ptaki

Łabędź

Książki:

1. Bestiariusz / przeł. z katalońskiego Rozalya Sasor ; [wstęp] Anna Sawicka. – Kraków : „Księgarnia Akademicka”, [2005]. – 140,[4] s.,[8] s. tabl. kolor. : il. kolor. ; 21 cm. – (Seria z Barretiną=Serie amb Barretina)
* M.in. o naturze łabędzia
M 194726 (Opole)

2. Natura i jej symbole …

Sokół

Książki:

1. Bestiariusz / przeł. z katalońskiego Rozalya Sasor ; [wstęp] Anna Sawicka. – Kraków : „Księgarnia Akademicka”, [2005]. – 140,[4] s.,[8] s. tabl. kolor. : il. kolor. ; 21 cm. – (Seria z Barretiną=Serie amb Barretina)
* M.in. o naturze sokoła
M 194726 (Opole)

2. Hej, bracia Sokoły! : …

Skowronek

1. Bestiariusz / przeł. z katalońskiego Rozalya Sasor ; [wstęp] Anna Sawicka. – Kraków : „Księgarnia Akademicka”, [2005]. – 140,[4] s.,[8] s. tabl. kolor. : il. kolor. ; 21 cm. – (Seria z Barretiną=Serie amb Barretina)
* M.in. o naturze skowronka
M 194726 (Opole)

2. Językowo-kulturowa kreacja skowronka w „Pieśni …

Słowik

Artykuły w czasopismach:

1. Demokryt, łabędź i słowik / Andrzej M. Kempiński // Monochord. – T. 3 (1994), s. 7-15
* Motyw łabędzia i słowika w twórczości greckich filozofów i pisarzy

2. Dwa wiersze o słowiku : Adam Mickiewicz i Bohdan Zaleski / Elżbieta Nowicka // Pamiętnik Literacki. – 1992, …

Gołąb

Książki:

1. Bestiariusz / przeł. z katalońskiego Rozalya Sasor ; [wstęp] Anna Sawicka. – Kraków : „Księgarnia Akademicka”, [2005]. – 140,[4] s.,[8] s. tabl. kolor. : il. kolor. ; 21 cm. – (Seria z Barretiną=Serie amb Barretina)
* M.in. o naturze gołębia
M 194726 (Opole)

2. Gołębica jako symbol Ducha …

Orzeł

Książki:

1. Bestiariusz / przeł. z katalońskiego Rozalya Sasor ; [wstęp] Anna Sawicka. – Kraków : „Księgarnia Akademicka”, [2005]. – 140,[4] s.,[8] s. tabl. kolor. : il. kolor. ; 21 cm. – (Seria z Barretiną=Serie amb Barretina)
* M.in. o naturze orła
M 194726 (Opole)

2. Kultura magiczna : omen, …

Kruk

Książki:

1. Bestiariusz / przeł. z katalońskiego Rozalya Sasor ; [wstęp] Anna Sawicka. – Kraków : „Księgarnia Akademicka”, [2005]. – 140,[4] s.,[8] s. tabl. kolor. : il. kolor. ; 21 cm. – (Seria z Barretiną=Serie amb Barretina)
* M.in. o naturze kruka
M 194726 (Opole)

2. „Ma być kruk w …

Sowa

Książki:

1. „Ja się zupełnie nie mądrzę” : sowa w literaturze dziecięcej XX i XXI w. / Krzysztof Rybak // W : Czytanie menażerii : zwierzęta w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej / pod red. Anny Mik, Patrycji Pokory i Macieja Skowery. – Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2016. …

Bocian

Książki:

1. Bestiariusz / przeł. z katalońskiego Rozalya Sasor ; [wstęp] Anna Sawicka. – Kraków : „Księgarnia Akademicka”, [2005]. – 140,[4] s.,[8] s. tabl. kolor. : il. kolor. ; 21 cm. – (Seria z Barretiną=Serie amb Barretina)
* M.in. o naturze bociana
M 194726 (Opole)

2. Bocian w mowie i …

Żuraw

Książki:

1. Bestiariusz / przeł. z katalońskiego Rozalya Sasor ; [wstęp] Anna Sawicka. – Kraków : „Księgarnia Akademicka”, [2005]. – 140,[4] s.,[8] s. tabl. kolor. : il. kolor. ; 21 cm. – (Seria z Barretiną=Serie amb Barretina)
* M.in. o naturze żurawia
M 194726 (Opole)

2. Symbolika żurawi w idiostylu …