przedszkole

Nauczyciel przedszkola

Bibliografia w wyborze “Nauczyciel przedszkola” gromadzi wybór piśmiennictwa z lat 1990-2020 i zawiera 273 opisy bibliograficzne dotyczące kształcenia, doskonalenia zawodowego, kompetencji, metodyki nauczania nauczycieli edukacji przedszkolnej. Bibliografia została sporządzona na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej.
Materiał bibliograficzny uporządkowano alfabetycznie, z podziałem na …

Wychowanie przedszkolne

Zestawienie bibliograficzne „Scenariusze zajęć z wychowania przedszkolnego” obejmuje wybór literatury za lata 2000-2019 i składa się z 704 opisów bibliograficznych (w tym 93 książek). Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu. Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach.…

TIK w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej

Niniejsze zestawienie bibliograficzne „TIK w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej” obejmuje wybór literatury za lata 2009-2022 i składa się ze 124 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz na podstawie baz Biblioteki Narodowej.
Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte …