Charyzma

Charyzma (gr. chárisma „dar”) – termin zaczerpnięty z teologii, gdzie określał jednostki obdarowane łaską boską, „darem bożym”, obecnie rozumiany jest jako : zespół cech charakteru, które czynią osobę wyjątkową na tle społeczeństwa. Charyzma to szczególne cechy osobowości, dzięki którym osoba je posiadająca zawdzięcza niekwestionowany autorytet u ludzi i wpływ na nich, dar pozwalający na zjednywanie sobie ludzi, tworzący możliwość kierowania nimi. Osoba charyzmatyczna jest zarówno dobrym mówcą, jak i słuchaczem, łagodzi spięcia i unika konfliktów. Charyzma jest cechą niezwykle przydatną, pozwala nam na lepsze i bardziej efektywne komunikowanie się z innymi, współodczuwanie oraz przewodzenie zespołem, prowadzenie skutecznych mediacji i negocjacji, co przydaje się zarówno w domu, jak i w miejscu pracy. Bibliografia „Charyzma” opracowana została na podstawie baz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu, Biblioteki Narodowej oraz innych bibliotek występujących w Katalogu Rozproszonych Bibliotek Polskich (KaRo).  Po aktualizacji zawiera 96  opisów bibliograficznych książek i artykułów z czasopism. Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły z czasopism. Książki dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Opolu i/lub filiach oznaczone są sygnaturą.

Wydawnictwa zwarte :

1. Aby być sobą : wprowadzenie do analizy transakcyjnej / / Rüdiger Rogoll ; przełożył Antoni Tomkiewicz. – Wyd. 3 zm. – 1 dodruk. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. – 152 s. : il. ; 21 cm.

2. Anatomia przywództwa charyzmatycznego / Maria Wiśniewska. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2021. – 227 stron ; 21 cm.

3. Bądź sobą : tylko w najlepszej wersji / Mike Bayer ; przekład Agata Staszewska. – Gliwice : Sensus, 2020. – 269 s. ; 24 cm.

4. Bohaterowie i autorytety / [zespół red.: Zenon Waldemar Dudek et al.]. – Warszawa : ENETEIA, 2008. – 151, [1] s. : il. ; 23 cm.

5. Charyzma / Nikolaus B. Enkelmann ; przekł. [z niem.] Hanna Elżbieta Pawłowska. – Warszawa : „Studio Emka”, cop. 2000. – 222, [1] s. : rys. ; 23 cm.

M 183403 (Opole)

6. Charyzma a codzienność : studium wpływu religii na życie codzienne / Irena Borowik ; [Uniwersytet Jagielloński. Instytut Religioznawstwa]. – Kraków : „Miniatura”, 1990. – 182 [1] s. ; 21 cm.

7. Charyzma czy charyzmania / Chuck Smith ; [tł. z jęz. ang. Andrzej Bajeński]. – [Lublin] : Wspólnota Chrześcijańska Golgota, [2009]. – 144 s. ; 21 cm

8. Charyzma : jak osiągnąć sukces, doskonaląc własną osobowość / Nikolaus B. Enkelmann ; przedmowa Brian Tracy ; [przekład Hanna Elżbieta Pawłowska]. – Wydanie poprawione. – Warszawa : Wydawnictwo Studio Emka, copyright 2022. – 209, [3] strony : ilustracje ; 21 cm.

9. Charyzma : jej funkcja w życiu religijnym, politycznym i społecznym / teksty pod red. Jacka Sieradzana. – Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2008. – 263 s. : il. ; 24 cm.

10. Charyzma : [jak osiągnąć sukces doskonaląc własną osobowość] / Nikolaus B. Enkelmann ; tł. Hanna Elżbieta Pawłowska ; przedm. Brian Tracy]. – Warszawa : Wydawnictwo Studio Emka, 2000. – 222, [1] s. : rys. ; 23 cm.

11. Charyzmat franciszkański w interpretacji ostatnich papieży / Jerzy Flis, Yury Kotovich, Marek Rengiel ; pod red. Stanisława Celestyna Napiórkowskiego, Anny Marii Faszczowej. – Kraków : „Bratni Zew”, cop. 2013. – 256 s. ; 21 cm.

12. Charyzmat i tożsamość osób konsekwentnych / red. Tomasz Płonka. – Zakroczym : Klasztor Centrum Duchowości „Honoratianum”, 2013. – 382 s. ; 22 cm.

13. Charyzmat osoby i autorytet urzędu : wokół pytania o “gatunki literackie” współczesnych wypowiedzi papieskich oraz Stolicy Apostolskiej / red. Grzegorz Strzelczyk. – Katowice : Księgarnia św. Jacka, 2007. – 119, [2] s. ; 24 cm.

14. Charyzmat, urząd, hierarchia / Wojciech Gajewski. – Kraków : Wydawnictwo WAM, 2010. – 273 s. ; 21 cm.

15. Charyzmaty : jak je rozpoznać, rozwijać i w nich wzrastać / Denise Bergeron ; tłumaczyła Maria Żurowska. – Kraków : Wydawnictwo Esprit, 2015. – 93, [1] s. ; 20 cm.

16. Charyzmaty w służbie wspólnoty Kościoła / Wiesław Łużyński. – Pelplin : Wydawnictwo Bernardinum, 2019. – 172 s. ; 21 cm.

17. Charyzmatyczni działacze społeczni / Mirosław Górecki. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2020. – 261 s. : il. ; 21 cm.

18. Coaching jako konstruktywny dialog / red. nauk. Lidia D. Czarkowska ; Centrum Coachingu Akademia Leona Koźmińskiego. – Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2016. – 299 s. : il. ; 23 cm.

19. Coaching, kreatywność, zabawa :narzędzia rozwoju dla pasjonatów i profesjonalistów / Maciej Bennewicz. – Gliwice :”Helion”, cop. 2014. – 280 s. : il. ; 21 cm.

M 213052 – M 213053 (Opole)

20. Czas na twoje mocne strony : #kursoksiążka / Dominik Juszczyk, Malwina Angerman-Kowalska. – Kraków : Wydawnictwo Pełne Czasu, 2022. – 213, [43] s. ; 25 cm

21.  Enneagram a typy osobowości : dowiedz się kim jesteś : mapa ludzkiej natury / Don Richard Riso, Russ Hudson ; [tł. z ang. Anna Kanclerz, Cezar Matkowski].- Gliwice : „Helion”, 2009. – 398 s. : il. ; 24 cm.

22. Fenomen władzy charyzmatycznej – ludzka potrzeba transcendencji / Tadeusz Biernat. – Warszawa : Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1990. – 37, [1] s. ; 20 cm.

23. Jak być przełożonym dziś? / Jolanta Olech. – Warszawa ; Wrocław : Palabra, cop. 2004. – 20 s. ; 20 cm.

24. Jak wieść wspaniałe życie i cieszyć się każdym dniem /Dale Carnegie ; przekład: Juliusz Poznański. – Gliwice : Sensus, copyright  2023. – 208 stron ; 21 cm.

M 056005 (Brzeg), M 226494 (Opole)

25. Kim jestem? : poznaj swoje cechy rdzenne, by lepiej wykorzystać naturalne predyspozycje w życiu i biznesie / Daniel Ofman ; przekład: Maciej Wiśniewski i Magda Wiśniewska. – Warszawa : MT biznes, 2021. – 232 strony : ilustracje ; 22 cm.

26. Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji dziecka /pod red. nauk. Ireny Adamek i Józefy Bałachowicz. – Kraków : „Impuls”, 2013. – 292 s. : il. ; 24 cm.

M 053994 (Brzeg), M 062774 (Kędzierzyn-Koźle), C 210626, M 210674 – M 210676 (Opole)

27. Lider charyzmatyczny sekrety wybitnych przywódców / Jay A. Conger ; [tł. Beata Berholdt]. – Kłudzienko : Centrum Kreowania Liderów, 1999. – 202 s. ; 23 cm.

28. Menadżer z charyzmą / Debra Benton ; przekł. Ewa Jusewicz-Kalter. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008. – 196 s. ; 21 cm.

M 050362 (Brzeg)

29. Mit  charyzmatycznego przywódcy w kontekście wyzwań współczesnego lidera bezpieczeństwa = The myth of the charismatic leader in the context of the challenges of the modern security leader / Lilla Młodzik (Katedra Systemów Politycznych, Teorii Polityki i Administracji UZ), Arkadiusz Andrzejczak // W: Budowanie bezpieczeństwa : dualizmy sieciowe : studenci – nauczyciele / redakcja naukowa Lilla Młodzik.  – Poznań : Wydawnictwo Naukowe FNCE, 2023. – S. 109-129

30.  Mit charyzmy : każdy może stać się mistrzem w wyzwalaniu osobistego magnetyzmu / Olivia Fox Cabane ; przełożyła Grażyna Skoczylas. – Poznań : „Rebis”, 2016. – 291 s. ; 23 cm.

M 216855 (Opole)

31. Mit charyzmy : każdy może stać się mistrzem w wyzwalaniu osobistego magnetyzmu / Olivia Fox Cabane ; przełożyła Grażyna Skoczylas. – Wyd. 2. – Poznań : „Rebis”, 2020. – 291 s. ; 23 cm.

32. Nadzieja i miłość : odpowiedzialność i charyzma pedagogiczna = Hope and love : responsibility and teaching charisma / Lesław Pytka, Tamara Zacharuk ; Instytut Pedagogiki. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach // W: Èlan Vital w edukacji inkluzyjnej i profilaktyce kreatywnej : księga jubileuszowa dedykowana profesor Emilii Rangelowej w 75. rocznicę urodzin / red. nauk. Lesław Pytka, Tamara Zacharuk, Małgorzata Wiśniewska ; [recenzenci: Bernadeta Szczupał, Irena Pospiszyl] ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. – Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2015. – S. 187-200

33. Niech Cię zauważą! : obudź w sobie charyzmę / Eva Wlodarek ; [tł. Tomasz Mondry]. – Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2009. -220, [1] s. ; 21 cm.

34. O nadziei i charyzmie pedagogicznej / Lesław Pytka (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Tamara Zacharuk (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach) // W: Prawda, dobro, piękno : wymiar filozoficzno-prawny i socjopedagogiczny / redakcja naukowa Anna Kieszkowska. – Warszawa : „Difin”, 2015. –  S. 191-198

35. O osobowości praktycznie wszystko : ćwiczenia z psychologii osobowości / pod redakcją Piotra Olesia, Małgorzaty Puchalskiej-Wasyl, Małgorzaty Sobol-Kwapińskiej. – Wydanie pierwsze, drugi dodruk. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2012. – 215 s. : il. ; 21 cm.

36. O osobowości praktycznie wszystko :ćwiczenia z psychologii osobowości / pod red. Piotra Olesia, Małgorzaty Puchalskiej-Wasyl, Małgorzaty Sobol-Kwapińskiej. – Wyd. 1, 4 dodr. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe “Scholar” , cop. 2017. – 215 s. : il. ; 21 cm.

M 057742 (Kluczbork)

37. Odkryj w sobie tajemnicę / Franco Imoda ; przekł. Stanisław Morgalla, Joanna Kołaczyk-Lejmel. – Kraków : Wydawnictwo WAM, 2010. – 168, [4] s. ; 21 cm.8. Odnowa w łasce : teologia charyzmatów św. Tomasza z Akwinu / Tomasz Gałuszka ; rozmowę Niewidzialne posłania – widzialne znaki przeprowadził Marcin Jakimowicz. – Kraków : Wydawnictwo Esprit, 2018. – 269, [2] s. ; 22 cm.

38. Opoka, urok i charyzma : Papież Jan Paweł II : anegdoty i wspominki / Bernhard Hülsebusch ; przekł. Janina Borowiczowa. – Warszawa : „Verbinum”, 2003. – 126 s. : fot., portr. ; 17 cm.

39. Osobowość i osiągnięcia w nauce / Maria Flakus. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2021. – 268, [4] s. : il. ; 24 cm.

40. Osobowość jako system tworzący i realizujący plany / Tadeusz Mądrzycki. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,1996. – 237 s. ; 21 cm.

M 055954 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 057430 (Nysa), C 210626, M 210674 – M 210676 (Opole)

41. Osobowość jako system tworzący i realizujący plany / Tadeusz Mądrzycki. – Wyd. 2 poszerz.. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002. – 290, [2] s. ; 21 cm.

42. Paradoksy przywództwa : od szamana do showmana / Bolesław Rafał Kuc. – Warszawa : Wydawnictwo Ementon, 2016. – 182 s. ; 24 cm.

43. Podręcznik manipulacji /Gregory Hartley, Maryann Karinch ; przełożyła z angielskiego Olga Kaczmarek ; [redaktor merytoryczny Magdalena Gryn]. – Warszawa : „Bellona”, 2022. – 237 stron : ilustracje ; 21 cm.

M 062751 (Kluczbork)

44. Postaci charyzmatyczne w literaturze anglo- i niemieckojęzycznej / red. tomu Grzegorz Mroz, Mirosław Ossowski. – Olecko : Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej ; Warszawa : Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2009. – 401 s. : il. ; 21 cm.

45. Potęga perswazyjnej komunikacji : jak wpływać na ludzi, aby zawsze słyszeć „tak!” / Tonya Reiman ; [tł. Anna Kucharczyk-Barycza]. – Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2011. – 279, [1] s. : il. ; 24 cm.

46. Prawa charyzmy : jak wpływać na ludzi, aby osiągnąć sukcesy / Kurt W. Mortensen ; [tł.] Anna Kanclerz. – Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2011. – 202 s., [6] s. ; 20 cm.

47. Prawa przywództwa /John C. Maxwell. – Warszawa : „Studio Emka”, cop. 1998. – 227 s. : wykr. ; 22 cm.

M 183422 (Opole)

48. Przywództwo transformacyjne i charyzmatyczne : teoria i praktyka : wizja, partnerstwo, pokora, miłość do ludzi / Tomasz Trzciński. – [Szczytno] : Wydawnictwo Leaderheart Publishing ; [Kraków] : Rideró, 2018. – 319 s. ; 21 cm.

49. Pytania o osobowość twórczą : w nawiązaniu do badań profesor Ireny Pufal-Struzik = Qestions about the creative personality. Reffering to the research by professor Irena Pufal-Struzik / Krzysztof J. Szmidt (Uniwersytet Łódzki) // W: Psychologiczne i edukacyjne konteksty transgresji = Psychological and educational contexts of transgression / red. Justyna Mróz, Ryszarda Ewa Bernacka, Konstantinos Tsirigotis. – Kielce ; Piotrków Trybunalski : Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim, 2021. – S.37-53

50. Religijni : jak ewolucja wierzeń wpływa na historię i kulturę człowieka? / Robin Dunbar ; tłumaczenie Kasper Kalinowski. – Kraków : Copernicus Center Press, 2023. – 318, [1] strona : ilustracje, mapa, wykresy ; 22 cm.

51. Rozwój osobisty : fakty i mity na temat rozwoju osobistego / Artur Król. – Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2015. – 128 s. ; 21 cm.

52. Sekretny język komunikacji : jak odczytywać i przekazywać sygnały werbalne i niewerbalne / Vanessa van Edwards ; przekład Aleksandra Samson-Banasik. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : MT Biznes, 2023. – 335 stron : ilustracje, fotografie ; 24 cm.

53. Sukcesy pedagogiczne w pracy współczesnego nauczyciela szkoły podstawowej / Andrzej Mamroł // W: Nauczyciel we współczesnej rzeczywistości edukacyjnej /redakcja naukowa Anna Karpińska, Monika Zińczuk, Karol Kowalczuk. – Białystok :Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2021. –   S. 121-132

M 221012 (Opole)

54. Talent nie istnieje : droga do praktycznego osiągania mistrzowskich umiejętności / Artur Król. – Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2012. – 117 s. ; 21 cm.

55. Teoretyczne i empiryczne podstawy samowychowania / Bogusław Śliwerski. – Kraków : „Impuls”, 2010. – 220 s. ; 24 cm.

C 052491, M 052492 (Kluczbork), C 065776 (Nysa), C 202723, M 202791 (Opole)

56. Testy osobowościowe : wzbogać swoją osobowość! / Robert Allen ; przekład Agata Hibner-Białobrzeska. – Ożarów Mazowiecki : Firma Księgarska Oleksiejuk, cop. 2019. – 400 s. : il., wykr. ; 24 cm.

57. Ty – twój najlepszy przyjaciel : znajdź klucz do sukcesu i dołącz do grona szczęśliwych ludzi / Jarosław Kordziński. – Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2011. – 267 s. ; 21 cm.

58. Trening superkoncentracji dla dzieci / Paulina Mechło i Magdalena Karpińska. – Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2021. – 128 s. : il. ; 24 cm

59. Upór : potęga pasji i wytrwałości / Angela Duckworth ; przekład Piotr Cieślak. – Wydanie II, dodruk. – Łódź : Galaktyka, 2021. – XI, [1], 333, [2] s. : il., wykr. ; 23 cm.

60. Uważność w praktyce : tradycyjne techniki uważności i medytacji dla współczesnego człowieka / Maciej Wielobób. – Gliwice : Helion S.A., 2021. – 190, [1] strona : fotografie, ilustracje ; 21 cm.

61. W teatrze prezentacji : o sztuce perswazji / Ewa Lewandowska-Tarasiuk, Ewa Lewandowska Terasiuk. – Warszawa : Wiedza Powszechna, cop. 2005. – 162,[2] s. ; 21 cm.

M 189135 (Opole)

62. W służbie Kościołowi i Ojczyźnie : charyzmat i świadectwo / Stanisław Piórkowski ; [tł. z jęz. pol. na niem. Hubert Kowol, z jęz. pol. na fr. Roman Piwowarczyk, z jęz. pol. na ang. Anna Halicka ; il. Helena Tarczewska, Marian Paweł Kaczmarek]. – Opole : Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża, 2009. – 441 s. : il. ; 34 cm.

63. Wokół psychologii osobowości : perspektywa kliniczna i humanistyczna / Kazimierz Obuchowski ; red. nauk. Jerzy Marian Brzeziński i Stanisław Kowalik ; Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. – Poznań : Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2015. – 322, [1] s. : il. ; 20 cm.

64. Wychowanie, komunikacja, zdrowie : charyzmat felicjański / redakcja Robert Nęcek, Ewa Kucharska, Wojciech Misztal. – Kraków : Wydawnictwo św. Jana Pawła II, 2016. – 196, [3] strony : fotografie, portrety ; 21 cm.

65. Zaproszenie do socjologii / Peter L. Berger ; tł. Janusz Stawiński. – Wyd. 10. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. – 185, [1] s. ; 21 cm.

M 063723 (Nysa)

66. Zarządzanie przywódcze : pokora koronuje sukces / Bolesław Rafał Kuc. – Warszawa : Wydawnictwo Menedżerskie PTM, 2014. – 402 s. : il. ; 24 cm.

Artykuły z czasopism :

67. Aktywność obywatelska jako zadanie i wyzwanie rozwojowe – znaczenie okresu dzieciństwa i adolescencji = Citizenship activity as developmental task and challenge – the importance of childhood and adolescence / Beata Krzywosz-Rynkiewicz (Katedra Psychologii Rozwoju i Edukacji. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn) // Psychologia Rozwojowa. – T. 24, nr 3 (2019), s. 9-20

68. Autowizerunek jako maska / Anna Tylikowska // Ethos : kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL.- R. 29, nr 2 (2016), s. 61-80

Dostępne w Internecie: https://czasopisma.kul.pl/index.php/ethos/article/view/5291/5110   [Dostęp: 28.03.2024 r.]

69. Być świadkami miłości – cierpienie i charyzmat Matki Marii Teresy / Jaison Thazhathil, Lidwina // Studia Pelplińskie Pelplin : Kuria Biskupia Diecezji Chełmińskiej. – T. 43 (2010), s. 335-342

70. Cechy przywódcze jako determinanty sukcesu organizacyjnego: odradzający się kierunek w badaniach przywództwa w organizacji /Jolanta Babiak. – Bibliogr. // Przegląd Psychologiczny. – T. 51, nr 1 (2008), s. 87-97

Dostępne w Internecie: https://www.kul.pl/files/714/nowy_folder/1.51.2008_art._8.pdf     [Dostęp: 28.03.2024 r.]

71. Charyzma i autorytet wychowawcy a problem kary, tolerancji i dobroczynności / Lesław Pytka. – Bibliogr . //Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2000, nr 2, s. 23-27

72. Charyzma i autorytet wychowawcy a problem kary, tolerancji i dobroczynności / Lesław Pytka. – Bibliogr . //Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2010, nr 1/2, s. 25-30

73. Charyzma i panowanie charyzmatyczne w ujęciu Maksa Webera / Wojciech Lazar // Chorzowskie Studia Polityczne.-  Nr 1 (2008), s. 49-76

74. Charyzma i pseudocharyzma / Mirosław Karwar // Studia Politologiczne. T. 5 (2001), s. 126-175

75. Charyzma Jana Pawła II nadal inspiruje. On jest ciągle wzorem / Giacomo Galeazzi ; rozm. przepr. Anna J. Dudek // Polska (Metropolia Warszawska, wyd. zasadnicze). – 2011, nr 6, dod. Forum, s. I, III

76. Charyzma lub „to coś” / Kacper Gugala // Głos Nauczycielski. – 2022, nr 1-2,  s. 20-21

77. Charyzma po polsku / Iwona Konarska, Małgorzata Tańska, Robert Walenciak // Przegląd Tygodniowy. 1998, nr 3, s. 6-7

78. Charyzma z ludzką twarzą / Marek Rabij // Newsweek Polska. – 2011, nr 37, s. 48-50, 52

79. Charyzmatyczny przywódca / Stefan Witek. – Tab. // Nowe w Szkole. – 1999/2000, nr 9, dod. „Kierowanie Szkołą”, s. 4-5

80. Czy charyzma istnieje : próba definicji / Jacek Sieradzan // Albo Albo. – 2007, z. 3, s. 55-65

81.  Kierowanie zespołem klasowym przez nauczyciela – wybrane problemy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej / /Anna Majchrowska-Kielak (Europejska Uczelnia w Warszawie) // Pedagogika Katolicka : czasopismo Katedry Pedagogiki Katolickiej Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli. – 2020, nr 1, s. 131-143

Dostępne w Internecie: http://www.pedkat.pl/images/czasopisma/pk26/PK_26.pdf    [Dostęp: 28.03.2024 r.]

82. Namiętność autorytetu i charyzma władzy / Anna Dzierzgowska // Bez Dogmatu : miesięcznik kulturalno-polityczny. – 2014, nr 2, s. 10-12

83. Neuroza i charyzma / Marco Bellocchio ; rozm. przepr. Kuba Armata. // Kino. – 2020, nr 4, s. 36-37.

84. O odwadze bycia sobą / Liliana Zubińska // Akant : miesięcznik literacki. – R. 16, nr 7 (2013), s. 24

85. Osobowość nauczyciela – charyzma, czy profesjonalizm? / Elżbieta Urbańska // Nowa Szkoła. – 1996, nr 4, s. 6-7

86. Papieska charyzma / Kazimierz Bartkowiak // Dziś : przegląd społeczny. – 2002, nr 9, s. 11-14

87. Pod urokiem charyzmy / Susanne Donner // Charaktery. – 2011 , nr 11 , s. 38-41

88. Praca imperatywem kształtowania dojrzałej osobowości człowieka / Marek Kluz ; Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydział Teologiczny. Sekcja w Tarnowie. Katedra Teologii Moralnej i Duchowości // Studia Ełckie. – [T.] 16 (2014), s. 375-390

Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Studia_Elckie/Studia_Elckie-r2014-t16-n3/Studia_Elckie-r2014-t16-n3-s375-390/Studia_Elckie-r2014-t16-n3-s375-390.pdf                 [Dostęp: 28.03.2024 r.]

89. Pracuj w zgodzie z samym sobą / Karolina Oleksa // Życie Szkoły. – 2016, nr 2, s. 18-22

90. Przywództwo – prestiż – charyzma / Jerzy Sielski // Forum Politologiczne. – T. 15 (2013), s. 21-47

Dostępne w Internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.mhp-05faa1b0-5790-4947-816f-749c06c061c9       [Dostęp: 28.03.2024 r.]

91. Pytanie o model przywódcy politycznego na tle kształtującego się społeczeństwa informatycznego / Piotr Pszczółkowski. – Bibliogr. // Kultura i Edukacja. – 2002, nr 1, s. 7-18

92.  Resentyment i charyzma : figura papieża w polskim teatrze lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych / Grzegorz Niziołek // Dialog. – 2011, nr 2, s. 146-161

93. Typy biopsychospołeczne, wzory zachowania i osobowość w ujęciu psychosomatycznym =Types of biopsychosocial types, paterns of behavior and personality in psychosomatic approach / Andrzej Mirski ; AGH w Krakowie // Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej.  – 2016, nr 1, s. 51-79

Dostępne w Internecie: https://www.researchgate.net/publication/313840869_TYPES_OF_BIOPSYCHOSOCIAL_TYPES_PATERNS_OF_BEHAVIOR_AND_PERSONALITY_IN_PSYCHOSOMATIC_APPROACH/fulltext/58a991cf4585150402fe5959/TYPES-OF-BIOPSYCHOSOCIAL-TYPES-PATERNS-OF-BEHAVIOR-AND-PERSONALITY-IN-PSYCHOSOMATIC-APPROACH.pdf      [Dostęp: 28.03.2024 r.]

94. W poszukiwaniu demokratycznej struktury osobowości / Krzysztof Mudyń // Kultura i Edukacja. – 2002, nr 1, s. 40-51

Dostępne w Internecie: https://www.uj.edu.pl/documents/1749407/c8e240b1-1488-4898-868a-488fca7c1080    [Dostęp: 28.03.2024 r.]

95. Zalety i wady / Hanna Hamer // Psychologia w Szkole. – 2013, nr 5, s. 91-95

96. Zarządzanie bez mitów / Tomasz Garstka. – (Praktyczna Akademia Zarządzania). – Bibliogr. // Dyrektor Szkoły. – 2018, nr 11, s. 33-38

 

Oprac. Joanna Bielecka – stażystka – Fundacja Bezpieczna Przystań
Elżbieta Trojan – Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu

 

Aktualizacja : 03.02.2022 r.

Aktualizacja : 03. 04.2024 r.