geografia

Nauczyciel geografii

Bibliografia w wyborze “Nauczyciel geografii” gromadzi wybór piśmiennictwa z lat 1990-2020 i zawiera 45 opisów bibliograficznych dotyczących kształcenia, doskonalenia zawodowego, kompetencji, metodyki nauczania nauczycieli matematyki. Bibliografia została sporządzona na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej.
Materiał bibliograficzny uporządkowano alfabetycznie, z podziałem na książki …

TIK w nauczaniu geografii

Zestawienie bibliograficzne „TIK w nauczaniu geografii” obejmuje wybór literatury za lata 2010-2019 i składa się z 41 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz na podstawie baz Biblioteki Narodowej.
Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w …

Geografia

Zestawienie bibliograficzne „Scenariusze i konspekty lekcji geografii” gromadzi wybór piśmiennictwa z lat 2000-2019 i składa się ze 161 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz Biblioteki Narodowej.
Zestawienie składa się z trzech części: 1. Scenariusze lekcji geografii; 2. Scenariusze lekcji geografii w …