kształcenie na odległość

Trudne sytuacje w pracy na odległość

Sytuacja trudna – ma miejsce, gdy dochodzi do nierównowagi między potrzebami i zadaniami a sposobami i warunkami ich realizacji. Nierównowaga ta dotyczy sytuacji normalnej, która powoduje, że zakłócony zostaje normalny przebieg aktywności i zmniejsza się prawdopodobieństwo realizacji zadania na poziomie normalnym. Zaburzenia przewidywalności sytuacji, zwiększające prawdopodobieństwo niepowodzenia (zagrożenia celu) definiują …

E-learning. Część 2

Bibliografia w wyborze “E-learning. Cz. 2″ jest kontynuacją bibliografii opracowanej w 2011 roku, która obejmuje lata 2005-2011. “E-learning. Cz. 2” gromadzi piśmiennictwo z lat 2012-2019 i zawiera 195 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej.
Materiał bibliograficzny uporządkowano …