kształcenie

Nauczyciel wychowania fizycznego

Bibliografia w wyborze “Nauczyciel wychowania fizycznego” gromadzi wybór piśmiennictwa z lat 2000-2020 i zawiera 181 opisów bibliograficznych dotyczących zagadnień związanych z kształceniem, doskonaleniem zawodowym, doradztwem metodycznym oraz kompetencjami nauczyciela wychowania fizycznego. Bibliografia została sporządzona na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej. Materiał bibliograficzny …

Kształcenie nauczycieli

Niniejsza bibliografia “Kształcenie nauczycieli” zawiera 132 opisy bibliograficzne. Materiał uporządkowano alfabetycznie według tytułów publikacji, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w PBW w Opolu i filiach oznaczone zostały sygnaturami.

Wydawnictwa zwarte :

1. Aktualne problemy pedagogiczne : konteksty i wyzwania / red. nauk. Daria …