Aleksander Kamiński

KAMIENIE NA SZANIEC / Aleksander Kamiński

Książki:

1. Aleksander Kamiński / Józef Półturzycki. – Warszawa ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego, 2006. – S. 182-189 : „Kamienie na szaniec” 1943
M 215249 (Opole)

2. Bohaterowie „Kamieni na szaniec” w świetle dokumentów / wstęp, oprac. i wybór Tomasz Strzembosz. – Wyd. 2. …