Kruk

Książki:

1. Bestiariusz / przeł. z katalońskiego Rozalya Sasor ; [wstęp] Anna Sawicka. – Kraków : „Księgarnia Akademicka”, [2005]. – 140,[4] s.,[8] s. tabl. kolor. : il. kolor. ; 21 cm. – (Seria z Barretiną=Serie amb Barretina)
* M.in. o naturze kruka
M 194726 (Opole)

2. „Ma być kruk w herbie…” : zagadnienie symboliki godła herbowego i kultury heraldycznej / Paweł Dudziński. – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2016. – 408 stron : ilustracje, fotografie ; 25 cm.

3. Symbolika kruka : między mitem a rzeczywistością / Andrzej Szyjewski ; Uniwersytet Jagielloński. Instytut Religioznawstwa. – Kraków : Zakład Wydawniczy „Nomos”, 1991. – 290, [2] s. ; 21 cm.

4. Świat awifauny III w polskich i czeskich przekładach Pisma Świętego : rodzina krukowatych – kawka, wrona, kruk, gawron i sójka / Lubomír Hampl ; Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej. – Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2016. – 293 s. ; 24 cm. – (Wymiary Humanistyki)

5. Świat symboliki chrześcijańskiej / Dorothea Forstner ; przekł. z niem. i oprac. Wanda Zakrzewska, Paweł Pachciarek, Ryszard Turzyński. – Warszawa : „Pax”, 1990. – S. 225-251 : Ptaki
* M.in. kruk
M 045171 (Brzeg) C 045648 (Kluczbork) C 064284 M 054190 (Nysa) C 162354 I 162374 (Opole)

Artykuły w czasopismach:

6. Filozoficzne treści symbolu człowieka-ptaka : mit i sztuka / Jacek Borowski // Konteksty. – 1995, nr 3-4, s. 45-62

7. Kruk = The raven / Edmund Wojnarowski // Teatr Lalek. – 2003, nr 1, s. 37-42
* Dot. motywów kruka i lisa oraz ich symboliki

8. Kruk w polskiej kulturze ludowej / Joanna Szadura // Twórczość Ludowa. – 1993, nr 1/2, s. 43-46

9. Polemika wokół kruka i orła w „Dziadach” Adama Mickiewicza / Wiesław Przybyła // Język Polski w Liceum. – 2009/2010, nr 1, s. 44-53

10. Słownictwo dotyczące świata fauny i flory w „Symbolice wiosennej” Stefanii Ulanowskiej / Małgorzata Andrejczyk. – Bibliogr. // Poradnik Językowy. – 2021, z. 3, s. 60-72
* Słownictwo dot. m.in. kruka i bociana

11. Symbolika kruka w twórczości Adama Mickiewicza a literatura przedmiotu / Dariusz Tomasz Lebioda // Zeszyty Naukowe WSP w Bydgoszczy. Studia Filologiczne. – Z. 28 (1990), s. 13-22

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu