Integracja klasy – jak skutecznie budować klimat w zespole klasowym

 

 

Integracja – termin używany na różne sposoby, jeden z nich to  „proces tworzenia całości z poszczególnych części”, inny – „proces dostosowywania się do siebie zachowań ludzi w grupie oraz pozytywny skutek tego procesu”. (Uniwersalny Słownik Języka Polskiego, pod red. Stanisława Dubisza, Warszawa 2008). Integracja klasy jest zdarzeniem długofalowym, jej celem jest scalanie i tworzenie takich sytuacji, w których uczniowie będą budować więź pomiędzy sobą. Temu procesowi służą zabawy i gry wykorzystywane podczas zajęć dydaktycznych. Klasy zżyte chętniej podejmują się realizacji trudnych wyzwań i nowych zadań. „Zgrana klasa to <bezpieczna baza> do wspólnego przeżywania sukcesów i porażek bez ryzyka ośmieszenia czy wykluczenia”. (Anna Meslin, Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, czyli integracja zespołu klasowego, „Życie Szkoły” 2018, nr 9).

Zestawienie bibliograficzne „Integracja klasy – jak skutecznie budować klimat w zespole klasowym” gromadzi wybór piśmiennictwa z lat 2010-2021 i zawiera 101 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej. Materiał bibliograficzny uporządkowano alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach. Bibliografia zawiera także kilka adresów stron internetowych (netografia). Książki dostępne w PBW w Opolu i/lub filiach oznaczone są sygnaturą.

 

Książki:

 

1. Alternatywne pozaszkolne formy edukacji / Dominika Machnio. – Bibliogr. // W : Współczesna przestrzeń edukacyjna : geneza, przemiany, nowe znaczenia. T. 2 / pod. red. Ewy Musiał i Małgorzaty Bednarskiej. – Kraków : “Impuls”, 2013. – S. 137-151
C 054071/II (Brzeg), i M 211760/II M 211762/II (Opole)

2. Budowanie efektywnego zespołu poprzez gry i zabawę / Izabella Maria Łukasik, Anna Witek. – Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. – 312 s

3. Być (nie)zwykłym wychowawcą : scenariusze lekcji wychowawczych dla uczniów klas starszych szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych / Anna Konarzewska. – Warszawa : WFW, 2019. – S. 53-66 : Jak zintegrować nowych uczniów? Cykl lekcji wychowawczych
M 065136 (Kędzierzyn-Koźle), M 057202 (Kluczbork), M 069639 (Nysa), M 220291 M 220292 (Opole)

4. Dobre praktyki w edukacji wczesnoszkolnej : edukacja I klasa
* Dostępne w Internecie:https://www.szkolazklasa.org.pl/wp-content/uploads/2020/08/dobre-praktyki-w-edukacji-wczesnoszkolnej.pdf      [dostęp: 16.08.2021 r.]

5. Działania podejmowane przez nauczycieli liceów ogólnokształcących i techników w tworzeniu klimatu społeczno-wychowawczego klas szkolnych – raport z badań / Jolanta Flanz // W : Szkoła, nauczyciel, uczeń w przestrzeni edukacyjnej / red. nauk. Małgorzata Przybysz-Zaremba, Joanna Stepaniuk, Aleksandra Szczygieł. – Warszawa : Difin, 2020. – S. [98]-115
M 055345 (Brzeg)

6. Edukacja pozalekcyjna i pozaszkolna / Kazimierz Denek ; Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu. – Wyd. 2. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I, 2011. – 406 s. ; 21 cm.
C 066176 (Nysa), M 205665 M 205666 (Opole)

7. Gry i zabawy na każdą porę roku / Kasia Rożek. – Toruń : “Literat”, [2016]. – 64 s.

8. Gry, zabawy i eksperymenty matematyczne w szkole i w domu / Małgorzata Bieńkowska // Skrypty Belfra (Wrocław). – Nr 9
* Dostępne w Internecie:  https://dodn.dolnyslask.pl/materialy/skryptybelfra/SkrBNr9.pdf  [dostęp: 8.16.2021 r.]

9. Historyczne gry dydaktyczne : rozrywka, regionalizm, refleksja / red. Karol Sanojca. – Wrocław ; Dziekanów Leśny : Wydawnictwo LTW, 2018. – 202 s.
M 218493 M 218494 (Opole)

10. I główka pracuje!: zabawne i mądre gry odpędzające nudę i rozwijające umysł! / Fiona Tulloch ; oprac. pol. wyd. Barbara Żołądek. – Kielce : “Jedność”, 2010. – 208 s.

11. Integracja w szkole : jak stworzyć drużyny marzeń? / Marta Pogorzelska, Marlena Lewczuk, Marcin Florkowski. – Poznań : Oficyna MM, 2015. – 11 s. : il. ; 21 cm.
* Egzemplarz dostępny tylko przez Internet po otrzymaniu w bibliotece kodu i zalogowaniu na www.libra.ibuk.pl. http://libra.ibuk.pl/book/187717

12. Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów? Gry i zabawy integracyjne. Skrypt szkoleniowy / Powiat Sejny, 2014
* Dostępne w Internecie:  http://www.powiat.sejny.pl/asp/pliki/aktualnosci/pkt26_tworczosc_gry_zabawy_integracyjne_materialy.pdf     [dostęp: 16.08.2021 r.]

13. Kaktusy dojrzewania : scenariusze lekcji wychowawczych nie tylko dla gimnazjum / Ewa Molska. – Poznań : “eMPi2”, 2011. – 163, [1] s.

14. Między nami Graczami : gry dydaktyczne na motywach lektur szkolnych : Wstąp do Stowarzyszenia / Marcin Kowalski. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2013. – 26 s.

15. Między nami graczami : gry dydaktyczne na motywach lektur szkolnych : Obudźmy nasz ogród : etap I “Szukamy klucza”, etap II “Budzimy ogród” / [aut. Agnieszka Frejlich i in. ; rys. Grażyna Rigall]. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2013

16. Między nami graczami! : gry dydaktyczne na motywach lektur szkolnych : Serce dla pajacyka / [aut. Agnieszka Frejlich i in. ; il. Grażyna Rigall]. – Wyd. 3. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2014

17. Między nami Graczami : gry dydaktyczne na motywach lektur szkolnych : Wstąp do Stowarzyszenia / Marcin Kowalski ; [rys. Grażyna Rigall]. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2013

18. “Nasza klasa” : obrazy społeczności klas szkolnych : analiza empiryczna wzorów społecznego uczestnictwa jej członków / Agnieszka Konieczna. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2020. – 409, [2] strony : ilustracje ; 24 cm

19. Nowe gry i zabawy pobudzające wszystkie zmysły / Andrea Erkert ; [przekł. z jęz. niem. Edyta Brudnik]. – Kielce : “Jedność”, cop. 2013. – 94 s. : il. ; 23 cm.
M 054038 (Brzeg), M 64418 (Kędzierzyn-Koźle), M 210595 (Opole)

20. Nowe gry i zabawy ruchowe / Andrea Erkert ; [przekł. z jęz. niem. Edyta Brudnik]. – Kielce : “Jedność”, cop. 2013. – 95 s. : il. ; 23 cm.
M 054040 (Brzeg), M 64419 (Kędzierzyn-Koźle), M 210597 (Opole)

21. Poznajmy się bliżej – tworzenie grupy / Diana Czyrka-Wietrzyk, Marlena Stradomska // W : Wychowanie w praktyce szkolnej: scenariusze godzin wychowawczych dla klas IV-VI szkoły podstawowej / red. nauk. Teresa Zubrzycka-Maciąg. – Warszawa: Difin, 2016. – S. . 34-46
M 054687 (Brzeg), M 055728 (Kluczbork), M 215141 M 215142 (Opole)

22. Poznawanie klasy szkolnej: poradnik dla nauczyciela / Elżbieta Zwierzyńska. – Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2008. – 60 s. : il. ; 24 cm.
M 217344 (Opole)

23. Scenariusze zajęć i zabaw dla wychowawców, pedagogów, animatorów kultury i rodziców / Agnieszka Kozdroń. – Warszawa : Difin, 2014. – S. 13-34 : Zabawy integracyjne
M 63088, M 63264 (Kędzierzyn-Koźle), C 054300 (Kluczbork), C 067469 (Nysa), M 212168 M 212168 M 212168 (Opole)

24. Spoko lekcja 2, czyli Jeszcze więcej sposobów na oryginalne zajęcia / Joanna Małgorzata Łukasik. – Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2011. – 127 s.

25. 100 [Sto] pomysłów, jak dobrze zarządzać klasą / Alain Corneloup ; przekład Katarzyna Panfil. – Wyd. I. – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2018. – 247 s.
M 054928 (Brzeg), M 055644 (Kluczbork), M 069008 (Nysa), C 217998M M 218003M M 218004 (Opole)

26. Sukces wychowania : jak budować dobre relacje w grupie : poradnik dla nauczycieli, trenerów i pedagogów / Mariusz Rzeszotek. – Wyd. I. – Warszawa : Difin, 2018. – 185 s.
M 055021 (Brzeg), M 64949 (Kędzierzyn-Koźle), M 055717 (Kluczbork), M 068993 (Nysa), C 218147 M 218113 M 218114 (Opole)

27. Zabawy integracyjne i nie tylko / Dorota Niewola. – Wyd. 2. – Kraków : “Impuls”, 2013. – 149 s.
M 62796 (Kędzierzyn-Koźle), M 053332 (Kluczbork), M 212231 M 212232 (Opole)

28. Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne w polskiej szkole / Eugeniusz Kameduła // W : Obszary i przestrzenie edukacji : meandry, konteksty, dylematy : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zenonowi Jasińskiego w 70. rocznicę urodzin / red. naukowa Eugenia Karcz-Taranowicz. – Opole ; Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2016. – S. 493-504
M 065068 (Kędzierzyn-Koźle), M 214797 (Opole)

29. Zgrana klasa : ja – ty – my : gry i zabawy integrujące zespół klasowy : poradnik dla klas 1-6 szkół podstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych / Aleksandra Tomkiewicz-Bętkowska, Joanna Czubak. – Kraków : “Impuls”, 2011. – 127, [1] s. ; 24 cm.
M 052818 M 052819 (Kluczbork), C 066208 (Nysa)

30. Życie w szkolnej klasie : jak poprawić relacje i zapobiegać przemocy / Fabio Pasqu-ale, Alfredo Cenini. – Kielce : “Jedność”, cop. 2018. – 149 s.

 

Artykuły w czasopismach:

 

31. A teraz siadamy w kółeczku…. / Agata Fowles // Sygnał. – 2015, nr 8, s. 17-[18]
* Wykorzystanie kręgu jako narzędzia pracy z grupą

32. Atmosfera w klasie zależy od nas – scenariusz lekcji wychowawczej w klasie VI / Elżbieta Rojowska

*Dostępne w Internecie: https://www.profesor.pl/publikacja,10529,Scenariusze,Atmosfera-w-klasie-zalezy-od-nas-scenariusz-lekcji-wychowawczej-w-klasie-V  [dostęp: 16.08.2021 r.]

33. Bądź menedżerem swojej klasy / Karolina Oleksa // Biologia w Szkole z Przyrodą. – 2016, nr 6, s. 36-39.
* Rola nauczyciela w zespole klasowym, style zarządzania klasą

34. Budowanie autorytetu w grupie / Aleksandra Denst-Sadura // Głos Nauczycielski. – 2012, nr 36, s. 16

35. Budowanie pozytywnego klimatu w klasie : scenariusz zajęć i zabaw / Joanna Wieremiejewicz-Podkościelna. – (Narzędziownia) // Głos Pedagogiczny. – 2019, nr 112, s. 35-38

36. Budowanie zespołu klasowego : od czego zacząć? / Agata Semeniuk // Życie Szkoły. – 2020, nr 6, s. 16-21

37. Cyrk w bibliotece : gry i zabawy integracyjne / Luiza Dawidziuk // Biblioteka w Szkole. – 2014, nr 1, s. 20-213

38. Ćwiczenia i gry integracyjne / Karolina Van Laere // Remedium. – 2015, nr 1, s. 26-27

39. Dlaczego nauczenie współpracy w klasie wszystkim się opłaca?

* Dostępne w Internecie: https://okno.edu.pl/dlaczego-nauczenie-wspolpracy-w-klasie-wszystkim-sie-oplaca/ [dostęp: 20.07.2021 r.]

40. Dobry przepis na zgraną klasę / Magdalena Goetz // Dyrektor Szkoły. – 2014, nr 9, s. 57-59

41. Dobrze zgrany zespół / Anna Kałuba-Korczak // Głos Pedagogiczny. – 2013, nr 52, s. 4-8
* Integracja zespołu klasowego (integracja nauczyciel-klasa, integracja klasy jako zespołu)

42. “Dream Team”, czyli jak stworzyć zgraną klasę/ Adam Krasnosielski // Głos Pedagogiczny. – 2012, nr 36, s. 51-535

43. Dynamika poczucia integracji z rówieśnikami w klasach 3-6 szkoły podstawowej : model latentnych krzywych rozwojowych / Paweł Grygiel. – Bibliogr. // Edukacja. – 2016, nr 3, s. 57-74

44. Grać! Ale po co? / Ewelina Gorczyca // Wczesna Edukacja 2021, nr 2, s. 28-31

45. Gry dydaktyczne w edukacji szkolnej / Justyna Kapuścińska-Kozakiewicz // Głos Pedagogiczny. – 2020, nr 122, s. 79-82

46. Gry i zabawy towarzyskie na lekcjach języka angielskiego / Dorota Konrad // Języki Obce w Szkole. – 2012, nr 2, s. 95-105

47. Gry ułatwiające poznanie i integrację klasy / Anna Kałuba-Korczak // Głos Pedagogiczny. – 2013, nr 51, s. 29-32

48. Integracja / Katarzyna Trojańska // Sygnał. – 2016, nr 7, s. 39-41
* Integracja zespołu klasowego w szkole

49. Integracja klasy : na dobry początek / Aleksandra Jagła // Sygnał. – 2017, nr 7, s. 39-41

50. Integracja klasy – wskazówki dla wychowawcy / Małgorzata Pomianowska // Dyrektor Szkoły. – 2018, nr 9, s. 62
* Wskazówki dla nauczycieli dotyczące skutecznego integrowania uczniów w klasie

51. Integracja na Piątkę? : o osobowości uczniów klas integracyjnych i nieintegracyjnych / Katarzyna Mariańczyk // Języki Obce w Szkole. – 2019, nr 1, s. 55-59
* Dostępne w Internecie: http://jows.pl/artykuly/integracja-na-piatke-o-osobowosci-uczniow-klas-integracyjnych-i-nieintegracyjnych [dostęp: 10.08.2021 r.]

52. Integracja – ważna cały rok! / Grażyna Redlisiak // Wczesna Edukacja 2019, nr 4, s. 24-26
* Budowanie tożsamości klasowej – przykłady

53. Integracja zespołu klasowego / Justyna Kapuścińska-Kozakiewicz // Życie Szkoły. – 2020, nr 2, s. 39-43

54. Integracja zespołu klasowego / Justyna Kapuścińska-Kozakiewicz // Biologia w Szkole. – 2020, nr 3-4, s. 40-44
* Metody budowania więzi w klasie

55. Jak integrować uczniów / Bogumiła Michalczyk

* Dostępne w Internecie:https://www.poradnia-lingwista.eu/materialy/jak-integrowac-uczniow/ [dostęp: 11.07.2021 r.]

56. Jak przygotować się do objęcia wychowawstwa czyli 5 zabaw na integrację klasy / Magdalena Szczypińska
* Dostępne w Internecie: https://okno.edu.pl/jak-przygotowac-sie-do-objecia-wychowawstwa-czyli-5-zabaw-na-integracje-klasy/ [dostęp: 06.07.2021 r.]

57. Jak skutecznie budować dobra atmosferę w klasie? / Dorota Zając // Głos Pedagogiczny. – 2017, nr 91, s. 61-64
* Rola nauczyciela w budowaniu pozytywnego klimatu klasy. Czynniki, które mają wpływ na klimat klasy

58. Jak skutecznie budować dobrą atmosferę w klasie? / Dorota Zając // Polonistyka. – 2017, nr 6, s. 34-36

59. Jak poznawać Małą Ojczyznę i własny region, czerpiąc mądrość “z nieba, ziemi, z dębów, buków”…? / Mirosława Rogala. – BIbliogr. // Meritum. – 2018, nr 2, s. 2-9
* Propozycje zajęć terenowych poza szkołą na przykładzie województwa mazowieckiego

60. Jaki jestem ja, a jacy wy jesteście? : tworzenie portretu grupy ze zwróceniem uwagi na twórcze rozwiązywanie problemów : scenariusz zajęć integrujących zespół klasowy. – (Narzędziownia) // Głos Pedagogiczny. – 2019, nr 112, s. 41

61. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, czyli integracja zespołu klasowego / Anna Meslin // Życie Szkoły. – 2018, nr 9, s. 2-5

62. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego! : scenariusz lekcji / oprac. red. // Sygnał. – 2015, nr 11, s. 30-32

63. Jedziemy do opery…! / Rafał Ciesielski // Wychowanie Muzyczne. – 2013, nr 2, s. 62-68

64. Język komunikacji : próba stworzenia unikalnego kodu porozumiewania się przez klasę i z klasą / Samanta Dryja-Zabielska // Sygnał. – 2018, nr 9, s. 36-38
* Zajęcia integracyjne w bloku 90 min, scenariusz może służyć do przeprowadzenia lekcji wychowawczej w szkole podstawowej

65. Kierowanie klasą, czyli „Ład i harmonia w klasie”. Cz. 1 / Norbert Karaszewski // Remedium. – 2015, nr 12, s. 7-9

66. Kierowanie klasą, czyli „Ład i harmonia w klasie”. Cz. 2 / Norbert Karaszewski // Remedium. – 2016, nr 1, s. 6-9

67. Klasa szkolna : lustro wychowawcy dla jego osiągnięć i porażek / Magdalena Malik // Biblioteka Współczesnej Myśli Pedagogicznej. – T. 2 (2013), s. 372-383

68. Koperty pełne głasków : scenariusz lekcji wychowawczych w klasach IV-VIII. – (Teczka nauczyciela) // Sygnał. – 2019, nr 4, s. 29-30

69. Lekcja organizacyjna : inspirujące pomysły Zakręconego Belfra / Joanna Krzemińska // Sygnał. – 2018, nr 7, s. 35-36
* Cztery propozycje nieszablonowego przeprowadzenia pierwszej lekcji na dowolnym przedmiocie na każdym poziomie nauczania

70. Mecz – scenariusz zajęć edukacyjnych / Anna Smoleń // Biblioteka w Szkole. – 2021, nr 4, s. 16-18

71. Moja klasa : Materiał z Zesztytu „ Budowanie relacji”. Program Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka. Jak przeciwdziałać wykluczeniu i przemocy w szkole? / Małgorzata Winiarek-Kołucka

* Dostępne w Internecie:http://edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/material-4.pdf  [dostęp: 10.08.2021 r.]

72. Na problemy – integracja / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. – 2014, nr 27, s. 10
* Praca wychowawcza z nową klasą – integracja

73. Niewłaściwe zachowania w grupie – jak się ich wystrzegać? : lekcja wychowawcza z pomysłem / Magdalena Goetz // Głos Pedagogiczny. – 2015, nr 72, s. 14-18, 26-27

74. Od orientacji do współpracy – życie klasy w fazach / Anna Wojciechowska // Psychologia w Szkole. – 2010, nr 4, s. 41-48

75. Pierwszy kontakt z nową klasą – jak poznać nowych uczniów i jak rozpocząć współpracę? / Anna Tulczyńska // Emocje. – 2012, nr 4, s. 19-22

76. Po co nam integracja? / Ewa Lubczyńska // Emocje. – 2012, nr 4, s. 43-46

77. Propozycje zabaw integrujących zróżnicowaną grupę dzieci / Julia Piwowarczyk // Nauczanie Początkowe. – 2016/2017, nr 3, s. 81-92

78. Przepis na zgraną klasę / Małgorzata Pomianowska // Dyrektor Szkoły. – 2018, nr 9, strony 59-60

79. Pułapki integracji / Małgorzata Pomianowska // Dyrektor Szkoły. – 2018, nr 9, s. 61
* Przyczyny trudności w integrowaniu uczniów w klasie

80. Ramowy schemat działań integrujących klasę : (do realizowania w roku szkolnym) / Anna Kałuba-Korczak // Głos Pedagogiczny. – 2013, nr 52, s. 37-40

81. Rozwiązywanie konfliktów między uczniami / Justyna Kapuścińska-Kozakiewicz // Życie Szkoły. – 2020, nr 2, s. 44-48
* Działania nauczyciela, które mają się przyczynić do budowania dobrej atmosfery w klasie

82. Scenariusz warsztatów integracyjnych dla dzieci i rodziców : dekoracja szkoły / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Głos Pedagogiczny. – 2013, nr 51, s. 39-40

83. Temat: Na dobry start / Agnieszka Makowska // Głos Pedagogiczny. – 2012, nr 41, s. 20-22
* Godzina wychowawcza na początek roku szkolnego : zajęcia integracyjne

84. Trudne zachowania uczniów – dezintegracja klasy / Karolina Oleksa // Życie Szkoły. – 2016, nr 8, s. 20-24
* Propozycje ćwiczeń i zabaw integrujących klasę

85. Tworzenie pozytywnego klimatu w klasie / Joanna Wieremiejewicz-Podkościelna // Życie Szkoły. – 2019, nr 9, s. 29-33

86. Tworzenie pozytywnego klimatu w klasie / Joanna Wieremiejewicz-Podkościelna // Głos Pedagogiczny. – 2019, nr 112, s. 19-2

87. Uczeń i nauczyciel w nietypowych dla siebie rolach / Danuta Bula // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2012/2013, nr 4, s. 33-59

88. Ważne jest to, co nas łączy : scenariusz lekcji integracyjnej. – (Teczka nauczyciela) // Sygnał. – 2018, nr 7, s. 29-30

89. Ważne, że razem – o współzawodnictwie i współpracy w klasie / Aleksandra Kram, Marta Molińska // Przed Szkołą. – 2015, nr 3, s. 7-9

90. Więzi w naszej klasie : konspekt lekcji / oprac. Katarzyna Maciejak
* Dostępne w Internecie:   https://golden5.metis.pl/wp-content/downloads/2010_wiezi_w_naszej_klasie.pdf [dostęp: 11.08.2021 r.]

91. Wycieczka jako forma integracji kształcenia wczesnoszkolnego / Katarzyna Kapciak // Życie Szkoły. – 2015, nr 9, s. 11-16

92. Wykorzystanie gier i zabaw w procesie integracji zespołu klasowego na poziomie edukacji wczesnoszkolnej / Agata Kalinowska // Annales Paedagogicae Nova Sandes – Presoves. –  [T.] 7 (2017), s. 92-110

93. Zabawy integrujące dzieci i młodzieży / Małgorzata Szewczyk // Remedium. – 2020, nr 1, s. 30-32

94. Zajęcia poza klasą / Iwona Kołodziejek, Agnieszka Sułowska // Dyrektor Szkoły. – 2018, nr 2, s. 72-76

95. Zajęcia poza salą lekcyjną integralną częścią procesu edukacyjnego w klasach początkowych. Walory i ograniczenia / Katarzyna Pluta // Nauczanie Początkowe. – 2015/2016, nr 4, s. 69-79

96. Zamiast “kocenia” : jak zintegrować uczniów – bez poniżania, bezpiecznie i skutecznie?/ Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. – 2013, nr 30-31, s. 14

97. Zanim zadzwoni pierwszy dzwonek, czyli zasady funkcjonowania społeczności klasowej / Magdalena Wieczorek // Nauczanie Początkowe. – 2015/2016, nr 4, s. 59-63

98. Zestaw zabaw integracyjnych / oprac. Bożena Buszczak
* Dostępne w Internecie: https://szkolnictwo.pl/index.php?id=PU2886 [dostęp: 16.08.2021 r.]

99. Zgrana klasa : udział pedagoga w budowaniu relacji między uczniami / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. – 2020, nr 122, s. 11-15

100. Zgrana klasa – scenariusz lekcji wychowawczej dla szkoły podstawowej
* Dostępne w Internecie:  https://www.kopalnia.pl/kopalnia-wiedzy/zgrana-klasa-scenariusz-lekcji-wychowawczej-dla-szkoly-podstawowej-f45s [dostęp: 22.07.2021 r.]

101. Znaczenie i rola integracji zespołów klasowych / Małgorzata Pławska, Alina Kosowicz
* Dostępne w Internecie: http://www.pppstaszow.staszowski.eu/2/index.php?option=com_content&view=article&id=105:znaczenie-i-rola-integracji-zespolow-klasowych&catid=79&Itemid=492 [dostęp: 5.07.2021 r.]

 

Netografia

https://proszepani.com/integracja/
https://proszepani.com/tag/zabawy-integracyjne/
https://sensonauka.pl/edukacja/zabawy-integracyjne-w-grupie/
https://tumi-tur.pl/2020/09/03/powrot-do-szkoly-5-pomyslow-na-zabawy-integracyjne-dla-dzieci/

 

Oprac. Iwona Kowalska
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu