Łabędź

Książki:

1. Bestiariusz / przeł. z katalońskiego Rozalya Sasor ; [wstęp] Anna Sawicka. – Kraków : „Księgarnia Akademicka”, [2005]. – 140,[4] s.,[8] s. tabl. kolor. : il. kolor. ; 21 cm. – (Seria z Barretiną=Serie amb Barretina)
* M.in. o naturze łabędzia
M 194726 (Opole)

2. Natura i jej symbole : rośliny i zwierzęta / Lucia Impelluso ; tł. z wł. Hanna Cieśla. – Warszawa : „Arkady”, 2006. – S. 287-341 : Zwierzęta fruwające
* M.in. łabędź
C 203035 I 193821 M 203039 M 203057 M 204436 (Opole)

3. Od motywów przedmiotowych do metafor epistemologicznych, czyli Księżyc, lustro, lampa i łabędź w Mademoiselle O Vladimira Nabokova / Brygida Pawłowska-Jądrzyk // W : Rzecz w kulturze / redakcja naukowa Brygida Pawłowska-Jądrzyk, Dorota Dąbrowska. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2016. – S. 145-162

4. Wyrażenie „łabędzi śpiew” w słownikach i tekstach współczesnej polszczyzny / Jolanta Ignatowicz-Skowrońska // W : Słowami o dźwiękach… : muzyka w mediach (nie tylko doby PRL-u) / [pod redakcją Beaty Afeltowicz i Artura Trudzika]. – Szczecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2017. – S. 103-116

Artykuły w czasopismach:

5. Archetyp łabędzia w sztuce Michaiła Wrubla / Izabella Malej // Slavia Orientalis. – Nr 2 (2014), s. 191-204
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/2033387 [dostęp: 22.12.2022 r.]

6. Czy Leda może zjeść łabędzia? / Justyna Bargielska // Śląskie Studia Polonistyczne. – 2014, nr 1/2, s. 187-193
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/534496 [dostęp: 22.12.2022 r.]

7. Demokryt, łabędź i słowik / Andrzej M. Kempiński // Monochord. – T. 3 (1994), s. 7-15
* Motyw łabędzia i słowika w twórczości greckich filozofów i pisarzy

8. Łabędź, czyli 24 kręgi smukłości / Waldemar Łysiak // Do Rzeczy. – 2016, nr 6, s. 60-66
* Łabędzie – symbolika

9. Seks i śmierć, czyli łabędzi śpiew w świetle wybranych źródeł antycznych / Wojciech Ślusarczyk // Akant. – 2006, nr 11, s. 4-5
* Łabędzie – symbolika

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu