Autyzm

Książki:

1. Co wspólnego ma rozmowa z myśleniem? : refleksje na kanwie historii „Pamiętliwego Funesa” Jorge Luisa Borgesa / Andrzej Kominek // W : Aspi-racje : naukowy obraz osób z zespołem Aspergera w aspekcie kulturowym, terapeutycznym i komunikacyjnym / redakcja naukowa Andrzej Kominek. – Kielce : Instytut Filologii Polskiej UJK, 2016. – S. 143-152

2. Czy brat Jałowiec miał Zespół Aspergera ? : refleksje nad „Kwiatkami św. Franciszka z Asyżu” / Małgorzata Krzysztofik // W : Aspi-racje : naukowy obraz osób z zespołem Aspergera w aspekcie kulturowym, terapeutycznym i komunikacyjnym / redakcja naukowa Andrzej Kominek. – Kielce : Instytut Filologii Polskiej UJK, 2016. – S. 75-89

3. Dziecko zagubione w rzeczywistości : historia autyzmu od czasów baśni o wróżkach, fikcja literacka i rzeczywistość kliniczna / Alfred i Françoise Brauner ; tł. [z fr. ] Tadeusz Gałkowski. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. – 267, [1] s. : fot., portr., rys. (w tym 1 kolor.) ; 21 cm.
M 63606 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 055834 M 055736 (Nysa), M 168365 (Opole)

4. Inne konteksty : spotkanie z autyzmem w powieści Doroty Terakowskiej „W krainie kota” / Marta Bolińska // W : Otwórzmy świat… : o komunikacji, kontakcie ze światem i zaburzeniach u osób ze spektrum autyzmu / redakcja naukowa Andrzej Kominek. – Kielce : Instytut Filologii Polskiej UJK, 2018. – S. 79-97

5. Językowy obraz dziecka autystycznego na przykładzie blogów o autyzmie (wybrane aspekty) / Ewa Zmuda // W : Współczesny i dawny obraz dziecka w języku / pod redakcją Leonardy Mariak i Joanny Rychter. – Szczecin : Volumina.pl, Daniel Krzanowski, 2017. – S. 379-388

6. Life… is a state of mind / Jerzy Stefan Ossowski // W : Aspi-racje : naukowy obraz osób z zespołem Aspergera w aspekcie kulturowym, terapeutycznym i komunikacyjnym / redakcja naukowa Andrzej Kominek. – Kielce : Instytut Filologii Polskiej UJK, 2016. – S. 91-115

7. Marianne Kaplan, „The Boy Inside” („Chłopiec zamknięty”) / Elżbieta M. Minczakiewicz // W : Aspi-racje : naukowy obraz osób z zespołem Aspergera w aspekcie kulturowym, terapeutycznym i komunikacyjnym / redakcja naukowa Andrzej Kominek. – Kielce : Instytut Filologii Polskiej UJK, 2016. – S. 135-139

8. Metafora otwierania drzwi jako klucz do kompetencji komunikacyjno-społecznej w opowieści biograficznej Temple Grandin „Byłam dzieckiem autystycznym” / Andrzej Kominek // W : Otwórzmy świat… : o komunikacji, kontakcie ze światem i zaburzeniach u osób ze spektrum autyzmu / redakcja naukowa Andrzej Kominek. – Kielce : Instytut Filologii Polskiej UJK, 2018. – S. 13-24

9. Na granicy… porozumiewania się : problemy społeczno-komunikacyjne osoby cierpiącej na zespół Aspergera (na przykładzie detektyw Sonyi Cross z serialu The Bridge: Na granicy) / Agnieszka Rosińska-Mamej // W : Aspi-racje : naukowy obraz osób z zespołem Aspergera w aspekcie kulturowym, terapeutycznym i komunikacyjnym / redakcja naukowa Andrzej Kominek. – Kielce : Instytut Filologii Polskiej UJK, 2016. – S. 185-205

10. Niegrzeczne : historie dzieci z ADHD, autyzmem i zespołem Aspergera / Jacek Hołub. – Wydanie I. – Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2020. – 225, [6] stron ; 23 cm. – (Reportaż)
M 220334 (Opole)

11. Obraz rodziny w wybranych powieściach autobiograficznych osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu / Magdalena Świątek-Koralewska // W : Autyzm i rodzina / pod redakcją Anny Prokopiak i Zofii Palak. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017. – S. 43-66
M 055111 (Brzeg), C 216959 (Opole)

12. Tak jak Einstein, czyli Rafał Kosik o zespole Aspergera w powieści „Amelia i Kuba. Godzina duchów” / Marta Bolińska // W : Aspi-racje : naukowy obraz osób z zespołem Aspergera w aspekcie kulturowym, terapeutycznym i komunikacyjnym / redakcja naukowa Andrzej Kominek. – Kielce : Instytut Filologii Polskiej UJK, 2016. – S. 117-134

Artykuły w czasopismach:

13. Autyzm wychodzi z autu / Kalina Mróz // Gazeta Wyborcza. – 2017, nr 200, s. 14
* Serial „Atypowy”

14. Bohaterowie rozstawiają mnie po kątach : czego można się nauczyć od dzieci z autyzmem / Piotr Stasik ; rozmawia Mateusz Demski // Przegląd. – 2020, nr 23, s. 48-49
* Wokół filmu P. Stasika „Odmienne stany świadomości”

15. Dziewczyna z szafy, chłopak na dachu : niepełnosprawność psychospołeczna w poetyce realizmu magicznego / Dorota Kołodziejczyk // Porównania. – 2017, nr 2, s. 31-53
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/911649 [dostęp: 28.11.2022 r.]

16. Historia autyzmu : od baśni i legend po badania genetyczne : laboratorium budowy mitów w nauce / Krzysztof Osóbka // Studia Edukacyjne. – Nr 56 (2020), s. 339-367
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/956946 [dostęp: 28.11.2022 r.]

17. Medialny wizerunek dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych (ASD) kreowany przez rodziców blogerów = Media image of children with autistic spectrum disorders (ASD) created by their blogging parents / Natalia Walter // Przegląd Badań Edukacyjnych. – 2016, nr 2, s. 85-103
* Dostępne w Internecie: https://apcz.umk.pl/PBE/article/view/PBE.2016.074/11273 [dostęp: 28.11.2022 r.]

18. Mózg się uśmiecha : kino pomagające zrozumieć autyzm / Anita Piotrowska // Tygodnik Powszechny. – 2011, nr 48, s. 43

19. Obraz osób z autyzmem w kinematografii = The image of people with autism in cinematography / Olimpia Dubiel // Ogrody Nauk i Sztuk : debiuty… – T. 10 (2020), s. 142-150
* Dostępne w Internecie: https://ogrodynauk.pl/index.php/onis/article/view/620 [dostęp: 28.11.2022 r.]

20. Opowieści zamknięte w… : rozważania na temat literatury i tekstów kultury przydatnych w biblioterapii. Cz. 2, W świecie „barwnych cieni i nietoperzy” / Magdalena Chacko. – Bibliogr. // Biblioterapeuta. – 2013, nr 3, s. 1-7

21. Poza metaforą : autyzm jako impas hermeneutyczny w powieści postkolonialnej / Dorota Kołodziejczyk // Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. – [T.] 30 (2017), s. 141-167
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/1041772 [dostęp: 28.11.2022 r.]

22. Randki to nie banał : „Miłość w spektrum” / Emilia Dłużewska // Gazeta Wyborcza. – 2020, nr 213, s. 19
* Serial telewizyjny „Love on the spectrum”

23. Sherlocka Holmesa droga do „normalności” / Anna Kurowicka // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura. – [T.] 10, [nr] 1 (2018), s. 125-136
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/520796 [dostęp: 28.11.2022 r.]

24. W poszukiwaniu postaci psychotyczno-autystycznej : narodowa baśń słoweńska / Marzena Machoś-Nikodem // Literatura Ludowa. – 2006, nr 6, s. 25-41

25. W poszukiwaniu postaci psychotyczno-autystycznej : ludowa baśń słoweńska / Marzena Machoś-Nikodem // Pamiętnik Słowiański. – T. 56, z. 2 (2006), s. 3-28

26. Życie animowane : autyzm opowiadany, rysowany, doświadczany / Agnieszka Powierska // Images. – Vol. 21 nr 30 (2017), s. 99-110
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/923092 [dostęp: 28.11.2022 r.]

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu