etyka zawodowa

Bibliotekarz – zawód, wizerunek, etyka zawodowa

Bibliografia „Bibliotekarz – zawód, wizerunek, etyka zawodowa” przedstawia wybór publikacji – wydawnictw zwartych i artykułów w czasopismach z lat 2000-2020, które dotyczą zagadnień związanych z pracą bibliotekarza, statusem zawodowym, a także społecznym image pracownika biblioteki. Bibliografia zawiera 183 opisy bibliograficzne. Opracowana została na podstawie elektronicznej baz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w …

Pielęgniarstwo

Zestawienie bibliograficzne „Pielęgniarstwo” obejmuje wybór literatury za lata 2000-2020 i zawiera 230 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz na podstawie baz Biblioteki Narodowej. Materiał bibliograficzny podzielony został na dwa działy: pierwszy dotyczy tematyki kształcenia przygotowującego przyszłe pielęgniarki do zawodu oraz materiały …

Etyka nauczyciela/pedagoga/dyrektora szkoły

Bibliografia w wyborze “Etyka nauczyciela/pedagoga/dyrektora szkoły” gromadzi piśmiennictwo z lat 2010-2019 i zawiera 141 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej.
Materiał bibliograficzny uporządkowano alfabetycznie, z podziałem na książki i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w PBW w …