profilaktyka

Zajęcia profilaktyczne

Zestawienie bibliograficzne „Scenariusze i konspekty zajęć profilaktycznych” gromadzi piśmiennictwo z lat 2000-2020 i składa się ze 112 opisów bibliograficznych. Niniejsza bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu,
zawiera wybór książek, zbiorów audiowizualnych i artykułów z czasopism poświęconych profilaktyce: wychowawczej, agresji, zagrożeń i uzależnień. Zestawienie składa …

Dziecko z FAS (Alkoholowym Zespołem Płodowym)

Alkoholowy zespół płodowy ( ang. fetal alcohol syndrome, FAS, AZP) – zespół chorobowy, który jest skutkiem działania alkoholu na płód w okresie prenatalnym. Alkoholowy zespół płodowy jest chorobą nieuleczalną, której można uniknąć, zachowując abstynencję w czasie trwania ciąży.
W 2000 r. dla określenia wszystkich zaburzeń, które mogą powstać po narażeniu …

Profilaktyka

Niniejsze zestawienie bibliograficzne zawiera wybór przede wszystkim artykułów z czasopism ujmujących materiały repertuarowe poświęcone profilaktyce (wychowawczej, uzależnień). Zawiera przede wszystkim scenariusze imprez szkolnych (apele, inscenizacje). Adresowane jest do szerokiego grona nauczycieli, wychowawców, bibliotekarzy.
Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu i obejmuje literaturę z lat …

Stres w szkole

Niniejsze zestawienie bibliograficzne „Stres w szkole”  ujmuje  155 opisów bibliograficznych wydawnictw zwartych i artykułów z czasopism na temat stresu w szkole, który dotyka zarówno, uczniów, jak i nauczycieli. Publikacje zawierają materiały dotyczące istoty, przejawów zjawiska, jak i koncepcji radzenia sobie ze stresem. Wydawnictwa zwarte, które znajdują się w zbiorach …