Wychowanie do piękna

Piękno jest jedną z rzeczywistości, którą trzeba nieustannie akcentować w wychowaniu. Stanowi ono istotny element nie tylko wychowania, ale i życia każdego człowieka. Problematyką piękna, jako ważnym obszarem autorefleksji zajmuje się pedagogika w wymiarze zarówno sztuki wychowania, jak i nauki o wychowaniu. Piękno, wychowanie do piękna i piękno jako wartość uniwersalna, stało się istotną kategorią pedagogiczną. Piękno utożsamiane w historii z dobrem i harmonią przestało dziś mieć takie znaczenie, dlatego warto na nowo odkryć wartość wychowania do piękna, by człowiek na nowo umiał odnaleźć w sobie harmonię i pragnienie doskonałości.
Zestawienie bibliograficzne „Wychowanie do piękna” zostało przygotowane na podstawie baz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz bibliotek zgromadzonych w KARO – Katalogu Rozproszonych Bibliotek Polskich. Bibliografia ujmuje 162 opisy bibliograficzne książek i artykułów z czasopism. Materiał bibliograficzny został uporządkowany alfabetycznie według tytułów publikacji, z podziałem na wydawnictwa zwarte oraz artykuły z czasopism. Książki dostępne w PBW w Opolu i/lub filiach oznaczone zostały sygnaturami. Materiał adresowany jest do szerokiego grona pedagogów, nauczycieli, wychowawców, rodziców kształtujących u dzieci i młodzieży poczucie piękna i dobra, wrażliwość estetyczną, uznający piękno jako wartość uniwersalną, wychowujących do piękna poprzez sztukę, a także pragnących wychować człowieka pięknego wewnętrznie.

Wydawnictwa zwarte :

1. Aktualność piękna : sztuka jako gra, symbol i święto / Hans-Georg Gadamer ; przeł.[z niem.] Krystyna Krzemieniowa. – Warszawa : Oficyna Naukowa, 1993. – 92, [4] s. ; 21 cm.

M 168867 – M 168869 (Opole)

2. Aktywne działania przez sztukę : chopinowskie inspiracje muzyczne : poradnik dla nauczycieli i animatorów kultury / Urszula Bissinger-Ćwierz, Zdzisław Hofman. – Lublin : „Klanza”, 1999. – 87,[1] s., 4 s. tabl. kolor : il., fot., rys.  ; 30 cm.

M 183854 (Opole)

3. Aktywność estetyczna dziecka w zintegrowanym systemie nauczania / Sylwia Jakubiec. – Kraków : „Impuls”, 2004. – 223,[1] s. : il., faks., fot., wykr. ; 24 cm.

C 189103 (Opole)

4. Arcydzieła malarstwa w katechezie / Radosław Chałupniak. – Opole : Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 2013. – 220 s. ; 24 cm.

5. Baśnie na dobry nastrój : opowieści uwrażliwiające na dobro i piękno / Carmen Valentinotti ; z jęz. wł. przekł. Dariusz Chodyniecki ; [il. Mara Rauzi]. – Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2013. – 118, [2] s. : il. kolor. ; 25 cm.

6. Bo piękno na to jest by zachwycało : Jan Paweł II w kulturze polskiej / / [aut. Waldemar Chrostowski et al.]. – Poznań : Księgarnia Świętego Wojciecha, 2004 . – 165, [10] s. : il. (gł. kolor.)., faks. ,fot., ; 25 cm

7. Dobro, piękno, rozum i wiara w kontekście nauczania Jana Pawła II / pod red. Joachima Dieca i Rafała Łętochy. – Oświęcim : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2009. – 100 s. : il. ; 24 cm

8. Droga do dorosłości : pedagogika, filozofia, literatura piękna / Jacek Hołówka. Anna Głąb. – Wydanie I. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2020. – 422, [1] strona ; 24 cm.

9. 12 ważnych opowieści : polscy autorzy o wartościach /zilustrowała Eluta Kidacka ; [redakcja Agata Mikołajczak-Bąk]. – Poznań : Publicat. Centrum Edukacji Dziecięcej, cop. 2017. – 127 s. : il. kolor. ; 27 cm.

M 054750 (Brzeg)

10. Dziecko i sztuka : recepcja, edukacja, wsparcie, terapia /red. Mirosława Knapik ; współpr. Katarzyna Krasoń. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ,2003. – 157 s. : il. kolor., tabl., wykr. ; 23 cm.

M 048965 (Brzeg)

11. Dziecko w świecie sztuki : świat sztuki dziecka: praca zbiorowa /[red.], Bronisława Dymara. – Kraków : „Impuls”,1996. – 189 s. : nuty, rys. kolor. ; 24 cm.

M 049299 (Brzeg), M 055829, M 059341 (Kędzierzyn-Koźle), C 051312, M 055607 (Kluczbork), C 057409 (Nysa), C 177809, M 208499 (Opole)

12. Edukacja artystyczna w działaniach warsztatowych : na podstawie doświadczeń własnych / Eugeniusz Józefowski. – Łódź :Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009.167, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 22 cm.

M 052861 (Kluczbork), M 205605 (Opole)

13. Edukacja artystyczna. Z. 2, Z teorii i praktyki edukacji artystycznej /aut. Bernadeta Didkowska. – Toruń :Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005. – 164, [2] s. : il., f ot., rys. ; 24 cm.

C 192673, M 192832 (Opole)

14. Edukacja kulturalna : wybrane obszary /red. Katarzyna Olbrycht. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2004. – 221,[3] s. : 1 portr. ; 24 cm.

C 192291, M 192364, M 193191 (Opole)

15. Edukacja przez sztukę : o edukacyjnych wartościach artystycznej twórczości dziecka /Hanna Krauze-Sikorska. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2006. – 345, [1] s., [20] s .tabl. : il., faks., rys. ; 24 cm.

C 194535, M 194774 – M 194775 (Opole)

16. Egzystencjalne i aksjologiczne wymiary prawdy, dobra i piękna /pod red. Jadwigi Gazdy i Wojciecha Morszczyńskiego. – Kraków : „Księgarnia Akademicka”, 2007. – 214 s. ; 21 cm.

M 199056 (Opole)

17. Estetyka pragmatyczna : żywe piękno i refleksja nad sztuką / Richard Shusterman ; red. nauk. przekł. Adam Chmielewski. – Wrocław :Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego,1998. – 356 s. ; 22 cm.

M 186932 (Opole)

18. Fotografia z duszą : 44 ćwiczenia zgłębiające życie, piękno i autoekspresję / Aleksandra Cave ; [tł. Katarzyna Karcz-Ślusarczyk]. – Warszawa : Wydawnictwo Wiedza Powszechna, cop. 2014. – 128 s. : il. kolor. ; 26 cm.

19. Historia piękna /red. Umberto Eco ; przeł. Agnieszka Kuciak. – Wyd. 2 (dodr.). – Poznań : „Rebis”, 2009. – 437, [2] s. :il. (gł. kolor.) ; 25 cm.

M 061704 (Kędzierzyn-Koźle), C 052552 (Kluczbork)

20. Ja i inni : rozmowy o przyjaźni, wrażliwości, intuicji, przyjemności, wolności, kłamstwie, manipulacji i zaufaniu / rozmawiała Agnieszka Chrzanowska ; przy udziale Doroty Krzemionki i Pauliny Pająk. – Kielce : Wydawnictwo Charaktery, cop. 2018. – 292, [4] s. : portr. ; 24 cm.

EP 218273 (Opole)

21. Kultura artystyczna w przestrzeni wychowania /pod red. Bogusława Żurakowskiego. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011. – 214, [2] s. ; 24 cm.

M 206863, M 206906 (Opole)

22. Między chwilą a pięknem : o sztuce w rozpędzonym świecie / Zygmunt Bauman ; [redakcja: Anna Zeidler-Janiszewska, Maja Wójcik]. – Łódź : „Oficyna”, 2010. – 144, [2] s. : il. ; 17×24 cm.

M 204666, M 204759 (Opole)

23. Muzeum czyli Trwanie obecności / Irena Wojnar. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,1991. – 139,[3] s. : il., fot. ; 20 cm.

M 165759, M 165781 (Opole)

24. Muzyka w pozaszkolnej edukacji estetycznej /Eugeniusz Rogalski ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane WSP, 1992. – 228 s. ; 25 cm.

M 053755 (Kędzierzyn-Koźle), M 166710 (Opole)

25. Nauczcie się fotografować kreatywnie : moda, piękno, portret, portfolio / book, reklama w studiu i w plenerze / Eliot Siegel ; [tł. Joanna Ziolkowska]. – Cieszyn : Zonner Press, cop. 2009. – 144 s. : il. 23×23 cm.

26. O sztuce i wychowaniu estetycznym / Stefan Szuman. – Wyd. 4. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,1990. – 564 s. : il., nuty, portr. ; 25 cm.

M 046914 (Opole)
27. Olśnienie i odwaga : piękno jako kategoria pedagogiczna /Marta Kochanek. – Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Wydział Pedagogiczny, 2007. – 147,[1] s., 8 s. tabl. :il., faks., fot. ; 25 cm.

M 198763 (Opole)

28. Piękno / Roger Scruton ; tł. [z ang.] Sylwia Krawczyk i Agnieszka Rejniak-Majewska. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018. -211, [1] s. : il. ; 21 cm.

29. Piękno co to takiego? / Ignacy Witz. – Wyd. 3. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1971. – 47, [1] s. : il. ; 18 cm.

M 073668 (Opole)

30. Piękno i brzydota w ujęciu artystycznym i humanistycznym : redakcja Sylwia Romecka-Dymek, Artur Gałkowski, Adrianna Grudzińska-Pham. – Łódź : Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego, 2016. – 198 s. : il. ; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM).

31. Piękno i sztuka, co to takiego? /tekst Oscar Brenifier, il. Rémi Courgeon ; przeł. z fr. Magdalena Kamińska-Maurugeon. – Poznań : „Zakamarki”, 2016. – [96] s. : il. kolor. ; 24 cm.

M 053960 (Kluczbork), M 068524 (Nysa), EP 214868 (Opole)

32. Piękno, które zachwyca / wybór tekstów Aldona Różanek. – Częstochowa : Edycja Św. Pawła, cop. 1997. – [16] s. : fot. kolor. ; 15 cm.

33. Piękno natury w świecie dziecięcym / Tadeusz Gołaszewski. – Warszawa : „Nasza Księgarnia”, 1972. – 183,[1] s.,[24] s. tabl. : il. ;20 cm

M 022568 (Kędzierzyn-Koźle), M 021072 – M 021073, M 021072 (Kluczbork), M 077504 (Opole)

34. Piękno nie dostrzegane / Wiktor Zin. – Warszawa : „Arkady”, 1970. – 117,[3] s. : il. ; 24 cm

M 019305 (Kędzierzyn-Koźle), M 019305 (Nysa)

35. Piękno w okresie dojrzewania : spostrzeganie własnego ciała i prewencja zaburzeń łaknienia w środowisku szkolnym / Magdalena Weber, Beata Ziółkowska. – Warszawa : „Difin”, 2012. – 150 s. : il. ; 23 cm.

M 062728 (Kędzierzyn-Koźle)

36. Piękno w życiu dziecka / Maria Łopatkowa. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych,1970. – 253, [3] s., 8 s. tabl. : il. ; 24 cm.

M 015912 (Brzeg), M 019136, M 019139 (Kędzierzyn-Koźle), M 019788 – M 019789 (Kluczbork), M 070523, M 070806 (Opole)

37. Pozalekcyjna edukacja kulturalna w teorii i praktyce / Urszula Lewartowicz ; [recenzent Katarzyna Olbrycht]. – Lublin :Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. – 205 s. :il. kolor. ; 24 cm.

M 214461 – M 214462 (Opole)

38. Poznanie, nauka, piękno / pod red. Janiny Gajdy-Krynickiej. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006. – 287, [1] s. : il. ; 24 cm.

M 195465 (Opole)

39. Prawda, dobro i piękno w edukacji ekologicznej dzieci w młodszym wieku szkolnym / Ingrid Paśko (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) // W: Dobro i zło w wychowaniu dziecka. T. 1, Ku dobru / pod redakcją Michała Głażewskiego i Bożeny Muchackiej. – Kraków : „Impuls”, 2017. – S. 109-121

40. Prawda, dobro i piękno w wychowaniu człowieka jako osoby / Katarzyna Olbrycht. – Wyd. 2. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2002. – 263, [3] s. ; 24 cm.

41. Przeżycie estetyczne muzyki /Barbara Smoleńska-Zielińska. – Warszawa :Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991. – 107,[2] s. ; 20 cm.

M 169912, M 169919 – M 169920 (Opole)

42. Psychologia twórczości / Edward Nęcka. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003. – 256 s. : il., rys., wykr. ; 24 cm.

43. Rabindranath Tagore – poszukiwanie prawdy i piękna w teorii i praktyce wychowania / Zofia Krawczyk. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990. – 301, [2] s., [8] s. tabl. : fot., portr. ; 21 cm.

44. Rodzina w pięknym stylu : Metropolitalne Święto Rodziny 2011 / red. Drożdż, Piotr Kurzela. – Katowice : Księgarnia św. Jacka, 2011. – 279 s. ; 21 cm

45. Spór o piękno / Piotr Jaroszyński.Wyd.2 przejrz. i popr. – Kraków : „Impuls”, 2002. – 306,[1] s. ; 24 cm.

M 184967 (Opole)

46. Spór o piękno / red. nauk. Andrzej Maryniarczyk, Katarzyna Stępień, Zbigniew Pańpuch. – Lublin : Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2013. – 473 s. ; 21 cm.

47. Spór o piękno muzyki : wprowadzenie do kultury muzycznej XX wieku /Alicja Jarzębska. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004. – 331,[1] s. ; 21 cm.

M 190639 (Opole)

48. 160 pomysłów na nauczanie zintegrowane w klasach I-III : edukacja plastyczno-muzyczna : książka pomocnicza dla nauczycieli klas początkowych, logopedów i pedagogów szkolnych oraz nauczycieli pracujących w świetlicach /Anna Boguszewska, Agnieszka Weiner.- Wyd. 3. – Kraków : „Impuls”, 2009. – 153, [1] s. : il. ; 21 cm.

M 052306 (Kluczbork)

49. Szkoła wspierająca twórczość uczniów : teoria i przykład praktyki / Marta Galewska-Kustra. – Toruń :Wydawnictwo Adam Marszałek ;[Warszawa] :Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2012. – 431 s. : il. ; 23 cm.

M 063139 – M 063140 (Kędzierzyn-Koźle), M 212409 – M 212410 (Opole)

50. Sztuka i wychowanie : współczesne problemy edukacji estetycznej : monografia zbiorowa /red. nauk. Krystyna Pankowska. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak Teresa i Józef Śniecińscy, cop. 2010. – 416 s. : il. ; 24 cm.

M 062738 (Kędzierzyn-Koźle)

51. Sztuka/twórczość… edukacja… : współczesne problemy edukacji estetycznej i artystycznej /pod red. nauk. Wojciecha Bobrowicza. – Lublin : „ Verba”, 2010. – 319 s. ; 24 cm.

M 204603 (Opole)

52. Świat wychowania przez sztuki piękne w polskiej szkole : edukacyjne aspekty wychowania przez sztukę w kształceniu nauczycieli plastyki /Grażyna Stojak. – Kraków : „Impuls”, 2007.- 216 s. ; 24 cm.

M 049853 (Brzeg), M 052690 (Kluczbork), C 195753, M 196073 – M 196075, M 197353 (Opole)

53. Teoria wychowania estetycznego – zarys problematyki / Irena Wojnar. – Wyd. 4. – Warszawa :”Żak”, 1995. – 297, [2] s. : [31] il. ; 21 cm.

54. Teoretyczne podstawy wychowania : teoria i praktyka w zarysie / Leon Zarzecki. – Jelenia Góra : Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa, 2012. – 144 s. ; 21 cm.

M 213575 (Opole)

55. Teoria twórczości : eseje filozoficzne i pedagogiczne /Andrzej Góralski. – Warszawa :Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, cop.2003. – 215 s. : rys. ; 24 cm.

M 192501 (Opole)

56. Teoria wychowania w zarysie / Mieczysław Łobocki. – Wyd. 7. – Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2010. – 342, [1] s. ; 24 cm.

M 064995 (Kędzierzyn-Koźle)

57. Trening twórczości – współczesna i efektywna forma wychowania przez sztukę / Małgorzata Olczak. – Wyd. 2. – Kraków : „Impuls”, 2010. – 488 s. : il. ;24 cm.

58. Terapia filozofii : od umiłowania mądrości do dobrego i spełnionego życia.3 / Urszula Wolska. – Warszawa : Wydawnictwo von borowiecky, 2019. – 144, [3] s. ; 21 cm.

59. Tylko człowiek jest w stanie postrzegać piękno : o percepcji i widzeniu / Anna Wziątek ; magisterska praca dyplomowa napisana pod kier. prof. UAP dr hab. Romana Kubickiego ; Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu. Wydział Edukacji Artystycznej. – Poznań : Uniwersytet Artystyczny, 2011. – 70, [2] k. : il. kolor. ; 31 cm + 1 płyta CD-R ; 12 cm

60. U podstaw edukacji plastycznej /red. Stanisław Popek ; red., Romuald Tarasiuk. – Lublin :Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000. – 224, 20 s.,[16] s .tabl. : il. ; 24 cm.

M 060054 (Nysa), C 182897 (Opole)

61. Uniwersalne wartości kultury w edukacji i terapii / red. nauk. Iwona Nowakowska-Kempna. – Kraków : Akademia „Ignatianum” ; Wydawnictwo WAM,2012.465 s. ; 24 cm.

M 211361 (Opole)

62. W dialogu sztuki z edukacją /Alina Górniok-Naglik. – Toruń : „Akapit”, 2007. – 184 s. ; 21 cm.

M 050588 (Brzeg), M 201086 (Opole)

63. Wartości estetyczne fotografii : (wstęp) / Jan Kurowicki. – Wrocław : „Atut”, 2002. – 229, [3] s., [40] s. tabl. : il. ; 20 cm.

64. Wartości w sztuce i wartość sztuki oraz sztuka wartościowania z edukacją w tle / Wiesław Andrukowicz (Uniwersytet Szczeciński) // W: Wychowanie na motywach sztuk wizualnych / redakcja naukowa Andrzej J. Sowiński ; Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. – Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża, 2018. – S. 13-33.

65. Widzenie dzieła sztuki : percepcja i interpretacja : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowo-metodycznej 7. Triennale Sztuki Sacrum /pod red. Joanny Matyi ; Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie. – Częstochowa : Miejska Galeria Sztuki, 2010. – 254, [2] s. : il. ; 23 cm.

C 066120 (Nysa), M 205364 (Opole)

66. Wychowanie do piękna – cel życia księdza profesora Henryka Ćwieka / Emanuel. Bączkowski // W: Musicam sacram dilexit : księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Henrykowi Ćwiekowi, profesorowi wyższych seminariów duchownych w Sandomierzu i Radomiu : studia i materiały / redakcja Marek Jagodziński, Szczepan Kowalik, Andrzej Wąsik. – Radom : Wyższe Seminarium Duchowne, 2017. – S. 19-26

67. Wychowanie estetyczne i wychowanie przez sztukę / Irena Popiołek // W : Z historii, teorii i praktyki edukacji artystycznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym / red. nauk. Krystyna Zabawa. – Kraków : Akademia Ignatianium : Wydawnictwo WAM, 2014. – S. 17-27

M 212962- 212963 (Opole)

68. Wychowanie jako miłość /Dominika Stadnicka-Strzembosz. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego,2014. – 240 s. ; 21 cm.

M 220653 (Opole)

69. Wychowawcze aspekty sztuki współczesnej : z perspektywy pedagogiki krytycznej /Barbara Kwiatkowska-Tybulewicz. – Warszawa :Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016. – 287 s. ; 20 cm.

M 216877 (Opole)

70. Wymiary piękna : z badań estetyki sensu largo / pod red. Marii Gołaszewskiej. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1998. – 264 s. [1] k. il. : rys., wykr. ; 24 cm.

M 058509 (Nysa)

71. Z dzieckiem w świat wartości /Irena Koźmińska, Elżbieta Olszewska. – Warszawa : „Świat Książki”, 2017. – 223, [1] s. ; 21 cm.

M 068656 (Kluczbork), C 068727, M 068656 (Nysa)

72. Zdziwienia polonistyczne czyli O sztuce na lekcjach polskiego / Stanisław Bortnowski. – Warszawa :Stentor, 2003. – 221, [1] s., [16] s. tabl. : il. ; 21 cm.

M 219145 (Opole

Artykuły z czasopism :

73. By dostrzec piękno w brzydocie… : funkcje brzydoty w utworach dla młodego czytelnika Małgorzata Chrobak // Język Polski w Szkole IV-VI .-2010/2011 , nr 1 , s. 7-17

74. Czy można nauczyć patrzeć na dzieło sztuki? / Grażyna Tereszkiewicz // Kwartalnik Edukacyjny. – 2007, nr 4, s. 38-48

75. „Czym jednak jest piękno, tego nie wiem” /Anna Arno // Znak. – 2016, nr 9, s. 12-17

76. Dzieci lubią oglądać dzieła sztuki /Anna Stawecka // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 10, s. 32-38

77. Dziecko twórcą, odbiorcą, krytykiem / Paweł Trzos // Życie Szkoły. – 2006, nr 2, s. 4-8

78. Dziecko w świecie van Gogha /Adriana Rozwadowska. – Bibliogr. // Guliwer. – 2018, nr 2, s. 37-44

79. Dzieła sztuki w percepcji dziecka / Bożena Majcherska // Przedszkolak i Uczeń. – 2001, nr 8-9

80. Edukacja artystyczna w przedszkolu – potrzebna i możliwa / Małgorzata Suświłło // Wychowanie w Przedszkolu. – 2011, nr 2, s. 4-10

81. Edukacja estetyczna w muzeum / Maria Brodzka-Bestry // Twórcza Szkoła. – 2004, nr 4, s. 24-25

82. Edukacja estetyczna wobec nieprzejrzystości świata społecznego / Marek Świeca // Edukacja. – 2010, nr 4, s. 36-44

83. Edukacja kulturalna a edukacja przez plastykę / Urszula Szuścik // Chowanna. – 2013, T. 2, s. 81-92

84. Ekspresja malarzy XX wieku jako inspiracja twórczych poszukiwań adolescentów / Dorota Świdzińska // Chowanna. – 2011, T. 1, s. 197-206

85. Idea integracji sztuki z życiem w praktyce pedagogicznej : (na podstawie badań młodzieżowych zespołów artystycznych) / Małgorzata Kowaklczyk-Marcjan. – Bibliogr. // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2017, nr 4, s. 152-159

86. Istota edukacji kulturalnej : szczególny sens edukacji artystycznej / Krystyna Ferenz // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2009, nr 3, s. 9-13

87. Jak budzić w dzieciach wrażliwość na sztukę? / Elżbieta Rembiasz // Remedium. – 2010, nr 7/8, s. 12-14

88. Jak opisać piękno kobiety. Scenariusz lekcji dla klas gimnazjalnych /Marta Jedliczko-Malik // Zeszyty Szkolne. – 2007, nr 3, s. 82-85

89. Jak wprowadzać dziecko w świat kultury? / Julia Anastazja Sienkiewicz-Wilowska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2011, nr 11, s. 20-22, 24-27

90. Jak wychować pięknego człowieka? : refleksje wychowawcy, muzyka, katechety / Maria Nikiel // Wychowawca. – 2009, nr 5, s. 5-7

91. Kategoria piękna w estetycznej koncepcji Bergsona / Krystyna Najder-Stefaniak // Studia Filozoficzne. – 1981, nr 11, s. 43-47

92. Kompetencje artystyczno-wartościujące nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w kontekście edukacji kulturalnej i procesu kształcenia plastycznego dziecka w młodszym wieku szkolnym / Beata Mazepa-Domagała // Chowanna. – 2013, T. 2, s. 93-105

93. Koncepcje edukacji estetycznej w wybranych podręcznikach gimnazjalnych / Paweł Sporek // Nowa Polszczyzna. – 2006, nr 4, s. 36-43

94. Kształtowanie wrażliwości estetycznej / Lidia Kołodziejska // Doradca Nauczyciela Przedszkola. – 2014, nr 26, s. 6-11

95. Lekcja przed i po spektaklu o brzydkim kaczątku / Katarzyna Adamska // Nowa Polszczyzna. – 2007, nr 1, s. 42-43

96. Malarstwo europejskie w kształceniu polonistycznym gimnazjalistów / Maria Franik // Język Polski w Gimnazjum. – 2004/2005, nr 4, s. 7-16

97. Miejsce dziecka w sztuce – sztuka oczami dziecka / Paweł Wiktor Siechowicz // Język Polski w Szkole 4-6. – 2010/2011, nr 3, s. 25-30

98. Muzyka w wychowaniu / Olga Lachowicz // Wychowawca. – 2007, nr 4, s. 18-19

99. Muzyka w wychowaniu / Olga Lachowicz // Wychowawca. – 2008, nr 5, s. 16-17

100. Na sztuce też mi zależy : o lekcjach sztuki w klasach 9-12 / Joahim von Konigslow // Sztuka Wychowania. – 2005, nr 5, s. 20-22

101. O pocieszeniu, jakie daje sztuka /Karol Tarnowski // Znak. – 2002, nr 12, s. 15-27

102. Oddziaływanie sztuki teatralnej na osobowość uczniów / Bożena Fijałkowska // Nowa Szkoła. – 2005, nr 8, s. 34-36

103. Odnaleźć spontaniczność / Michał Suffczyński ; rozm. przepr. Marta Lipczyńska // Twórcza Szkoła. – 2004, nr 4, s. 14-16

104. Pierwszy etap badań nad efektywnością kształcenia w gimnazjum przez i do sztuki / Agnieszka Bocianowicz // Edukacja. – 2007, nr 2, s. 46-59

105. Piękno jako wartość. Konteksty pedagogiczne / Wojciech Zając. – Bibliogr. // Chowanna. – T. 1 (2008), s. 57-70

106. Piękno natury : wezwanie do dobra /Marta Kochanek // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2004, nr 3, s. 101-114

107. Piękno wiosennej aury /Magdalena Bojczuk // Wiadomości Przedszkolaka. – 2009, nr 3, s. 21-23

108. Piękny, czyli jaki? : scenariusz zajęć dla uczniów klas IV-VII. – (Teczka nauczyciela) // Sygnał. – 2018, nr 6, s. 31-32

109. Potrzeby estetyczne dziecka i ich wartość w procesach komunikowania się / Urszula Szuścik. – Bibliogr. // Ruch Pedagogiczny. – 2005, nr 1-2, s. 76-86

110. Prawda, dobro i piękno przeciw cool i trendy / Marta Pieróg // Edukacja i Dialog .-2004 , nr 5 , s. 19-24

111. Program zajęć biblioterapeutycznych „Podróż ku wartościom” / Magdalena Ofierska-Majeran // Sygnał. – 2015, nr 6, s. 24-38

112. Prawdziwe piękno : scenariusz zajęć świetlicowych / Marta Barszczowska //Świetlica w Szkole .-2020 , nr 2 , s. 24-25

113. Psychopedagogiczne uwarunkowania kształtowania postaw estetycznych uczniów / Elżbieta Szubertowska // Wychowanie na co Dzień. – 2005, nr 6, s. 23-25

114. Rola sztuk plastycznych we wspieraniu rozwoju dziecka / Julia Anastazja Sienkiewicz-Wilowska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2014, nr 3, s. 5-9

115. Rola sztuki w wychowaniu uczniów klas wczesnoszkolnych / Irena Chyła-Szypułowa // Nauczanie Początkowe. – 2004/2005, nr 3, s. 7-12

116. Rozmowy o architekturze / Anna Komorowska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2009, nr 9, s. 18-20

117. Rozmowy z uczniami o kulturze. [Cz.] 3 ,Piękno i brzydota we współczesnym świecie / Monika Sławińska // Wychowanie Muzyczne. – 2019, nr 5, s. 34-41

118. Rozwijanie osobowości dziecka przez aktywność teatralną / Aneta Chebdowska // Życie Szkoły. – 2011, nr 11, s. 22-24

119. Rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka /Alicja Ungeheuer-Gołąb // Życie Szkoły. – 2001, nr 7, s.394-397

120. Rozwój percepcji wzrokowej i aktywności plastycznej dzieci w wieku przedszkolnym / Michalina Malinowska // Nauczyciel i Szkoła. – 2011, nr 2, s. 145-156

121. Różne oblicza piękna w opinii gimnazjalistów /Joanna Jaklińska // Polonistyka. – 2005, nr 9, s. 21-27

122. Rzeczywistość wirtualna w edukacji artystycznej / Małgorzata Łuszczak, Remigiusz Kopoczek // Chowanna. – 2010, T. 2, s. 197-205

123. Spotkania ze sztuką / Monika Nęcka // Życie Szkoły. – 2008, nr 3, s. 25-33

124. Stymulacja postawy estetycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym przez percepcję dzieł sztuki współczesnej / Anna Stawecka // Nauczanie Początkowe. – 2004/2005, nr 3, s. 13-19

125. Szkoła a wychowanie estetyczne / Agnieszka Konarczak-Stachowiak // Wychowanie na co Dzień. – 2008, nr 4/5, s. 34-36

126. Szkoła dla kultury / Marzena Wiśniak // Psychologia w Szkole. – 2010, nr 4, s. 140-144

127. Sztuka architektury źródłem wychowania estetycznego uczniów /Swietłana Nyczkało. – Bibliogr. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2020, nr 4, s. 71-79

128. Sztuka – co daje nam kontakt z nią? /Magdalena Goetz // Polonistyka. – 2017, nr 4, s. 29-33

129. Sztuka współczesna w orbicie zainteresowań młodego pokolenia / Mirosław Kisiel // Nauczyciel i Szkoła. – 2006, nr 1/2, s. 206-215

130. Takiej szkoły chciałabym dla mojego dziecka! / Jolanta Gisman-Stoch // Twórcza Szkoła. – 2004, nr 4, s. 10-11

131. W poszukiwaniu metod służących realizacji wychowania przez sztukę /Małgorzata Olczak // Przegląd Edukacyjny. – 2009, nr 5, s. 2-6

132. W pułapce piękna /Krystyna Skarżyńska // Charaktery. – 2008, nr 3, s. 34-36

133. W stronę piękna / Dominka Stadnicka-Strzembosz // Wychowawca. – 2015, nr 4, s. 5-7

134. „Wchodzenie do obrazu” : Rembrandt van Rijn, „Powrót syna marnotrawnego” : dla uczniów 3 kl. gimnazjum lub szkół ponadgimnazjalnych / Grażyna Zielińska // Wychowawca. – 2009, nr 5, s. 18-19

135. Wokół estetycznych Rozważań… Kanta : piękno / Krzysztof Wawrzonkowski. – Bibliogr. // Sztuka i Filozofia. – Nr 53 (2018), s. 5-18

136. Wrażliwi na piękno / Jolanta Woźniak-Żemła // Życie Szkoły . – 2005 , nr 1 , s. 23-31

137. Wrażliwość na piękno sztuki / Joanna Mazurkiewicz // Życie Szkoły .-2007 , nr 2 , s. 21-28

138. Wybrana literatura dotycząca wpływu sztuki na rozwój osobowości uczniów w młodszym wieku szkolnym / Anna Klimaszewska, Katarzyna Rogozińska // Nauczanie Początkowe. – 2004/2005, nr 3, s. 102-108

139. Wychować obrazem /Monika Adamczyk // Remedium. – 1997, nr 7-8, s. 2-3

140. Wychowanie artystyczne ucznia / Ewa Gałązka // Wychowawca. – 2009, nr 5, s. 9

141. Wychowanie do harmonii i piękna duchowego w wizji pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego / Andrzej Janos : Wydział Nauk Społecznych. Instytut Pedagogiki. Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej. Wydział Nauk Teologicznych. Instytut Teologii Pastoralnej. Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II // Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. R. 60, nr 4 (2017), s. 173-188

142. Wychowanie do piękna na katechezie / Marianna Krupa // Zeszyty Formacji Katechetów. – 2002, nr 4, s. 5-9

143. Wychowanie do wrażliwości / Barbara Nawrocka // Gazeta Szkolna. – 2001, nr 2, s. 17, 19

144. Wychowanie estetyczne / Janina Mortkowiczowa // Twórcza Szkoła. – 2004, nr 4, s. 5-8

145. Wychowanie estetyczne w przedszkolu / Ewa Capińska // Edukacja i Dialog. – 2005, nr 1, 59-62

146. Wychowanie estetyczne w szkole / Agnieszka Konarczak-Stachowiak // Życie Szkoły. – 2009, nr 1, s. 5-9

147. Wychowanie muzyczne a wychowanie człowieka integralnego / Zofia Konaszkiewicz // Wychowanie Muzyczne. – 2011, nr 4, s. 17-23

148. Wychowanie poprzez teatr inspirowane teorią Bogdana Suchodolskiego / Kinga Anna Gajda // Język Polski w Szkole 4-6. – 2010/2011, nr 4, s. 11-29

149. Wychowanie przez fotografię / Janusz Lirski // Twórcza Szkoła. – 2004, nr 4, s. 18-19

150. Wychowanie przez sztukę /Anna Jarmuszkiewicz, Katarzyna Nowak // Remedium. – 2017, nr 10, s. 2-4

151. Wychowanie przez sztukę – rodzime tradycje w globalnej rzeczywistości / Zofia Konaszkiewicz // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2012, nr 5, s. 4-12

152. Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne 9.2 / Elżbieta Korczewska, Joanna Kozubek // Głos Pedagogiczny. – 2014, nr 30, s. 14-18

153. Wychowanie przez sztukę na przykładzie działalności Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej / Agnieszka Kulczycka // Poradnik Bibliotekarza. – 2013, nr 6, s. 17-19

154. Wychowanie przez sztukę w Bibliotece Pod Czytającym Aniołem / Małgorzata Lidia Bykowska // Biblioteka. – 2009, nr 5, s. 14-18

155. Wychowanie przez sztukę w edukacji literackiej dziecka / Alicja Ungeheuer-Gołąb // Chowanna. – 2011, T. 1, s. 151-161

156. Wychowanie przez sztukę : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Elżbieta Trojan // Wychowawca. – 2009, nr 5, s. 30-31

157. Wychowanie w blasku sztuki /Henryk Depta. – Bibliogr. // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2017, nr 4, s. 61-72

158. Wychowywać do piękna / Wojciech Wojtyła ; Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu // Zeszyty Formacji Katechetów. R. 16, nr 4 (2016), s. 5-11

159. Wychowywać do piękna / Wojciech Wojtyła // Wychowawca. – 2020, nr 7-8, s. 31

160. Wykorzystanie tablicy interaktywnej w odczytywaniu dzieła sztuki / Mirosława Iwasiewicz // Język Polski w Szkole 4-6. – 2010/2011, nr 3, s. 31-43

161. Złe zaklęcie brzydoty można odczarować / Joanna Olech // Twórcza Szkoła. – 2004, nr 4, s. 12-13

162. Zorientowana na ucznia edukacja estetyczna w heterogenicznym środowisku : o percepcji, rozumieniu i przeżywaniu sztuki w świecie paradoksów wartościowania i oceniania / Jarosław Chaciński // Edukacja. – 2008, nr 1, s. 111-126

Elżbieta Trojan – Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu