duchowość

Benedykt XVI (papież ; 1927-)

„Cierpliwość jest codzienną formą miłości”  Joseph Ratzinger – Benedykt XVI

Benedykt XVI (właśc. Joseph Ratzinger ; ur. 16 kwietnia 1927 r. w Bawarii, w Marktl ). W 1953 otrzymał święcenia kapłańskie, dwa lata później zdobył stopień doktora za pracę o św. Augustynie. W 1957 uzyskał habilitację za rozprawę o św. …

Eschatologia człowieka

Eschatologia (gr.[éschatos] = ostateczny, [lógos] = słowo, nauka) – doktryna dotycząca ostatecznego przeznaczenia świata, ludzkości i człowieka, w sposób szczególny związana z judaizmem, chrześcijaństwem i islamem, oraz postaw z zakresu wiary religijnej w sprawy związane ze śmiercią, końcem świata, a w doktrynach chrześcijańskich z Sądem Ostatecznym[, nieśmiertelnością duszy, problematyką teodycei, …

Charyzma

Charyzma (gr. chárisma „dar”) – termin zaczerpnięty z teologii, gdzie określał jednostki obdarowane łaską boską, „darem bożym”, obecnie rozumiany jest jako : zespół cech charakteru, które czynią osobę wyjątkową na tle społeczeństwa. Charyzma to szczególne cechy osobowości, dzięki którym osoba je posiadająca zawdzięcza niekwestionowany autorytet u ludzi i wpływ na …