inteligencja emocjonalna

Inteligencja emocjonalna nauczyciela

Bibliografia w wyborze “Inteligencja emocjonalna nauczyciela” gromadzi piśmiennictwo z lat 2006-2019 i zawiera 42 opisy bibliograficzne. Bibliografia dotyczy: inteligencji emocjonalnej, dojrzałości emocjonalnej i kompetencji emocjonalnych nauczyciela. Została sporządzona na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej.
Materiał bibliograficzny uporządkowano alfabetycznie, z podziałem na książki …

Inteligencja emocjonalna dzieci i młodzieży

Bibliografia “Inteligencja emocjonalna dzieci i młodzieży” gromadzi wybór piśmiennictwa z lat 1999-2020 i zawiera 70 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej.
Materiał bibliograficzny uporządkowano alfabetycznie, z podziałem na książki i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w PBW …