krzysztof Rogowski. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,2005. – 87 s. ; 24 cm.

M 059862 – M 059863 (Kędzierzyn-Koźle), C 051345 (Kluczbork), M 191326, M 191615, M 194806 (Opole)

19. Jan Paweł II – nauczyciel : sympozjum naukowe, Zielona Góra 8-9 maja 1997 r. /red. Marek Piechowiak ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze, Zielonogórsko-Gorzowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Paradyżu. – Zielona Góra :Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego, 1997. – 112, [3] s. ; 21 cm.

M 058955 (Nysa)

20. Kategorie pedagogiczne : odpowiedzialność, podmiotowość, samorealizacja, tolerancja, twórczość, wyobraźnia /Józef Górniewicz. – Olsztyn :Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego,2001. – 130, [1] ; 24 cm.

M 048840 (Brzeg), M 057753 – M 057754 (Kędzierzyn-Koźle), C 183112, M 183113 – M 183117 (Opole)

21. Metoda Montessori :naucz mnie robić to samodzielnie : wprowadzenie dla rodziców /Charlotte Poussin ; [tł. Katarzyna Skawran]. – Warszawa :Wydawnictwo RM, cop. 2017. – 202 s. : il. kolor. ; 24 cm.

M 054963 (Brzeg), C 217644, M 217679 (Opole)

22. Młodzież w kontekście formowania się nowoczesnych społeczeństw /red. Franciszka Wanda Wawro. – Lublin :Wydawnictwo KUL, 2004. – 214 s. : wykr. ; 24 cm.

M 190451 (Opole)

23. Nauczyciel jako przywódca edukacyjny : wolność-odpowiedzialność-skuteczność / Marta Chrabąszcz. – Bibliogr. // W : Edukacja jako odpowiedź : odpowiedzialni nauczyciele w zmieniającym się świecie / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. – Warszawa – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014. – S. 115-132

M 212011-M 212012 (Opole)

24. Normy w pedagogice : aksjologiczne i metodologiczne wyznaczniki statusu zdań o powinnościach / Urszula Morszczyńska. – Kraków : Księgarnia Akademicka, cop. 2009. – 429,[1] s. : rys., tab. ; 24 cm.

C 202376, M 202462-M 202464 (Opole)

25. O presja w szkole / Maria Dąbrowska-Bąk, Katarzyna Pawełek. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2014. – 323 s. : il. ; 24 cm.

M 063213 (Kędzierzyn-Koźle), M 212335-M 212336 (Opole)

26. Osoba i wychowanie : wokół personalistycznej filozofii wychowania Karola Wojtyły Jana Pawła II / Katarzyna Wrońska. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2000. – 130 s. ; 24 cm.

M 057671 (Kędzierzyn-Koźle), C 060071 (Nysa), M 182880 (Opole)

27. Pedagogika Marii Montessori w Polsce i na świecie :praca zbiorowa /pod red. nauk. Barbary Surmy. – Łódź : „Palatum” ; Kraków : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum, 2009. – 239 s.  : il. ; 24 cm.

M 212434-M 212436 (Opole)

28. Pedagogika Montessori w przedszkolu i szkole / Kristina Skjold Wennerstrom, Mari Broderman Smeds. – Kraków : „Impuls” ,2007. – 148, [1] s. : rys.(kolor) ; 23 cm.

M 049837 (Brzeg)

29. Pedagogika ogólna  :problemy aksjologiczne / red. Teresa Kukołowicz, Marian Nowak ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Nauk Społecznych ; Instytut Pedagogiki KUL. – Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL, 1997. – 403 s. ; 24 cm.

M 048306 (Brzeg), C 181106 (Opole)

30. Pedagogika ulicy jako edukacja do wolności /Jolanta Sokołowska. – Bibliogr. // W: Dzieci ulicy w Polsce : nowe konteksty zjawiska = Street Children in Poland : the new contexts of the phenomenon. – Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2016. – S. 317-330

M 216606- M 216607 (Opole)

31. Pedagogika waldorfska dla dzieci od trzech do dziewięciu lat /Rainer Patzlaff [et al.] ; przekł. z jęz. niem. i wstęp Michał Głażewski. – Kraków :”Impuls”, 2011. – 146, [1] s., [8] s. tabl. :il. kolor. ; 24 cm.

M 212860-M 212861 (Opole)

32. Po tamtej stronie wychowania :życie w wolności od psychicznej przemocy / Hubertus von Schoenebeck ; przekł. [z niem.] Ewa Pastuszek, Wiktor Żłobicki. – Kraków : ”Impuls”, 1997. – 50 s. ; 21 cm.

M 058070 (Nysa)

33. Porozmawiajmy o problemach… :scenariusze lekcji wychowawczych – szkoła podstawowa / Danuta Bula, Jadwiga Jawor-Baranowska. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2011. – 168 s.  : il. ; 24 cm.

C 211048, M 211140-M 211141 (Opole)

34. Prawa naturalne dziecka / Céline Alvarez ; [tł. Blanka Łyszkowska]. – Warszawa : CoJaNaTo Blanka Łyszkowska-Zacharek, cop. 2017. – 430 s. : il., fot. ; 24 cm.

C 069081 (Nysa), M 218837-M 218838 (Opole)

35. Rozwój dziecka w przedszkolu :stymulujące wartości wybranych systemów edukacyjnych / Iwona Sikorska. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2010. – 186, [1] s., [6] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.

M 203872 (Opole)

36. Solidarna szkoła : Tworzymy Solidarna Szkołę : pomysły na lekcje i projekty edukacyjne / [aut. Urszula Małek et al.]. – Warszawa : Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej :Europejskie Centrum Solidarności, 2014. – 47, [2] s. : il. ; 30 cm.

M 211843-M 211844 (Opole)

37. Spotkania w klasie szkolnej :propozycje scenariuszy godzin wychowawczych dla uczniów gimnazjum (i nie tylko!) / Barbara Stryczniewicz. – Kraków : „Impuls”, 2001. – 109, [3] s. ; 24 cm.

C 048577 (Brzeg), C 183753 (Opole)

38. Swoboda, przymus i przemoc w relacjach: dziecko – dorosły / Ewa Muszyńska. – Wyd. 2. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 1998. – 177 s. : il. ; 24 cm.

C 049218 (Kluczbork), C 049218, M 058586, M 058472 (Nysa), M 209356 (Opole)

39. Sztuka mówienia „nie” : [jak chronić własne życie przed manipulacją ze strony innych ludzi.] / Henry Cloud, John Townsend ; przekł. Andrzej Czarnocki. – Wyd. 4. – Warszawa : “Vocatio”, 1999. – 302, [1] s. ; 20 cm.

M 048124 (Brzeg)

40. Świat wartości jako trzecie środowisko istnienia człowieka / Bożenna Sztumska, Janusz Sztumski. – Katowice : „Śląsk” Wydawnictwo Naukowe, 2018. – 203 s. ; 23 cm.

M 217759 (Opole)

41. Teoretyczne podstawy edukacji alternatywnej /red. nauk. Bogusław Śliwerski. – Kraków : „Impuls”, 2009. – 330, [2] s. ; 24 cm.

C 050868 (Brzeg), M 061292 (Kędzierzyn-Koźle), C 202104, M 202162 (Opole)

42. Transformacja pedagogiki transformacją przestrzeni jej tożsamości i wolności /Bogusław Śliwerski. – Bibliogr. // W: Współczesna przestrzeń edukacyjna : geneza, przemiany, nowe znaczenia. T. 1 / pod. red. Wiktora Żłobickiego. – Kraków : “Impuls”, 2013. – S. 13-33

C 054071/I (Brzeg), M 211760/I, M 211762/I (Opole)

43. Uczeń w świecie wartości /Małgorzata Karwatowska. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. – 182, [1] s. :il. ; 25 cm.

M 057777 (Kluczbork)

44. Uczę się żyć :pomoce dydaktyczne do zajęć edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie” /Jadwiga Salamon. – Warszawa :Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2000. – 113, [2] s. : il. kolor. ; 21 cm.

M 217354 (Opole)

45. W kręgu wartości / Władysław Stróżewski. – Kraków : „Znak”, 1992. – 175, [3] s. ; 20 cm.

M 166077, M 166267, M 166195 (Opole)

46. Wiedza i wolność w pedagogice amerykańskiego postmodernizmu / Tomasz Szkudlarek. – Wyd. 2 popr. i uzup. – Kraków : „Impuls”, 2009. – 244, [1] s. ; 24 cm.

M 201634 (Opole)

47. Wolność i wyobraźnia w literaturze dziecięcej / pod red. Anny CZabanowskiej-Wróbel, Marty Kotkowskiej. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017. – 373, [1] s. : il. ; 23 cm

48. Wolność jako wartość i problem edukacyjny /red. Amdrzej M.de Tchorzewski ; Katedra Teorii Wychowania i Deontologii Nauczycielskiej WSP w Bydgoszczy. – Bydgoszcz : „Wers”, 1999. – 203 s. : 3 wykr. ; 24 cm.

C 060055 (Nysa)

49. Wolność, odpowiedzialność, godność we współczesnej pedagogice / red. nauk. Waldemar Furmanek. – Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013. – 243 s. : ilustracje ; 24 cm.

50. Wolność : wychowanie do wolności w świetle nauczania Jana Pawła II / Magdalena Halama ; Wyższa Szkoła Filozoficzna-Pedagogiczna “Ignatianum”. – Kraków : Wydawnictwo WAM, 2000. – 153, [1] s. ; 20 cm.

51. Wolność : zarys historii /Donald W. Treadgold ; przeł. [z ang.] Anna i Jacek Soszyńscy. – Warszawa :Wydawnictwo Sejmowe. Kancelaria Sejmu, 1996. – 403, [1] s. ; 24 cm.

M 175395, M 175397 (Opole)

52. Współczesna filozofia edukacji : kluczowe kwestie /Andrzej Murzyn. – Kraków : „Impuls”, 2015. – 294 s. ; 21 cm.

M 213335-M 213337 (Opole)

53. Współczesna młodzież wobec problemu wolności : studium socjologiczno-pedagogiczne / Violetta Kopińska. – Toruń :”Akapit”, 2008. – 329 s. : il. ; 24 cm.

M 201091, M 204499 (Opole)

54. Wychować człowieka mądrego : zarys etyki nauczycielskiej / Kazimierz Szewczyk. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998. – 174, [4] s. ; 21 cm.

55. Wychowanie dla człowieczeństwa :150 [sto pięćdziesiąt] opracowań lekcji wychowawczych dla wszystkich typów szkół ponadpodstawowych (materiały pomocnicze).[T.] 1 / Maria Czaja, Maria Żmigrodzka. – Wyd. 2 rozszerz. – Częstochowa : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 2000. – 260, [1] s. : fot., portr. ; 25 cm.

M 181973/ I (Opole)

56. Wychowanie do wolności : pedagogika Rudolfa Steinera : obrazy i relacje z międzynarodowego ruchu szkół steinerowskich /Frans Carlgren ; oprac. plast. Arne Klingborg ; przekł. z jęz. niem. Michał Głażewski. – [Wyd. 2 zm. i popr.].Kraków : „Impuls”, 2008. – 335,[1] s. : il. (gł.kolor.), fot., rys. ; 24 cm.

C 199741 (Opole)

57. Wychowanie do wolności w ramach wychowania przez sztukę / Alicja Baluch ; Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie // W : Wolność i wyobraźnia w literaturze dziecięcej / pod redakcją Anny Czabanowskiej-Wróbel, Marty Kotkowskiej. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2017. – S. 9-17

58. Wychowanie do wolności wyboru : ponadczasowy wymiar pedagogiki Fryderyka Wilhelma Foerstera /Janina Kostkiewicz. – Wyd. 2 zm. i poszerz. – Kraków : „Impuls”, 2008. – 294 s. ; 24 cm.

C 201867, M 200353, M 204166 (Opole)

59. Wychowanie ku wartościom : elementy teorii i praktyki. T. 1, Godność, wolność, odpowiedzialność, tolerancja / Krystyna Chałas. – Wyd. 2 popr. – Lublin ; Kielce : “Jedność”, 2006. – 390 s. ; 24 cm.

60. Wychowanie ku wartościom narodowo-patriotycznym : elementy teorii i praktyki / Krystyna Chałąs, Stanisłąw Kowalczyk. – T. 2, Naród, ojczyzna, patriotyzm, państwo, pokój. Lublin ; Kielce : „Jedność”, 2006. – 282, s. ; 24 cm

61. Wychowanie moralne według pedagogiki neotomistycznej /Jarosław Horowski. – Toruń :Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015. – 430 s. ; 23 cm.

M 215233-M 215234 (Opole)

62. Wychowanie w dobie ponowoczesności /Marek Dziewiecki. – Kielce : „Jedność”, 2002. – 235 s. ; 21 cm.

M 048691 (Brzeg)

63. Z dzieckiem w świat wartości /Irena Koźmińska, Elżbieta Olszewska. – Warszawa : „Świat Książki”, 2017. – 223, [1] s. ; 21 cm.

C 054812 (Kluczbork), C 068727, M 068656 (Nysa)

64. Z problematyki wolności w pedagogice = The problems of freedom in the pedagogics / pod red. nauk. Mirosławy Gawęckiej, Anny Fidelus. Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2010. – 247, [1] s. ; 25 cm

65. Zarządzanie wartością w warunkach zmiany / pod redakcją Pawła Antonowicza, Piotra Pisarewicza, Pauliny Nogal-Meger. – Gdańsk :Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego,2017.262 s. : il. ; 21 cm.

M 064785 (Kędzierzyn-Koźle)

66. Zrozumieć Rogersa : studium koncepcji pedagogicznych Carla R. Rogersa / Marek Kościelniak. – Kraków : „Impuls”, 2004. – 170,[2] s. ; 24 cm.

C 187525 (Opole)

Artykuły z czasopism :

67. Czy tradycja jest wartością? – w świetle wybranych dyskursów /Barbara Myrdzik // Polonistyka. – 2011, nr 9, s. 12-17

68. Czy wartość “wolność” determinuje postawy wobec wolności politycznej i osobistej? / Mirosława Czerniawska. – Bibliogr. // Pedagogika Społeczna. – 2012, nr 3, s. 89-104

69. Definiowanie europejskości na potrzeby pracy edukacyjnej nauczyciela /Stanisław Nieciuński, Jerzy Kulczycki. – Bibliogr. // Pedagogika Społeczna. – 2002, nr 3, s. 23-38

70. Demokracja jako praktyka codziennego życia w przedszkolu :z doświadczeń nauczycielek /Katarzyna Gawlicz. – Bibliogr. // Problemy Wczesnej Edukacji. – 2016, nr 4, s. 28-38

71. Dojrzewanie do wolności, czyli o trudnej sztuce korzystania z autorytetu /Barbara Myrdzik // Język Polski w Szkole – Gimnazjum2000/2001, nr 1, s. 51-60

72. Droga do wolności (scenariusz widowiska)  /Bożena Stróżyńska, Klemens Stróżyński // Nowa Szkoła. – 2006, nr 8, s. 6-13

73. Drogowskaz – wychowanie do wartości. Program zajęć z elementami biblioterapii /Monika Dzwolak-Grubarek // Biblioterapeuta. – 2017, nr 2, s. 19-41

74. Drzewo decyzyjne /Danuta Michałowska // Katecheta. – 2003, nr 4, s. 12-13

75. Dzieje swobód ludzkich /Stanisław Grzybowski // Znak. – 2008, nr 12, s. 29-42

76. Efekt Domina : materiały dla nauczycieli do pracy z uczniami na pierwszym etapie edukacji (w klasach I-III)Anna Brzezińska [et al.] // Życie Szkoły. – 2020, nr 2, s. 56-65  (Temat cyklu: Podróż po świecie wartości)

77. Granice wolności i zaangażowania pedagogiki społecznej / Tadeusz Pilch // Ruch Pedagogiczny. – 1999, nr 1-2, s. 26-33

78. Ivan Illich i jego system wolnego kształcenia /Halina Wurszt // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 5, s. 63-72

79. Ku społeczeństwu obywatelskiemu. Czego dziś może nas nauczyć pragmatyzm? /Marcin Kilanowski. – Bibliogr. // Problemy Wczesnej Edukacji. – 2015, nr 4, s. 92-100

80. Montessori – czyli wolność jako warunek optymalnego rozwoju /Joanna Maghen // Bliżej Przedszkola. – 2012, nr 12, s. 19-21

81. Milczenie jako przestrzeń dialogu / Jarosław Horowski. – Bibliogr. // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2012, nr 4, s. 39-51

82. Nazwy wartości : wolność /Maciej Abramowicz // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. – 1995/1996, z. 2, s. 13-21

83. O stawaniu się człowiekiem według J.P. Sartre’a /Rafał Abramciów // Psychoterapia. – 2005, nr 4, s. 5-10

84. O niepodległości w bibliotece. Wolność /Agnieszka Olejarz // Biblioteka w Szkole. – 2018, nr 4, s. 34-36

85. O potrzebie wolności :propozycja metodyczna na podstawie fragmentu książki “Syzyfowe prace” Stefana Żeromskiego, dotyczącego lekcji języka polskiego (90 minut) /Maria Gudro // Polski w Praktyce. – 2012, nr 1, s. 26-27

86. O wolności prawdziwej i manowcach wolności :ćwiczenia na lekcje etyki dla szkoły ponadgimnazjalnej /Paweł Nowak // Katecheta. – 2015, nr 1, s. 49-54

87. O wychowaniu człowieka-obywatela na tle koncepcji pedagogicznych Bronisława Ferdynanda Trentowskiego, Pierra Bourdieu i Ivana Illicha / Konrad Marek Woliński. – Bibliogr. // Kultura i Edukacja. – 2000, nr 3/4, s. 135-148

88. Odpowiedzialność i wolność w pedagogice tradycyjnej i liberalnej / Barbara Polańska // Edukacja i Dialog. – 2000, nr 3, s. 19-22

89. Odpowiedzialność i wolność w pedagogice tradycyjnej i liberalnej /Barbara Polańska // Nowa Szkoła. – 2000, nr 4, s. 11-13

90. Pedagogika specjalna w perspektywie szkół waldorfskich / Magdalena Ostolska. – Bibliogr. // Szkoła Specjalna. – 2012, nr 4, s. 269-279

91. Perspektywy i zagrożenia wolności /Jerzy Śmiałowski // Edukacja Dorosłych. – 2000, nr 2, s. 27-34

92. Pontyfikat Jana Pawła II jako czas wychowania do wolności /Jarosław Horowski. – Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. – 2011, nr 4-5, s. 19-26

93. Porządek praw i wartości / Natalia Maria Ruman // Wychowawca. – 2013 , nr 4 , s. 10-12

94. Posłuszeństwo i wolność w wychowaniu /Katarzyna Jasińska // Ethos. – 2006, nr 75, s. 99-108

95. Problem wolności w wychowaniu / Czesław Wiśniewski // Edukacja i Dialog. – 1995, nr 1, s. 3-9

96. „Przestroga młodemu”, czyli o pułapkach źle pojętej wolności / Zofia Dończyk-Hnat // Język Polski w Liceum. – 2007/2008, nr 4, s. 27-36

97. Rozmowy o wolności w gimnazjum /Karolina Jędrych // Język Polski w Gimnazjum. – 2010/2011, nr 1, s. 78-89

98. Rozważania o wolności / Jacek Urban// Wychowawca. – 2013, nr 4, s. 13-15

99. Sen o Polsce, czyli dziwne obrazy prawdziwej historii / Robert Idkowiak // Wychowawca. – 2017, nr 5, s. 28-33

100. Uczenie się demokracji od dzieciństwa – kaprys czy potrzeba współczesności? /Agnieszka Olczak. – Bibliogr. // Problemy Wczesnej Edukacji. – 2015, nr 4, s. 92-100

101. W duchu wolności – Szkoła w XXI wieku /Joanna Michalak // Edukacja. – 2000, nr 1, s. 88-91

102. Wartości pedagogiki humanistycznej i ich znaczenie dla współczesnej edukacji w opiniach badanej młodzieży /Wanda Grelowska. – Bibliogr. // Zeszyty Naukowe – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy. – 2019, nr 2, s. 53-63

103. Wielka to niby doskonałość i jakoby boska zażywać mądrze swojej wolności / Kazimierz Obuchowski // Charaktery. – 2001, nr 11, s. 12-18

104. Wielkość człowieka / Piotr Mazur // Wychowawca. – 2017, nr 3, s. 18-21

105. Wola i zniewolenie / Maria Jarymowicz // Charaktery. – 2015, nr 9, s. 76-79

106. Wolność a odpowiedzialność, czyli o prawie i moralności w ponowoczesności /Marcin Korzewski. – Bibliogr. // Kultura i Społeczeństwo. – 2002, nr 3, s. 3-24

107. Wolność a powinności polonisty w świetle nowych dokumentów programowych / Bożena Chrząstowska // Polonistyka. – 1999, nr 7, s. 394-402

108. Wolność a wychowanie : próba wglądu w myślenie pedagogiczne Józefa Tischnera / Katarzyna Wrońska // Pedagogia Christiana. T. 1/141 (2018), s. 97-116

109. Wolność i indywidualizm w koncepcji pedagogicznej Marii Montessori a wychowanie do dialogu /Barbara Surma. – Bibliogr. // Kultura i Edukacja. – 2012, nr 2, s. 7-27

110. Wolność i prawa ucznia /Mieczysław Sawicki // Nowa Szkoła. – 2001, nr 2, s. 23

111. Wolność i tolerancja – konsekwencje pedagogiczne /Jarosław Kozłowski // Wychowanie na co Dzień. – 2000, nr 6, s. 24-26

112. Wolność i odpowiedzialność w działaniach kulturotwórczych / Zofia Matulka. – Bibliogr. // Edukacja Dorosłych. – 2001, nr 3, s. 23-29

113. Wolność i zniewolenie w doświadczeniu człowieka /Kinga Gizbert-Studnicka. – Bibliogr. // Pedagogika Społeczna. – 2004, nr 3, s. 103-109

114. Wolność jako wartość edukacyjna / Urszula Ostrowska // Kultura i Edukacja. – 1998, nr 4, s. 27-43

115. Wolność miarą godności człowieka /Maria Madejowa // Wychowawca. – 2013, nr 4, s. 5-8

116. Wolność narodu – wartość najwyższa? : propozycja lekcji bibliotecznej w szkole dla dorosłych /Monika Dutkowska // Biblioteka w Szkole. – 2003, nr 10, s. 14

117. Wolność oddam w dobre ręce / Dariusz Doliński // Charaktery. – 2020, nr 4-5, s. 22-25

118. Wolność to nie znaczy zawsze to samo : (lekcja wychowawcza z pomysłem) / .Katarzyna Kamińska-Holc // Głos Pedagogiczny. – 2021, nr 123, s. 47-50

119. Wolność to stan umysłu – scenariusz lekcji dla uczniów klas VI-VIII / oprac. Katarzyna Kamińska-Holc // Głos Pedagogiczny. – 2021, nr 123, s. 31-33

120. Wolność upragniona i niechciana /Krystyna Skarżyńska // Charaktery. – 2018, nr 5, s. 66-69

121. Wolność w pedagogice waldorfskiej /Małgorzata Frankiewicz // Edukacja i Dialog. – 1998, nr 4, s. 13-17

122. Wolność w pedagogice. Wychowanie do wolności : (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Elżbieta Trojan // Nowa Szkoła. – 2014, nr 7, s. 54-59

123. Wolność w wychowaniu. Cz. 1 /Barbara Lulek. – Bibliogr. // Wychowawca. – 2002, nr 2, s. 16-17

124. Wolność w wychowaniu. Cz. 2 /Barbara Lulek. – Bibliogr. // Wychowawca. – 2002, nr 3, s. 18-20

125. Wolność w wychowaniu jako przedmiot zawodowej refleksji nauczyciela-wychowawcy / Maria Czerepaniak-Walczak // Rocznik Pedagogiczny. – T. 19 (1996), s. 61-75

126. Wolność wirtualnej wypowiedzi /Anna Młynarska-Sobaczewska // Państwo i Prawo. – 2008, z. 2, s. 48-60

127. Wszystko za wolność? /Wiesław Łukaszewski // Charaktery. – 2010, nr 8, s. 15-23

128. Wychowanie a wolność /Marek Dziewiecki // Katecheta. – 2002, nr 4, s. 72-75

129. Wychowanie do wolności i odpowiedzialności jako istotne ogniwo współczesnej profilaktyki społecznej / Karolina Kmiecik-Jusięga. – Bibliogr. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2018, nr 6, s. 3-8

130. Wychowanie do wolności w rodzinie / Urszula Tokarska // Wychowawca. – 2017, nr 4, s. 22-23

131. Zniewolenie w kulturze wolności /Ilona Drapała. – Bibliogr. // Edukacja i Dialog. – 2015, nr 3/4, s. 24-28

Elżbieta Trojan – Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu