sport

Wychowanie fizyczne

Zestawienie bibliograficzne „Scenariusze i konspekty lekcji wychowania fizycznego ” gromadzi wybór piśmiennictwa z lat 2000-2022 i składa się z 274 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej. W bibliografii zamieszczone zostały także materiały dotyczące edukacji prozdrowotnej. Zestawienie składa się …

Sport

Niniejsze zestawienie bibliograficzne zawiera wybór literatury zawierającej materiały repertuarowe poświęcone sportowi (np. obchodom Dnia Sportu). Zawiera przede wszystkim scenariusze sportowych imprez szkolnych i przedszkolnych (festyny, konkursy, zabawy ruchowe).
Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu i obejmuje literaturę z lat 1999-2019.

Książki:

1. Wielka księga …

Sport

Książki:

1. Baseball i piłka nożna w amerykańskiej i polskiej kulturze jako przykład współczesnego mitu i rytuału / Michał Mazurkiewicz. – Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014. – 237, [2] s. ; 24 cm.

2. Bieżnie w słońce wiodą : antologia olimpijska, Pekin 2008 / wiersze poetów chiń. na …