edukacja artystyczna

Nauczyciel plastyki

Zestawienie bibliograficzne „Nauczyciel plastyki” gromadzi wybór literatury z lat 2000-2022 i zawiera 22 opisy bibliograficzne dotyczących kształcenia, doskonalenia zawodowego, kompetencji zawodowych nauczyciela plastyki. Bibliografia została sporządzona na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu, baz Biblioteki Narodowej. Niektóre opisy zawierają linki do baz pełnotekstowych.
Materiał bibliograficzny uporządkowano alfabetycznie, …

Wychowanie do piękna

Piękno jest jedną z rzeczywistości, którą trzeba nieustannie akcentować w wychowaniu. Stanowi ono istotny element nie tylko wychowania, ale i życia każdego człowieka. Problematyką piękna, jako ważnym obszarem autorefleksji zajmuje się pedagogika w wymiarze zarówno sztuki wychowania, jak i nauki o wychowaniu. Piękno, wychowanie do piękna i piękno jako wartość …