matematyka

Nauczyciel matematyki

Bibliografia w wyborze “Nauczyciel matematyki” gromadzi wybór piśmiennictwa z lat 1990-2020 i zawiera 55 opisów bibliograficznych dotyczących kształcenia, doskonalenia zawodowego, kompetencji, metodyki nauczania nauczycieli matematyki. Bibliografia została sporządzona na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej.
Materiał bibliograficzny uporządkowano alfabetycznie, z podziałem na książki …

TIK w nauczaniu matematyki

Zestawienie bibliograficzne „TIK w nauczaniu matematyki” obejmuje wybór literatury za lata 2010-2020 i składa się z 79 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz na podstawie baz Biblioteki Narodowej.
Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w …

Matematyka

Niniejsze zestawienie bibliograficzne zawiera wybór książek i artykułów z czasopism ujmujących materiały repertuarowe (np. inscenizacje, konkursy) oraz scenariusze zajęć dydaktyczno-wychowawczych poświęcone matematyce. Zawiera przede wszystkim scenariusze imprez szkolnych, jak również przedszkolnych. Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu i obejmuje literaturę z lat 1999-2019.

Książki:

Dyskalkulia

Matematyka jest jednym z najtrudniejszych przedmiotów szkolnych, Już na etapie szkoły podstawowej potrafi sprawiać trudności. Dyskalkulia rozwojowa obejmuje specyficzne zaburzenia zdolności arytmetycznych, rozpoznawane na podstawie analizy deficytów poznawczych, ujawnianych przez ucznia w kontekście prawidłowego rozwoju intelektualnego i sprzyjających warunków edukacyjnych.
Niniejsza bibliografia „Dyskalkulia” zawiera wybór 100 opisów bibliograficznych publikacji, …