BENEDYKT XVI (papież ; 1927-2022)

„Cierpliwość jest codzienną formą miłości”  Joseph Ratzinger – Benedykt XVI

Benedykt XVI (właśc. Joseph Ratzinger ; ur. 16 kwietnia 1927 r. w Bawarii, w Marktl ). W 1953 otrzymał święcenia kapłańskie, dwa lata później zdobył stopień doktora za pracę o św. Augustynie. W 1957 uzyskał habilitację za rozprawę o św. Bonawenturze. Profesor teologii, filozof, w kolejnych latach kontynuował swoja karierę naukową (wykładał na uniwersytetach, współpracował z katolickimi czasopismami). W 1977 roku został ustanowiony arcybiskupem Monachium i Fryzyngi. W latach 1981–2005 był prefektem Kongregacji Nauki Wiary, bliskim współpracownikiem Jana Pawła II. Od 2002 do 2005 r. pełnił funkcję dziekana Kolegium Kardynalskiego. 19 kwietnia 2005 został wybrany na 265 papieża. 28 lutego 2013 r. zrezygnował z urzędu papieża. Jest emerytowanym papieżem, pierwszym od XV wieku, który dobrowolnie ustąpił z tronu papieskiego. .
Niniejsza bibliografia „Benedykt XVI (papież ; 1927-2022)”  zawiera wybór 126 publikacji – wydawnictw zwartych i artykułów czasopism za lata 2005-2020 poświęconych życiu, wierze, myśli, dziełu, teologii katolickiej, pedagogice pastoralnej, nauczaniu papieskiemu, pontyfikatowi Benedykta XVI. Bibliografia opracowana została na podstawie baz danych Biblioteki Narodowej oraz innych bibliotek zgromadzonych w KARO – Katalogu Rozproszonych Bibliotek Polskich, a także baz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu. Wydawnictwa zwarte znajdujące się w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu i jej filii uzupełniono sygnaturami

Wydawnictwa zwarte :

1. Abc chrześcijanina : analiza myśli Benedykta XVI / Daria Chegurova ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2009. – 135 s. ; 21 cm.

2. Benedykt XVI : historia wyboru / Grzegorz Polak ; [współpr. Elżbieta Smolarz]. – Gdańsk : „Tower Press”, 2005. – 319 s. : il. kolor. ; 24 cm.

3. Benedykt XVI i liturgia / redakcja ks. Daniel Brzeziński, Michał Mikołajczak, Jakub Woźniak. – Płock : Płocki Instytut Wydawniczy, 2018. – 432 strony ; 21 cm.

4. Benedykt XVI i Papież Franciszek : ich posługa w sukcesji Piotrowej : dziesięć lat Papieża Benedykta XVI / Gerhard Kardynał Müller ; tłumaczył Sławomir Śledziewski ; konsultacja Michał Szwemin. – Warszawa : Przedsiębiorstwo Wydawniczo-Handlowe ARTI, 2015. – 87, [1] s. ; 25 cm.

5. Benedykt XVI : jego życie, wiara, jego dążenia /Klaus Rudiger Mai ; przeł. z niem. Michał Misiorny. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, cop. 2005. – 181, [3] s.; [8] s. tabl. : fot. ; 23 cm.

C 192565 (Opole)

6. Benedykt XVI : nasz nowy Papież / aut. Grzegorz Jankowski. – [Warszawa : Axel Springer Polska, 2005]. – 160 s. : fot. (gł. kolor.) ; 28 cm.

7. Benedykt XVI nasz papież : portret / Bernhard Meuser ; [tł. Natasza Stelmaszyk]. – Poznań : Księgarnia Św. Wojciecha, 2005 . – 34, [6], [8] s. fot. ; 21 cm.

8. Benedykt XVI : nauczyciel i pielgrzym / Zygmunt Zieliński. – Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 2013. – 239, [1] s. ; 21 cm.

9. Benedykt XVI : ostatnie rozmowy / Peter Seewald ; tłumaczenie Jacek Jurczyński. – Kraków : Rafael, copyright 2016. – 307 stron : fotografie, portret ; 22 cm.

10. Benedykt XVI : papież nadziei / pod red. Teresy Sotowskiej. – Warszawa : „Adam”, 2005. – 159, [1] s. ; XX s. tabl. (gł. kolor.) : fot., portr. ; 21 cm.

11. Benedykt XVI : pielgrzymka do Polski 2006 / Katarzyna Kolenda-Zaleska, Wojciech Bonowicz. – Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2006. – 124, [4] s. : il. kolor. ; 22 cm.

12. Benedykt XVI : początki pontyfikatu / John L. Allen ; przekł. Robert Bartołd. – Poznań : „Rebis”, 2006. – 242, [1] s., [8] s. il. ; 23 cm.

13. Benedykt XVI : portret z bliska / Peter Seewald ; tł. Gabriela Popek. – Kraków : AA, cop. 2006. – 350 s., [16] s. tabl. (w tym kolor.) : il. ; 22 cm.

14. Benedykt XVI : próba podsumowania pontyfikatu / red. Jaromir Ćwikła. – Radzymin : Wydawnictwo von borowiecky : Klub Zachowawczo-Monarchistyczny, 2013. – 116, [1] s. ; 21 cm.

15. Benedykt XVI : przerwany pontyfikat / Przemysław Slowiński. – Chorzów : Videograf, 2013. – 190, [2] s., [8] s. tabl. (w tym kolor.) ; 20 cm.

16. Benedykt XVI : strażnik wśród nocy / Aldo Maria Valli ; wstęp: Marco Tosatti ; tł. Marcin Masny. – Kraków : Aromat Słowa : [Wydawnictwo AA], cop.©2018. – 208 s. ; 21 cm.

17. Benedykt XVI w ojczyźnie Jana Pawła II : kalendarium / Adam Wieczorek. – Warszawa : „Adam”, 2006.- 149 s. : il. kolor. ; 21 cm + Program wizyty : 7, [1] s. ; 20 cm.

18. Benedykt XVI w Polsce : pierwsza pielgrzymka Benedykta XVI do Polski, 25-28 maja 2006 : homilie i przemówienia. – Radom : Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2006. – 93, [1] s. ; 17 cm.

19. Benedykt XVI : walka o duszę świata / Tomasz P. Terlikowski. – Kraków : Wydawnictwo AA, 2011. – 171 s. ; 21 cm.

20. Benedykt XVI : wiara i proroctwo pierwszego papieża emeryta w historii / Giovan Battista Brunori ; tłumaczenie Krzysztof Stopa. – Wydanie I. – Pelplin : Wydawnictwo „Bernardinum”, 2020. – 367 stron ; 25 cm.

21. Benedykt XVI : wielki papież czasu kryzysu / ks. Roberto Regoli ; tłumaczyła Karolina Dyjas-Fezzi. – Kraków : Wydawnictwo Esprit, 2017. – 525 s. ; 21 cm.

22. Boży wybór : papież Benedykt XVI i przyszłość Kościoła katolickiego / George Weigel ; przekł. Dominika Chylińska, Michał Romanek, Rafał Śmietana. – Kraków : „Znak”, 2006 . – 380, [4] s. ; 22 cm.

23. Bóg i świat : wiara i życie w dzisiejszych czasach / z kardynałem Josephem Ratzingerem (Benedyktem XVI) rozmawia Peter Seewald ;. Grzegorz Sowinski. – Wyd. 2. – Kraków : Wydawnictwo Znak, 2005. – 427, [1] s. ; 21 cm.

24. Bóg jest miłością : komentarz do encykliki Benedykta XVI / pod redakcją Wiesława Łużyńskiego. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015. – 212, [2] s. ; 23 cm.

25. Caritas in veritate – zasadą polityki społecznej : refleksje na kanwie encykliki Benedykta XVI o integralnym rozwoju ludzkim /red.: Tomasz Adamczyk, Jan Mazur ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Katedra Polityki Społecznej i Etyki Politycznej. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2011. – 338 s. ; 24 cm.

M 206181 (Opole)

26. Caritas-Spes-Fides : Encykliki Benedykta XVI i Franciszka jako źródło inspiracji pastoralnych / Hubert Tryk, Sławomir Ropiak, Ryszard Hajduk. – Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, © copyright 2018. – 117, [1] strona ; 24 cm.

27. Chrześcijańska koncepcja Europy i Polski w perspektywie nauczania kardynała Ratzingera – Benedykta XVI / pod redakcją Heleny Czakowskiej, Mariusza Kucińskiego ; Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger – Benedetto XVI, Centrum Studiów Ratzingera. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, 2017. – 202, [1] s. ; 24 cm.

28. Dwóch papieży : Franciszek, Benedykt i decyzja, która wstrząsnęła światem / Anthony McCarten ; przełożyli Maria Jaszczurowska, Jan Wąsiński. – Wyd. 2. – Warszawa : Marginesy, 2019. – 333 strony ; 21 cm.

29. Dziennikarz osoba zintegrowana : personalizm katolicki integralny w edukacji ludzi mediów : na podstawie nauczania papieża Benedykta XVI / Jolanta Niewińska. -Wyd. 2 popr. i uzup. – Kraków : Wydawnictwo SALWATOR, 2016. – 178, [1] s. : il. ; 21 cm.

30. Ekumenizm w nauczaniu papieży : od Jana XXIII do Benedykta XVI / Karol Starczewski. – Kielce : „Jedność”, 2018, – 420 s. ; 24 cm.

31. Elementarz Benedykta XVI Josepha Ratzingera : dla pobożnych, zbuntowanych i szukających prawdy / wybrał i oprac. Marian Zawada. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2008. – 247 s. ; 21 cm.

32. Elementy nauki społecznej kościoła / Stanisław Kowalczyk. – Lublin : Norbertinum, 2017. – 270, [3] s. ; 24 cm.

33. Gospodarka, przedsiębiorczość, praca : studium z perspektywy katolickiej myśli ekonomiczno-społecznej / Adam Zadroga. – Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, © copyright 2019. – 152, [1] s. ; 24 cm.

34. Habemus Papam : od Jana Pawła II do Benedykta XVI /Andreas Englisch ; przekł. z niem. Jacek Jurczyński.Kraków : „Rafael”, cop. 2006. – 336 s. ; 24 cm.

M 195726 (Opole)

35. Hermeneutyka wiary w nauczaniu papieża Benedykta XVI / Sławomir Zatwardnicki. – Wrocław : Tum – Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 2014. – 190 s. ; 21 cm.

36. Ideał życia chrześcijańskiego w encyklikach Benedykta XVI : Deus caritas est i Spe Sali oraz w encyklice Franciszka Lumen fidei (aspekt biblijny) / Jacek Tonkowicz. – Opole : [wydawca nieznany], 2018. – 540, [2] s. ; 25 cm.

37. Idźcie i głoście za św. Franciszkiem : sympozja WSD Zakonu Braci Mniejszych pw. św. Bonawentury Kraków, 29 listopada 2016 // 25 listopada 2017 / redakcja naukowa Andrzej Duk.- Kraków : Wyższe Seminarium Duchowne OO. Franciszkanów (OFM) pw. św. Bonawentury, 2018. – 163, [2] strony ; 23 cm.

38. Internet w Kościele – Kościół w internecie : cyfrowa agora przestrzenią nowej ewangelizacji / Mariusz Kuciński. – Pelplin : Wydawnictwo Bernardinum, 2019. – 231 s. ; 24 cm.

39. Jak żyć? : młodzież pyta – Benedykt XVI odpowiada / Józef Warzeszak. – Wyd. 1, uzup. – Warszawa : Inicjatywa Praska DIAK DW-P, 2015. – 127 s. ; 21 cm.

40. Jego Świętobliwość : tajne dokumenty Benedykta XVI / Gianluigi Nuzzi ; przekł. Piotr Laskowski, Sebastian Matuszewski. – Warszawa : Czarna Owca, 2013. – 335 s. ; 21 cm.

41. Josepha kard. Ratzingera teologia kapłaństwa / Michał Jerzy Kempys. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, 2002. – 118 s. ; 21 cm

42. Kiedy świat się zatrzymał : 63 dni w Watykanie z Piotrem Kraśko / rozmawia Marcin Witan. – Katowice : Księgarnia Św. Acka, 2005. – 176 s. : faks., fot. ; 21 cm + 1 płyta VCD.

43. Klejnoty Kościoła : wspólnototwórczy wymiar sakramentologii Benedykta XVI / Marek Kluz. – Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe, 2018. – 216 s. : il. kolor. ; 20 cm.

44. Kościół katolicki w dialogu z religiami świata w myśli teologicznej Josepha Ratzingera/Benedykta XVI / Paweł Nowak ; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wydział Teologiczny. – Warszawa : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2019. – 360 s. ; 30 cm.

45. Kraina Benedykta XVI / Leszek Sosnowski ; [red. i podpisy pod zdj. Jolanta Sosnowska]. – Kraków : Biały Kruk, 2006. – 160 s. : fot. (gł. kolor.) ; 30 cm.

46. Ku pełni życia : pedagogiczno-społeczne implikacje w myśli Benedykta XVI / Dariusz Adamczyk. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2019. – 207, [1] strona ; 21 cm.

47. Kwiatki Benedykta XVI : anegdoty, opowiastki, rozmaitości / Maximilian von Dürckheim, Esther von Krosigk ; [tł. i oprac. wersji pol. Rafał Monita]. – Kraków : Wydawnictwo Astraia ; 2006. – 79, [1] s. ; il. ; 18 cm.

48. Logos i Miłość : teologia Josepha Ratzingera – Benedykta XVI / Krzysztof Góźdź ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Teologii. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2018. – 346 stron ; 23 cm.

49. Medialna abdykacja : od ustąpienia Benedykta XVI do wyboru papieża Franciszka : analiza wydarzeń medialnych w publikacjach prasy niemieckiej, polskiej i rosyjskiej / Damian Guzek, Patrycja Szostok, Dagmara Głuszek-Szafraniec. – Katowice : „Śląsk”, 2015. – 257, [3] s. : il. ; 24 cm.

50. Miłość a pedagogika /redakcja naukowa Krzysztof Kamiński. – Wydanie 1. – Warszawa :Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2020. – 286 stron ; 24 cm.

M 220645 (Opole)

51. Miłość rodzicielska w nauczaniu papieża Benedykta XVI / Mieczysław Ozorowski // W: Rodzina i rodzicielstwo : między tradycją a współczesnością / pod redakcją Adama Skreczko, Bożeny Bassa, Zdzisława Struzika. – Warszawa : Instytut Papieża Jana Pawła II, 2014. – S. 41-58.

52. Moje życie : autobiografia / Joseph Ratzinger Benedykt XVI ; [oprac. wersji pol. Witold Wiśniowski, Krzysztof Łapiński]. – Wyd. 3 poszerz. – Częstochowa : Święty Paweł, 2013. – 197, [3] s. : il. ; 20 cm.

53. Od Benedykta XVI do Franciszka: kronika z przełomu pontyfikatów / Antonio Spadaro ; przeł. Paweł Borkowski. – Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 2014. – 148, [4] s. ; 20 cm.

54. Ojciec Święty Benedykt XVI : papież nowego tysiąclecia / Greg Tobin ; przeł.[z ang.], Stanisław Bocian. – Kraków : „Esprit”, 2005. – 205 s. : il., fot. ; 20 cm.

M 191184, M 191694 (Opole)

55. Osiem błogosławieństw : medytacje biblijne z Janem Pawłem II i Benedyktem XVI / ks. prof. Waldemar Chrostowski. – Kraków : Biały Kruk, 2017. – 79, [1] s. : il. kolor. ; 25 cm.

56. Papież Benedykt XVI : biografia Josepha Ratzingera / John L. Allen ; przeł. Robert Bartold. – Poznań : „Rebis”, 2005. – 433 s., [4] s. tabl. ; 24 cm.

57. Papież : Franciszek, Benedykt i decyzja, która wstrząsnęła światem / Anthony McCarten ; przełożyli Maria Jaszczurowska, Jan Wąsiński. – Warszawa : Marginesy, 2019. – 333, [3] strony ; 21 cm.

58. Papieże przełomu drugiego i trzeciego tysiąclecia / Kazimierz Matwiejuk. – Siedlce : Kazimierz Matwiejuk, 2018. – 358, [1] s. ; 21 cm.
59. Perspektywy ludzkiego rozwoju : kluczowe zagadnienia Encykliki „Caritas in Veritate” Benedykta XVI / Janusz Szulist. – Pelplin : Wydawnictwo „Bernardinum”, 2009. – 99, [4] s. ; 21 cm.

60. Pielgrzymka Benedykta XVI do Polski w 2006 roku śladami Jana Pawła II : antologia tekstów prasowych / wybór Marek Drozdowski, Sebastian Fikus ; [tłumaczył z języka niemieckiego Sebastian Fikus]. – Warszawa : Instytut Papieża Jana Pawła II, 2010. – 391 s., [6] k. tabl. : il. ; 24 cm.

61. Pieśń nowa człowieka nowego : teologiczno-moralne aspekty muzyki w świetle myśli Josepha Ratzingera – Benedykta XVI / Jacek Bramorski. – Gdańsk : Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki, 2012. – 512 s. : il. ; 24 cm.

62. Pokolenie Benedykta : życiowe pytania młodych ludzi i odpowiedzi w duchu Papieża / pod red. Nathanaela Liminskiego ; współpr. Micha-Manuel Bues [et al.] ; tł. Marta Borowczyk. – Poznań : Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha, cop. 2008. – 155, [5] s. : il. ; 21 cm.

63. Pontyfikat na piątkę / Emil Mirosław Pacławski. – Katowice : Księgarnia Św. Jacka, cop. 2010. – 190 s., [8] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.

64. Prawda i mądrość : przewodnik po teologii Benedykta XVI / ks. Jerzy Szymik. – Kraków : Wydawnictwo WAM, 2019. – 380, [1] s. ; 23 cm.

65. Proroctwo o dwóch papieżach : objawienia o końcu Kościoła w czasach Benedykta i Franciszka / Saverio Gaeta ; wstęp i tłumaczenie Robert Skrzypczak. – Kraków : Wydawnictwo Esprit, 2019. – 269, [3] s. ; 20 cm.

66. Ratzinger na celowniku : dlaczego go atakują? dlaczego jest słuchany? / Aldo Maria Valli ; tł. Marcin Masny. – Kraków : Wydawnictwo św. Stanisława BM, 2011. – 197 s. ; 21 cm.

67. Sekrety Watykanu / Eric Frattini ; przekł. Ewa Morycińska-Dzius. – Warszawa : Amber, 2005. – 189 s. ; 24 cm.

68. Społeczno-polityczna myśl Benedykta XVI : geneza i znaczenie dla współczesnych państw demokratycznych /Ewa J. Nowacka. -Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006. – 146,[2] s. : portr. ; 21 cm.

M 193429, M 195004 (Opole)

69. Sprawy kanonizacyjne za pontyfikatu Benedykta XVI : studium prawno-kanoniczne / Lidia Fiejdasz-Buczek ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Instytut Prawa Kanonicznego. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2019. – 599 stron : ilustracje kolorowe ; 25 cm.

70. Świadek prawdy : biografia Benedykta XVI / Elio Guerriero ; przełożyła: Joanna Tomaszek. – Kraków : Wydawnictwo WAM, © 2018. – 583 stron ; 24 cm.

71. Światłość świata : Papież, Kościół i znaki czasu / Benedykt XVI w rozmowie z Peterem Seewaldem ; przekł. Piotr Napiwodzki. – Kraków : „Znak”, 2011. – 224 s. ; 22 cm.

M 062102 (Kędzierzyn-Koźle)

72. Święty Jan Paweł II, Benedykt XVI, Franciszek do młodzieży (1979-2015) : listy, orędzia, przemówienia, homilie / [redakcja książki Maria Dąbrowska, Andrzej Piętka]. – Poznań : Wydawnictwo Pallottinum, 2015. – 602, [1] s. ; 21 cm.

73. Święty Józef wzorem powołania mężczyzny, małżonka i ojca w nauczaniu papieży / Paweł Wnuk. – Kalisz : Centrum Józefologiczne, 2017. – 216 s. ; 24 cm.

74. Teologia fundamentalna w twórczości Josepha Ratzingera / redakcja Krzysztof Kaucha, Jacenty Mastej ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Teologii. Instytut Teologii Fundamentalnej. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2017. – 316 stron ; 25 cm.

75. Teologia państwa w pismach Josepha Ratzingera (Benedykta XVI) / Janusz Szulist. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016. – 502 s. ; 23 cm.

76. Teologiczna doniosłość pontyfikatu Benedykta XVI / redakcja Adam Wojtczak ; [aut. Andrzej Czaja, Bogdan Ferdek, Janusz Królikowski, Kazimierz Lijka, Marek Pyc, Henryk Seweryniak, Jerzy Szymik, Monika Waluś, Adam Wojtczak]. – Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Teologiczny. Redakcja Wydawnictw, 2014. – 195, [1] s. ; 24 cm.

77. Ukryty przed światem / Emil Mirosław Pacławski OFM. – Katowice : Księgarnia św. Jacka, 2017. – 247 s. ; 21 cm.

78. Via Benedicta : warsztat naukowy Josepha Ratzingera – Benedykta XVI / pod redakcją Bogdana Ferdka i Wiktora Trojnara. – Wrocław : Papieski Wydział Teologiczny, 2019. – 208 stron ; 22 cm.

79. W miłości Boga / Maciej Biedroń ; teksty wspomnień Jerzy Szymik, Andrzej Michalik, Bogdan Stelmach, Tomasz Śpiewak, Halina Podolańska-Nabożny. – Tarnów : Biblos, 2020. – 177 s., [1] k. tabl. kolor. : il. ; 21 cm.

80. W obronie rozumu politycznego : myśl Josepha Ratzingera/ Benedykta XVI / Janusz Węgrzecki. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2019. – 252 strony ; 24 cm.

81. Wartość i ważność wieku dojrzałego / tekst Zdzisław Struzik. – Warszawa : Instytut Papieża Jana Pawła II, 2019. – 44 s. : il. kolor. ; 24 cm.

82. Wielka księga miłosierdzia : komentarze biblijne, nauczanie papieskie / [projekt, opracowanie graficzne i fotoedycja: Mariusz Dyduch ; opracowanie i redakcja: Beata Legutko]. – Kraków : Wydawnictwo M, 2016. – 431, [1] s. : il. kolor. ; 25 cm.

83. Wprowadzenie do doktryny społecznej Benedykta XVI ; Państwo i społeczeństwo w poglądach Franciszka / Ewa J. Nowacka. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015. – 244, [2] s. : il. ; 21 cm.

84. Wspólna droga : Jan Paweł II, Benedykt XVI / [tekst, dobór cytatów, red. Sebastian Karczewski]. – Radom : Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2006. – 95 s. : fot. kolor. ; 28 cm.

85. „Współpracownicy prawdy” : biografia Benedykta XVI /Andrea Tornielli ; przeł. Bernadeta Tomaszek. – Kraków :Wydawnictwo Salwator, cop. 2005. – 247, [1] s. ; 22 cm.

M 058327 (Kluczbork), M 069553 (Nysa), M 219938 (Opole)

86. Z głębi naszych serc / kardynał Robert Sarah z Benedyktem XVI Josephem Ratzingerem; opracowanie Nicolas Diat ; przełożyła Agnieszka Kuryś. – Warszawa : Wydawnictwo Sióstr Loretanek, 2020. – 147, [2] strony ; 20 cm.

87. Zachwyt i inne skutki wiary: od wiersza do traktatu / Jerzy Szymik. – Warszawa : Fundacja Świętego Mikołaja „Teologii Politycznej”, 2018. – 477 s. ; 21 cm.

88. Zaufanie : odwaga bycia chrześcijaninem / Anton Štrukelj ; przekład Marek Jagodziński. – Radom : Wydawnictwo Diecezji Radomskiej Ave, 2019. – 340 stron ; 21 cm.

89. Znaczenie osoby w teologii Josepha Ratzingera – Benedykta XVI / Bogumil Gacka. – Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2010. – 421 s. ; 21 cm.

Artykuły z czasopism :

90. Benedykt / Walter Mayer // Forum (Warszawa, 2015). – 2020, nr 6, s. 22-25

91. Benedykt XVI i jego wizja Europy / Michael Hesemann // Nasz Dziennik (Wyd. zasadnicze). – 2020, nr 85, s. 25-26

92. Benedykt XVI i młodzież – moje wspomnienia / Magdalena Korzekwa // Katecheta. – 2013, nr 4, s. 73-75

93. Boski eros : (podobieństwa i różnice w nauczaniu Jana Pawła II i Benedykta XVI na temat małżeństwa, miłości i seksualności) Ksawery Knotz // Więź. – 2010, nr 4, s. 76-83

94. Chrystus w centrum / Tracey Rowland // Znak. – 2013, nr 3, s. 76-83

95. Cudowne rozmnożenie papieży /Marcin Napiórkowski // Tygodnik Powszechny. – 2020, nr 4, s. 86-89

96. Działania papieży oraz Stolicy Apostolskiej na rzecz ochrony osób małoletnich / Hanna Suchocka // Prawa dziecka : perspektywa Kościoła Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe, 2015 Annales Canonici. Monographiae ; nr 3, strony 175-197

97. Hermeneutyka wiary Benedykta XVI – próba syntezy / Robert Głuchowski // Tarnowskie Studia Teologiczne Tarnów : Seminarium Duchowne, 1938-1946, 1972- T. 31 (2012) nr 1, strony 3-20

98. Ilu jest papieży / Edward Augustyn // Tygodnik Powszechny. – 2020, nr 4, s. 14-17

99. Jak ewangelizować świat cyfrowy? Wskazania Benedykta XVI w orędziach na Światowe Dni Środków Społecznego Przekazu / Wojciech Mleczko // Studia Socialia Cracoviensia Kraków : UPJPII WNS : Wydawnictwo Naukowe UPJP II, 2009- 6 (2014) nr 1 (10), strony 197–208

100. Jan Paweł II a Benedykt XVI – o potrzebie wielokulturowości w Kościele / Robert T. Ptaszek. Streszcz. ang. // Drohiczyński Przegląd Naukowy. – Nr 1 (2009), s. 109-114

101. Jan Paweł II i Benedykt XVI o pracy ludzkiej / opracowała Dorota Narewska // Studia Socialia Cracoviensia Kraków : UPJPII WNS : Wydawnictwo Naukowe UPJP II, 2009- 5 (2013), nr 1 (8), strony 201-205

102. Jan Paweł II i Benedykt XVI o wychowaniu i duchowym rozwoju młodzieży /Bogdan Stańkowski // Pedagogika Społeczna. – 2015, nr 1, s. 73-92

103. Josepha Ratzingera-Benedykta XVI rozumienie istoty chrześcijaństwa /Mariusz Sztaba // Katecheta. – 2013, nr 4, s. 4-16
104. Konserwator /Adam Krzemiński // Polityka. – 2013, nr 10, s. 47-49

105. Konteksty istnienia / Wojciech Misztal // Studia Socialia Cracoviensia (Kraków : UPJPII WNS) 2009- 7). – (2015) nr 2 (13), strony 41-52

106. Kościół jest młody / ks. Adam Boniecki // Tygodnik Powszechny. – 2005, nr 18, s. 1

107. Losowy charakter wiary według Josepha Ratzingera – Benedykta XVI / Krzysztof Góźdź // Polonia Sacra : kwartalnik teologiczny Kraków : Wydz. Teologiczny UJ, 1948-1958, 1997- 17 (2013) nr 2 (33), strony 43-52

108. Mowa i ołtarz : o znaczeniach wystąpień publicznych w dzisiejszej kulturze – na przykładzie wypowiedzi papieża Benedykta XVI w Auschwitz-Birkenau / Zbigniew Kloch // Pamiętnik Literacki. – 2009, z. 2, s. 145-156

109. Nauczyciel podstaw : Benedykt XVI rezygnuje / Przemysław Marek Szewczyk // Tygodnik Powszechny. – 2013, nr 7, s. 7

110. Nie jestem sam / Benedykt XVI // Tygodnik Powszechny. – 2005, nr 18, s. 2

111. Nierozwiązana zagadka /Janusz Wróblewski. – Zawiera rec. filmu: Dwóch papieży / reż. Fernando Meirelles // Polityka. – 2019, nr 50, s. 76

112. Papież kontra papież / Marcin Dzierżanowski // Wprost (Poznań). – 2020, nr 4, s. 58-61

113. Papież ostatniej próby / Jan Maciejewski // Rzeczpospolita (Wyd. zasadnicze). – 2020, nr 32, s. 18-20

114. Plecak od Papieża /Jakub Kubica // Tygodnik Powszechny. – 2011, nr 35, s. 20-21

115. Pokolenie trzech papieży / Cezary Michalski // Znak. – 2020, nr 5, s. 6-13

116. Pontyfikat wiary, nadziei i miłości / Bogumił Łoziński // Katecheta. – 2013, nr 4, s. 68-70

117. Rzym dwóch papieży /Anna Karoń-Ostrowska // Więź. – 2010, nr 4, s. 84-89

118. Samotność krótkodystansowca / Marek Zając // Tygodnik Powszechny. – 2013, nr 8, s.4-5

119. Sede vacante / Piotr Kowalczuk, Adam Szostkiewicz // Polityka. – 2013, nr 7, s. 8-10

120. Świadectwa wiary po Auschwitz /ks. Manferd Desealers // Katecheta. – 2011, nr 6, s. 42-50

121. Trudna droga Ratzingera :25-lecie spotkania międzyreligijnego w Asyżu / Maciej Müller, Józef Majewski // Tygodnik Powszechny. – 2011, nr 44, s. 18-19

122. Ucieczka do wolności / Grzegorz Ryś // Tygodnik Powszechny. – 2013, nr 8, s. 10-11

123. Uniwersalizm chrześcijaństwa a pluralizm kultur i religii – stanowisko Josepha Ratzingera / Robert T. Ptaszek // Drohiczyński Przegląd Naukowy. – 2009, nr 1, s. 189-203

124. Z wiatrem w żaglach / ks. Krzysztof Porosło // W Drodze (Poznań). – 2020, nr 3, s. 100-109

125. Zagadka papieża emeryta / Grzegorz Górny // Sieci (Gdynia ; 2017). – 2020, nr 24, s. 62-63

126. Zrozumieć nowość. Benedykt XVI wobec II Soboru Watykańskiego / Zbigniew Nosowski // Więź. – 2010, nr 4, s. 18-29

 

Elżbieta Trojan – Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu

Współpraca Ewa Bielecka – staż Powiatowy Urząd Pracy w Opolu