Wisława Szymborska

WYBRANE WIERSZE / Wisława Szymborska

Książki:

 

1. A to jest moja głowa pełna wątpliwości w świetle „Rachunku elegijnego” W. Szymborskiej / Mieczysław Inglot // W : Obmyślam świat czyli O poezji Wisławy Szymborskiej / pod red. S. Żaka. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1998. – S. 107-117
M 201242 M 201243 (Opole)

2. …