autyzm

Autyzm

Książki:

1. Co wspólnego ma rozmowa z myśleniem? : refleksje na kanwie historii „Pamiętliwego Funesa” Jorge Luisa Borgesa / Andrzej Kominek // W : Aspi-racje : naukowy obraz osób z zespołem Aspergera w aspekcie kulturowym, terapeutycznym i komunikacyjnym / redakcja naukowa Andrzej Kominek. – Kielce : Instytut Filologii Polskiej UJK, …

Autyzm u dzieci i młodzieży

 

Autyzm to termin, który wywodzi się z greckiego słowa autos, co oznacza „sam”. Do psychiatrii pojęcie to wprowadził Eugen Bleuler w 1911 roku dla określenia nieumiejętności utrzymywania relacji z otoczeniem. Realne relacje według tego szwajcarskiego psychiatry zastępowane były przez chorych marzeniami i urojeniami. Autyzm jest zespołem upośledzenia rozwoju, chorobą …