Geografia

Zestawienie bibliograficzne „Scenariusze i konspekty lekcji geografii” gromadzi wybór piśmiennictwa z lat 2000-2019 i składa się ze 161 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz Biblioteki Narodowej.
Zestawienie składa się z trzech części: 1. Scenariusze lekcji geografii; 2. Scenariusze lekcji geografii w szkole podstawowej; 3. Scenariusze lekcji geografii w szkole ponadpodstawowej. Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach.

 

I. SCENARIUSZE LEKCJI GEOGRAFII

1. Budowa geologiczna Tatr : problemy turystyki w Tatrzańskim Parku Narodowym / Aleksandra Zaparucha // Geografia w Szkole. – 2012, nr 1, s. 34-36
2. Historia Karpat na wesoło / Grzegorz Pruszko // Geografia w Szkole. – 2017, nr 6, s. 26-28

3. Islandia – okno do wnętrza Ziemi / Grzegorz Pruszko // Geografia w Szkole. – 2017, nr 4, s. 30-32
* Scenariusz lekcji geografii według nowej podstawy programowej

4. Rio de Janeiro – gra dydaktyczna / Jolanta Kubacka-Mróz // Geografia w Szkole. – 2008, wyd. spec. nr 1, s. 40-41

5. Wszędobylskie skały osadowe : scenariusz lekcji / Anna Karcz // Geografia w Szkole. – 2014, nr 5, s. 33-41

II. SCENARIUSZE LEKCJI GEOGRAFII W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Książki:

6. Praca z uczniem uzdolnionym geograficznie : poradnik dla nauczycieli / Elżbieta Szkurłat, Arkadiusz Glowacz, Maria Adamczewska, Barbara Dzięcioł-Kurczoba ; współprac. Daniela Maj. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014. – 143 s. : il. kolor. ; 24 cm.
* Dot. także gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej
M 63518 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 053498 (Kluczbork), M 067550 (Nysa), M 213106 (Opole)

7. Scenariusze lekcji i konkursów geograficznych : praca zbiorowa / red. Alicja Guzik, Urszula Moźdierz ; Wojewódzki Ośrodek Metodyczny. – Bielsko-Biała : WOM, 2000. – 58 s. : mapy, pl., rys. ; 30 cm.
* Dot. także gimnazjum
M 183789 (Opole)

Artykuły w czasopismach:

8. Czy możesz ocalić przyrodę nad Wisłą ? / Anna Karcz // Geografia w Szkole. – 2017, nr 5, s. 34-35

9. Czy pustynia to tylko gorący piasek? : krajobraz pustyni gorącej i pustyni lodowej : propozycja lekcji w klasie V / Maria Figa // Geografia w Szkole. – 2018, nr 5, s. 32-34

10. Czy tylko samba i kawa rozsławiły Brazylię w świecie ? : scenariusz lekcji geografii w klasie VI / Iwona Kasińska // Geografia w Szkole. – 2000, nr 1, s. 28-30

11. Historia Karpat na wesoło / Grzegorz Pruszko // Geografia w Szkole. – 2017, nr 6, s. 26-28

12. Islandia – okno do wnętrza Ziemi / Grzegorz Pruszko // Geografia w Szkole. – 2017, nr 4, s. 30-32
* Scenariusz lekcji geografii według nowej podstawy programowej

13. Jak badamy pogodę? / Katarzyna Kulus // Biologia w Szkole z Przyrodą. – 2016, nr 6, s. 50-54

14. Jak dobrze znasz Wisłę? / Anna Karcz // Geografia w Szkole. – 2017, nr 5, s. 30-33

15. Jak się chroni przyrodę w Polsce? : porpozycja lekcji w klasie VII szkoły podstawowej oraz w klasach II, III gimnazjum / Maria Wrona // Geografia w Szkole. – 2018, nr 1, s. 23-25

16. Krajobraz : przykładowe konspekty lekcji / Emilia Majewska // Geografia w Szkole. – 2009, nr 5, s. 51-57

17. Lekcja geografii w klasie 8 na temat “Klimat Polski i jego zróżnicowanie” / Henryka Sikora // Geografia w Szkole. – 2000, nr 1, s. 34-36

18. Mapa hipsometryczna i ogólnogeograficzna : konspekt lekcji geografii do klasy V / Anna Schmidt-Pawłowska // Geografia w Szkole. – 2018, nr 3, s. 40-41

19. Najbardziej atrakcyjne turystycznie regiony Polski / Maria Figa // Geografia w Szkole. – 2019, nr 1, s. 22-25
* Propozycja przeznaczona dla klasy VII

20. Obserwacje wokół szkoły : scenariusz zajęć terenowych / Grzegorz Pruszko // Geografia w Szkole. – 2018, nr 6, s. 38-39
* Dla klasy VII szkoły podstawowej

21. Podobieństwa i różnice : Góry Żółte i Tatry Polskie / Aleksandra Zaparucha // Geografia w Szkole. – 2018, nr 3, s. 33
* Poziom: klasa VII-VIII

22. Powodzie – zagrożenia, ochrona i skutki : propozycja lekcji w klasie VII szkoły podstawowej / Maria Figa // Geografia w Szkole. – 2018, nr 3, s. 34-36

23. Poznajemy najbliższą okolicę : scenariusz zajęć terenowych / Grzegorz Pruszko // Geografia w Szkole. – 2018, nr 4, s. 30-32

24. Ruch obiegowy Ziemi / Zofia Modzelewska // Wszystko dla Szkoły. – 2008, nr 9, s. 20

25. Scenariusz zajęć z zastosowaniem strategii IBSE / Jakub Sypniewski // Geografia w Szkole. – 2017, nr 2, s. 30-33

26. Słuchamy i oglądamy prognozy pogody / Barbara Niedzielska // Geografia w Szkole. – 2002, nr 3, s. 165-167

27. Świadoma konsumpcja / Anna Batorczak // Aura. – 2017, nr 2, dod. “Dodatek ekologiczny dla szkół”, nr 268, s. 5-8
* Scenariusz dla uczniów w wieku 12-14 lat do wykorzystania na zajęciach dodatkowych, na lekcjach geografii, biologi, wos-u, chemii, godzinie wychowawczej

28. Uczymy się czytać mapę topograficzną / Barbara Chmiel // Edukacja Przyrodnicza w Szkole Podstawowej. – 2008, z. 1-4, s. 335-344

29. Uczymy się czytać mapę topograficzną / Barbara Chmiel // Edukacja Przyrodnicza w Szkole Podstawowej. – 2006, nr 1-2, s. 127-137

30. W poszukiwaniu polskich wulkanów : lekcja geologii na Górze św. Anny / Romana Adamczyk // Geografia w Szkole. – 2018, nr 1, s. 26-28

31. Ziemia planetą ludzi : konspekt lekcji w klasie VI / Bernadeta Seweryn // Geografia w Szkole. – 2000, nr 1, s. 31-34

III. SCENARIUSZE LEKCJI GEOGRAFII W SZKOLE PONADPODSTAWOWEJ

Książki:

32. Geografia : Azja i Europa : wybrane problemy geografii świata : przewodnik metodyczny dla klasy 2 gimnazjum / Jan Mordawski. – Gdańsk : Wydawnictwo M.Rożak, 2000. – 56 s. : mapy, rys. ; 24 cm.
M 183552 (Opole)

33. Geografia : kształcenie w zakresie podstawowym : scenariusze lekcji. Cz. 1 / Krystyna Becmer, Zbigniew Podgórski. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2004. – 106 s. : il., rys., mapy ; 24 cm.
C 188886/I (Opole)

34. Geografia : kształcenie w zakresie podstawowym : scenariusze lekcji. Cz. 2 / Krystyna Becmer, Zbigniew Podgórski, Anna Zaklikiewicz. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2004. – 120 s. : il., rys., mapy ; 24 cm.
C 188886/II (Opole)

35. Geografia : scenariusze lekcji geografii / oprac. Jolanta Lipka. – Płock : ODN, 2003. – 58 s. ; 21 cm.
M 187045 (Opole)

36. Geografia z ochroną i kształtowaniem środowiska : przewodnik dla nauczyciela szkoły zawodowej / Jan Mordawski. – Gdynia : “Operon”, 2003. – 717 s. ; 24 cm. – (Szkoła XXI [Geografia])
C 187073 (Opole)

37. Geografia z ochroną i kształtowaniem środowiska : wybrane scenariusze lekcji dla zasadniczej szkoły zawodowej / Małgorzata Zygmunt. – Gdynia : “Operon”, 2003. – 47 s. ; 24 cm. – (Szkoła XXI [Geografia])
M 187149 (Opole)

38. Geografia. Cz. 1, Zarys wiedzy o ziemi : kształcenie w zakresie rozszerzonym : poradnik dla nauczyciela i program nauczania w liceum ogólkształcącym / Krystyna Becmer, Zbigniew Podgórski, Włodzimierz Marszelewski. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002. – 207 s. : mapy, rys. ; 24 cm. – ( Akademia WSiP)
C 184435/I (Opole)

39. Geografia 1 : scenariusze zajęć i materiały dodatkowe dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : kształcenie ogólne w zakresie podstawowym / Anna Klimowicz, Tomasz Michalski. – Warszawa : “Nowa Era”, 2002. – 128 s. : ; il. ; 24 cm.
M 062002 M 062641 (Nysa)

40. Geografia : przewodnik metodyczny : szkoły ponadgimnazjalne : zakres podstawowy. Cz. 1 / Jadwiga Kop, Maria Kucharska, Elżbieta Szkurłat. – Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2002. – 74,[2] s. : mapy, rys. ; 25 cm.
M 184519/I (Opole)

41. Geografia 1 : zakres podstawowy : przewodnik dla nauczyciela liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum / Jarosław Korba, Wojciech Wiecki. – Gdynia : “Operon”, 2002. – 77 s. ; 24 cm. – (Szkoła XXI [Geografia])
C 187078 (Opole)

42. Geografia 1 : zakresy podstawowy i rozszerzony : wybrane scenariusze lekcji dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum / Lechosław Rybka, Wojciech Wiecki. – Gdynia : “Operon”, 2003. – 47 s. ; 24 cm. – (Szkoła XXI [Geografia])
M 187119 (Opole)

43. Geografia 2 : zakresy podstawowy i rozszerzony : wybrane scenariusze lekcji dla nauczyciela liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum / Beata Pusz, Lechosław Rybka. – Gdynia : “Operon”, 2004. – 55 s. ; 24 cm. – (Szkoła XXI [Geografia])
M 187121 (Opole)

44. Geografia. Cz. 3, Człowiek i środowisko : kształcenie w zakresie rozszerzonym : poradnik dla nauczyciela liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Przedmiotowy System Oceniania (PSO) / Krystyna Becmer, Zbigniew Podgórski, Włodzimierz Marszelewski. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2004. – 88 s. : mapy, rys. ; 24 cm. – (Akademia WSiP)
C 184435/III (Opole)

45. Odkrywamy świat : scenariusze lekcji, karty pracy / Blandyna Zajdler, Krzysztof Zieliński. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004. – 87,[1] s. ; 30 cm.
C 186853 (Opole)

46. Odkrywamy świat : poradnik dla nauczyciela geografii w gimnazjum. Cz. 1 / Krzysztof Zieliński. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002. – 84,[1] s. ; 24 cm.
M 183829/I (Opole)

47. Poradnik metodyczny : geografia dla gimnazjum : geografia regionalna świata / [aut.] Marzena Owczarz. – Warszawa : “Nowa Era”, 2002. – 136 s. : il. ; 24 cm.
M 062670 (Nysa)

48. Poradnik metodyczny : geografia dla gimnazjum : moduł 2 : geografia Polski / red. Ewa Gromek. – Warszawa : “Nowa Era”, 2000. – 129, [6] s. : il. ; 24 cm.
M 062673 (Nysa)

49. Scenariusze lekcji do geografii : gimnazjum [klasa] 2 / Bożena Wójtowicz. – Gdańsk : Wydawnictwo M.Rożak, cop. 2001. – 91 s. ; 24 cm.
M 184855 (Opole)

50. Wędrówki geograficzne : przewodnik nauczyciela klasy I gimnazjum / Marek Walczak, Alina Witek-Nowakowska. – Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2001. – 126,[2] s. : rys., wykr. ; 24 cm.
M 183122 M 183135 (Opole)

Artykuły w czasopismach:

51. Andyjskie naj…, dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych : scenariusz lekcji do artykułu Wojciecha Lewandowskiego / Izabela Szewczyk // Geografia w Szkole. – 2009, wyd. spec. nr 1, s. 17-19

52. Antropocen, czyli ile plastiku zjadamy? : propozycja lekcji z uwzględnieniem tego jak uczy się mózg / Aleksandra Zaparucha // Geografia w Szkole. – 2017, nr 3, s. 32-36

53. Architekci natury / Grażyna Wójcik // Geografia w Szkole. – 2002, nr 3, s. 162-165
* Konspekt lekcji dla klasy I gimnazjum

54. Atrakcyjność basenu Morza Śródziemnego : konspekt lekcji powtórzeniowej dla klasy II gimnazjum / Małgorzata Jenorowska // Geografia w Szkole. – 2003, nr 3, s. 169

55. Bohater powieści Lord Jim w egzotycznym świecie Malajów : zajęcia korelacyjne z języka polskiego i geografii / Małgorzata Zakrzewska, Ewa Pelle // Przegląd Edukacyjny. – 2002, nr 3, s. 12-13

56. Bułgara i Rumunia w UE : scenariusz lekcji dla szkoły ponadgimnazjalnej / Wiesława Dyjach // Geografia w Szkole. – 2008, nr 3, s. 36-39

57. Co będzie, gdy stopnieją lodowce? / Marta Czerniak-Czyżniak // Geografia w Szkole. – 2013, nr 6, s. 14-16
* Scenariusz zajęć na III poziom edukacyjny, 2 godziny lekcyjne

58. Czy Betlejem leży na Wyspie Bożego Narodzenia? : konspekt lekcji przedświątecznej / Emilia Majewska // Geografia w Szkole. – 2009, nr 6, s. 51-56

59. Czy na świecie muszą istnieć konflikty? : scenariusz lekcji w gimnazjum / Alicja Piegdoń. – Załączniki // Geografia w Szkole. – 2001, nr 2, s. 93-97

60. Ćwiczenia z mapą : szukamy wydm / Halina Bocionga, Mirosław Szumny // Geografia w Szkole. – 2000, nr 2/3, s. 117-120

61. Druga liczebnie religia świata – islam : scenariusz lekcji geografii w LO / Marzenna Owczarz // Geografia w Szkole. – 2006, nr 1, s. 25-27

62. Działalność człowieka zagrożeniem dla środowiska przyrodniczego / Barbara Szeptalin, Zofia Szmidt // Geografia w Szkole. – 2016, nr 3, s. 34-41

63. Efekt cieplarniany : propozycje teoretyczne i doświadczalne / Elżbieta Karczewska // Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych. – 2001, nr 3, s. 20-22

64. Egipt – pustynny kraj nad Nilem : (scenariusz lekcji geografii w klasie I gimnazjum) / Tomasz Majchrzak // Wszystko dla Szkoły. – 2007, nr 2, s. 21

65. Europa kulinarna, czyli różnorodność gustów i smaków / Joanna Angiel // Drama. – 2006, z. 52, s. 28-34
* Konspekt lekcji geografii w gimnazjum

66. Geograficzne ślady Jana Kochanowskiego : scenariusz lekcji w klasie II gimnazjum / Ewa Sturlis // Geografia w Szkole. – 2003, nr 3, s. 161-164

67. Globalne zmiany klimatu : fakty i mity w świetle 4. Raportu IPCC : scenariusz lekcji geografii dla klasy I LO / Romana Adamczyk // Geografia w Szkole. – 2007, nr 3, s. 24-29

68. Gospodarka rolna w Polsce : konspekt lekcji w kl. III LO / Zofia Jakubczak // Geografia w Szkole. – 2001, nr 4, s. 231

69. Gry i rzeczywistość rozszerzona : lekcje geografii z wykorzystaniem technologii mobilnych / Piotr Milewski // Geografia w Szkole. – 2014, nr 2, s. 32-34

70. Hydrologia w praktyce : przykładowe zajęcia terenowe / Romana Adamczyk // Geografia w Szkole. – 2017, nr 1, s. 27-29
* Propozycja zajęć terenowych do wykorzystania w nauczaniu geografii w szkole ponadgimnazjalnej

71. I Ty możesz zostać kartografem / Justyna Mazanowska // Geografia w Szkole. – 2012, nr 6, s. 32-35

72. Integracja polityczna i gospodarcza państw świata – poznajemy Unię Europejską / Ewa Bosacka // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 12, s. 4
* Scenariusz lekcji geografii dla klasy II gimnazjum

73. Islam – co to za religia ? : materiał do realizacji zajęć z geografii w gimnazjum / Agnieszka Niewińska // Geografia w Szkole. – 2006, nr 1, s. 28-29

74. Islam : scenariusz lekcji geografii w LO / Marzenna Owczarz // Geografia w Szkole. – 2006, nr 1, s. 25-27

75. Jak człowiek wykorzystuje warunki środowiska przyrodniczego Afryki? : metaplan / Alicja Budniok // Geografia w Szkole. – 2001, nr 4, s. 235-236
* Scenariusz lekcji geografii w gimnazjum z wykorzystaniem aktywnej metody metaplanu

76. Jak przedstawić problem wyżywienia ludności świata? : konspekt lekcji geografii / Czesława Kiczak // Geografia w Szkole. – 2003, nr 4, s. 215-217

77. Jaki będzie świat w 2030 roku? : poznaj nowe cele rozwoju / Aleksandra Zaparucha // Geografia w Szkole. – 2017, nr 2, s. 14-16
* Propozycja zajęć dla szkoły ponadgimnazjalnej

78. Jesteśmy ekologiczni – bądź i ty : scenariusz zajęć w szkole ponadgimnazjalnej / Magdalena Ankiewicz-Kopicka, Monika Kulesza-Cisiak, Joanna Wieczorek // Geografia w Szkole. – 2008, nr 5, s. 51-53

79. Klimaty strefowe i astrefowe na kuli ziemskiej : konspekt lekcji geografii w kl. I LO / Ewa Adamek // Geografia w Szkole. – 2004, nr 5, s. 30-34

80. Komunikacja miejska i obszary zurbanizowane : propozycja zajęć warsztatowych / Mirosław Mularczyk // Geografia w Szkole. – 2003, nr 4, s. 206-209
* Geografia ekonomiczna w liceum

81. Konflikty zbrojne na świecie i sposoby ich rozwiązywania : II nagroda w konkursie / Grzegorz Sikora // Geografia w Szkole. – 2003, nr 2, s. 98-100
*Scenariusz lekcji geografii w liceum

82. Konspekt lekcji dla klasy III LO : “Strefy klimatyczno-roślinne na ziemi i towarzysząca im fauna” / Elżbieta Krzysztofik, Danuta Staciwa // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. – 2003, nr 3, s. 65-70

83. Konspekt lekcji geografii ze sprawdzianem kompetencji w klasie III LO do tematu “Funkcje przemysłu i czynniki jego lokalizacji” / Danuta Kuchareczko // Geografia w Szkole. – 2001, nr 1, s. 15-18

84. Krajobraz i jego przeobrażenia : scenariusz lekcji geografii w terenie w klasie II gimnazjum / Maria Figa // Geografia w Szkole. – 2007, nr 5, s. 39-42

85. Krajobraz Tatr : scenariusz lekcji wg programu “Kreator” / Barbara Strzała // Geografia w Szkole. – 2003, nr 1, s. 33-35

86. Lądy i oceany na Ziemi : lekcja w klasie I gimnazjum / Roman Rutka // Geografia w Szkole. – 2001, nr 4, s. 231-234

87. Lodowce i lądolody czynnikami rzeźbotwórczymi litosfery : scenariusz lekcji / Krystyna Becmer // Geografia w Szkole. – 2002, nr 2, s. 23-26

88. Mauretania – brama Czarnej Afryki : scenariusz lekcji na podstawie artykułu M. Żemły / Aleksandra Cendrowska // Geografia w Szkole. – 2012, nr 2, s. 32-33

89. Metropolizacja : metropolie i obszary metropolitalne / Jolanta Kubacka-Mróz // Geografia w Szkole. – 2008, wyd. spec. nr 1, s. 14-16
* Scenariusz lekcji dla kl. I liceum ogólnokształcącego

90. Migracje, ich przyczyny i skutki : scenariusz lekcji geografii w ZSZ / Aleksandra Kozubal // Geografia w Szkole. – 2004, nr 3, s. 28-29

91. Migracje ludności – przyczyny i skutki : scenariusz lekcji / Danuta Lewczuk // Geografia w Szkole. – 2016, nr 5, s. 26-28
* Scenariusz lekcji geografii dla szkoły ponadgimnazjalnej

92. Możliwości gospodarcze Pojezierzy Polskich : lekcja geografii w gimnazjum / Lucyna Jaśkowska // Geografia w Szkole. – 2004, nr 1, s. 48-49

93. Najsłynniejsze polskie meteoryty / Anna Karcz // Geografia w Szkole. – 2017, nr 1, s. 30-34
* Scenariusz lekcji przyrody (dla szkoły podstawowej) lub geografii (dla gimnazjum)

94. Najstarsze azjatyckie cywilizacje : propozycja lekcji dla gimnazjum / Maria Figa // Geografia w Szkole. – 2017, nr 2, s. 38-41

95. Niemcy – potęga gospodarcza Europy : (scenariusz lekcji w klasie I lub II gimnazjum; zależnie od programu nauczania) / Tomasz Majchrzak // Wszystko dla Szkoły. – 2007, nr 2, s. 18-20

96. Nowy Jork – Bangkok – Miasto Meksyk / Jolanta Kubacka-Mróz // Geografia w Szkole. – 2008, wyd. spec. nr 1, s. 34-37
* Scenariusz lekcji dla gimnazjum

97. Obliczenia matematyczne – wnioski geograficzne : scenariusz zajęć / Małgorzata Dams-Lepiarz, Małgorzata Sternik // Geografia w Szkole. – 2005, nr 1, s. 35-40

98. Ochrona i kształtowanie środowiska w krajach Unii Europejskiej : scenariusz lekcji geografii w klasie II LO / Stanisława Spytkowska // Geografia w Szkole. – 2006, nr 5, s. 39-44

99. Ochrona środowiska w krajach UE : scenariusz lekcji geografii w gimnazjum / Magorzata Ewa Gołdowska // Geografia w Szkole. – 2004, nr 4, s. 208-211

100. Od równika do bieguna : strefy klimatyczne na Ziemi / Maria Figa // Geografia w Szkole. – 2015, nr 4, s. 27-29

101. Podróż geograficzna po niemiecku : korelacja międzyprzedmiotowa / Alicja Sobieraj, Monika Strzępek // Geografia w Szkole. – 2004, nr 3, s. 30-31
* Temat: Nasz pobyt w Ulm. Konspekt zajęć do geografii w liceum ogólnokształcącym

102. Podróż przez poznane kraje Azji – Chiny, Japonię, Indie, Turcję / Elżbieta Grabowska // Geografia w Szkole. – 2001, nr 4, s. 237-238
* Konspekt lekcji powtórzeniowej z geografii w klasie drugiej gimnazjum

103. Podróże żywności w StoryMap JS / Filip Makowiecki // IT w Edukacji. – 2016 nr 1, s. 43-45
* Scenariusz lekcji geografii dla gimnazjum z wykorzystaniem Internetu i technologii multimedialnej

104. Podróżujemy od równika ku biegunom poznając bogactwo biosfery / Wiesława Pajor // Aura. – 2004, nr 8, dod. “Dodatek ekologiczny dla szkół” nr 119, s. 3-4
* Scenariusz lekcji z wykorzystaniem metody projektu

105. Podział ziemi na półkulę wschodnią i zachodnią : długość geograficzna : konspekt lekcji w klasie I gimnazjum / Agnieszka Kłos // Geografia w Szkole. – 2010, nr 1, s. 16-18

106. Polska na tle krajów Unii Europejskiej / Katarzyna Mijakowska // Geografia w Szkole. – 2016, nr 4, s. 30-31
* Zawiera konspekt lekcji geografii dla liceum w oparciu o technologię informacyjną. Temat: Pozycja Polski w Unii Europejskiej

107. Polskie obiekty na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO : propozycja lekcji w gimnazjum / Maria Figa // Geografia w Szkole. – 2016, nr 3, s. 31-33

108. Powtórzenie wiadomości z działu “Atmosfera” : lekcja w klasie I gimnazjum / Halina Chaczyk // Geografia w Szkole. – 2001, nr 4, s. 223-225

109. Poznawać inaczej : scenariusz zajęć terenowych w formie wycieczki krajoznawczej dla uczniów gimnazjum / Maria Figa // Geografia w Szkole. – 2010, nr 1, s. 36-40

110. Problemy największego miasta świata – Meksyku : scenariusz lekcji geografii w gimnazjum / Małgorzata Ewa Gołdowska // Geografia w Szkole. – 2008, nr 2, s. 36-38

111. Problemy urbanizacyjne w wybranych krajach Afryki / Alicja Florek // Geografia w Szkole. – 2002, nr 2, s. 93-96

112. Prognoza pogody dawniej i dziś / Justyna Nadratowska // Geografia w Szkole. – 2014, nr 2, s. 8011
* Scenariusz lekcji do wykorzystania na różnych poziomach edukacyjnych (w szkole podstawowej na lekcji przyrody, w gimnazjum – na lekcji geografii)

113. Projekty edukacyjne w Polsce i Wielkiej Brytanii : nauczanie geografii metodą projektów : propozycje lekcji w gimnazjum / Aleksandra Zaparucha // Geografia w Szkole. – 2006, nr 6, s. 17-23

114. Przegląd państw na mapie politycznej Afryki : lekcja w gimnazjum / Agnieszka Sokołowska // Geografia w Szkole. – 2003, nr 1, s. 42-44

115. Przemysł w Polsce – zmiany, mocne i słabe strony, kierunki rozwoju / Zofia Szmidt // Geografia w Szkole. – 2016, nr 1, s. 36-39

116. Przyczyny i skutki bezrobocia : scenariusz lekcji z dramą / Marta Czerniak-Czyżniak, Ewa Kowalska // Geografia w Szkole. – 2015, nr 3, s. 26-28
* Dla uczniów gimnazjum

117. Przyczyny zróżnicowania poziomu rozwoju krajów rozszerzonej UE : scenariusz lekcji geografii w szkole ponadgimnazjalnej / Wiesława Dyjak // Geografia w Szkole. – 2006, nr 4, s. 32-36

118. Przyrodnicze warunki działalności człowieka w Azji : (scenariusz lekcji geografii w klasie I gimnazjum) / Tomasz Majchrzak // Wszystko dla Szkoły. – 2007, nr 2, s. 13-15

119. Rozmieszczenie lądów i oceanów na kuli ziemskiej : scenariusz lekcji geografii dla klasy I gimnazjum / Elżbieta Korbaczyńska // Wszystko dla Szkoły. – 2003, nr 1, s. 3-4

120. Rozmieszczenie ludności na Ziemi : scenariusz lekcji geografii w szkole ponadgimnazjalnej / Michał Jasnosz // Geografia w Szkole. – 2008, nr 2, s. 32-35

121. Ruch naturalny ludności świata : scenariusz lekcji geografii dla klasy II gimnazjum / Ewa Bosacka // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 12, s. 7

122. Ruch obiegowy Ziemi i jego następstwa / Agnieszka Kłos // Geografia w Szkole. – 2010, nr 3, s. 17-18

123. Rzeka – źródło życia czy wysypisko śmieci : lekcja geografii w gimnazjum / Anna Albrycht, Joanna Kloc // Geografia w Szkole. – 2004, nr 1, s. 34-37

124. Rzeki jako element obiegu wody na Ziemi : I nagroda w konkursie / Katarzyna Maciążek // Geografia w Szkole. – 2003, nr 2, s. 93-97
* Konspekt lekcji geografii w liceum

125. Rzeźbiarze powierzchni Ziemi : lekcja geografii w klasie I gimnazjum / Ewa Karamańska-Konczur // Geografia w Szkole. – 2003, nr 4, s. 217-220

126. Rzeźbotwórcza działalność wiatru : scenariusz lekcji w klasie I LO / Dorota Czyżyńska-Kamieńska // Geografia w Szkole. – 2004, nr 1, s. 26-28

127. Sahel – w poszukiwaniu nadziei : propozycja lekcji w gimnazjum / Maria Figa // Geografia w Szkole. – 2016, nr 6, s. 37-38

128. Sąsiedzi Polski : lekcje geografii w gimnazjum / Maria Figa // Geografia w Szkole. – 2013, nr 3, s. 14-17

129. Scenariusz lekcji geografii dla klasy I szkoły ponadgminazjalnej / Aneta Świetlicka // Ergo. – 2004, nr 5, dod. “Wkładka Metodyczna”, s. 6-8
* Temat: Badanie i prognozowanie pogody

130. Scenariusz zajęć terenowych / Anna Cios // Geografia w Szkole. – 2001, nr 4, s. 228-230
* Temat lekcji: Czy znam miejsce, w którym żyję?

131. Scenariusze lekcji geografii dla gimnazjum : gospodarcza rola Wyżyny Śląskiej, historia i dzień dzisiejszy / Alicja Piegdoń // Aura. – 2002, nr 7, dod. “Prace konkursowe” nr 6, s. 7-8

132. Scenariusze lekcji geografii dla gimnazjum : lasy na kuli ziemskiej – ich znaczenie gospodarcze i problem nadmiernej eksploatacji / Alicja Piegdoń // Aura. – 2002, nr 7, dod. “Prace konkursowe” nr 6, s. 4-5

133. Scenariusze lekcji geografii dla gimnazjum : przyroda, kultura i piękno najwyższych gór w Polsce / Alicja Piegdoń // Aura. – 2002, nr 7, dod. “Prace konkursowe” nr 6, s. 8

134. Scenariusze lekcji geografii dla gimnazjum : szata roślinna Polski, rola i ocena jej stanu / Alicja Piegdoń // Aura. – 2002, nr 7, dod. “Prace konkursowe” nr 7, s. 6-7

135. Scenariusze lekcji geografii dla gimnazjum : środowisko przyrodnicze a człowiek – negatywne i pozytywne efekty ich współistnienia / Alicja Piegdoń // Aura. – 2002, nr 7, dod. “Prace konkursowe” nr 6, s. 3-4

136. Scenariusze lekcji geografii dla gimnazjum : zachwiania równowagi pomiędzy strefami powłoki ziemskiej / Alicja Piegdoń // Aura. – 2002, nr 7, dod. “Prace konkursowe” nr 6, s. 1-2

137. Scenariusze lekcji geografii dla gimnazjum : zmiany w biosferze dokonane przez człowieka / Alicja Piegdoń // Aura. – 2002, nr 7, dod. “Prace konkursowe” nr 6, s. 2-3

138. Sieć rzeczna Polski : zajęcia edukacyjne w gimnazjum / Dariusz Łuszczyk // Geografia w Szkole. – 2002, nr 3, s. 158-161

139. Skład i budowa atmosfery : konspekt lekcji w I klasie liceum / Agnieszka Kłos // Geografia w Szkole. – 2010, nr 1, s. 12-15

140. Surowce mineralne Polski i ich rozmieszczenie : konspekt lekcji geografii w klasie III gimnazjum / Monika Czapla // Geografia w Szkole. – 2008, nr 2, s. 46-50

141. Świat na kartce papieru : scenariusz lekcji / Krzysztof Trojan // Geografia w Szkole. – 2015, nr 4, s. 15-17
* Dla gimnazjum

142. Tektonika płyt litosfery : konspekt lekcji / Justyna Chojnacka, Grzegorz Karwasz // Geografia w Szkole. – 2012, nr 3, s. 34-35

143. Topografia na topie / Anita Galiniewicz // Geografia w Szkole. – 2005, nr 5, s. 32-38
* Tematy lekcji: 1. Powtórzenie wiadomości niezbędnych do realizacji cyklu lekcji z mapą topograficzną; 2. Czytanie mapy topograficznej; 3. Rozwiązywanie zadań tekstowych z wykorzystaniem mapy topograficznej; 4. Obserwacja i pomiar w terenie; 5. “Zderzenie” teorii z praktyką

144. Trzęsienia ziemi : scenariusz lekcji w klasie I LO na podstawie art. M. Hojny-Kołoś / Anna Jurzyk // Geografia w Szkole. – 2008, nr 6, s. 43-44

145. Tsunami – niszczące zjawisko na styku geosfer : scenariusz lekcji w LO / Aleksandra Kozubal // Geografia w Szkole. – 2004, nr 2, s. 34-35

146. W królestwie Eola, czyli tajemnice wybranych pustyń świata / Stefania Lech // Poznaj Świat. – 2002, nr 3, s. 92-93
* Scenariusz 2-godzinnych zajęć geografii w klasie III LO o rozszerzonym programie nauczania

147. W poszukiwaniu zaginionego wraku : lekcja z GIS-em / Justyna Jeziorska // Geografia w Szkole. – 2014, nr 1, s. 31-36
* Scenariusz zajęć dla uczniów w wieku od 14 do 18 lat

148. Walory turystyczne kraju nad Niemnem i Wilią : konspekt lekcji geografii w gimnazjum / Halina Weintz // Geografia w Szkole. – 2008, nr 3, s. 40-44

149. Wielki pontyfikat : korelacja lekcji religii z geografią / Krzysztof Rajewicz, Daniela Dawidziak // Katecheta. – 2004, nr 2, s. 47-49
* 25-lecie pontyfikatu Jana Pawła II

150. Wielkie miasta świata : scenariusz lekcji w LO / Małgorzata Miastowska // Geografia w Szkole. – 2003, nr 4, s. 210-211

151. Wizyta w Centrum Nauki Kopernik / Marta Czerniak-Czyżniak // Geografia w Szkole. – 2011, nr 1, s. 14-18
* Przykładowy konspekt do I klasy gimnazjum. Temat: Ruch obrotowy i obiegowy Ziemi i ich następstwa – powtórzenie

152. Współczesne zmiany demograficzne w Polsce / Katarzyna Mijakowska // Geografia w Szkole. – 2013, nr 1, s. 14-16
* Zawiera konspekt lekcji prowadzonej metodą oceniania kształtującego

153. Wulkan – przyjaciel czy wróg? : scenariusz lekcji w klasie I LO z wykorzystaniem art. M. T. Karasiewicza / Anna Jurzyk // Geografia w Szkole. – 2008, nr 6, s. 31-32

154. Z mapą za pan brat / Jolanta Siemieniuk // Modelowe Nauczanie. – 2015, nr 4, s. 41-43
* Konspekt lekcji geografii w liceum

155. Zagrożenia ekologiczne spowodowane działalnością ludzi : konspekt lekcji geografii w klasie pierwszej gimnazjum / Grażyna Zaleska // Geografia w Szkole. – 2006, nr 3, s. 26-28
* Hasło z programu nauczania: Przyrodnicze i społeczno-polityczne problemy kontynentów: 1. Degradacja gleb w dolinie Nilu (spowodowana niewłaściwym nawadnianiem); 2. Racjonalne gospodarowanie zasobami wód na pustyni (ochrona życia i zdrowia Tuaregów); 3. Niszczenie lasów równikowych (i zmniejszanie się liczby Pigmejów); 4. Ochrona życia dzikich zwierząt (i demokratyzacja życia różnych ras ludzkich)

156. Zajęcia z geografii rolnictwa / Jolanta Kubacka-Mróz // Geografia w Szkole. – 2007, nr 4, s. 12-18

157. Ziemia jako część wszechświata / Teresa Schuster // Geografia w Szkole. – 2001, nr 1, s. 30-31

158. Zmiany w przemyśle w Polsce : scenariusz lekcji dla gimnazjum / Maria Figa // Geografia w Szkole. – 2016, nr 1, s. 27-30

159. Zróżnicowanie dobrobytu na świecie : scenariusz lekcji z elementami oceniania kształtującego / Katarzyna Mijakowska // Geografia w Szkole. – 2014, nr 5, s. 25-28

160. Zróżnicowanie kulturowe Ameryki Południowej / Aleksandra Cendrowska // Geografia w Szkole. – 2012, nr 3, s. 27

161. Zróżnicowanie narodowościowe, językowe i religijne ludności Polski : scenariusz lekcji geografii (45 minut) dla gimnazjum/liceum / Anna Szmidt-Pawłowska // Geografia w Szkole. – 2009, wyd. spec. nr 2, s. 48-49

Zob. też poz. 6-7, 15

 

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostepniania Zbiorów
PBW w Opolu