Charyzma

Charyzma (gr. chárisma „dar”) – termin zaczerpnięty z teologii, gdzie określał jednostki obdarowane łaską boską, „darem bożym”, obecnie rozumiany jest jako : zespół cech charakteru, które czynią osobę wyjątkową na tle społeczeństwa. Charyzma to szczególne cechy osobowości, dzięki którym osoba je posiadająca zawdzięcza niekwestionowany autorytet u ludzi i wpływ na nich, dar pozwalający na zjednywanie sobie ludzi, tworzący możliwość kierowania nimi. Osoba charyzmatyczna jest zarówno dobrym mówcą, jak i słuchaczem, łagodzi spięcia i unika konfliktów. Charyzma jest cechą niezwykle przydatną, pozwala nam na lepsze i bardziej efektywne komunikowanie się z innymi, współodczuwanie oraz przewodzenie zespołem, prowadzenie skutecznych mediacji i negocjacji, co przydaje się zarówno w domu, jak i w miejscu pracy.
Bibliografia „Charyzma” opracowana została na podstawie baz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu, Biblioteki Narodowej oraz innych bibliotek występujących w Katalogu Rozproszonych Bibliotek Polskich (KaRo). Zawiera 76 opisów bibliograficznych książek i artykułów z czasopism. Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły z czasopism. Książki dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Opolu i/lub filiach oznaczone są sygnaturą.

Wydawnictwa zwarte :

1. Aby być sobą : wprowadzenie do analizy transakcyjnej / / Rüdiger Rogoll ; przełożył Antoni Tomkiewicz. – Wyd. 3 zm. – 1 dodruk. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. – 152 s. : il. ; 21 cm.

2. Bądź sobą : tylko w najlepszej wersji / Mike Bayer ; przekład Agata Staszewska. – Gliwice : Sensus, 2020. – 269 s. ; 24 cm.

3. Bohaterowie i autorytety / [zespół red.: Zenon Waldemar Dudek et al.]. – Warszawa : ENETEIA, 2008. – 151, [1] s. : il. ; 23 cm.

4. Charyzma / Nikolaus B. Enkelmann ; przekł. [z niem.] Hanna Elżbieta Pawłowska. – Warszawa : „Studio Emka”, cop. 2000. – 222, [1] s. : rys. ; 23 cm.

M 183403 (Opole)

5. Charyzma a codzienność : studium wpływu religii na życie codzienne / Irena Borowik ; [Uniwersytet Jagielloński. Instytut Religioznawstwa]. – Kraków : „Miniatura”, 1990. – 182 [1] s. ; 21 cm.

6. Charyzma : jej funkcja w życiu religijnym, politycznym i społecznym / teksty pod red. Jacka Sieradzana. – Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2008. – 263 s. : il. ; 24 cm.

7. Charyzma : [jak osiągnąć sukces doskonaląc własną osobowość] / Nikolaus B. Enkelmann ; tł. Hanna Elżbieta Pawłowska ; przedm. Brian Tracy]. – Warszawa : Wydawnictwo Studio Emka, 2000. – 222, [1] s. : rys. ; 23 cm.

8. Charyzmat franciszkański w interpretacji ostatnich papieży / Jerzy Flis, Yury Kotovich, Marek Rengiel ; pod red. Stanisława Celestyna Napiórkowskiego, Anny Marii Faszczowej. – Kraków : „Bratni Zew”, cop. 2013. – 256 s. ; 21 cm.

9. Charyzmat i tożsamość osób konsekwentnych / red. Tomasz Płonka. – Zakroczym : Klasztor Centrum Duchowości „Honoratianum”, 2013. – 382 s. ; 22 cm.

10. Charyzmat osoby i autorytet urzędu : wokół pytania o “gatunki literackie” współczesnych wypowiedzi papieskich oraz Stolicy Apostolskiej / red. Grzegorz Strzelczyk. – Katowice : Księgarnia św. Jacka, 2007. – 119, [2] s. ; 24 cm.

11. Charyzmat, urząd, hierarchia / Wojciech Gajewski. – Kraków : Wydawnictwo WAM, 2010. – 273 s. ; 21 cm.

12. Charyzmaty : jak je rozpoznać, rozwijać i w nich wzrastać / Denise Bergeron ; tłumaczyła Maria Żurowska. – Kraków : Wydawnictwo Esprit, 2015. – 93, [1] s. ; 20 cm.

13. Charyzmaty w służbie wspólnoty Kościoła / Wiesław Łużyński. – Pelplin : Wydawnictwo Bernardinum, 2019. – 172 s. ; 21 cm.

14. Charyzmatyczni działacze społeczni / Mirosław Górecki. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2020. – 261 s. : il. ; 21 cm.

15. Coaching jako konstruktywny dialog / red. nauk. Lidia D. Czarkowska ; Centrum Coachingu Akademia Leona Koźmińskiego. – Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2016. – 299 s. : il. ; 23 cm.

16. Coaching, kreatywność, zabawa :narzędzia rozwoju dla pasjonatów i profesjonalistów / Maciej Bennewicz. – Gliwice :”Helion”, cop. 2014. – 280 s. : il. ; 21 cm.

M 213052 – M 213053 (Opole)

17. Enneagram a typy osobowości : dowiedz się kim jesteś : mapa ludzkiej natury / Don Richard Riso, Russ Hudson ; [tł. z ang. Anna Kanclerz, Cezar Matkowski].- Gliwice : „Helion”, 2009. – 398 s. : il. ; 24 cm.

18. Fenomen władzy charyzmatycznej – ludzka potrzeba transcendencji / Tadeusz Biernat. – Warszawa : Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1990. – 37, [1] s. ; 20 cm.

19. Jak być przełożonym dziś? / Jolanta Olech. – Warszawa ; Wrocław : Palabra, cop. 2004. – 20 s. ; 20 cm.

20. Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji dziecka /pod red. nauk. Ireny Adamek i Józefy Bałachowicz. – Kraków : „Impuls”, 2013. – 292 s. : il. ; 24 cm.

M 053994 (Brzeg), M 062774 (Kędzierzyn-Koźle), C 210626, M 210674 – M 210676 (Opole)

21. Lider charyzmatyczny sekrety wybitnych przywódców / Jay A. Conger ; [tł. Beata Berholdt]. – Kłudzienko : Centrum Kreowania Liderów, 1999. – 202 s. ; 23 cm.

22. Menadżer z charyzmą / Debra Benton ; przekł. Ewa Jusewicz-Kalter. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008. – 196 s. ; 21 cm.

M 050362 (Brzeg)

23. Mit charyzmy : każdy może stać się mistrzem w wyzwalaniu osobistego magnetyzmu / Olivia Fox Cabane ; przełożyła Grażyna Skoczylas. – Poznań : „Rebis”, 2016. – 291 s. ; 23 cm.

M 216855 (Opole)

24. Nadzieja i miłość : odpowiedzialność i charyzma pedagogiczna = Hope and love : responsibility and teaching charisma / Lesław Pytka, Tamara Zacharuk ; Instytut Pedagogiki. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach // W: Èlan Vital w edukacji inkluzyjnej i profilaktyce kreatywnej : księga jubileuszowa dedykowana profesor Emilii Rangelowej w 75. rocznicę urodzin / redakcja naukowa Lesław Pytka, Tamara Zacharuk, Małgorzata Wiśniewska ; [recenzenci: Bernadeta Szczupał, Irena Pospiszyl] ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. – Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2015. – S. 187-200

25. Niech Cię zauważą! : obudź w sobie charyzmę / Eva Wlodarek ; [tł. Tomasz Mondry]. – Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2009. -220, [1] s. ; 21 cm.

26. Postaci charyzmatyczne w literaturze anglo- i niemieckojęzycznej / red. tomu Grzegorz Mroz, Mirosław Ossowski. – Olecko : Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej ; Warszawa : Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2009. – 401 s. : il. ; 21 cm.

27. O osobowości praktycznie wszystko : ćwiczenia z psychologii osobowości / pod redakcją Piotra Olesia, Małgorzaty Puchalskiej-Wasyl, Małgorzaty Sobol-Kwapińskiej. – Wydanie pierwsze, drugi dodruk. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2012. – 215 s. : il. ; 21 cm.

28. O osobowości praktycznie wszystko :ćwiczenia z psychologii osobowości / pod red. Piotra Olesia, Małgorzaty Puchalskiej-Wasyl, Małgorzaty Sobol-Kwapińskiej. – Wyd. 1, 4 dodr. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe “Scholar” , cop. 2017. – 215 s. : il. ; 21 cm.

M 057742 (Kluczbork)

29. Odkryj w sobie tajemnicę / Franco Imoda ; przekł. Stanisław Morgalla, Joanna Kołaczyk-Lejmel. – Kraków : Wydawnictwo WAM, 2010. – 168, [4] s. ; 21 cm.

30. Odnowa w łasce : teologia charyzmatów św. Tomasza z Akwinu / Tomasz Gałuszka ; rozmowę Niewidzialne posłania – widzialne znaki przeprowadził Marcin Jakimowicz. – Kraków : Wydawnictwo Esprit, 2018. – 269, [2] s. ; 22 cm.

31. Opoka, urok i charyzma : Papież Jan Paweł II : anegdoty i wspominki / Bernhard Hülsebusch ; przekł. Janina Borowiczowa. – Warszawa : „Verbinum”, 2003. – 126 s. : fot., portr. ; 17 cm.

32. Osobowość jako system tworzący i realizujący plany / Tadeusz Mądrzycki. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,1996. – 237 s. ; 21 cm.

M 055954 (Kędzierzyn-Koźle), M 057430 (Nysa), C 210626, M 210674 – M 210676 (Opole)

33. Osobowość jako system tworzący i realizujący plany / Tadeusz Mądrzycki. – Wyd. 2 poszerz.. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002. – 290, [2] s. ; 21 cm.

34. Potęga perswazyjnej komunikacji : jak wpływać na ludzi, aby zawsze słyszeć „tak!” / Tonya Reiman ; [tł. Anna Kucharczyk-Barycza]. – Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2011. – 279, [1] s. : il. ; 24 cm.

35. Prawa charyzmy : jak wpływać na ludzi, aby osiągnąć sukcesy / Kurt W. Mortensen ; [tł.] Anna Kanclerz. – Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2011. – 202 s., [6] s. ; 20 cm.

36. Prawa przywództwa /John C. Maxwell. – Warszawa : „Studio Emka”, cop. 1998. – 227 s. : wykr. ; 22 cm.

M 183422 (Opole)

37. Przywództwo transformacyjne i charyzmatyczne : teoria i praktyka : wizja, partnerstwo, pokora, miłość do ludzi / Tomasz Trzciński. – [Szczytno] : Wydawnictwo Leaderheart Publishing ; [Kraków] : Rideró, 2018. – 319 s. ; 21 cm.

38. Rozwój osobisty : fakty i mity na temat rozwoju osobistego / Artur Król. – Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2015. – 128 s. ; 21 cm.

39. Talent nie istnieje : droga do praktycznego osiągania mistrzowskich umiejętności / Artur Król. – Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2012. – 117 s. ; 21 cm.

40. Teoretyczne i empiryczne podstawy samowychowania / Bogusław Śliwerski. – Kraków : „Impuls”, 2010. – 220 s. ; 24 cm.

C 052491, M 052492 (Kluczbork), C 065776 (Nysa), C 202723, M 202791 (Opole)

41. Testy osobowościowe : wzbogać swoją osobowość! / Robert Allen ; przekład Agata Hibner-Białobrzeska. – Ożarów Mazowiecki : Firma Księgarska Oleksiejuk, cop. 2019. – 400 s. : il., wykr. ; 24 cm.

42. Ty – twój najlepszy przyjaciel : znajdź klucz do sukcesu i dołącz do grona szczęśliwych ludzi / Jarosław Kordziński. – Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2011. – 267 s. ; 21 cm.

43. W teatrze prezentacji : o sztuce perswazji / Ewa Lewandowska-Tarasiuk, Ewa Lewandowska Terasiuk. – Warszawa : Wiedza Powszechna, cop. 2005. – 162,[2] s. ; 21 cm.

M 189135 (Opole)

44. W służbie Kościołowi i Ojczyźnie : charyzmat i świadectwo / Stanisław Piórkowski ; [tł. z jęz. pol. na niem. Hubert Kowol, z jęz. pol. na fr. Roman Piwowarczyk, z jęz. pol. na ang. Anna Halicka ; il. Helena Tarczewska, Marian Paweł Kaczmarek]. – Opole : Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża, 2009. – 441 s. : il. ; 34 cm.

45. Wokół psychologii osobowości : perspektywa kliniczna i humanistyczna / Kazimierz Obuchowski ; red. nauk. Jerzy Marian Brzeziński i Stanisław Kowalik ; Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. – Poznań : Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2015. – 322, [1] s. : il. ; 20 cm.

46. Wychowanie, komunikacja, zdrowie : charyzmat felicjański / redakcja Robert Nęcek, Ewa Kucharska, Wojciech Misztal. – Kraków : Wydawnictwo św. Jana Pawła II, 2016. – 196, [3] strony : fotografie, portrety ; 21 cm.

47. Zaproszenie do socjologii / Peter L. Berger ; tł. Janusz Stawiński. – Wyd. 10. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004. – 185, [1] s. ; 21 cm.

M 063723 (Nysa)

48. Zarządzanie przywódcze : pokora koronuje sukces / Bolesław Rafał Kuc. – Warszawa : Wydawnictwo Menedżerskie PTM, 2014. – 402 s. : il. ; 24 cm.

Artykuły z czasopism :

49. Aktywność obywatelska jako zadanie i wyzwanie rozwojowe – znaczenie okresu dzieciństwa i adolescencji = Citizenship activity as developmental task and challenge – the importance of childhood and adolescence / Beata Krzywosz-Rynkiewicz (Katedra Psychologii Rozwoju i Edukacji. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn) // Psychologia Rozwojowa. – T. 24, nr 3 (2019), s. 9-20

50. Autowizerunek jako maska / Anna Tylikowska // Ethos : kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL.- R. 29, nr 2 (2016), s. 61-80

51. Być świadkami miłości – cierpienie i charyzmat Matki Marii Teresy / Jaison Thazhathil, Lidwina // Studia Pelplińskie Pelplin : Kuria Biskupia Diecezji Chełmińskiej. – T. 43 (2010), s. 335-342

52. Cechy przywódcze jako determinanty sukcesu organizacyjnego: odradzający się kierunek w badaniach przywództwa w organizacji /Jolanta Babiak. – Bibliogr. // Przegląd Psychologiczny. – T. 51, nr 1 (2008), s. 87-97

53. Charyzma i autorytet wychowawcy a problem kary, tolerancji i dobroczynności / Lesław Pytka. – Bibliogr . //Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2000, nr 2, s. 23-27

54. Charyzma i autorytet wychowawcy a problem kary, tolerancji i dobroczynności / Lesław Pytka. – Bibliogr . //Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2010, nr 1/2, s. 25-30

55. Charyzma i panowanie charyzmatyczne w ujęciu Maksa Webera / Wojciech Lazar // Chorzowskie Studia Polityczne.-  Nr 1 (2008), s. 49-76

56. Charyzma i pseudocharyzma / Mirosław Karwar // Studia Politologiczne. T. 5 (2001), s. 126-175

57. Charyzma Jana Pawła II nadal inspiruje. On jest ciągle wzorem / Giacomo Galeazzi ; rozm. przepr. Anna J. Dudek // Polska (Metropolia Warszawska, wyd. zasadnicze). – 2011, nr 6, dod. Forum, s. I, III

58. Charyzma po polsku / Iwona Konarska, Małgorzata Tańska, Robert Walenciak // Przegląd Tygodniowy. 1998, nr 3, s. 6-7

59. Charyzma z ludzką twarzą / Marek Rabij // Newsweek Polska. – 2011, nr 37, s. 48-50, 52

60. Charyzmatyczny przywódca / Stefan Witek. – Tab. // Nowe w Szkole. – 1999/2000, nr 9, dod. „Kierowanie Szkołą”, s. 4-5

61. Czy charyzma istnieje : próba definicji / Jacek Sieradzan // Albo Albo. – 2007, z. 3, s. 55-65

62. Kierowanie zespołem klasowym przez nauczyciela – wybrane problemy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej / /Anna Majchrowska-Kielak (Europejska Uczelnia w Warszawie) // Pedagogika Katolicka : czasopismo Katedry Pedagogiki Katolickiej Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli. – 2020, nr 1, s. 131-143

63. Namiętność autorytetu i charyzma władzy / Anna Dzierzgowska // Bez Dogmatu : miesięcznik kulturalno-polityczny. – 2014, nr 2, s. 10-12

64. O odwadze bycia sobą / Liliana Zubińska // Akant : miesięcznik literacki. – R. 16, nr 7 (2013), s. 24

65. Osobowość nauczyciela – charyzma, czy profesjonalizm? / Elżbieta Urbańska // Nowa Szkoła. – 1996, nr 4, s. 6-7

66. Papieska charyzma / Kazimierz Bartkowiak // Dziś : przegląd społeczny. – 2002, nr 9, s. 11-14

67. Pod urokiem charyzmy / Susanne Donner // Charaktery .-2011 , nr 11 , s. 38-41

68. Pytanie o model przywódcy politycznego na tle kształtującego się społeczeństwa informatycznego / Piotr Pszczółkowski. – Bibliogr. // Kultura i Edukacja. – 2002, nr 1, s. 7-18

69. Praca imperatywem kształtowania dojrzałej osobowości człowieka / Marek Kluz ; Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydział Teologiczny. Sekcja w Tarnowie. Katedra Teologii Moralnej i Duchowości // Studia Ełckie. – [T.] 16 (2014), s. 375-390

70. Pracuj w zgodzie z samym sobą / Karolina Oleksa // Życie Szkoły. – 2016, nr 2, s. 18-22

71. Przywództwo – prestiż – charyzma / Jerzy Sielski // Forum Politologiczne. – T. 15 (2013), s. 21-47

72. Resentyment i charyzma : figura papieża w polskim teatrze lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych / Grzegorz Niziołek // Dialog. – 2011, nr 2, s. 146-161

73. Typy biopsychospołeczne, wzory zachowania i osobowość w ujęciu psychosomatycznym =Types of biopsychosocial types, paterns of behavior and personality in psychosomatic approach / Andrzej Mirski ; AGH w Krakowie // Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej.  – 2016, nr 1, s. 51-79

74. W poszukiwaniu demokratycznej struktury osobowości / Krzysztof Mudyń // Kultura i Edukacja. – 2002, nr 1, s. 40-51

75. Zalety i wady / Hanna Hamer // Psychologia w Szkole. – 2013, nr 5, s. 91-95

76. Zarządzanie bez mitów / Tomasz Garstka. – (Praktyczna Akademia Zarządzania). – Bibliogr. // Dyrektor Szkoły. – 2018, nr 11, s. 33-38

Oprac. Joanna Bielecka – stażystka – Fundacja Bezpieczna Przystań
Elżbieta Trojan – Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu