osobowość

Charyzma

Charyzma (gr. chárisma „dar”) – termin zaczerpnięty z teologii, gdzie określał jednostki obdarowane łaską boską, „darem bożym”, obecnie rozumiany jest jako : zespół cech charakteru, które czynią osobę wyjątkową na tle społeczeństwa. Charyzma to szczególne cechy osobowości, dzięki którym osoba je posiadająca zawdzięcza niekwestionowany autorytet u ludzi i wpływ na …

Osobowość nauczyciela

Osobowość nauczyciela

Zestawienie bibliograficzne Osobowość nauczyciela prezentuje wybór literatury za lata 2000 – 2014, dostępnej w zbiorach zawartości katalogów elektronicznych Biblioteki Narodowej i innych bibliotek zgrupowanych w KARO, a także baz danych sieci PBW w Opolu.
Materiał bibliograficzny został podzielony na wydawnictwa zwarte i artykuły z czasopism.
Wydawnictwa zwarte, dostępne …