kompetencje informacyjne

Kompetencje informatyczne dzieci i młodzieży

Kompetencje informatyczne dzieci i młodzieży

Zestawienie “Kompetencje informatyczne dzieci i młodzieży” opracowano na podstawie zasobów baz elektronicznych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu (wraz z filiami) oraz Biblioteki Narodowej. Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie i zawiera 262 opisy pozycji książkowych, artykułów z czasopism, pochodzących z lat 2000-2019. Wydawnictwa zwarte dostępne w …