klasa

Integracja klasy – jak skutecznie budować klimat w zespole klasowym

 

 

Integracja – termin używany na różne sposoby, jeden z nich to  „proces tworzenia całości z poszczególnych części”, inny – „proces dostosowywania się do siebie zachowań ludzi w grupie oraz pozytywny skutek tego procesu”. (Uniwersalny Słownik Języka Polskiego, pod red. Stanisława Dubisza, Warszawa 2008). Integracja klasy jest zdarzeniem długofalowym, …

Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła

 

 

Bibliografia “Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła” gromadzi piśmiennictwo z lat 2010-2020 i zawiera 171 opisów bibliograficznych.  Bibliografia została opracowana na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej.
Materiał bibliograficzny uporządkowano alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach. …