pandemia

Jak sobie radzić z pracą po pandemii?

Bibliografia “Jak sobie radzić z pracą po pandemii ?” gromadzi wybór piśmiennictwa z lat 2020-2021 i zawiera 53 opisy bibliograficzne. Bibliografia została sporządzona na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej i NUKATU.

Książki :

1.Formy wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w czasach …

Trudne sytuacje w pracy na odległość

Sytuacja trudna – ma miejsce, gdy dochodzi do nierównowagi między potrzebami i zadaniami a sposobami i warunkami ich realizacji. Nierównowaga ta dotyczy sytuacji normalnej, która powoduje, że zakłócony zostaje normalny przebieg aktywności i zmniejsza się prawdopodobieństwo realizacji zadania na poziomie normalnym. Zaburzenia przewidywalności sytuacji, zwiększające prawdopodobieństwo niepowodzenia (zagrożenia celu) definiują …

Epidemia, pandemia

Książki:

1. „A peste, fame et bello…” : „czarna śmierć” w Europie / Franciszek M. Rosiński // W : Problemy współczesnej tanatologii : medycyna, antropologia kultury, humanistyka = The problems of contemporary tanatology : medicine, anthropology of culture, humanities / red. Jacek Kolbuszewski. – Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Naukowe. Wydawnictwo, …