edukacja ekologiczna

Edukacja leśna

“Nie ma takiego opisu czy zdjęcia w książce, które mogłyby zastąpić obserwowanie drzewa w rzeczywistości oraz życia, które je otacza, w prawdziwym lesie. W tych drzewach jest coś, co przemawia bezpośrednio do naszej duszy, coś, czego nie jest w stanie zaoferować nam żadna książka czy muzeum. Lasy uzmysławiają nam, że …

Przyroda, biologia

Zestawienie bibliograficzne „Scenariusze i konspekty lekcji przyrody, biologii ” zawiera wybór piśmiennictwa z lat 2000-2022 i składa się z 434 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Pedagogicznej oraz baz Biblioteki Narodowej,  składa się z dwóch części:  pierwsza zawiera scenariusze lekcji w szkole podstawowej, druga …

Ekologia

Niniejsze zestawienie bibliograficzne zawiera wybór książek i artykułów z czasopism ujmujących materiały repertuarowe poświęcone ekologii. Zawiera przede wszystkim scenariusze imprez szkolnych (apele, inscenizacje, konkursy). Adresowane jest do szerokiego grona nauczycieli, wychowawców, bibliotekarzy.
Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz Biblioteki Narodowej i obejmuje literaturę …