SZYMBORSKA Wisława (1923-2012)

W 2023 r. mija 100. rocznica urodzin Wisławy Szymborskiej – polskiej poetki, felietonistki, esteistki, laureatki literackiej Nagrody Nobla (1996) oraz wielu innych nagród: dwukrotnie zdobyła nagrodę Pen-Clubu, została odznaczona najwyższym odznaczeniem państwowym – Orderem Orła Białego. Była członkinią Amerykańskiej Akademii Sztuki i Literatury oraz Polskiej Akademii Umiejętności. Ustanowiony przez Senat RP Rok Wisławy Szymborskiej jest doskonała okazją do przypomnienia i zaprezentowania twórczości Wisławy Szymborskiej. W jubileusz włączyło się wiele instytucji i organizacji: powstają ważne monografie i opracowania tekstów poetki, odbywają się liczne konferencje, wykłady, spotkania, wystawy poświęcone Noblistce.
Prezentowana bibliografia podmiotowo-przedmiotowa Szymborska Wisława (1923-2012) zawiera alfabetyczny spis utworów oraz teksty krytyczne dotyczące twórczości poetki. Zestawienie składa się z 328 opisów bibliograficznych, sporządzone zostało na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej. Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach. Niektóre pozycje bibliograficzne zawierają linki odsyłające do baz pełnotekstowych. Książki dostępne w PBW w Opolu i/lub filiach oznaczone są sygnaturami.

 

Bibliografia podmiotowa

 

Poezja:

1. Błysk rewolweru ; [wybór tekstów, red. i przypisy: Michał Rusinek, Sebastian Kudas]. – Warszawa : Agora, cop. 2013. – 142, [5] s. : il. ; 25 cm. – (Biblioteka Gazety Wyborczej )
M 210842 (Opole)

2. Chwila. – Kraków : Wydawnictwo Znak, 2022. – 58, [5] s. : faksym. ; 21 cm.

3. Chwila. – Kraków : Wydawnictwo Znak, 2002. – 44, [4] s. ; 20 cm.
M 223940 F (Opole)

4. Czarna piosenka / Wisława Szymborska. – Wyd. II. – Kraków : Wydawnictwo Znak, 2023. 94, [2] s. : faksym. ; 22 cm.

5. Czarna piosenka / Wisława Szymborska. – Kraków : “Znak”, 2014. – 94, [2] s. ; 22 cm.
M 213054 (Opole)

6. Dlatego żyjemy. – Warszawa: “Czytelnik”, 1954. – 41, [3] s. ; 17 cm.

7. Dwukropek. – Kraków : Wydawnictwo Znak, 2022. – 68, [4] s. ; 22 cm.

8. Dwukropek. – Kraków : “a5”, 2005. – 41, [2] s. ; 22 cm. – (Biblioteka Poetycka Wydawnictwa a5 / Krynicki Ryszard ) M 223941 F (Opole)

9. Koniec i początek. – Kraków : Wydawnictwo Znak, 2022. – 60, [3] s. ; 22 cm.

10. Koniec i początek. – Poznań : “a5”, 1997. – 41, [3] s. ; 20 cm. – (Biblioteka Poetycka Wydawnictwa “a5” )
M 047518 (Brzeg)

11. Koniec i początek. – Wyd.1, dodr. – Poznań : “a5”, 1996. – 41,[3] s. : faks. ; 21 cm. – (Biblioteka Poetycka Wydawnictwa “a5” )
M 057417 (Nysa), M 176163 M 176606 (Opole)

12. Koniec i początek. – Poznań : “a5”, 1993. – 41,[3] s. : il., 1 faks. ; 21 cm. – (Biblioteka Poetycka Wydawnictwa “a5” )
M 167001 (Opole)

13. Ludzie na moście / Wisława Szymborska. – Kraków : Wydawnictwo Znak, 2023. – 64, [7] stron : faksymilia ; 22 cm.

14. Ludzie na moście / Wisława Szymborska. – Wyd.2. – Warszawa : “Czytelnik”, 1988. – 44,[4] s. ; 20 cm.
M 157479 M 157480 (Opole)

15. Ludzie na moście. – Warszawa : “Czytelnik”, 1986. – 44,[4] s. ; 21 cm.
M 038841 M 053379 M 053380 (Brzeg), M 47953 (Kędzierzyn-Koźle), M 058283 (Kluczbork), M 066558 (Nysa), M 145378 M 145379 M 145380 M 145381 (Opole)

16. Milczenie roślin / wyb. wierszy i fot. J. Gromek-Illg. – Kraków: Wyd. Znak, 2012. – 46, [3] s. : il. kolor. ; 22 cm.

17.Miłość od pierwszego wejrzenia. – Wrocław : Wydawnictwo Format, 2022. – [30 s. (w tym 4 k. złoż.)] : il. ; 31 cm.

18. Miłość szczęśliwa i inne wiersze / [wybór R. Krynicki]. – Kraków: Wyd. a5, 2007. – 80, [3] s. : il. ; 22 cm.

19. Nic dwa razy : wybór wierszy / wybór i przekł. Stanisław Barańczak i Clare Cavanagh ; posł. S. Barańczak. – Kraków : Wydaw. Literackie, 2005. – 396, [3] s. ; 25 cm.

20. Nic dwa razy : wybór wierszy / wybór i przekł. Stanisław Barańczak i Clare Cavanagh. – Kraków : Wydaw. Literackie, 1997. – 396,[4] s. ; 26 cm. – (Seria Dwujęzyczna / Wydawnictwo Literackie )
M 176444 (Opole)

21. Nowe lektury nadobowiązkowe : 1997-2002. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2002. – 156, [3] s.; 20 cm.
M 200781 M 225216 F (Opole)

22. Poczta literacka czyli Jak zostać (lub nie zostać) pisarzem / wybór i układ tekstów, Teresa Walas ; oprac. graf., Andrzej Dudziński. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2000. – 143,[3] s. : il. ; 21 cm.
M 181767 M 186764 M 225709 F (Opole)

23. Poezje = Poems / wybrał, przeł. [na ang.] i posł. opatrzył, Magnus J. Kryński, Robert A. Maguire . – Poems. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1989. – 237, [3] s. ; 25 cm.
M 053447 (Brzeg), M 044991 (Kluczbork), M 053345 (Nysa), M 160120 (Opole)

24. Poezje. – [Wyd. 3]. – Warszawa : “Alfa”, 1987. – 192 s. ; 21 cm. – (Lektura Szkolna / “Alfa” )
M 042196 (Brzeg), M 060269 (Kluczbork)

25. Poezje. – Wyd. 2. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977. – 200, [8] s. ; 17 cm. – (Biblioteka Poetów / Państwowy Instytut Wydawniczy. )
M 028952 (Kluczbork), M 029488 (Nysa)

26. Poezje wybrane [Dok. dźw. ]. – Warszawa : Zakład Wydawnictw i Nagrań Polskiego Związku Niewidomych, 1980. – 1 kas. dźw. (60 min) : mono.
T 000553 (Opole)

27. Poezje wybrane [II] / wyboru dokonała autorka. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1983. – 127,[4] s. ; 17 cm. – (Biblioteka Poetów / Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza )
M 135476 (Opole)

28. Pytania zadawane sobie. – Wyd. I. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1954. – 35, [1] s. ; 20 cm.
M 225451 F (Opole)

29. Rymowanki dla dużych dzieci z wyklejankami Autorki. – Kraków : Wydawnictwo a5, 2003. – 53,[3] s. : il. ; 25 cm.
M 190613 (Opole)

30. Sól. – Kraków : Wydawnictwo Znak, 2022. – 60, [3] s. ; 21 cm.

31. Sól. – Warszawa : PIW, 1962. – 57, [3] s. ; 16 cm.

32. Sto pociech. – Kraków : Wydawnictwo Znak, 2022. – 64, [5] s. : il.; 22 cm.

33. Sto pociech : wiersze. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1967. – 58,[2] s. ; 19 cm.
M 055935 (Opole)

34. Sto wierszy – Sto pociech = Hundert Gedichte – Hundert Freuden / wybór, przekł. [na niem.] i posłowie, Karl Dedecius . – Hundert Gedichte – Hundert Freuden. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1997. – 335,[1 s. ; 25 cm. – (Seria Dwujęzyczna / Wydawnictwo Literackie )
M 176332 (Opole)

35. Tarsjusz i inne wiersze. – Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1976. – [32] s.: il. ; 22 x 24 cm.

36. Tutaj. – Kraków : Wydawnictwo Znak, 2022. – 56, [5] s. : faksym. ; 21 cm.

37. Tutaj. – Kraków : “Znak” 2009. – 40, [7] s. ; 22 cm.
C 052363 (Kluczbork)

38. Widok z ziarnkiem piasku : 102 wiersze / [wyboru wierszy dokonała aut.]. – Wyd. 1 dodr. – Poznań : “a5”, 1997. – 186, [5] s. ; 21 cm. – (Biblioteka Poetycka Wydawnictwa “a5” ; t. 25 )
M 57235 (Kędzierzyn-Koźle)

39. Widok z ziarnkiem piasku : 102 wiersze. – Poznań : Wydawnictwo a5, 1996. – 186, [3] s. ; 21 cm. – (Biblioteka Poetycka Wydawnictwa “a5” ; t. 25 )
M 057447 (Nysa),M 176168 M 176189 M 223942 F (Opole)

40. Wieczór autorski / wybór, wstęp W. Ligęza. – Warszawa : Anagram, 1992. – 191, [1] s. ; 10 cm.

Wielka liczba. – Kraków : Wydawnictwo Znak, 2023. – 62, [7] s. : faksym. ; 22 cm.

41. Wielka liczba. – Warszawa : “Czytelnik”, 1976. – 43,[4] s. ; 21 cm.
M 020612 (Brzeg), M 027941 (Nysa), M 102041 (Opole)

42. Wiersze wszystkie / [opracowanie i posłowie Wojciech Ligęza ; opublikowane przez Wydawnictwo a5 w 2012 r. w tomie “Wystarczy” utwory niedokończone odczytał z rękopisów i opatrzył komentarzem Ryszard Krynicki]. – Kraków : Wydawnictwo Znak, 2023. – 793, [3] s. : faksym. ; 22 cm

43. Wiersze wybrane / wybór i układ aut. – Wyd. nowe, uzup. – Kraków : “a5”, 2010. – 433, [2] s. ; 22 cm. – (Biblioteka Poetycka Wydawnictwa “a5” ; t. 36. )
M 207272 (Opole)

44. Wiersze wybrane [Dok. dźw.] / czyta autorka. – Warszawa : Polskie Nagrania “Muza”, 1974. – 1 płyta : analog, 33 o/min ; 30 cm. – (Współczesna Poezja Polska )
PŁ 000014 (Opole)

45. Wiersze wybrane. – Wyd. pierwsze. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1964. – 115, [1] strona ; 17 cm.
M 053277 (Brzeg), M 042958 M 223943 F (Opole)

46. Wołanie do Yeti : [wiersze]. – Kraków : Wyd. Literackie, 1957. – 51, [4] s. ; 20 cm.

47. Wołanie do Yeti. – Kraków : Wydawnictwo Znak, 2022. – 54, [5] s. ; 21 cm

48. Wszelki wypadek. – Kraków : Wydawnictwo Znak, 2022. – 72, [5] s. : il. ; 22 cm.

49. Wszelki wypadek. – Wyd.2. – Warszawa : “Czytelnik”, 1975. – 45,[3] s. ; 22 cm.
M 025529 (Kluczbork), M 023832 (Nysa), M 094267 M 094522 M 095414 (Opole)

50. Wszelki wypadek. – Wyd. I. – Warszawa : “Czytelnik”, 1972. – 45, [3] s. ; 20 cm.
M 078002 M 223939 F (Opole)

Wybór poezji / wstęp i opracowanie Wojciech Ligęza. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2016. – CCLXXXIX, [1], 481 s. : il. ; 17 cm. – (Biblioteka Narodowa. Seria 1 )
M 223944 F (Opole)

51. Wybór wierszy. – Wyd.2. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1979. – 221,[3] s. ; 20 cm. – (Kolekcja Polskiej Literatury Współczesnej / Państwowy Instytut Wydawniczy )
M 025718 M 60400 M 117031 (Opole)

52. Wybór wierszy. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1973. – 189,[2] s. ; 21 cm. – (Biblioteka Literatury XXX-lecia )
M 021501 (Nysa), M 087965 (Opole)

53. Wystarczy. – Kraków : Wydawnictwo Znak, 2023. – 36, [7] s. : faksym. ; 22 cm.

54. Wystarczy. – Kraków : Wydawnictwo a5, cop. 2011. – 53, [3] s. : il. ; 22 cm. – (Biblioteka Poetycka Wydawnictwa “a5” ; t. 74. )
M 210995 M 223945 F (Opole)

55. Życie na poczekaniu. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, cop. 1996. – 47, [5] s. ; 20 cm. – (Lekcja Literatury )
M 176413 M 176414 (Opole)

 

Felietony, szkice:

 

56. Lektury nadobowiązkowe ; wybór Jacek Dehnel. – Kraków : Wydawnictwo Znak, 2021. – 507, [4] s. : il. ; 22 cm.

57. Lektury nadobowiązkowe. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1996. – 275,[1] s. ; 21 cm.
M 176205 (Opole)

58. Lektury nadobowiązkowe. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1992. – 249,[2] s. ; 20 cm.
M 045840 (Brzeg), M055230 055231 (Nysa), M 166487 M 166488 (Opole)

59. Lektury nadobowiązkowe. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1973. – 272, [3] s. : rys. ; 20 cm.
M 021264 M 021265 (Nysa), M 085819/I M 086957/I M 086958/I M 225215 F (Opole)

60. Lektury nadobowiązkowe. Cz. 1. – [Wyd.2]. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1992. – 248,[3] s. ; 20 cm.
M 189632 (Opole)

61. Lektury nadobowiązkowe. Cz. 2. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1981. – 237, [2] s. ; 21 cm.
M 029705 M 029706 (Brzeg), M 41119 M (Kędzierzyn-Koźle), 039004/II (Nysa), M 085819/II M 086957/II M 086958/II (Opole)

62. Wszystkie lektury nadobowiązkowe. – Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2015. – 848 s.

 

Korespondencja:

 

63. Jacyś złośliwi bogowie zakpili z nas okrutnie : korespondencja 1955-1996 / Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert ; opracowanie edytorskie Ryszard Krynicki. – Kraków : Wydawnictwo a5, 2018. – 165, [2] s. : il., faksym., fotogr. ; 24 cm.

64. „Nie lubię nie wiedzieć co się z Tobą dzieje” : listy do Nawoi / Wisława Szymborska ; w wyborze, opracowaniu i z komentarzem Sebastiana Kudasa // Kwartalnik Artystyczny : Kujawy i Pomorze. R. 29, [nr] 1 (2022), s. 26-35
* Dostępne w Internecie: https://kwartalnik.art.pl/wp-content/uploads/2022/04/Numer-ca%C5%82y-113-w-PDF.pdf [dostęp: 28.06.2023]

65. Listy : najlepiej w życiu ma Twój kot / Wisława Szymborska, Kornel Filipowicz. – Kraków : Wydawnictwo Znak, 2016. – 441, [4] s. : il. (w tym kolor.) ;22 cm. – Indeks.

66. Tak wygląda prawdziwa poetka, podciągnij się! : listy / Joanna Kulmowa, Wisława Szymborska ; wstęp, opracowanie i posłowie Urszula Chęcińska. – Wydanie I. – Kraków : Wydawnictwo Znak, 2019. – 382, [5] s. : fotogr., faksym. ; 21 cm.

 

Bibliografia przedmiotowa

 

Książki:

67. Antropologiczny nie-tylko-antropocentryzm : o psiej głowie i żywiole zwierzęcym w poezji Wisławy Szymborskiej / Janusz Waligóra // W : Człowiek wobec żywiołów : perspektywa interdyscyplinarna / / pod red. Grażyny Różańskiej. – Słupsk : Akademia Pomorska w Słupsku, 2022. – S. 171-192

68. Antroponimy w poezji Wisławy Szymborskiej / Anna Pajdzińska // W : W świecie nazw : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Czesławowi Kosylowi / pod red. Haliny Pelcowej. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. – S. 301-312

69. Autor jako Inny : Wisławy Szymborskiej sztuka życia na (po)czekaniu / Sylwia Kondek // W : Inny/Obcy w literaturze, kulturze i języku / pod redakcją Agnieszki Myszki, Ewy Oronowicz-Kidy, Jolanty Pasterskiej. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017. – S. 91-101

70. Cień ręki : szkice o poezji / Piotr Kuncewicz. – Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1977. – S. 178-191 : Chytrość rozumu (Wisława Szymborska)
M 34206 (Kędzierzyn-Koźle), M 029838 M 029839 (Kluczbork), M 108521 M 108522 (Opole)

71. „Czy jednak cała żyję i czy to wystarcza” : o jednym z pytań Wisławy Szymborskiej / Joanna Zych // W : Poezja polska ostatnich dwustu lat : odczytania i przekroje ” dla profesora Mariana Stali na jubileusz / pod red. Anny Czabanowskiej-Wróbel i Urszuli M. Pilch. – Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2022. – S. 305-314

72. 22 [Dwadzieścia dwa] x Szymborska / Tadeusz Nyczek. – Poznań „a5’, 1997. – 166 s. ; 24 cm.

73. 12 [Dwanaście] wyjątkowych postaci : polscy autorzy o marzeniach / zilustrowała Eluta Kidacka ; [redakcja Anna Belter]. – Dwanaście wyjątkowych postaci : polscy autorzy o marzeniach. – Poznań : Publicat. Centrum Edukacji Dziecięcej, cop. 2020. – 127, [1] s. : il. kolor. ; 27 cm. – I
M 070304 (Nysa)

74. Dziewczynka źle zabita : interpretacja Śmiechu Wisławy Szymborskiej / Ewa Graczyk // W : Sztuka interpretacji : poezja polska XX i XXI wieku / red. Dariusz Szczukowski i Grażyna B. Tomaszewska. – Gdańsk : Fundacja Terytoria Książki, 2014. – S. 237-243

75. Chwile pewności : 20 szkiców o poezji i krytyce / Marian Stala. – Wydanie I. – Kraków : Wydawnictwo Znak, 1991. – S. 133-158 : Radość czytania Szymborskiej
M 163705 M 224408 F (Opole)
* Dostępne w Internecie: http://www.biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/Content/93791/Chwile_pewnosci.pdf [dostęp: 28.06.2023]

76. Człowiek, język, wizja świata w poezji Wisławy Szymborskiej : studia semantyczne / Irena Szczepankowska. – Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2013. – 338 s. ; 25 cm.
* Dostępne w Internecie: https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/13891/1/I_Szczepankowska_Czlowiek_jezyk_wizja_swiata.pdf [dostęp: 26.06.2023]

77. Człowiek wobec Boga i świata w poezji : antropologiczne motywy w twórczości Adama Mickiewicza, Cypriana Norwida, Wisławy Szymborskiej / Kazimierz Świegocki. – Warszawa : “Pax”, 2006. – S. 143-184 : Wisławy Szymborskiej człowiek w świecie bez Boga
M 195970 (Opole)

78. Echa baroku w poezji Wisławy Szymborskiej / Andrzej Lam // W : Barok w polskiej kulturze, literaturze i języku : materiały z konferencji naukowej […] / Marian Stępień , Stanisław Urbańczyk. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1992. – S. 115-120
M 055227 (Nysa), M 165395 M 165570 (Opole)
* Dostępne w Internecie: https://www.academia.edu/43492422/Echa_baroku_w_poezji_Wis%C5%82awy_Szymborskiej_Echoes_of_the_Baroque_in_the_poetry_of_Wis%C5%82awa_Szymborska [dostęp: 28.06.2023]

79. Fatyga łodygi : Wisława Szymborska wobec milczenia roślin / Iwona Gralewicz-Wolny // W : Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. T. 2, Od humanizmu do posthumanizmu. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014, S. 177-186
Dostępne w Internecie: https://rebus.us.edu.pl/bitstream/20.500.12128/1163/1/Gralewicz_Fatyga_lodygi_Wislawa_Szymborska.pdf [dostęp: 28.06.2023]

80. Felietony poetyckie / Jerzy Kwiatkowski. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1982. – S. 119-123: Arcydziełka Szymborskiej
M 031386 (Brzeg), M 035406 (Kluczbork), M 041023 (Nysa), M 224344 F (Opole)

81.Filutka z filigranu paraduje w cudzym losie : Wisława Szymborska w anglojęzycznym przekładzie Stanisława Barańczaka i Clare Cavanagh / Agata Brajerska-Mazur. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2012. – 368 s. ; 24 cm.

82. Herbert, Szymborska, Różewicz : studia stylistyczne / Teresa Skubalanka. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. – 156 s. ; 24 cm.

83. Intermedialny aspekt twórczości Wisławy Szymborskiej / Ludmiła Berbenec . – Bibliogr. // W : Jakże samotny na niepewnej drodze! : o tłumaczeniach literatury polskiej / pod redakcją Justyny Pyzi i Józefa M. Ruszara. – Kraków ; Warszawa, 2019. – S. 105-123
M 055146 (Brzeg), M 057235 (Kluczbork), M 069493 (Nysa), M 220222 (Opole)

84. Jarmark cudów : 30 x Szymborska / Tadeusz Nyczek. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2015. – 469, [3] s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.
M 214198 (Opole)

85. Karteczki własnego wyrobu : listy Wisławy Szymborskiej do Tadeusza Zakrzewskiego w Toruniu / Zefiryn Jędrzyński. – Toruń : Centrum Sztuki Współczesnej “Znaki Czasu”, 2012. – 44, [1] s. : il. (gł. kolor.) ; 18×22 cm.

86. Kłopoty z pornografią : uwagi o nauczycielskich interpretacjach wiersza Wisławy Szymborskiej „Głos w sprawie pornografii” / Alicja Jakubowska-Ożóg // W : Relacje między kulturą wysoką i popularną w literaturze, języku i edukacji / pod red. Barbary Myrdzik, Małgorzaty Karwatowskiej. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. – S. 281-289
C 049843 (Brzeg), M 195859 (Opole)

87. Kobieta – Historia – Literatura / Bożena Karwowska. – Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, 2016. – S. 17-30 : Źródło ucisku czy warunek istnienia? O historii jako terytorium kobiety (w poezji Wisławy Szymborskiej)
M 216482 (Opole)

88. Lekcja współczucia nieznajomym w wierszu Wisławy Szymborskiej „Fotografia z 11 września” / Jadwiga Maksym-Kaczmarek // W : Przestrzenie spotkania : tom dedykowany Profesor Ewie Jaskółowej w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej / red. nauk. Karolina Jędrych, Danuta Krzyżyk, Magdalena Ochwat, Małgorzata Wójcik-Dudek. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018. – S. 195-207
* Dostępne w Internecie: https://rebus.us.edu.pl/bitstream/20.500.12128/21656/1/Maksym_Kaczmarek_Lekcja_wspolczucia_nieznajomym_w_wierszu_Wislawy_Szymborskiej.pdf [dostęp: 28.06.2023]

89. Literatura polska 1939-1991 / Ryszard Matuszewski. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992. – S. 288-291 : Wisława Szymborska
C 045576 M 045577 (Brzeg), M 055111 (Nysa), MP 005939″B” M 209863 M 224574 F (Opole)

90. Między czwartkiem a nieskończonością : „Ostrzeżenie” Wisławy Szymborskiej i perspektywy wisławologii / Piotr Michałowski // W : „Odcisk palca – rozległy labirynt” : prace ofiarowane profesorowi Wojciechowi Ligęzie na jubileusz siedemdziesięciolecia / red. Mateusz Antoniuk, Dorota Siwor. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2022. – S. 19-33

91. Milczenie słowa : o poezji Wisławy Szymborskiej / Dorota Wojda. – Kraków : “Universitas”, 1996. – 136, [1] s. ; 21 cm. – ISBN 83-7052-960-7
M 047506 (Brzeg), M 56035 (Kędzierzyn-Koźle)

92. Mistrzowie felietonu / wybór i wstęp Andrzej Możdżonek. – Warszawa : “Prószyński i S-ka”, 1999. – S. 142-151 : Wisława Szymborska : Lektury nadobowiązkowe
M 180141 (Opole)

93. Mój znak : o noblistach, kabaretach, przyjaźniach, książkach, kobietach / Jerzy Illg. – Kraków : “Znak”, 2009. – 474, [6] s. : il. ; 25 cm + DVD
M 202118 M 225738 F (Opole)

94. Nic zwyczajnego : o Wisławie Szymborskiej / Michał Rusinek. – Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2016. – 313, [2] s. : il. (gł. kolor.) ; 22 cm.
M 055690 (Kluczbork)

95. Nie ma rozpusty większej niż myślenie : o poezji Wisławy Szymborskiej / Anna Węgrzyniakowa ; [drzeworyt Hiroshige Utagawy, kolaże Wisławy Szymborskiej i akwaforty Agnieszki Bieniasz]. – Katowice : Towarzystwo Zachęty Kultury, [1996]. – 149 s., [11] k. tabl. : il. ; 20 cm.
M 176009 (Opole)

96. „Niektórzy lubią poezję” : wiersze Wisławy Szymborskiej w Niemczech / Beata Halicka. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2005. – 315 s. : il.

97. Niektórzy lubią Szymborską : mały przewodnik po twórczości / Małgorzata Antoszewska-Tuora. – Warszawa : “Stentor”, 1996. – 124, [3] s. ; 21 cm.
M 047507 (Brzeg), C 176162 (Opole)

98. Niepojęty przypadek : o poezji Wisławy Szymborskiej / pod red. Joanny Grądziel-Wójcik i Krzysztofa Skibskiego. – Kraków : “Pasaże”, 2015. – 473, [1] s. : il. kolor. ; 21 cm.
(Granice Wyobraźni)

99. Nobliści znad Wisły, Odry i Niemna / Maria Pilich, Przemysław Pilich. – Warszawa : Sport i Turystyka – Muza, 2005. – 297, [3] s. : il. (w tym kolor.), faks., fot., portr. ; 21 cm. – (Ocalić od Zapomnienia. )
M 62410 (Kędzierzyn-Koźle)

100. Nowa poezja polska : twórcy, tematy, motywy / pod red. Tomasza Cieślaka i Krystyny Pietrych. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2009. – 640 s. ; 24 cm.
M 201943 M 202026 (Opole)

101. O dwóch wierszach Wisławy Szymborskiej : „Lustro” i „Mapa” – próba interpretacji / Barbara Myrdzik // W : Międzyliteratura jako przestrzeń dialogu : studia dedykowane pamięci profesor Anny Pilch / / pod red. Anny Włodarczyk, Sebastiana Borowicza, Karoliny Wawer. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2022. – S. 389-405

102. O poezji Wisławy Szymborskiej : (opracowanie szkolne) / Bogdan Zeler. – Katowice : “Książnica”, 1996. – 120, [2] s. ; 20 cm. – (Wiersze z Analizą Literacką )
C 048617 (Kluczbork)

103. O wierszach Wisławy Szymborskiej : szkice i interpretacje / pod red. Jacka Brzozowskiego. – Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 1996. – 130 s. ;21 cm. – Indeks

104. O wierszach Wisławy Szymborskiej : świat w stanie korekty / Wojciech Ligęza. – Kraków : Wydaw. Literackie, 2022. – 386 s.

105. O poezji Wisławy Szymborskiej : świat w stanie korekty / Wojciech Ligęza. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, cop. 2001. – 386 s. ; 20 cm.
C 184602 (Opole)

106. Obmyślam świat czyli O poezji Wisławy Szymborskiej / pod red. Stanisława Żaka. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1998. – 151 s. ; 20 cm. – (Lektury Licealistów. )
M 201242 M 201243 (Opole)

107. Obraz – wiersz – przekład : Wisławy Szymborskiej „historie (nie)namalowane” w tłumaczeniu na język angielski i hiszpański / Magdalena Okła. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2022. – 353 strony : fotografie, ilustracja ; 25 cm.

108. Olśnienia i świadectwa : od Leśmiana do Barańczaka / Ryszard Matuszewski. – Warszawa : Graf Punkt, cop. 1995. – S. 183-187 : Zachwyt i rozpacz
C 048247 (Kluczbork), M 172749 (Opole)

109. Osobowość i poetyka : szkice o literaturze polskiej XX wieku. T. 2 / Wiesław Paweł Szymański ; redaktor naukowy książki Wojciech Kudyba ; wstęp, wybór i opracowanie tekstów Maciej Urbanowski. – Wydanie I. – Kraków : Instytut Literatury, 2022. – S. 297-326 : Bezwonny niebyt : (Wisława Szymborska)
M 055636/II (Brzeg), M 060871/II (Kluczbork), M 070761/II (Nysa), M 223102/II (Opole)

110. Pamiątkowe rupiecie : biografia Wisławy Szymborskiej / Anna Bikont, Joanna Szczęsna. -Warszawa : Wydawnictwo Agora, 2023. – 605, [3] s. : faksym., fot., portr. ; 24 cm.

111. Pamiątkowe rupiecie, przyjaciele i sny Wisławy Szymborskiej / Anna Bikont , Joanna Szczęsna . – [Wyd. 2]. – Warszawa : “Prószyński i S-ka”, 1997. – 255,[1]s. : il. kolor., fot., portr., rys. ; 25×22
C 178999 (Opole)

112. Pegaz na rozdrożu : szkice o poezji współczesnej / Jan Pieszczachowicz. – Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1991. – S. 141-164 : Syzyf i piekło poezji
M 045481 (Brzeg), M 53653 (Kędzierzyn-Koźle), M 047146 M 062040 (Kluczbork), 054793 054794 (Nysa), M 164428 M 164462 (Opole)

113. Plus minus Atlantyda albo ukłony parzyste : rzecz o Wisławie Szymborskiej i Czesławie Miłoszu / Joanna Salamon ; red. Małgorzata Chyc. – Kraków : Korporacja Ha!art, 2011. – 259, [1] s. : il. ; 23 cm. (Literatura Non Fiction / Korporacja Ha!art ; 4)

114. Po kładce nad urwiskiem, przymrużając oko : o tłumaczeniu poezji humorystycznej na przykładzie “Rymowanek” Szymborskiej / Andrea Ceccherelli // W : Przekład jako aneksja kulturowa dzieła / redakcja naukowa Alina Nowicka-Jeżowa, Michał Fijałkowski. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2021. – S. 272-295

115. Podobne, a tak różne życie : korespondencja Ludmiły Marjańskiej i Wisławy Szymborskiej / opracowanie naukowe listów Iwona Skrzypczak-Gałkowska ; [wstęp do korespondencji Elżbieta Hurnik. – Częstochowa : Towarzystwo Galeria Literacka : Muzeum Częstochowskie, 2019. – 159 s. : il., faksymilia, portrety ; 24 cm.

116. Poetka i świat : studia i szkice o twórczości Wisławy Szymborskiej / Iwona Gralewicz-Wolny. – Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2014. – 214, [2] s. ; 24 cm. – (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 3144)
* Dostępne w Internecie: https://sbc.org.pl/Content/375436/poetka_i_swiat.pdf [dostęp: 28.06.2023]

117. Poezja polska po 1968 roku : [książka dla nauczycieli, studentów i uczniów] / Anna Legeżyńska , Piotr Śliwiński. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop.2000. – S. 182-190 : Przygody poety w wierszach Wisławy Szymborskiej
C 059707 (Nysa), M 182068 (Opole)

118. Poezje Wisławy Szymborskiej / oprac. Urszula Lementowicz. – Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 1999. – 48 s. ; 17 cm.
(Biblioteczka Opracowań ; z. nr 50)

119. Poezje wybrane [Dok. dźw. ] / Wisława Szymborska ; czyta A. Śląska. – Warszawa : Zakład Wydawnictw i Nagrań Polskiego Związku Niewidomych, 1980. – 1 kas. dźw. (60 min) : mono.
T 000553 (Opole)

120. Polscy nobliści / Stanisław Żak. – Kielce : “Jedność”, 2001. – 199 s. ; 21 cm.
C 061645 (Nysa)

121. Preteksty : szkice o współczesnej poezji polskiej / Julian Rogoziński. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1985. – S. 146-158 : „…nie starczy ust…” : (o poezji Wisławy Szymborskiej)
M 040044 (Brzeg), M 48219 (Kędzierzyn-Koźle), M 040766 M 058085 (Kluczbork), M 147040 M 224389 F (Opole)

122. Przestrzeń porównań : szkice o polskiej poezji współczesnej / Joanna Grądziel- Wójcik.
Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2010. – S. 56-69: „Obmyślanie świata”. Sztuka pisania Wisławy Szymborskiej. Wisława Szymborska o sztuce pisania
M 203394 M 203421 M 203535 (Opole)

123. Radość czytania Szymborskiej : wybór tekstów krytycznych / oprac., Stanisław Balbus ; oprac., Dorota Wojda. – Kraków : “Znak”, 1996. – 381,[2] s.,[1] k. portr. ; 20 cm.
C 176609 (Opole)

124. Radość pytania : wiersze Wisławy Szymborskiej / Gerhard Bauer ; przekł. z niem. Łukasz Musiał ; wstęp Alois Woldan. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas”, cop. 2007. – 339, [1] s. ; 21 cm. – (Polonica Leguntur : Literatura Polska w Krajach Języka Niemieckiego ; 9 )
M 197442 (Opole)

125. Rewolucja Szymborskiej 1945-1957 : o wczesnej twórczości poetki na tle epoki / Anna Zarzycka. – Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2010. – 342, [1] s. : il. ; 21 cm.
M 204902 (Opole)

126. Rówieśnicy i bracia starsi / Stefan Melkowski. – Warszawa : “Czytelnik”, 1980. – S. 233-243 : Logika i wyobraźnia albo Szymborska: ład utracony, sens odzyskany
M 032827 (Kluczbork), M 120187 (Opole)

127. Sami o sobie : rozmowy z pisarzami i uczonymi / Krystyna Nastulanka. – Warszawa “Czytelnik”, 1975. – S. 298-308 : Powrót do źródeł : (rozmowa z Wisławą Szymborską)
M 096686 M 112434 M 224455 F (Opole)

128. „Spisane na wodzie Babel”. Przemilczenie a strategie retoryczne Wisławy Szymborskiej / Dorota Wojda // W : Literatura wobec niewyrażalnego : praca zbiorowa / red. Włodzimierz Bolecki, Erazm Kuźma. – Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN, 1998. – S. 279-292
M 56400 (Kędzierzyn-Koźle), M 179282 M 179284 (Opole)

129. Szymborska i Świrszczyńska – dwa bieguny codzienności / Małgorzata Baranowska // W : Sporne postaci polskiej literatury współczesnej. [T. 3], Kontynuacje / pod red. Aliny Brodzkiej i Lidii Burskiej. – Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN, 1996. – S. 7-22
M 169714/III M 169725/III (Opole)

130. Spotkania z literaturą. Cz. 2. Kas. 4 [Film] / scen. Barbara Hanna Kuligowska ; oprac. Barbara Puszczewicz ; tekst Waldemar Błoński, Leszek Bugajski. -Warszawa : Telewizja Polska S.A. – Tel.Eduk. : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1995. – 1 kas. wideo VHS (180 min) : dźw., kolor ; 13 mm. + Poradnik. – (Spotkania z literaturą )
TV 000191/IV 2 TV 000958/IV 2 (Opole)

131. Studia nad polską literatura współczesną / Per-Arne Bodin ; wybór i posł. Leonard Neuger ; przekł. ze szw. Michał Legierski. – Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2003. – S. 81-89 : O poezji Wisławy Szymborskiej
M 191088 (Opole)

132. Syzyf poezji w piekle współczesności rzecz o Wisławie Szymborskiej / Aneta Wiatr. – Warszawa : “KRAM”, 1996. – 186 s. ; 21 cm.
M 047505 (Brzeg), M 176186 (Opole)

133. Szalik. O Wisławie Szymborskiej dla dzieci / Michał Rusinek. – Poznań : Wydawnictwo Zygzaki, 2023. – 93 s.

134. Szymborska : „Odyseja kosmiczna” / Eryk Ostrowski. – Kraków : “Wir”, 2006. – 182 s. ; 20 cm.

135. Szymborska : szkice / [Edward Balcerzan et al.]. – Warszawa : “Open”, 1996. – 103, [1] s. ; 21 cm.
M 057445 (Nysa), M 225067 F (Opole)

136. Szymborska – znaki szczególne : biografia wewnętrzna / Joanna Gromek-Illg. – Wyd. I. – Kraków : Wydawnictwo Znak, 2020. – 653, [1] s. : fot., il. ; 21 cm.

137. Ślady tradycji trzynastozgłoskowca w tomiku „Chwila” Wisławy Szymborskiej / Marek Piechota // W : Liber amicorum professoris Ioannis Malicki / pod red. Dariusza Rotta i Piotra Wilczka. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011. – S. 222-231
* Dostępne w Internecie: https://sbc.org.pl/Content/362345/liber_amicorum_professoris.pdf [dostęp: 28.06.2023]

138. Świat poetycki Wisławy Szymborskiej / Jan Majda. – Kraków : “Impuls” : “Tekst”, 1996. – 55,[5] s. : il. ; 20 cm.
M 181837 M 225051 F (Opole)

139. Świat ze wszystkich stron świata : o Wisławie Szymborskiej / Stanisław Balbus. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1996. – 249, [3] s. ; 21 cm.
M 56040 (Kędzierzyn-Koźle)

140. Światło wewnętrzne / Julian Kornhauser. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1984. – S. 81-91 : Wisława Szymborska
M 035152 (Brzeg), M 44516 (Kędzierzyn-Koźle), M 038176 (Kluczbork), M 044332 (Nysa), M 136920 M 137379 M 224336 F (Opole)

141. Tak lekko było nic o tym nie wiedzieć… : Szymborska i świat / Małgorzata Baranowska. – Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 1996. – 134 s. ; 21 cm.
M 057728 (Nysa), M 225119 F (Opole)

142. Tyle naraz świata : 27 x Szymborska / Tadeusz Nyczek. – Kraków : Wydawnictwo a5, 2005. – 307, [4] s. ; 21 cm. – ISBN 83-85568-77-8
M 193877 (Opole)

143. „Tyle naraz świata…” : szkice o poezji Wisławy Szymborskiej / Małgorzata Burzka-Janik. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2012. – 119 s. ; 21 cm.
M 208354 (Opole)

144. „W gęstej jak syrop mikroliryce materii” : o „Mikrokosmosie” Wisławy Szymborskiej / Iwona Gralewicz-Wolny // W : Balaghan : mikroświaty i nanohistorie. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015. – S. 379-389

145. W pułapce bytu : o tematach poetyckich Wisławy Szymborskiej / Wojciech Ligęza // W : Widnokręgi literatury – wielogłosy krytyki : prace ofiarowane Profesor Teresie Walas / red. Tomasz Kunz, Anna Łebkowska, Ryszard Nycz, Magdalena Popiel. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015. – S. 371-379
* Dostępne w Internecie: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/9868/ligeza_w_pulapce_bytu_2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 28.06.2023]

146. Wiersz Szymborskiej / Jan Potkański ; pod red. Eugeniusza Czaplejewicza. – Warszawa : Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2000. – 98 s. ; 24 cm.

147. Wisława Szymborska. [Dokument dźwiękowy]. – Warszawa : Agora, cop. 2010. – 3 płyty CD (1 godz. 45 min 59 s) : digital, stereo ; 12 cm + książka : 40, [4] s. : il. ; 26 cm.
NE 001243 F PŁ 003082 F (Opole)

148. Wisława Szymborska / Anna Legeżyńska. – Wyd. 2 popr. – Poznań : “Rebis”, 1996. – 126,[1] s. ; 17 cm. – (Czytani Dzisiaj )
M 176169 M 176192 M 176193 M 176604 M 176605 M 225053 F (Opole)

149. Wisława Szymborska : literacka nagroda Nobla 1996 r. / oprac. Violetta Łabędzka. – Opole : WBP, 1996. – 35 s. ; 21 cm.
M 176019 (Opole)

150. Wisława Szymborska / Anna Legeżyńska. – Wyd. 3 uzup. – Poznań : “Rebis”, 1997. – 131 s. ; 17 cm. – (Czytani Dzisiaj ). – ISBN 83-7120-405-1
M 062781 M 062782 M 062783 (Nysa), M 188666 M 188684 (Opole)

151. Wisława Szymborska : kolaże = collages / [teksty Małgorzata Baranowska, Ryszard Krynicki, Maria Anna Potocka, Michał Rusinek ; przekł. Jerzy Juruś]. – Kraków : Muzeum Sztuki Współczesnej, 2014. – 199, [1] s. : il. kolor. ; 23 cm.

152. Wisława Szymborska / tekst Joanna Szczęsna, Anna Bikont. [Książka mówiona]. – Warszawa : Agora, 2009. – 1 dysk optyczny DVD (73 min) : digital, stereo. ; 12 cm + Książka (40 s. : il. ; 25 cm.)
NE 000444/IV (Opole)

153. Wisława Szymborska. [Dokument dźwiękowy]. – Warszawa : Agora, cop. 2010. – 3 płyty C (1 godz. 45 min 59 s) : digital, stereo ; 12 cm + książka : 40, [4] s. : il. ; 26 cm.
NE 001243 F PŁ 003082 F (Opole)

154. Wisława Szymborska. Cz. 1 [Dok. dźw.] / tekst Joanna Szczęsna, Anna Bikont. – Warszawa : Agora, 2010. – 1 płyta CD (29 min. 16 s.) : digital, stereo. ; 12 cm.
PŁ 000444/I NE 000029/I (Opole)

155. Wisława Szymborska. Cz. 2 [Dok. dźw.] / tekst Joanna Szczęsna, Anna Bikont. – Warszawa : Agora, 2010. – 1 płyta CD (41 min. 24 s.) : digital, stereo. ; 12 cm.
PŁ 000444/II NE 000029/II (Opole)

156. Wisława Szymborska. Cz. 3 [Dok. dźw.] / tekst Joanna Szczęsna, Anna Bikont. – Warszawa : Agora, 2010. – 1 płyta CD (35 min. 22 s.) : digital, stereo. ; 12 cm.
PŁ 000444/III NE 000029/III (Opole)

157. Wisława Szymborska, czyli była sobie dziewczynka // Roksana Jędrzejewska-Wróbel // W : 12 wyjątkowych postaci : polscy autorzy o marzeniach / zilustrowała Eluta Kidacka ; [redakcja Anna Belter]. – Dwanaście wyjątkowych postaci : polscy autorzy o marzeniach. – Poznań : Publicat. Centrum Edukacji Dziecięcej, cop. 2018. – S. 27-37
M 218545 M 218546 (Opole)

158. Wisława Szymborska i funkcje łaciny : uwagi na marginesie wiersza „Zdarzenie” / Elwira Buszewicz // W : Odcisk palca – rozległy labirynt” : prace ofiarowane profesorowi Wojciechowi Ligęzie na jubileusz siedemdziesięciolecia / red. Mateusz Antoniuk, Dorota Siwor. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2022. – S. 49-61

159. Wisława Szymborska – szkic do portretu i jedno zbliżenie / Stanisław Balbus // W :
Wisławy Szymborskiej dary przyjaźni i dowcipu : teksty i wyklejanki poetki z kolekcji Ryszarda Matuszewskiego / Wisława Szymborska. – Warszawa : Oficyna Wydaw., 2008. – 105 s. : il. ; 21 cm

160. Wisławy Szymborskiej projekt (eko)poetycki : wokół wiersza “Moralitet leśny” / Joanna Grądziel-Wójcik // W : Wielkie wiersze – nowe lektury : prace dedykowane profesorowi Rolfowi Fieguthowi / pod redakcją Krzysztofa Trybusia ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2019. – S. 233-250

161. „Właściwie każdy wiersz…” Metapoezja Wisławy Szymborskiej w Dwukropku / Anna Węgrzyniak // W : Nowa poezja polska : twórcy, tematy, motywy / pod red. Tomasza Cieślaka i Krystyny Pietrych. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2009. – S. 273-280
M 201943 M 202026 (Opole)

162. Wokół metatekstu Wisławy Szymborskiej pt. „Fotografia z 11 września”. Próba eksplikacji / Małgorzata Burzka-Janik. – Bibliogr. // W : Uczeń w świecie języka i tekstów / pod red. Jolanty Nocoń i Elżbiety Łuckiej-Zając. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2010. – S. 285-292
M 61848 (Kędzierzyn-Koźle), M 205789 (Opole)

163. Wokół Szymborskiej / [zespół red. Barbara Judkowiak, Elżbieta Nowicka, Barbara Sienkiewicz. – Poznań : Wydawnictwo WiS, 1996. – 143 s. ; 21 cm.

164. Wybrańcy losu : Zbigniew Herbert, Jarosław Iwaszkiewicz, Witold Lutosławski, Czesław Miłosz, Ryszard Przybylski, Jan Józef Szczepański, Wisława Szymborska, Jerzy Turowicz, Anna Turowiczowa, Wiktor Woroszylski, Monika Żeromska / Julia Hartwig. – Warszawa : “Sic!”, 2006. – 141,[3] s. ; 24 cm.
M 193477 M 193514 (Opole)

165. Z bliska : szkice literackie / Ryszard Matuszewski. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1981. – S. 231-247 : O wierszach Wisławy Szymborskiej
M 030367 (Brzeg), M 034724 (Kluczbork), M 039478 M 039479 (Nysa), M 126212 (Opole)

166. Zachwyt i rozpacz : wspomnienia o Wisławie Szymborskiej / wybór, red. i oprac. Agnieszka Papieska. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, cop. 2014. – 525, [3] s., [16] s. tabl. ; 22 cm. – (Twarze ).
M 213341 (Opole)

167. Zagłada i Erynie : „Niewinność” Wisławy Szymborskiej / Katarzyna Kuczyńska-Koschany // W : „Odcisk palca – rozległy labirynt” : prace ofiarowane profesorowi Wojciechowi Ligęzie na jubileusz siedemdziesięciolecia / red. Mateusz Antoniuk, Dorota Siwor. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2022. – S. 35-47

168. Zagubiona przestrzeń i co dalej… / Grażyna B. Tomaszewska. – Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013. – S. 87-136 : Paradoksy i pułapki : (Szymborska – Grass)
M 214750 (Opole)

169. Zdarzyć się mogło. Zdarzyć się musiało : z Wisławą Szymborską spotkanie w wierszu / Marta Fox ; [kolaże Wisławy Szymborskiej oraz grafiki Mariusza Pałki]. – Katowice : Towarzystwo Zachęty Kultury, [1996]. – 158 s., [13] k. tabl. : il. ; 20 cm.
M 176010 (Opole)

 

Artykuły w czasopismach:

 

170. Akrobata i błazen. O poezji miłosnej Wisławy Szymborskiej / Joanna Grądziel // Opcje. – 1996, nr , s. 16-20

171. „Ale na razie tu cisza” – fotografie sprzed katastrofy w wybranych zapisach literackich (Stefan Chwin, Ryszard Kapuściński, Wisława Szymborska) / Magdalena Strąk. – Bibliogr. // Przegląd Humanistyczny. – 2020, nr 1, s. 65-80

172. Amerykanizacja Wisławy Szymborskiej albo: O tym, jak wraz z pewną młodą Kalifornijką tłumaczyłem „Głos w sprawie pornografii” / Stanisław Barańczak // Teksty Drugie. – 1991, nr 4, s. 79-94
* Dostępne w Internecie: https://rcin.org.pl/Content/235047/WA248_72102_P-I-2524_baranczak-amerykani_o.pdf [dostęp: 28.06.2023]

173. Bezradna malarka / Tadeusz Nyczek // Zeszyty Literackie. – Z. 131 (2015), s. 123-130
* „Portret z pamięci” Wisławy Szymborskiej

174. „Co innego cebula…” / Krystyna Rodowska // Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorze. – R. 29, [nr] 1 (2022), s. 70-71
* Dostępne w Internecie: https://kwartalnik.art.pl/wp-content/uploads/2022/04/Numer-ca%C5%82y-113-w-PDF.pdf#page=53 [dostęp: 28.06.2023]

175. Co wiersz, to problem. O tłumaczach i tłumaczeniach / Anna Bikont, Joanna Szczęsna // Znak. – 2012, nr 5, s. 100-105

176. Co zrobić z “Uprzejmością niewidomych”? : kilka myśli wokół wiersza Wisławy Szymborskiej / Marek Bernacki // Świat i Słowo : filologia, nauki społeczne, filozofia, teologia. – 2004, nr 1, s. 291-296

177. Czarodziejska góra à la PRL : wybór korespondencji Kornela Filipowicza i Wisławy Szymborskiej / oprac. Bogdan Rogatko // Nowa Dekada Krakowska. – 2015, nr 5, s. 87-99

178. Czytelniczka doskonała / Justyna Sobolewska // Polityka. – 2015, nr 44, s. 76
* Zawiera rec. książki: Wszystkie lektury nadobowiązkowe / Wisława Szymborska. – Kraków, 2015

179. Dialektyka nieba – Szymborska i Norwid / Wiesław Rzońca // Przegląd Humanistyczny. – 2002, nr 6, s. 67-79

180. Dlaczego Szwecja tak ją kocha? Monolog na dwa głosy o poezji Wisławy Szymborskiej / Agneta Pleijel ; przekł. Justyna Magiera // Nowa Dekada Krakowska. – 2013, nr 4/5, s. 32-39

181. Drapanie mapy / Inga Iwasiów // Nowa Dekada Krakowska. – 2012, nr 1/2, s. 90-94

182. Duch Wisławy Szymborskiej / Roman Misiewicz// Nowa Okolica Poetów. – 2003, nr 12/13, s. 55-67

183. Dwadzieścia lat temu. Mały aneks do znanych opowieści / Teresa Walas // Nowa Dekada Krakowska. – 2016, nr 6, s. 48-65
* Wisława Szymborska

184. Dwukropek: zamiast kropki. Julian Kornhauser czyta tom Wisławy Szymborskiej / Adrian Gleń // Nowa Dekada Krakowska. – 2013, nr 4/5, s. 94-99

185. Echo Szymborskiej – dwa słowa o jej obecności we Włoszech / Jarosław Mikołajewski // Nowa Dekada Krakowska. – 2013, nr 4/5, s. 18-21

186. Ekfrazy w poezji Wisławy Szymborskiej / Małgorzata Czermińska // Teksty Drugie. – 2003, nr 2/3, s. 230-242
* Dostępne w Internecie: https://rcin.org.pl/Content/53814/PDF/WA248_70156_P-I-2524_czermin-ekfrazy.pdf [dostęp: 28.06.2023]

187. Ekscentryczna introwertyczka / Anna Bikont ; rozm. przepr. Aleksandra Żelazińska // Polityka. – 2023, nr 28, s. 80-82
* Rozmowa o Wisławie Szymborskiej z współautorką jej biografii Anną Bikont

188. „Ewa z żebra”, „Wenus z piany”, „Minerwa z głowy Jowisza”. Trzy oblicza jeden portret, czyli obraz kobiety w poezji Wisławy Szymborskiej / Małgorzata Burzka // Kwartalnik Opolski. – 2003, nr 4, s. 73-82

189. Ewolucja światopoglądowa w twórczości Wisławy Szymborskiej / Mirosława Ołdakowska-Kuflowa // Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. – 1998, nr 1/2, s. 67-79

190. „Filutka z filigranu”, czyli o przekładzie językowego naśladownictwa z ekfrastycznych wierszy Wisławy Szymborskiej / Agata Brajerska-Mazur // Pamiętnik Literacki. – 2012, z. 1, s. 187-219

191. Flirt z tajemnicą bytu – czyli Szymborska / Dorota Mazurek // Akcent. – 1996, nr 4, s. 14-21

192. Granice refleksji aksjologicznej w twórczości Wisławy Szymborskiej / Jarosław Michalak // Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie. – 1995, nr 34 (1741), s. 175-188

193. Gry frazeologiczne Wisławy Szymborskiej / Wojciech Ligęza // Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. – R. 31 (1996), s. 27-39
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media//files/Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza/Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza-r1996-t31/Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza-r1996-t31-s27-39/Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza-r1996-t31-s27-39.pdf [dostęp: 28.06.2023]

194. “Homo Ludens z Książką”, czyli Wokół “Lektur nadobowiązkowych” Wisławy Szymborskiej / Maria Tarnogórska // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica. – [T.] 10 (2022), s. 92-104
* Dostępne w Internecie: https://studiapoetica.up.krakow.pl/article/view/9725/8899 [dostęp:28.06.2023]

195. Homo ludens z książką w ręku (na marginesie “Lektur nadobowiązkowych” Wisławy Szymborskiej) / Stanisław Tomala // Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. – R. 31 (1996), s. 59-66
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media//files/Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza/Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza-r1996-t31/Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza-r1996-t31-s59-66/Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza-r1996-t31-s59-66.pdf [dostęp: 28.06.2023]

196. Jak czytano Szymborską w Szwecji / Anders Bodegård // Nowa Dekada Krakowska. – 2013, nr 4/5, s. 40-44

197. Jak rozmawiać o śmierci? / Aleksandra Stolarczyk // Remedium. – 2021, nr 11, s. 23-25

198. Jak (wy)tłumaczyć punkt widzenia kota? (o rosyjskich przekładach wiersza Wisławy Szymborskiej “Kot w pustym mieszkaniu”) / Krzysztof Jeleń // Między Oryginałem a Przekładem. – R. 25, nr 1/4 (2019), s. 137-158

199. Jaki jest piesek? Śliczny. O recepcji twórczości Wisławy Szymborskiej wśród japońskich studentów / Barbara Morcinek // Postscriptum Polonistyczne. – 2012, nr 2, s. 275-283
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/510979 [dostęp: 28.06.2023]

200. Jarmark cudów, czyli Szymborska (i szymborskizm) we Włoszech / Luigi Marinelli ; przekł. Monika Woźniak // Nowa Dekada Krakowska. – 2013, nr 4/5, s. 6-17

201. 11 [Jedenastego] września 2001 w poezji (Szymborska, Lipska, Hartwig) / Katarzyna Wądolny-Tatar // Pamiętnik Literacki. – 2012, z. 4, s. 101-113
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media//files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r2012-t103-n4/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r2012-t103-n4-s101-113/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r2012-t103-n4-s101-113.pdf [dostęp: 28.06.2023]

202. „Jeszcze”. Jeszcze jeden przypis do wiersza Wisławy Szymborskiej / Katarzyna Kuczyńska-Koschany // Pamiętnik Literacki. – 2019, z. 4, s. 161-171
* Reinterpretacja wiersza Wisławy Szymborskiej „Jeszcze” w odniesieniu do jego dotychczasowych odczytań. Wiersz został także skonfrontowany z innym utworem noblistki, zatytułowanym „Transport Żydów 1943”
* Dostępne w Internecie: https://rcin.org.pl/Content/137512/WA248_171155_P-I-30_koschany-jeszcze_o.pdf [dostęp: 23.06.2023 r.]

203. Kanon / Przemysław Czapliński // Res Publica Nowa. – 2007, nr 1, s. 90-97
* Kanon polskiej literatury współczesnej po 1989 roku

204. Kawa po turecku / Adam Zagajewski // Zeszyty Literackie. – Z. 131 (2015), s. 117-122
* Wisława Szymborska

205. Kilka słów w sprawie obecności Wisławy Szymborskiej w świecie języka hiszpańskiego / Abel Murcia, Gerardo Beltrán ; przekł. Maria Filipowicz-Rudek // Nowa Dekada Krakowska. – 2013, nr 4/5, s. 46-53

206. Kobieca perspektywa w poezji Szymborskiej – próba postfeministycznej refleksji / Bożena Karwowska // Teksty Drugie. – 2004, nr 3, s. 79-90

207. Kobiecość jako strażniczka wartości : wokół wiersza Wisławy Szymborskiej „Fetysz płodności z paleolitu” / Grzegorz Chojnowski // Katedra. – [Nr] 5 (2004), s. 79-97

208. Kocham cię, ale się tym nie przejmuj / Kalina Błażejowska // Tygodnik Powszechny. – 2016, nr 44, s. 56-57
* Korespondencja Wisławy Szymborskiej i Kornela Filipowicza

209. Koniec i początek / Justyna Sobolewska // Polityka. – 2012, nr 16, s. 74-75
* Ostatni tom Wisławy Szymborskiej „Wystarczy”

210. Konieczna niekonieczność poezji Wisławy Szymborskiej / Krystyna Lenkowska // Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorze. – R. 29, [nr] 1 (2022), s. 53-59
*Dostępne w Internecie : https://kwartalnik.art.pl/wp-content/uploads/2022/04/Numer-ca%C5%82y-113-w-PDF.pdf#page=53 [dostęp: 28.06.2023]

211. „Konieczny bytu cień” – ironia romantyczna w poezji Wisławy Szymborskiej / Lidia Dziedzic // Akcent. – 1996, nr 1, s. 94-106

212. Konwersacyjny wiersz Szymborskiej w świetle teorii etyki komunikacji / Tomasz Żurawlew. – Bibliogr. // Poradnik Językowy. – 2019, z. 7, s. 72-83
* Dostępny w Internecie: https://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_33896_PorJ_2019_7_6 [dostęp: 26.06.2023]

213. „Którzyśmy serca swoje jedli i krew swoją pili” : cielesność w twórczości Wisławy Szymborskiej / Agnieszka Dauksza // Teksty Drugie. – 2010, nr 5, s. 213-225

214. „Lekcje biologii”, czyli Miłosz czyta Szymborską / Joanna Grądziel-Wójcik // Ruch Literacki. – 2011, z. 1, s. 99-112

215. List w służbie pamięci. Dokumentalny wymiar korespondencji Wisławy Szymborskiej i Kornela Filipowicza / Anna Wojciechowska // Stylistyka. – [T.] 28 (2019), s. 193-212
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/615055 [dostęp: 28.06.2023]

216. Listy umarłych. Czytanie znaków / Aneta Wiatr // Twórczość. – 2020, nr 7-8, s. 178-196
* Twórczość Wisławy Szymborskiej

217. Marzenie o lepszym świecie / Wojciech Ligęza // Teksty Drugie. – 1991, nr 4, s. 67-78
* Dostępne w Internecie: https://rcin.org.pl/Content/235048/WA248_72101_P-I-2524_ligeza-marzenie_o.pdf [dostęp: 28.06.2023]

218. Matka w poetyckim obrazie świata Wisławy Szymborskiej / Katarzyna Dulko // Białostockie Archiwum Językowe. Nr 21 (2021), s. 11-21
* Dostępne w Internecie: https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/12008/1/BAJ_21_2021_K_Dulko_Matka_w_poetyckim_obrazie_swiata_Wislawy_Szymborskiej.pdf [dostęp: 26.06.2023]

219. „Mieszanina wzniosłości z mową pospolitą” ; o autorskich realizacjach głosowych wierszy „Nieczytanie” i „Zamachowcy” Wisławy Szymborskiej z tomu „Tutaj” / Katarzyna Ciemiera // Nowy Napis. – Nr 20 (2023), s. 29-38

220. Między alfą a omegą : (o późnej poezji Wisławy Szymborskiej) / Janusz Drzewucki // Wyspa. – 2018, nr 1-2, s. 13-28

221. Między alfą a omegą : (o późnej poezji Wisławy Szymborskiej) / Janusz Drzewucki // Wyspa. – 2017, nr 4 suplement, s. 4-18

222. Motyw śmierci w późnej poezji Wisławy Szymborskiej / Marek Bernacki // Polonistyka. – 2006, nr 8, s. 26-31

223.„Może być bez tytułu” / Justyna Bargielska // Znak. – 2012, nr 5, s. 96-99

224. Na początku jest awangarda / Arkadiusz Morawiec // Nowe Książki. – 2015, nr 4, s. 20-21
* Zawiera rec. książki: Czarna piosenka / Wisława Szymborska. – Kraków, 2014

225. „Nasi ludzie nie umieją mówić z sobą” : obcość i bliskość w wierszach Wisławy Szymborskiej / Wojciech Ligęza // Akcent. – 2016, nr 2, s. 27-37

226. „Nazajutrz – bez nas” / Bogdan Rogatko // Nowa Dekada Krakowska. – 2016, nr 1/2, s. 151-154

227. Nicowanie nicości : (syzyfowe) prace eschatologiczne w poezji Wisławy Szymborskiej / Justyna Baran // Nowy Napis. – Nr 20 (2023), s. 9-28

228. „Nie starczy ust do wymówienia przelotnych imion twoich, wodo” – nazwy własne w twórczości Wisławy Szymborskiej / Magdalena Graf. – Bibliogr. // Onomastica. – R. 65, cz. 2 (2021), s. 103-118
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/1992242 [dostęp: 28.06.2023]

229. Niektórzy lubią Szymborską / Giovanna Tomassucci // Nowa Dekada Krakowska. – 2016, nr 6, s. 42-47
* Poezja Wisławy Szymborskiej we Włoszech

230. Nienapisany wiersz / Leszek Szaruga // Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorze. – R. 29, [nr] 1 (2022), s. 84-91
* Dostępne w Internecie: https://kwartalnik.art.pl/wp-content/uploads/2022/04/Numer-ca%C5%82y-113-w-PDF.pdf#page=53 [dostęp: 28.06.2023]

231. Niewidzialny łańcuch. O kilku wierszach Wisławy Szymborskiej / Wojciech Bonowicz // Znak. – 2012, nr 5, s. 92-95

232. Niezwykły użytek z życia i poezji. O Wisławie Szymborskiej / Roberto Galaverni // Przestrzenie Teorii. – [T.] 26 (2016), s. 255-267
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/1391663 [dostęp: 28.06.2023]

233. O dyskursie epistolarnym w świetle korespondencji Wisławy Szymborskiej i Kornela Filipowicza / Anna Wojciechowska // Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. – 2019, nr 2, s. 281-292
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/1044383 [dostęp: 28.06.2023]

234. O poznawaniu przyrody: dialog nauki z poezją Wisławy Szymborskiej / Michał Jasieński // Kosmos. – [T.] 56, nr 1-2 (2007), s. 197-203
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/1197784 [dostęp: 28.06.2023]

235. O „rybie” w wierszu Wisławy Szymborskiej : (analiza składniowa i poetycka) / Władysław Śliwiński // Język Polski. – 1997, nr 1, s. 6-9

236. O stylu ostatnich wierszy Szymborskiej / Teresa Skubalanka // Poradnik Językowy. – 2013, z. 5, s. 68-72

237. Oblicza miłości w poezji Wisławy Szymborskiej / Agnieszka Bielak // Roczniki Humanistyczne. – [T.] 59, z. 1 (2011), s. 233-250
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/1933618 [dostęp: 28.06.2023]

238. Od „Szukania słowa” do „Wołania do Yeti” : biografia literacka Wisławy Szymborskiej 1945-1957 / Anna Zarzycka // Pamiętnik Literacki. – 2010, nr 1, s. 201-219
* Dostępne w Internecie: https://rcin.org.pl/Content/63291/PDF/WA248_80966_P-I-30_zarzycka-szukania_o.pdf [dostęp: 26.06.2023]

239. Ofiarowanie Izaaka oczami dziecka? O wierszu Wisławy Szymborskiej Noc / Jakub Kozaczewski // Świat Tekstów. Rocznik Słupski. – [T.] 14 (2016), s. 159-170
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/955686 [dostęp: 28.06.2023]

240. Otwarty horyzont : Wisławy Szymborskiej próby demityzacji rzeczywistości / Grzegorz Tomicki // Fa-Art. – 2009, nr 1/2, s. 24-35

241. Pan Newton i mała dziewczynka. Notatka o nowej książce Wisławy Szymborskiej / Marian Stala. – Fot. // Tygodnik Powszechny. – 2002, nr 36, s. 12

242. Performatywny potencjał Logos jako element agitacyjno-propagandowej formuły socrealistycznych tomików Wisławy Szymborskiej / Anna Szóstak // Orbis Linguarum : legnickie rozprawy filologiczne. – Vol. 52 (2018), s. 23-35

243. Pilne pytania w drodze „po ostatnie Słowo” : o liryce Wisławy szymborskiej / Teresa Tomsia // Nowy Napis. – Nr 20 (2023), s. 69-74

244. Poetyka i światopogląd „światów możliwych” Wisławy Szymborskiej / Stanisław Balbus // Ruch Literacki. – 1994, z. 1/2 s. 1-22

245. Poetyckie bestiarium Wisławy Szymborskiej. Preliminaria / Joanna Korpysz-Drzazga, Tomasz Korpysz // Poradnik Językowy. – 2012, z. 7, s. 16-26

246. Poezja filozoficzna Szymborskiej (człowiek, byt, poznanie, etyka) / Edward Kasperski // Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. – R. 31 (1996), s. 11-26
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza/Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza-r1996-t31/Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza-r1996-t31-s11-26/Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza-r1996-t31-s11-26.pdf [dostęp: 28.06.2023]

247. Poezja jako świadomość / Czesław Miłosz // Teksty Drugie. – 1991, nr 4, s. 5-7

248. Poezja pytań naiwnych (Szkic o wierszach Wisławy Szymborskiej) / Sławomir Janowski // Strony. – 1996, nr 3/4, s. 26-29

249. Poezja w kontekście wczesnej edukacji. Trzeba „świat przyłapać na inności” – wiersze Wisławy Szymborskiej w odbiorze pięciolatków / Urszula Chęcińska // Konteksty Pedagogiczne. – 2020, nr 2, s. 387-402
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/1199605 [dostęp: 28.06.2023]

250. Portret współczesnej kobiety w poezji Wisławy Szymborskiej / Nel Buczyńska // Test. – 1997, nr 3, s. 43-59

251. Posthumanizm Szymborskiej potknął się o kamień : o wierszu „Rozmowa z kamieniem” / Wojciech Kudyba // Nowy Napis. – Nr 20 (2023), s. 58-68

252. Potoczna i naukowa kategoryzacja świata a poetyckie transgresje (na przykładzie kilku wierszy Wisławy Szymborskiej) / Irena Szczepankowska . – Bibliogr. // Stylistyka. – [T.] 22 (2013), s. 289-307

253. Pożegnanie Wisławy Szymborskiej / Adam Zagajewski // Zeszyty Literackie. – Z. 117 (2012), s. 7-8

254. Pożegnanie z Wisławą / Kalina Błażejowska // Tygodnik Powszechny. – 2021, nr 8, s. 72-76

255. Proszę o trochę spokoju / Kalina Błażejowska // Tygodnik Powszechny. – 2012, nr 7, s. 4-7

256. Próba ciemności. O „Uprzejmości niewidomych” Wisławy Szymborskiej. Od refleksji metapoetyckiej do antropologii / Alicja Mazan-Mazurkiewicz // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria. – 2013, nr 4, s. 157-171
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/967440 [dostęp: 28.06.2023]

257. Próby korekcyjne : tylko poezja / Marek Beylin // Dialog. – 1996, nr 11, s. 182-184
* Nagroda Nobla dla Wisławy Szymborskiej

258. Przekształcanie zwyczajności. O przekładaniu Wisławy Szymborskiej / Clare Cavanagh // Przekładaniec. – 2003, nr 10, s. 10-17

259. „Przepaść nas nie przecina. Przepaść nas otacza” : medytacje filologiczno-filozoficzne na marginesie wiersza „Akrobata” Wisławy Szymborskiej / Ireneusz Staroń // Nowy Napis. – Nr 20 (2023), s. 75-84

260. „Przepisywanie” Wielkiej Historii : Achmatowa, Szymborska i żona Lota / Clare Cavanagh // Teksty Drugie. – 2001, nr 2, s. 11-28

261. Przestrzeń zamknięta w metaforach / Maciej Kociuba // Akcent. – 2001, nr 1-2, s. 133-147

262. Radość czytania, czyli o „Chwili” Wisławy Szymborskiej – współgłos / Stanisław Dąbrowski // Pamiętnik Literacki. – 2004, z. 2, s. 71-91

263. Radość oglądania / Katarzyna Wajda // Nowa Dekada Krakowska. – 2016, nr 6, s. 142-154
* Wisława Szymborska bohaterką filmów dokumentalnych

264. Recepcja dzieła Wisławy Szymborskiej w Czechosłowacji i w Republice Czeskiej / Libor Martinek // Znaj. – Nr 18 (2022), s. 78-87

265. Reprezentacje poezji Wisławy Szymborskiej w polskich tygodnikach opinii w okresie 2-14 lutego 2012 / Mateusz Zimnoch // Zeszyty Prasoznawcze. – 2012, nr 1-2, s. 165-183
* Dostępne w Internecie: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/2121/Mateusz%20Zimnoch,%20Reprezentacje%20poezji%20Wis%20awy%20Szymborskiej%20w%20polskich%20tygodnikach%20opinii%20w%20okresie%202-14%20lutego%202012.pdf?sequence=1 [dostęp: 26.06.2023]

266. Ręcznie i maszynowo / Aneta Wiatr // Twórczość. – 2012, nr 8, s. 89-103

267. Rozmowa konieczna i niemożliwa? : „Milczenie roślin” : monolog poetycki Wisławy Szymborskiej / Paulina Rydz // Maska. – 2019, nr 1, s. 161-176

268. Różnice w podobieństwach, podobieństwa w różnicach. Elizabeth Bishop i Wisława Szymborska / Anna Pekaniec // Nowa Dekada Krakowska. – 2013, nr 4/5, s. 100-106

269. „Skazani na ciężkie norwidy”? Kilka uwag o kulturowych aspektach przekładu poezji Wisławy Szymborskiej na język norweski / Aleksandra Wilkus-Wyrwa // Studia Scandinavica. – 2019, nr [3], s. 76-91
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/696982 [dostęp: 28.06.2023]

270. Słowa i rzeczy / Michał Paweł Markowski // Tygodnik Powszechny. – 2012, nr 40, dod. “Radość pisania”, s. II-III

271. Spotkanie z Wielką Matką. Sztuka paleolityczna w twórczości Wisławy Szymborskiej i Zbigniewa Herberta / Tomasz Tomasik // Pamiętnik Literacki. – 2012, z. 1, s. 129-145

272. Straszne światło stoicyzmu / Małgorzata Baranowska // Teksty Drugie. – 1991, nr 4, s. 59-66
* Dostępne w Internecie: https://rcin.org.pl/Content/235049/WA248_72100_P-I-2524_baranowska-straszne_o.pdf [dostęp: 28.06.2023]

273. Strategie translatorskie w przekładzie problemów kulturowych z wierszy Wisławy Szymborskiej / Agata Brajerska-Mazur // Pamiętnik Literacki. – 2010, z. 3, s. 111-137
* Dostępne w Internecie: https://rcin.org.pl/Content/63703/PDF/WA248_81695_P-I-30_tomasik-spotkanie_o.pdf [dostęp: 26.06.2023]

274. Szuflada Szymborskiej / Anna Baranowa // Nowa Dekada Krakowska. – 2016, nr 6, s. 128-134
* Dostępne w Internecie: https://www.szymborska.org.pl/app/uploads/2020/04/Nowa-Dekada-Krakowska-2016-nr-6.pdf [dostęp: 28.06.2023]

275. Szukający słów, których nie ma : Wisława Szymborska i Jerzy Ficowski – dwugłos dwudziestoletnich / Ewa Goczał // Nowy Napis. – Nr 20 (2023), s. 39-57

276. Szymborska czytana od końca / Janina Abramowska // Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. – [T.] 22 (2013), s. 225-231

277. Szymborska eks-centryczna / Grażyna Borkowska // Teksty Drugie. – 1991, nr 4, s. 45-58
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media//files/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1991-t-n4_(10)/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1991-t-n4_(10)-s45-58/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1991-t-n4_(10)-s45-58.pdf [dostęp: 28.06.2023]

278. Szymborska i jej mieszkania / Teresa Walas // Nowa Dekada Krakowska. – 2014, nr 6, s. 140-143

279. Szymborska i krytycy / Michał Głowiński // Teksty Drugie. – 1998, nr 4, s. 177-199
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1998-t-n4_(52)/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1998-t-n4_(52)-s177-199/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1998-t-n4_(52)-s177-199.pdf [dostęp: 28.06.2023]

280. Szymborska i Świrszczyńska – dwa bieguny codzienności / Małgorzata Baranowska // Teksty Drugie. – 1995, nr 3/4, s. 256-26
* Dostępne w Internecie: https://rcin.org.pl/ibl/Content/67787/PDF/WA248_73296_P-I-2524_baranowska-szymbor_o.pdf [dostęp: 28.06.2023]

281. Szymborska o radości pisania / Małgorzata Gajak-Toczek // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. – [T.] 7, nr 1 (2005), s. 445-456
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media//files/Acta_Universitatis_Lodziensis_Folia_Litteraria_Polonica/Acta_Universitatis_Lodziensis_Folia_Litteraria_Polonica-r2005-t7-n1/Acta_Universitatis_Lodziensis_Folia_Litteraria_Polonica-r2005-t7-n1-s445-456/Acta_Universitatis_Lodziensis_Folia_Litteraria_Polonica-r2005-t7-n1-s445-456.pdf [dostęp: 28.06.2023]

282. Szymborska. Obecność w popkulturze / Tomasz Cieślak // Nowa Dekada Krakowska. – 2016, nr 6, s. 26-31

283. Szymborska szuka słowa / Andrzej Franaszek // Tygodnik Powszechny. – 2014, nr 41, s. 66

284. Szymborska w kufrze / Aneta Wiatr // Twórczość. – 2016, nr 2, s. 133-134
* Zawiera rec. książki: Wszystkie lektury nadobowiązkowe / Wisława Szymborska. – Kraków, 2015

285. Szymborska w oczach następnych pokoleń / Karol Maliszewski // Nowa Dekada Krakowska. – 2016, nr 6, s. 32-41

286. Szymborska w szkole świata / Anna Nasiłowska // Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza. – R. 31 (1996), s. 53-57
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media//files/Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza/Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza-r1996-t31/Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza-r1996-t31-s53-57/Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza-r1996-t31-s53-57.pdf  [dostęp: 28.06.2023]

287. Szymborska w Szwecji / Anders Bodegård // Zeszyty Literackie. – Z. 122 (2013), s. 86-89
* Posłowie do szwedzkiego wydania tomu wierszy Wisławy Szymborskiej „Wystarczy”

288. Szymborska we Francji / Isabelle Macor-Filarska ; przekł. Paulina Małochleb // Nowa Dekada Krakowska. – 2013, nr 4/5, s. 22-31

289. Szymborska wtedy i dziś / Marta Wyka // Nowa Dekada Krakowska. – 2016, nr 6, s. 20-25

290. Świat sztuki w poezji Wisławy Szymborskiej / Joanna Grądziel // Pamiętnik Literacki. – 1996, z. 2, s. 85-102
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1996-t87-n2/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1996-t87-n2-s85-102/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1996-t87-n2-s85-102.pdf [dostęp: 28.06.2023]

291. „Tam, gdzie Pacyfik potulnie wpływa do Rudawy”. Od miejsca geograficznego do antropologicznego kontekstu w twórczości Wisławy Szymborskiej / Michał Rogoż // Ruch Literacki. – 2013, z. 3, s. 347-363
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/422224 [dostęp: 28.06.2023]

292. Teatr życia w tekstach kultury? / Dorota Boeske // Polonistyka. – 2003, nr 5, s. 286-290

293. Tropy duszy w poezji Wisławy Szymborskiej / Agnieszka Bielak // Kresy. – 2004, nr 57-58, s. 44-53

294. Trzy piórka: Notatki na marginesie wiersza / Tomasz Różycki // // Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorze. – R. 29, [nr] 1 (2022), s. 73-80
* Dostępne w Internecie: https://kwartalnik.art.pl/wp-content/uploads/2022/04/Numer-ca%C5%82y-113-w-PDF.pdf#page=53 [dostęp: 28.06.2023]

295. „Tyle wiemy o sobie/ile nas sprawdzono”. Recepcja Wisławy Szymborskiej w mediach / Marta Wojtyra // Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego. – [T.] 28 (2019), s. 23-35
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/782324 [dostęp: 28.06.2023]

296. Uciekinierka z Utopii / Michał Paweł Markowski // Tygodnik Powszechny. – 2012, nr 7, s. 8-9

297. „Urodzone cytaty”. Wisława Szymborska jako aforystka / Maria Tarnogórska // Zagadnienia Rodzajów Literackich. – 2019, z. 3, s. 91-102
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/578912 [dostęp: 28.06.2023]

298. Uwagi o wspólnocie języka i porozumiewaniu się inspirowane wierszem „Na wieży Babel” Wisławy Szymborskiej / Zbigniew Kloch // Pamiętnik Literacki. – 1998, z. 4, s. 139-147

299. „Vermeer” – ekfrastyczne haiku Wisławy Szymborskiej / Marek Bernacki // Kwartalnik Artystyczny. – 2010, nr 2, s. 157-166

300. Voller bene alla Szymborska – kochać Szymborską / Agata Bogdańska // Polonistyka. – 2012, nr 5, s. 5-8

301. W natchnionym odniechceniu, czyli o neologizmach w wierszach Wisławy Szymborskiej / Marta Banak-Zmyślna // Studia Filologiczne Akademii Świętokrzyskiej. – T. 18 (2005), s. 105-118

302. W niepomyślenie, w nieodżałowanie : o twórczości Wisławy Szymborskiej / M. Jentys // Odra. – 1985, nr 3, s. 62-65

303. W szkole świata / Edward Balcerzan // Teksty Drugie. – 1991, nr 4, s. 30-44
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1991-t-n4_(10)/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1991-t-n4_(10)-s30-44/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1991-t-n4_(10)-s30-44.pdf [dostęp: 28.06.2023]

304. Warto / Aneta Wiatr // Twórczość. – 2016, nr 3, s. 107-110

305. Wiersz wewnątrz gazety / Jacek Łukasiewicz // Teksty Drugie. – 1991, nr 4, s. 8-29
*Dostępny w Internecie: https://rcin.org.pl/Content/235052/WA248_72097_P-I-2524_lukasiewicz-wiersz_o.pdf [dostęp: 28.06.2023]

306. Wisława Szymborska (1923-2012) : zestawienie bibliograficzne / Elżbieta Trojan //Poradnik Bibliotekarza. – 2022, nr 12, s. 38-40

307. Wisława Szymborska (1923-2012) / Urszula Cimoch // Poradnik Bibliograficzno-Metodyczny. – 2012, nr 2, s. 30-42

308. Wisława Szymborska (1923-2021) : zestawienie bibliograficzne / Elżbieta Trojan // Poradnik Bibliotekarza. – 2022, nr 12, s. 38-40

309. Wisława Szymborska – literacka Nagroda Nobla 1996 / Urszula Bzdawka // Poradnik Bibliograficzno-Metodyczny. – 1997, nr 1, s. 22-30
* Bibliografia

310. Wisława Szymborska : Vermeer / Tadeusz Dąbrowski // Odra. – 2022, nr 6, s. 50-51

311. Wisława Szymborska w tłumaczeniach rosyjskich / Lidia Mazur-Mierzwa // Respectus Philologicus. – Nr 16 (2009), s. 116-125

312. Wisława Szymborska w roli redaktora Poczty literackiej. Obraz nadawcy / Anna Wojciechowska // Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. – 2017, nr 3, s. 141-152
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/1401120 [dostęp: 28.06.2023]

313. Wisława Szymborska w węgierskich czasopismach literackich / Elżbieta Szawerdo // Acta Philologica. – Nr 43 (2013), s. 174-184
* Dostępne w Internecie: https://acta.wn.uw.edu.pl/api/files/view/1830360.pdf [dostęp: 28.06.2023]

314. Wisława Szymborska wobec końca wieku / Elżbieta Mazur // Nowa Okolica Poetów. – 2003, nr 12/13, s. 73-77

315. Wisławy Szymborskiej igraszki z agensem i inne osobliwości gramatyczne / Krystyna Kallas // Prace Filologiczne. – [T.] 60, nr 12 (2011), s. 119-130

316. Wisławy Szymborskiej poetyka zaprzeczeń / Piotr Michałowski // Pamiętnik Literacki. – 1996, z. 2, s. 123-143
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1996-t87-n2/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1996-t87-n2-s123-143/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1996-t87-n2-s123-143.pdf [dostęp: 28.06.2023]

317. Wisławy Szymborskiej przypadki / Jacek Lewiński // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. – [T.] 02, (2001, s. [83]-103
* Dostępne w Internecie: https://dspace.uni.lodz.pl/bitstream/handle/11089/8536/83-103.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 28.06.2023]

318. Wisławy Szymborskiej ze sztuką obrazu poetycki dialog / Wojciech Pelczar // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Dydaktyka. Z. 5, (1998), s. 37-51

319. Wisełka / Urszula Kozioł // Znak. – 2012, nr 5, s. 90-91

320. Wspaniała poetka / Jacek Łukasiewicz // Odra. – 2012, nr 3, s. 2-3

321 Wspólna podróż / Justyna Sobolewska // Polityka. – 2023, nr 9, s. 102
* Zawiera rec. książki: Wiersze wszystkie / Wisława Szymborska, Kraków 2023

322. Wszystko niezwyczajne. Efekt biografii Wisławy Szymborskiej / Sylwia Kondek // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica. – 2016/4. – 204-210
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/445496 [dostęp: 208.06.2023]

323. Wysławianie Wisławy Szymborskiej. Na marginesie przekładów na język szwedzki Andersa Bodegårda / Leonard Neuger // Teksty Drugie. – 1991, nr 4, s. 95-99
* Dostępne w Internecie: https://rcin.org.pl/Content/235046/WA248_72103_P-I-2524_neuger-wyslawianie_o.pdf [dostęp: 28.06.2023]

324. „Wywiad z Atropos”, czyli śmierć bliżej ucznia / Anna Biernacka // Język Polski w Liceum. – 2010/2011, nr 2, s. 75-85

325. Znaczenie i styl tekstu poetyckiego (na przykładzie tomiku „Chwila” i innych wierszy Wisławy Szymborskiej) / Barbara Greszczuk. – Bibliogr. // Stylistyka. – [T.] 17 (2008), s. 77-97
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/953674 [dostęp: 28.06.2023]

326. „Żart jest najlepszą dla mnie rekomendacją powagi.” O humorze poetyckim oraz Wisławy Szymborskiej zabawach słowem i obrazem / Wojciech Ligęza // Polonistyka. Innowacje. – 2015, nr 2, s. 1-12
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/1111076 [dostęp: 28.06.2023]

327. Życie choćby i długie, zawsze będzie za krótkie / Anna Węgrzyniak // Śląsk. – 2021R, nr 3, s. 16-20

328. „Życie z kropką u nogi”. Poetyckie renarracje Wisławy Szymborskiej / Joanna Grądziel-Wójcik // Zagadnienia Rodzajów Literackich. – 2014, z. 2, s. 111-121
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/579327 [dostęp: 28.06.2023]

 

Netografia:

Fundacja Wisławy Szymborskiej
https://www.szymborska.org.pl/
Twórcy: Wisława Szymborska
https://culture.pl/pl/tworca/wislawa-szymborska

 

Zob. także: SZYMBORSKA Wisława (1923-2012) – materiały repertuarowe

 

Oprac. Iwona Kowalska
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu